x close

20 วัดสวย ๆ ทั่วไทย ไปไหว้พระขอพรได้ตลอดทั้งปี

          ไหว้พระวัดสวยทั่วไทย เสริมความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัว พร้อมยลเสน่ห์ความงดงามของสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์

          ในประเทศไทยมีวัดวาอารามอยู่มากมาย นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงาม อีกทั้งยังสื่อถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในตัวอีกด้วย ทำให้วัดบางแห่งมีสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไทยสวย ๆ ไม่ควรพลาดได้เลย เราเคยหยิบเอาวัดสวยบางแห่งมาแนะนำกันแล้ว คราวนี้เลยขอชวนพุทธศาสนิกชนไปไหว้พระทำบุญ พร้อมสัมผัสกับความงามของวัดวาอารามต่าง ๆ ในหลาย ๆ พื้นที่ของไทยกันบ้าง

ภาคกลาง

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ที่ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดสำคัญและวัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย ด้วยเพราะมีสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน "พระมหามณีรัตนปฏิมากร" หรือ "พระแก้วมรกต" รวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ ติดตามรายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมได้ที่ royalgrandpalace.th

          + เที่ยววัดพระแก้ว ไหว้พระทำบุญให้ประทับใจ ควรรู้ 20 สิ่งเหล่านี้
วัดสวยๆ

2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

          พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีพระปรางค์ใหญ่ที่ถือได้ว่าเป็นศิลปกรรมที่สง่าและโดดเด่นที่สุด ก่อสร้างโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ บนพระปรางค์ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน ซึ่งมีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายาก โดยได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 อีกทั้งซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถจะมียักษ์วัดแจ้งที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ แฝงไว้ด้วยคติความเชื่อในการทำหน้าที่เป็นเทพพิทักษ์ ปกปักรักษาสถานที่สำคัญทางศาสนา เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.

          + 11 เรื่องน่ารู้วัดอรุณฯ ศาสนสถานงานศิลป์ชั้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วัดสวยๆ

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร อีกหนึ่งวัดสำคัญคู่กรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่สำคัญวัดโพธิ์ยังมี "พระพุทธไสยาสน์" หรือพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประดิษฐานเป็นเอกลักษณ์ที่งดงาม สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วย นอกจากศาสนสถานสำคัญต่าง ๆ ภายในวัดแล้ว ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณคดี และการแพทย์ โดยยูเนสโก ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์ จำนวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ watpho.com


          + วัดโพธิ์ ได้รับการโหวตอันดับ 17 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจากทั่วโลก
          + วัดประจำรัชกาล ไปไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล

วัดสวยๆ

4. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

          หรือที่เรียกกันติดปากว่า "วัดราชบพิธ" พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2412 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรม ซึ่งมีการผสมผสานทั้งสถาปัตยกรรมไทยและตะวันตกเข้าด้วยกัน จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระเจดีย์, พระอุโบสถ, พระระเบียงหรือพระวิหารคด, พระวิหาร, วิหารทิศหรือวิหารมุข, ศาลาราย, หอระฆังและหอกลอง เป็นต้น

          ที่สำคัญยังเป็น 1 ใน 2 วัด ที่เป็นสถานที่เก็บพระบรมราชสรีรางคารของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้บรรจุพระบรมราชสรีรางคารไว้ที่ถ้ำศิลาใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ภายในพระอุโบสถ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะทุกวัน ในเวลา 08.00-10.00 น. และ 16.00-18.30 น.

          + สัมผัสความงามตระการตา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดสวยๆ

5. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรวิหาร และเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในไทย ที่ภายในเป็นวัดพุทธ แต่สถาปัตยกรรมเป็นแบบคริสต์ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน จุดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่ความงดงามของพระอุโบสถแบบโกธิก ประดับด้วยกระจกสีต่าง ๆ สวยงาม ภายในประดิษฐาน "พระพุทธนฤมลธรรโมภาส" และพระสาวก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังเที่ยวชมพระตำหนัก สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สุสานสวนหินดิศกุลอนุสรณ์ และนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเพื่อเข้าวัด ซึ่งเป็นวิธีการสัญจรเดียว เนื่องจากวัดนิเวศธรรมประวัติตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำนั่นเอง เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

          + สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา ราชธานีเก่าน่าเที่ยว เมืองแห่งมรดกโลก
วัดสวยๆ

6. วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี

          หรือที่เราเรียกกันว่า "วัดท่าซุง" ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม เป็นวัดเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ความน่าสนใจของวัดท่าซุงแห่งนี้ ได้แก่ "วิหารแก้ว 100 เมตร" วิหารที่หลวงพ่อฤๅษีลิงดำสร้างไว้ก่อนมรณภาพ และยังเป็นที่รักษาสังขารร่างของหลวงพ่อที่ไม่เน่าเปื่อยในโลงแก้วอีกด้วย ภายในวัดยังมี "ปราสาททองคำ" สร้างและตกแต่งด้วยทองคำตระการตา ด้วยฝีมือที่ประณีตงดงาม ประดับลวดลายไทยปิดทองคำเปลวโดยรอบปราสาท นอกจากนี้วัดท่าซุงยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายจุด เช่น มณฑปพระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระศรีอริยเมตไตรย วิหารสมเด็จองค์ปฐม หอพระไตรปิฎก เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ watthasung.com

          + อุทัยธานี เสน่ห์เมืองแห่งสายน้ำ และความงดงามของธรรมชาติ

วัดสวยๆ

ภาพจาก Bubbers BB / Shutterstock.com

7. วัดถ้ำเขาหลวง จังหวัดเพชรบุรี

          อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเก่าแก่ของเพชรบุรี ตั้งอยู่บนเขาหลวง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างวัดบนยอดเขา เพื่อถวายแด่รัชกาลที่ 4 ครั้งหนึ่งเคยเสด็จประพาสมายังถ้ำแห่งนี้ ภายในยังประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ รวมถึงพระพุทธรูปอื่น ๆ มากมาย แต่ไฮไลต์เด็ดอยู่ที่การได้เฝ้าชมลำแสงส่องสว่างลงมาจากเพดานถ้ำ โดยจะส่องลงมายังบริเวณพระพุทธรูปองค์ใหญ่ (หลวงพ่อโต) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในแต่ละช่วงเวลาและฤดูกาล ลำแสงก็จะทำมุมแตกต่างกันไปด้วย คนที่สนใจอยากไปเห็นด้วยสายตาตัวเอง สามารถไปเที่ยวได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. แต่ถ้าอยากจะเห็นลำแสงสวย ๆ แนะนำว่าให้มาช่วงเวลาประมาณ 10.00-11.00 น. จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก TAT Phetchaburi


          + วัดถ้ำเขาหลวง เพชรบุรี ชมความงามตระการตาแบบอันซีน

วัดสวยๆ

8. วัดทางสาย (เขาธงชัย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ตั้งอยู่ริมทะเลบ้านกรูด ที่นี่นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมที่สวยงาม ภายในประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพบูชามากมาย นักท่องเที่ยวนิยมมาไหว้ "พระพุทธกิติสิริชัย" (หลวงพ่อใหญ่) และพลาดไม่ได้กับการชมความสวยงามของ "พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ" หรือ "มหาเจดีย์เก้ายอด" พระมหาธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 มีความโดดเด่นสวยงามตามหลักสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ โดยรวมเอาพระเจดีย์ พระสถูป อุโบสถ วิหารคด ระเบียง มารวมอยู่ในอาคารชุดหลังเดียว อีกทั้งด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่บนเขา ทำให้สามารถมองเห็นวิวต้นไม้และชาดหาดบ้านกรูดได้อีกด้วย

          + พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์แห่งในหลวง รัชกาลที่ 9
วัดสวยๆ

9. วัดสระลงเรือ จังหวัดกาญจนบุรี

          วัดเก่าแก่ของกาญจนบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ปัจจุบันมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย โดยไฮไลต์จะอยู่ที่เรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ภายในสระน้ำกว้างสวยงาม ด้านบนของเรือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สามารถที่จะเดินเข้าไปชมด้านในได้ นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ ศาลาเจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ, พระอุโบสถ, ภาพจิตรกรรมฝาผนัง, เจดีย์เก่า และเรือโบราณ เป็นต้น เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ watsalongrua.com

          + รวมที่เที่ยวกาญจนบุรี จุดเช็กอินยอดฮิต น่าไปเก็บให้ครบในปี 2019

วัดสวยๆ

10. วัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี

          ชวนไปชมความงดงามของ "พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ" หรือ "เจดีย์ 500 ยอด" ณ วัดป่าสว่างบุญ ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย มีลักษณะเป็นเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์รายล้อมรอบฐานวงกลม นับรวมได้ 500 ยอด สร้างจากศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดป่าสว่างบุญขึ้นในปี พ.ศ. 2528 บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ ซึ่งถือเป็นมหาเจดีย์ที่สวยงามแตกต่างไปจากองค์มหาเจดีย์อื่น ๆ ในเมืองไทย
วัดสวยๆ

11. วัดพิพัฒน์มงคล จังหวัดสุโขทัย

          ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นวัดโบราณอายุกว่า 700 ปี งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนา อาคารต่าง ๆ ออกแบบและตกแต่งอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง โดยมีพระพุทธรูปทองคำศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปคู่กับวัดมาช้านาน นอกจากนี้ภายในพุทธวิหารลายคำเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เคารพกราบไหว้อีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพิพัฒน์มงคล สุโขทัย

          + ที่เที่ยวสุโขทัย ไปพักร้อน เที่ยวชิล ๆ กันที่เมืองโบราณ

วัดสวยๆ

ภาคอีสาน

12. วัดภูทองเทพนิมิต จังหวัดอุดรธานี

          ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ราว ๆ ปี พ.ศ. 2509 แต่เดิมมีชื่อว่าวัดเทพนิมิตสถิตธาวาส และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น วัดภูทองเทพนิมิต เมื่อปี พ.ศ. 2523 ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา รายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ เหมาะแก่การมาทำบุญไหว้พระและเจริญศีลภาวนา โดยเฉพาะการขึ้นไปสักการะพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ (หลวงพ่อทันใจ) พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่บนเนินเขา จะตั้งอย่างโดดเด่นอยู่บนเนินเขา โดยมีพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีย์อยู่ด้านบนสุด มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสีขาว ปางมารวิชัย องค์พระสูงประมาณ 17 เมตร มีฐานรองรับอีกกว่า 20 เมตร ส่วนที่ด้านล่างขององค์พระนั้นจะเป็นวิหาร ซึ่งในชั้นต่าง ๆ จะมีการจัดแสดงภาพวาดประวัติของพระพุทธเจ้าไว้บนเพดานอย่างสวยงาม

          + วัดภูทองเทพนิมิต อุดรธานี ไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่บนภูเขา

13. วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) จังหวัดขอนแก่น

          วัดที่มีความสำคัญต่อชาวจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณริมบึงแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุแก่นนคร ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐถือปูนเรือนยอดทรงเจดีย์ มีทั้งหมด 9 ชั้น ภายในเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา มีการแกะสลักภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพประจำวัน ภาพแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น ภาพในพิธีการต่าง ๆ ไว้บริเวณบานประตูและหน้าต่างของแต่ละชั้น ฝาผนังทั้ง 4 ด้านจะมีภาพประวัติของเมืองขอนแก่น และบริเวณชั้นที่ 9 ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองขอนแก่นได้ไกลสุดลูกหูลูกตาอีกด้วย

          + ที่เที่ยวขอนแก่น มาเมื่อไรต้องไปเช็กอิน

14. วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

          ตั้งอยู่ที่บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเป็นวัดที่ประดิษฐาน "พระมหาเจดีย์ชัยมงคล" พระมหาเจดีย์ใหญ่ที่มีความงดงามตระการตาองค์หนึ่งของประเทศไทย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีทั้งหมด 6 ชั้น ออกแบบโดยกรมศิลปากร ลักษณะเจดีย์จะเป็นสีขาวตกแต่งลวดลายสวยงามตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ มีความกว้าง 101 เมตร ความยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และได้ตกแต่งลวดลายงามวิจิตรของศิลปะยุคใหม่และยุคเก่า ผสมเป็นศิลปะไทยร่วมสมัยที่หาดูได้ยาก

วัดสวยๆ

ภาคใต้

15. วัดราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดพังงา

          วัดเก่าแก่ของจังหวัด ชื่อเดิมคือ วัดบางเหรียง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการของอำเภอทับปุด ประมาณ 11 กิโลเมตร บริเวณวัดล้อมรอบด้วยภูเขาที่สมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่ ในวัดมีถาวรวัตถุทางธรรมที่สำคัญ คือ พระธาตุเจดีย์เทพนิมิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามว่า "พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ" ลักษณะของตัววัดตั้งอยู่บนเขาล้าน เจดีย์เป็นรูประฆังคว่ำ โดยมีพระพุทธรูปล้อมรอบฐาน อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีภูเขาล้อมรอบสวยงาม

          + 20 สถานที่ท่องเที่ยวพังงา ดินแดนป่าเกาะที่น่าไปเยือน

วัดสวยๆ

ภาคเหนือ

16. วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จังหวัดเชียงใหม่

          วัดดังในอำเภอแม่แตง เดิมวัดแห่งนี้เป็นเพียงวัดเล็ก ๆ แต่ด้วยบารมีของท่านครูบาเจ้าเทือง ซึ่งมีลูกศิษย์ให้ความเคารพมากมาย มีผู้มีจิตศรัทธานำเงินมาถวายเป็นปัจจัยในการทำบุญเป็นจำนวนมาก และได้มีการนำเงินเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงก่อสร้างวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกนใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2534 จุดเด่นของวัดนี้เห็นจะอยู่ที่ความวิจิตรตระการตาของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของอุโบสถ, หอไตร, หอกลอง, วิหารเสาอินทขิล, กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา, พระวิหาร และสถูปเจดีย์ ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมให้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษา

          + ที่เที่ยวเชียงใหม่ กับจุดเช็กอินดีต่อใจ เที่ยวสนุกไม่ซ้ำปีเก่า
วัดสวยๆ

17. วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัด เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวเมือง กล่าวกันว่าใครที่มาแม่ฮ่องสอนแล้วไม่ได้ไปที่นี่ถือว่ายังมาไม่ถึง ทั้งนี้ เดิมชื่อวัดปลายดอย ตั้งอยู่บนยอดดอยกองมู พระธาตุเจดีย์ของวัดนี้สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยพระเจดีย์ 2 องค์ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุดอยกองมูตามนามพระธาตุ นอกจากเป็นศาสนสถานสำคัญแล้วยังเป็นจุดชมวิวเมืองของแม่ฮ่องสอนด้วย เพราะสามารถที่จะเห็นภูมิประเทศของเมืองแม่ฮ่องสอน และเทือกเขาถนนธงชัยสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตา เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ watdoikongmu.com


          + 20 ที่เที่ยวแม่ฮ่องสอน ดินแดนเมืองสามหมอก

วัดสวยๆ

18. วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน

          ตั้งอยู่บนถนนยันตรกิจโกศล (ถนนสุริยพงษ์) กลางเมืองน่าน ห่างจากวัดภูมินทร์เพียงแค่ราว ๆ 500 เมตร และยังเป็นสถานที่ตั้งของ "เสาหลักเมืองน่าน" ซึ่งตั้งอยู่ภายในศาลาจตุรมุข บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ มีความสูงราว ๆ 3 เมตร ฐานของเสาประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายสวยงาม บริเวณยอดเสาก็มีการแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์ ส่วนพระอุโบสถก็งดงาม มีการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนาร่วมสมัย ซึ่งได้ช่างชาวเชียงแสนมาเป็นผู้ทำลวดลายปูนปั้นให้กับผนังด้านนอกของอุโบสถ ภายในก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามวิจิตรบรรจงให้ได้ชมกันด้วย

           + 40 ที่เที่ยวน่าน เมืองแห่งขุนเขาอันมากเสน่ห์

วัดสวยๆ

19. วัดศรีพันต้น จังหวัดน่าน

          ตั้งอยู่บนถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (ครองนครน่านระหว่าง พ.ศ. 1960-1969) ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ และเป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม โดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียรเฝ้าบันไดหน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ซึ่งพญานาคถือเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ในศาสตร์เทวะมันตราพยากรณ์ ภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้าและประวัติการกำเนิดเมืองน่าน สวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

          + 40 ที่เที่ยวน่าน เมืองแห่งขุนเขาอันมากเสน่ห์
วัดสวยๆ

20. วัดศรีรองเมือง จังหวัดลำปาง

          ตั้งอยู่ที่ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2448 เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของวิหารไม้ที่โดดเด่น มีลักษณะเป็นวิหารหลังใหญ่ตามแบบศิลปะพม่า มีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อย ด้านในเป็นเพดานไม้แกะสลัก และเสากลมใหญ่ ตกแต่งด้วยกระจกหลากสี มีความประณีต บรรจงวิจิตรสวยงาม และยังมีพระประธานไม้สักทองอายุกว่า 100 ปี มีความสวยงามเป็นอย่างมาก

          + 30 ที่เที่ยวลำปาง สวยโดนใจ เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
วัดสวยๆ

          และนี่คือวัดสวยงามที่เรานำมาฝากกัน แต่ละที่งดงามไม่แพ้กันเลยจริงไหมล่ะ ? เอาเป็นว่าหากมีที่ไหนที่ประทับใจก็อย่ารอช้า ลองแวะไปเยี่ยมเยียนสักครั้ง เพื่อชื่นชมความงามด้วยตัวคุณเองดูนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
20 วัดสวย ๆ ทั่วไทย ไปไหว้พระขอพรได้ตลอดทั้งปี อัปเดตล่าสุด 3 สิงหาคม 2566 เวลา 15:41:57 237,200 อ่าน
TOP