พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์แห่งในหลวง รัชกาลที่ 9

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

         พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ แห่งวัดทางสาย ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระมหาธาตุเจดีย์แห่งในหลวง รัชกาลที่ 9 ยิ่งใหญ่สวยงามสง่าสมพระเกียรติ

         ชวนชมความงดงามของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 พร้อมกับเคารพสักการะพระพุทธกิติสิริชัย พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

         สำหรับ "พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ" ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงภายในวัดทางสาย ใกล้กับหาดบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่คณะสงฆ์วัดทางสาย คณะกรรมการเทิดพระเกียรติประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ภาพจาก Kitti Tantibankul / shutterstock.com

         ความพิเศษของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศคือ มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามวิจิตรตระการตา การออกแบบทั้งภายในและภายนอกมีความละเอียดและวิจิตรบรรจง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ม.ร.ว.มิตรารุณ เกษมศรี นายช่างสถาปนิกประจำสำนักพระราชวัง เป็นผู้ออกแบบ จึงทำให้พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศมีสถาปัตยกรรมไทยแบบกรุงรัตนโกสินทร์อันยอดเยี่ยม สวยโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ไหน 

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

         พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ มีลักษณะเป็นอาคารหลังเดียวขนาดใหญ่ อยู่บนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 50 เมตร สูง 50 เมตร หมายถึงการครองราชย์ครบ 50 ปีของในหลวง รัชกาลที่ 9 อาคารนี้ประกอบด้วยหมู่เจดีย์ 9 องค์ ซึ่งก็หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้วยเช่นกัน จะมีเจดีย์ประธานองค์ใหญ่รูปทรงกลมอยู่ตรงกลาง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวางในบุษบกใต้โดมของอาคาร โดยมีเจดีย์รายล้อมอยู่ 4 ทิศ ทั้งหมด 8 องค์ ซึ่งเจดีย์ทั้ง 8 องค์นี้มีศิลปะทรงลังกา และการออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์แห่งนี้ยังมีแนวคิดแปลกใหม่ ด้วยการรวมอุโบสถ วิหาร และศาลาการเปรียญมาไว้ในอาคารเดียวกัน

         ภายในองค์พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ประกอบด้วย 5 ชั้น สำคัญ ได้แก่

         1. ชั้นที่ 1 เป็นชั้นใต้พื้นดิน ใช้เป็นที่เก็บน้ำฝนขนาดใหญ่

         2. ชั้นที่ 2 โถงอเนกประสงค์และสำนักงานมูลนิธิ เพื่อพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

         3. ชั้นที่ 3 วิหาร ที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางอิริยาบถสี่ จำนวน 4 องค์

         4. ชั้นที่ 4 อุโบสถ ที่ประดิษฐานพระประธาน มีชื่อว่า พระพุทธลีลากาญจนวบพิตร

         5. ชั้นที่ 5 บุษบกไม้สัก ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ

         ซึ่งแต่ละชั้นจะมีระเบียงให้ผู้เข้าชมได้ออกไปชมวิวของท้องทะเลประจวบคีรีขันธ์ในมุมสูงได้อย่างสวยงาม สามารถมองเห็นอ่าวที่สำคัญของเมืองประจวบฯ ได้แบบไกลสุดลูกหูลูกตา


พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ภาพจาก Photocheaper / shutterstock.com

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ภาพจาก worapatpong rattanapan / shutterstock.com

         นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าทางขึ้นพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ยังมีพระพุทธกิติสิริชัยตั้งอยู่ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิปิดทอง แบบศิลปะคันธาระ หน้าตักกว้าง 5 วา เปรียบได้กับขันธ์ทั้ง 5 มีความสูง 9 วา เปรียบได้กับนวโลกุตตรธรรม 9 มีฐานกว้างโดยรอบ 16 วา เปรียบได้กับโสฬสญาณ มีศาลาพัก 3 หลังหมายถึง ศีล สมาธิ ปัญญา ทางเดินขึ้น 2 ข้าง เปรียบได้กับสมถะและวิปัสสนา โดยพระพุทธกิติสิริชัยนี้ ทางคณะสงฆ์วัดทางสายและประชาชนก็ร่วมกันสร้างน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสักการะ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระพุทธกิติสิริชัย 

         แผนที่การเดินทาง

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ
ภาพจาก wattangsai.com

         ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวชมสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลพร้อมทั้งการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3251 3885 และถือได้ว่าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ เป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญและยังสวยงามน่าเที่ยวชม หากมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวชมกันนะคะ :) 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
wattangsai.comprachuaptown.com, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ พระมหาธาตุเจดีย์แห่งในหลวง รัชกาลที่ 9 อัปเดตล่าสุด 16 ตุลาคม 2560 เวลา 12:11:31 114,623 อ่าน
TOP