x close

12 พิพิธภัณฑ์ในไทย แหล่งเรียนรู้ชั้นดีที่น่าไปเยือนสักครั้ง

          เที่ยวพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบ สามารถเที่ยวได้ทุกเพศ ทุกวัย ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด วันหยุดไปเดินเล่นพิพิธภัณฑ์ชิล ๆ กัน
          พิพิธภัณฑ์ ตามราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสำคัญด้านวัฒนธรรมหรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ ... ซึ่งในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในไทยก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และอื่น ๆ อีกทั้งยังนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าสนใจ และบางแห่งยังรวบรวมของดีมีคุณค่าเอาไว้ให้เราได้ชื่นชมกันด้วย แหม...ถ้าจะดีขนาดนี้แล้วจะช้าอยู่ทำไม วันนี้เราเลยคัดเน้น ๆ 12 พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ที่อยากให้ไปสัมผัสกันสักครั้งมาแนะนำ เริ่มที่...

1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย เพราะเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย สถานที่เก็บและร้อยเรียงเล่าเรื่องราวและความเป็นมาของประเทศไทย ผ่านโบราณวัตถุ สิ่งของล้ำค่า หรือนิทรรศการถาวรต่าง ๆ โดยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 แต่เดิมเป็น พระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักอันนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม
พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก thebigland / Shutterstock.com

        โดยแบ่งการจัดแสดงเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย, ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี, ประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา และโบราณสถานวังหน้า (โบราณสถาน อาคารประวัติศาสตร์ ภายในพิพิธภัณฑสถาน) เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เราอยากให้ไปสัมผัสกันสักครั้ง
พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก Kritthaneth / Shutterstock.com

 • ที่อยู่ : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงละครแห่งชาติ)
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันพุธ-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท ยกเว้นค่าเข้าชมสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี นักเรียน นักศึกษาไทย ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2224 1370
 • เฟซบุ๊ก : National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

2. มิวเซียมสยาม

          พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam: Disco- very Museum) ภายใต้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ที่นี่ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างสำนึกรักและเข้าใจในประวัติความเป็นมาของผู้คน บ้านเมือง วัฒนธรรมและท้องถิ่นของตน ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติกับประเทศเพื่อนบ้าน
พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก JOYFULLIFE / Shutterstock.com

          โดยใช้วิธีการจัดแสดงแบบใหม่ผ่านสื่อเครื่องมือต่าง ๆ ที่ทันสมัย รับรองเลยว่าคุณจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในมุมมองที่สนุกสนาน ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร, นิทรรศการหมุนเวียน และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก Photo APS / Shutterstock.com

 • ที่อยู่ : บริเวณท่าเตียน ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
 • ค่าเข้าชม : นักเรียน นักศึกษา (อายุ 15 ปีขึ้นไป) 50 บาท, ผู้ใหญ่คนไทย 100 บาท ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 200 บาท เยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติ อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ นักบวช ผู้พิการ และทุพพลภาพ มัคคุเทศก์ (แสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เข้าชมฟรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2225 2777
 • เว็บไซต์ : m.museumsiam.org
 • เฟซบุ๊ก : Museum Siam

3. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

          พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่ได้รับการออกแบบอย่างทันสมัย เข้ากับสไตล์คนรุ่นใหม่ ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, Co-working Space, ร้านค้า-ร้านอาหาร และพื้นที่ทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยในส่วนของพิพิธภัณฑ์จัดแสดงในส่วนของนิทรรศการเงินตรา นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย, นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และนิทรรศการหมุนเวียนต่าง ๆ แต่ละมุมสวยงามและน่าเรียนรู้มาก ๆ
พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก Camera_Bravo / Shutterstock.com

 • ที่อยู่ : ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. โดย Walk in เดินชมตามอัธยาศัย โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า มีเจ้าหน้าที่นำชม วันละ 3 รอบ (รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง) รอบเช้า 10.30-11.30 น. รอบบ่าย 13.30-14.30 น. และ 15.00-16.00 น. ส่วนการขอเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป กรุณาโทรจองเพื่อนัดหมายล่วงหน้าที่ โทร. 0 2356 7766 กด 2 และส่งหนังสือยืนยันทางอีเมล learningcenter@bot.or.th ทั้งนี้ นิทรรศการเงินตรา ชั้น B1 และ B2 จำกัดจำนวนผู้เยี่ยมชมครั้งละไม่เกิน 25 คน กรณี Walk in เกินจำนวนจะใช้เวลารอประมาณ 15-30 นาที
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2356 7766
 • เฟซบุ๊ก : ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC
 • เว็บไซต์ : botlc.or.th

4. พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ

          พิพิธบางลำพู ตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนพระสุเมรุ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะพาพวกเราทั้งหลายนั่งเครื่องย้อนเวลา ไปรำลึกเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนคนบางลำพูกันแบบไม่หมกเม็ด จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อยู่ที่การออกแบบอาคารที่รองรับคนได้ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ ในส่วนของห้องจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบไปด้วยในส่วนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการทำงานของกรมธนารักษ์เป็นหลัก และในส่วนของนิทรรศการชุมชนบางลำพู ที่จะนำพาทุกคนย้อนกลับไปยังอดีตแบบเต็มตัว ทั้งในเรื่องของรูปแบบดีไซน์ การนำเสนอที่อิงบรรยากาศได้แบบสมจริง ตลอดจนการจำลองวิถีชีวิตชุมชนและย่านการค้าต่าง ๆ

พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก Sirichai Rattanaphanakul / shutterstock.com

          ที่อยู่ : ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
          เวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รอบเข้าชมรอบสุดท้าย 15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-18.00 น. รอบเข้าชมรอบสุดท้าย 16.00 น.
          ค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป บัตรราคา 50 บาท เด็ก/นักเรียน อายุ 10-18 ปี บัตรราคา 20 บาท บุคคลที่ยกเว้นค่าเข้าชม : ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี
          เบอร์โทรศัพท์ : 0 2281 9828
          เฟซบุ๊ก : พิพิธบางลำพู

5. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน กรุงเทพฯ

          พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราช ที่เริ่มต้นมาจากการเก็บและจัดแสดงสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งเรียนรู้ทางการแพทย์ในแต่ละภาควิชา ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในพื้นที่สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช เพื่อเปิดประสบการณ์ การเรียนรู้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์การแพทย์, การก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช, โรงเรียนแพทย์แห่งแรก, พัฒนาวิทยาการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย
พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก amnat30 / Shutterstock.com

          ภายในพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งสื่อนำเสนอและระบบการเข้าชม สามารถรองรับการเยี่ยมชมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งแบบหมู่คณะคราวละหลายร้อยคน หรือผู้สนใจที่มาแบบส่วนตัวก็ได้เช่นกัน

พิพิธภัณฑ์ในไทย

 • ที่อยู่ : ริมน้ำท่ารถไฟ โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันพุธ-จันทร์ (ปิดวันอังคาร) ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
 • ค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 25 บาท, ต่างชาติ 200 บาท
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2419 2618
 • เฟซบุ๊ก : Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช
 • เว็บไซต์ : si.mahidol.ac.th

6. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กรุงเทพฯ

          พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมและเก็บรักษาอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารที่เคยใช้ในกองทัพอากาศ ตลอดจนบริภัณฑ์ประจำตัวนักบิน เครื่องแบบ เอกสารและพัสดุสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการบิน อีกทั้งยังมีห้องสมุดประวัติศาสตร์การบินที่รวบรวมหนังสือ จดหมายเหตุ รูปภาพ และเอกสารทางประวัติศาสตร์ของกิจการบินไว้ให้ศึกษาค้นคว้า

พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก iFocus / shutterstock.com

          อาคารจัดแสดงมีการแยกออกเป็นสัดส่วน ด้านซ้ายประกอบไปด้วยเครื่องบินรบแบบต่าง ๆ และนิทรรศการ "100 ปี การบินบุพการีทหารอากาศ" นอกจากนั้นยังมีเครื่องบินประเภทต่าง ๆ ที่หาชมที่ไหนไม่ได้จัดแสดง ขณะที่ส่วนด้านขวาคือส่วนที่จัดแสดงเครื่องบินรบสมรรถนะสูง อาคาร 2 จัดแสดงอากาศยานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิด "บริพัตร" ซึ่งเป็นเครื่องบินแบบแรกที่คนไทยออกแบบและสร้างเอง รวมทั้งมีห้องสมุดประวัติศาสตร์ด้านการบิน มีอาคารจัดแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เครื่องแบบทหารอากาศในอดีตและปัจจุบัน ส่วนใครที่อยากศึกษาเรื่องการบินจริงจังที่นี่มีห้องปรับบรรยากาศความกดดันต่ำ (Hypobaric Chamber) ที่จะจำลองสภาพบรรยากาศความกดดันต่ำเพื่อการศึกษา และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • ที่อยู่ : 171 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. (ปิดวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ค่าเข้าชม : ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2534 1853
 • เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

7. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

          หนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ไม่อยากให้พลาดสำหรับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถเรียนรู้ สัมผัส และหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่

          พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดดเด่นด้วยการออกแบบอาคารที่ทันสมัย ภายในมีนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ตลอดจนกิจกรรมที่ชวนค้นพบ ทดลอง และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

          พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ค้นพบความหลากหลายทางธรรมชาติอันน่าพิศวงของพืชและสัตว์

          พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การคำนวณ และคอมพิวเตอร์

          พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในบทบาทความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของประเทศไทย ตามแนวคิดและวิธีการทรงงานต้นแบบจากในหลวง รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก Yes058 / Shutterstock.com

 • ที่อยู่ : ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 • เวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.30-17.00 น. (หยุดวันจันทร์)
 • ค่าเข้าชม : บัตรรวม 3 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) ผู้ใหญ่/ครู-อาจารย์ ราคา 100 บาท, นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี (ไม่เกิน 24 ปี โปรดแสดงบัตร) และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เข้าชมฟรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2577 9999
 • เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
 • เว็บไซต์ : nsm.or.th

8. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

          พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง โดยพิพิธภัณฑ์ในอาคาร จัดแสดงพระราชพิธีในวิถีเกษตร, แนวประพฤติปฏิบัติทางด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, โรงภาพยนตร์ 3 มิติขนาดย่อม, ของใช้ ของเล่นโบราณจากธรรมชาติ, นิทรรศการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการส่วนพระองค์, พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, ผลงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการวัฏจักรของน้ำ

          พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัดแสดงแปลงสาธิตการทำการเกษตรต่าง ๆ ทั้งการปลูกข้าว ทำแปลงนาอินทรีย์ เทคนิคการทำนาต่าง ๆ การทำแปลงผัก การปลูกสมุนไพร การเพาะเห็ด ไปจนถึงปศุสัตว์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตามรอยวิถีเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์ในไทย

          อีกทั้งยังมี Wisdom Farm ที่มีชื่อเต็ม ๆ ว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด WISDOM FARM ที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร โดยจุดเด่นอยู่ที่สะพานไม้ไผ่กลางทุ่งนา ที่โค้งลัดเลาะไปรอบ ๆ ท้องทุ่งสีเขียวชอุ่ม มีศาลาและจุดนั่งพักชิล ๆ อยู่ตลอดทางเดิน ใกล้ ๆ กับสะพานไม้จะเป็น Wisdom Cafe' คาเฟ่ที่พร้อมเสิร์ฟน้ำผลไม้สด ๆ เย็นชื่นใจ ปลอดภัย ไร้สารพิษ เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่เราแนะนำ
 • ที่อยู่ : หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00-16.00 น.
 • ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท (กรณีเข้าชมต่อหนึ่งอาคาร) 
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 2529 2212
 • เว็บไซต์ : wisdomking.or.th
 • เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีสำคัญของไทย ที่ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงการดำรงชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี แสดงให้เห็นถึงร่องรอยทั้งทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของมนุษย์ ทั้งเครื่องมือในการดำรงชีวิตและการสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมถึงยังครอบคลุมไปถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งด้วย
พิพิธภัณฑ์ในไทย

          ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แบ่งออกเป็น

         ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า อยู่ในบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดีและโบราณวัตถุ โดยส่วนใหญ่เป็นภาชนะเผาที่ฝังรวมกับศพที่กลายมาเป็นโครงกระดูกในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก amnat30 / Shutterstock.com

          ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณ รวมทั้งโบราณวัตถุและนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย ฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง และการให้บริการการศึกษาต่าง ๆ อีกด้วย

          ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2535 องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ขึ้นบัญชีให้เป็นมรดกโลกอันดับที่ 359 และนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดีอันดับที่ 4 ของประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ตามรอยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่บ้านเชียง จ.อุดรธานี

 • ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 • ค่าเข้าชม : คนไทย 30 บาท คนต่างชาติ 150 บาท
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4223 5040
 • เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum

10. ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว หรือพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

          ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งได้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์อย่างเต็มรูปแบบ ภายในอาคารจัดแสดงเป็นนิทรรศการถาวร นำเสนอเรื่องราวของไดโนเสาร์ได้อย่างน่าตื่นเต้น ครบรส ผ่านเทคโนโลยีการนำเสนอที่ทันสมัย
พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก Nor Gal / Shutterstock.com

          พิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าเด็ก ๆ ที่ต้องการชมชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ชนิดนี้ เพราะเพียงแค่ก้าวแรกที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์ก็จะได้พบกับหุ่นจำลองไดโนเสาร์ "สยามโมไทรันนัส อิสานเอนซิส" ที่ยืนโดดเด่นแยกเขี้ยวอ้าปากกว้าง มีห้องแสดงฟอสซิลจำลองที่พบในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โครงกระดูกไดโนเสาร์ที่พบในกาฬสินธุ์ ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งตัวพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บรรจุขุมทรัพย์ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเลยก็ว่าได้
พิพิธภัณฑ์ในไทย

 • ที่อยู่ : เลขที่ 200 หมู่ 11 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 • เวลาเปิด-ปิด : วันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น.
 • ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 40 บาท มัธยมศึกษา 10 บาท (อายุต่ำกว่า 12 ปี หรือเกิน 60 ปี ชมฟรี) โรงเรียนสามารถทำหนังสือขอเข้าชมโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมส่งมาได้เลย
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4387 1613
 • เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum

11. สถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา

          ถึงแม้ว่าสถานีวิจัยลำตะคอง วว. จะไม่ใช่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทยที่เราอยากให้ไปสัมผัสกันสักครั้ง เพราะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องพฤกษศาสตร์และแมลงอย่างสนุกสนานทั้งครอบครัว ภายในพื้นที่กว่า 700 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนแรก "เรือนกระจก" จัดแสดงพรรณไม้หายากทั้งไทยและต่างประเทศ และโซนที่ 2 "จัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพืช" นอกจากนี้ยังมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์และห้องภาพ ที่ทำให้เห็นถึงการเชื่อมโยงงานศิลป์ของคนไปสู่แมลง โดยภายในอาคารจะมีเหล่าแมลงที่บินไปมาอย่างอิสระ ทักทายนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 • ที่อยู่ : สถานีวิจัยลำตะคอง เลขที่ 333 หมู่ 12 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 • ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 40 บาท, เด็กอนุบาล 10 บาท, ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 20 บาท, นิสิต/นักศึกษา (ต้องแสดงบัตร) 20 บาท และเด็ก (ความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร)/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เข้าชมฟรี
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4439 0107
 • เว็บไซต์ : tistr.or.th
 • เฟซบุ๊ก : สถานีวิจัยลำตะคอง วว.

12. พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่

          พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม
พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก Artorn Thongtukit / Shutterstock.com

          ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน ได้แก่
 

          1. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ที่มีวิสัยทัศน์ว่า "พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต" โดยพัฒนาโรงงานหลวงและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ (A Platform for Learning Experience) และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

          2. พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการจัดแสดงวัตถุสะสม อันเป็นสิ่งของจากชาวบ้านชุมชนบ้านยางบริจาคให้พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง), นิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานหลวง และภาพถ่ายสมัยที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์ในไทย

ภาพจาก Artorn Thongtukit / Shutterstock.com

          โดยแวดล้อมไปด้วยชุมชนบ้านยางที่เงียบสงบและสวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ นอกจากจะได้ความรู้กลับบ้านแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำหลากหลายแบบได้ที่นี่อีกด้วย
 • ที่อยู่ : หมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 • ค่าเข้าชม : เข้าชมฟรี
 •  เบอร์โทรศํพท์ : 0 5305 1021
 • เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เชียงใหม่ แหล่งกำเนิดดอยคำ

          และนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาแนะนำกัน จริง ๆ แล้วยังมีแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมอยู่อีกมากมาย เอาเป็นว่าใครมีพิพิธภัณฑ์เจ๋ง ๆ แนะนำมาได้เลยนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.org, museumthailand.com, si.mahidol.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
12 พิพิธภัณฑ์ในไทย แหล่งเรียนรู้ชั้นดีที่น่าไปเยือนสักครั้ง อัปเดตล่าสุด 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11:32:11 286,074 อ่าน
TOP