x close

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ตะลอนทัวร์ขอพรเสริมสิริมงคลตามย่านต่าง ๆ

พาไปตระเวนไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ฉบับอัปเดตในโซนต่าง ๆ ทั้งรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ฝั่งธนบุรี หรือริมน้ำ แถมบางวัดยังเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า

กรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทยที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเสมอคือ ไหว้พระ 9 วัด เพราะได้ทั้งอิ่มบุญและยังได้ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วันนี้เราเลยรวมเอาสถานที่ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ จากย่านต่าง ๆ ฉบับอัปเดตปี 2567 มาแนะนำกัน

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก เขตพระราชฐานชั้นนอก สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในปี พ.ศ. 2325 พร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวัง ตามประเพณีการสร้างวัดภายในเขตพระราชวังที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ นั่งขัดสมาธิราบ แกะสลักจากเนื้อหยกสีเขียวทึบชิ้นเดียว พุทธลักษณะงดงาม ในแต่ละปีมักมีผู้คนจากทั่วสารทิศไปกราบไหว้เสริมความเป็นสิริมงคลและขอพรในเรื่องต่าง ๆ ด้วย

วัดพระแก้ว

2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังและชุมชนท่าเตียน เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของไทย เพราะถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธเทวปฏิมากร พระพุทธรูปปางสมาธิ, พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ บริเวณฝ่าพระบาทประดับมุกเป็นรูปอัฎฐตดรสตมงคล จึงมีความเชื่อกันว่าหากได้กราบไหว้จะทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข, ยักษ์วัดโพธิ์ ตั้งอยู่บริเวณซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป ประติมากรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงสายมูนิยมไปลอด ประตูเฮง (ประตูฮก ลก ซิ่ว) เพื่อเสริมความเฮง 

พระนอนวัดโพธิ์

3. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก ตั้งอยู่บริเวณท้องสนามหลวง วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ต่อมาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้ปฏิสังขรณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ที่คนนิยมไปสักการะ เพราะภายในประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระบวรราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท, พระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ (พระเจดีย์ทอง) บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, พระศรีสรรเพชญ์ พระประธานใหญ่ในพระอุโบสถ และ พระประธานศิลาแดง (หลวงพ่อหิน) ในพระวิหารหลวง เป็นต้น

พระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

4. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต ตั้งอยู่ในย่านบางลำพู มีชื่อทั้งในเรื่องความงามทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระผนวช และได้เสด็จฯ มาประทับเป็นครั้งแรกก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ รวมถึงพระมหากษัตริย์อีกหลายพระองค์ สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 2 องค์ ได้แก่ พระสุวรรณเขต ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก, พระเจดีย์ทอง สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายในประดิษฐานพระเจดีย์สำคัญ คือ พระไพรีพินาศเจดีย์ พระเจดีย์กะไหล่ทอง และ พระวิหารพระศาสดา เป็นต้น 

พระพุทธชินสีห์ วัดบวร

5. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับถนนข้าวสาร แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของไทย ที่นี่เป็นวัดเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ ฝ่ายราชสามัญ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพ ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกถึง 3 ครั้ง จึงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดชนะสงคราม" เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหธิศักดิ์ ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย โดยคนนิยมมาไหว้พระขอพรเพื่อชัยชนะและสำเร็จดังหวังทุกประการ 

วัดชนะสงคราม

6. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณถนนนครปฐม ไม่ไกลจากสวนจิตรลดาและทำเนียบรัฐบาล เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้ออกแบบ และพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) เป็นนายช่างก่อสร้าง พระอุโบสถหลังนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมไทยโบราณ ประดับด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานที่จำลองมาจากพระพุทธชินราช คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรในเรื่องหน้าที่การงานให้ราบรื่น มั่นคง บริเวณพระระเบียงด้านหลังพระอุโบสถเรียงรายด้วยพระพุทธรูปโบราณปางต่าง ๆ จำนวน 52 องค์ 

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร หรือที่เรียกกันติดปากว่า วัดราชบพิธ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ฝ่ายธรรมยุต ตั้งอยู่บนถนนเฟื่องนคร ริมคลองหลอด ใกล้กับกระทรวงมหาดไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ พระพุทธอังคีรส พระพุทธรูปปางสมาธิทรงผ้ากลีบ และ พระพุทธรูปนาคปรก พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แกะสลักจากหินทราย ศิลปะสมัยลพบุรีเดิม ปัจจจุบันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

8. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า วัดสุทัศน์ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ติดกับเสาชิงช้า เทวสถานสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเทพฯ เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาล 8 ประชาชนส่วนใหญ่นิยมมากราบไหว้นมัสการพระพุทธรูปสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต), พระพุทธตรีโลกเชษฐ์, พระพุทธเสรฏฐมุนี (หลวงพ่อกลักฝิ่น), พระกริ่งใหญ่, ท้าวเวสสุวรรณ, พระพุทธรังสีมุทราภัย (หลวงพ่อเหลือ) และพระสุนทรีวาณี (ลอยองค์) เป็นต้น โดยเฉพาะสายมูที่นิยมไปไหว้หลวงพ่อกลักฝิ่น ด้วยมีความเชื่อว่าสามารถขอถอนคำอธิษฐาน คำสัญญา คำสาบาน และแก้กรรมได้

วัดสุทัศนเทพวราราม

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันว่า วัดภูเขาทอง เพราะมี พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เจดีย์สีทองอันโดดเด่น เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ติดกับคลองมหานาค ไม่ไกลจากโลหะปราสาท คนนิยมเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่บนยอดของสุวรรณบรรพต รวมถึงไปไหว้ สะดือประเทศ จุดที่เคยถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางเมืองกรุงเทพฯ เพื่อขอพรเกี่ยวกับที่ดินต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในวัดยังประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น หลวงพ่อพระประธาน พระพุทธรูปปางสมาธิ, หลวงพ่อโต, หลวงพ่อดำ, หลวงพ่อพระอัฏฐารส พระพุทธรูปยืนที่มีความสูง 5 วา 1 ศอก 10 นิ้ว, หลวงพ่อดวงดี (พระพุทธมงคลบรมบรรพต) และหลวงพ่อโชคดี (พระพุทธมงคลสุวรรณบรรพต) เป็นต้น

ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

 ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

1. วัดราชสิงขร พระอารามหลวง

วัดราชสิงขร พระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในซอยเจริญกรุง 74 ใกล้กับเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ และสุสานโปรเตสแตนต์ เป็นต้นทางเดินเรือของเรือด่วนเจ้าพระยา วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อแดง หรือ หลวงพ่อพระพุทธสุโขทัย พระพุทธรูปหล่อศักดิ์สิทธิ์เนื้อสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย ศิลปะแบบอยุธยาที่มีอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย เล่ากันว่าถูกอัญเชิญจากกรุงศรีอยุธยามาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ ต่อมา พระครูบวรพัฒนโกศล เจ้าอาวาส ได้บูรณะด้วยการลงรักปิดทองใหม่ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระอุโบสถและพระวิหารได้เปลี่ยนให้เป็นศิลปะแบบจีน และมีการสร้างกำแพงแก้วล้อมรอบ กั้นเป็นเขตพุทธาวาส รวมถึงมีการจัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปี

วัดราชสิงขร

2. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หรือเรียกตามแบบจีนว่า ซำปอฮุดกง (ซำปอกง) พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 5 วา 3 ศอก สูง 7 วา 2 ศอก 10 นิ้ว ตั้งอยู่ภายในพระวิหารขนาดใหญ่กลางวัด คนนิยมไปกราบไหว้ขอโชคลาภตามคติเทวะมันตรา ขอให้ค้าขายรุ่งเรือง และพบเจอกัลยาณมิตรที่ดี รวมถึงสักการะพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ (ป่าเลไลยก์) พระประธานภายในพระอุโบสถ รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างพระราชทานด้วย

3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันว่า วัดแจ้ง วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยที่ตั้งเด่นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ใกล้ ๆ พระราชวังเดิม (พระราชวังกรุงธนบุรี) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร โดยมีคติความเชื่อที่ว่าหากได้ไปไหว้พระวัดอรุณฯ ชีวิตจะรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน ภายในยังเป็นที่ตั้งของ พระปรางค์ ขนาดใหญ่ ความสูงจากฐานถึงยอด 81.85 เมตร ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบและเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากจีน มีลวดลายงดงามเป็นของเก่าแก่และหายาก บริเวณซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถจะมี ยักษ์วัดแจ้ง ยืนเฝ้าอยู่ รวมถึงคนนิยมไปลอดพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อล้างอาถรรพ์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป (ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ)

วัดอรุณราชวราราม

4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร วัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาย่านวังหลัง ที่นี่เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระเถระผู้ทรงเกียรติคุณ วิทยาคุณโด่งดัง พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในประดิษฐาน พระประธานยิ้มรับฟ้า พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ 

วัดระฆังโฆสิตาราม

5. วัดอมรินทรารามวรวิหาร

วัดอมรินทรารามวรวิหาร ชื่อเดิม วัดบางหว้าน้อย พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมปากคลองบางกอกน้อย (ฝั่งใต้) ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวง ภายในโบสถ์น้อยประดิษฐาน หลวงพ่อโบสถ์น้อย พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ศิลปะแบบสุโขทัย คนมักไปไหว้ขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต  

6. วัดดุสิดารามวรวิหาร

วัดดุสิดารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งธนบุรี ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ปากคลองบางกอกน้อย วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา สถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อดำ (พระศักดิ์สิทธิ์) พระพุทธรูปปางมารวิชัย, หลวงพ่อพระพุทธมณีโชติ 3 ปาง (ถวายเนตร ห้ามญาติ อุ้มบาตร) และ หลวงพ่อเขา (ขาว) พระซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไป ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติต่าง ๆ ฝีมือช่างสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โดยบางส่วนซ่อมแซมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

7. วัดคฤหบดี

วัดคฤหบดี พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 ใกล้สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2367 โดย พระยาราชมนตรี (ภู่ ภมรมนตรี) ต้นสกุลภมรมนตรี สถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระพุทธแซกคำ พระพุทธรูปสำคัญแต่โบราณที่ถูกอัญเชิญมาจากนครเวียงจันทน์ เมื่อปี พ.ศ. 2369 จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งประชาชนนิยมมาขอพรในเรื่องต่าง ๆ เมื่อสำเร็จดังใจหวังมักนำไข่​หรืออาหารอีสานมาถวาย นอกจากนี้ยังมีพระราชานุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี และพระบรมธาตุเจดีย์ ให้ได้สักการบูชาด้วย 

8. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมคลองผดุงกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา สายบุญและสายมูนิยมไปถวายผ้าไตรและกราบขอพร พระพุทธเทวราชปฏิมากร พระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย สักการะ องค์เทวราชเนรมิต หรือเทพทันใจประจำวัด ซึ่งมีความเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานอะไรมักสมหวังดังใจ และ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ รวมถึงมีสถาปัตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง และโบราณสถาน ให้ได้เที่ยวชมมากมาย 

องค์เทวราชเนรมิต วัดเทวราชกุญชร

ภาพจาก Sombat Muycheen/shutterstock.com

9. วัดราชาธิวาสวิหาร

วัดราชาธิวาสวิหาร วัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใกล้ท่าวาสุกรี ภายในวัดมีสวนสาธารณะริมน้ำ สถานที่สักการะพระประธานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น พระสัมพุทธพรรณี (องค์จำลอง) พระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางสมาธิราบ ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ หลวงพ่อนาค พระพุทธรูปหินปางนาคปรก สมัยลพบุรี ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาหลวงพ่อนาค ตลอดจนหลวงพ่อองค์อื่น ๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย ซึ่งตลอดทั้งวันจะมีพุทธศาสนิกชนแวะเวียนมากราบไหว้กันไม่ขาดสาย

วัดราชาธิวาสวิหาร

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ย่านฝั่งธนบุรี

1. วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในซอยริมคลองบางกอกใหญ่ ใกล้กับป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏผู้สร้าง ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระอุโบสถหลังคามุขลด 3 ชั้น มีช่อฟ้าใบระกาไม้สัก ลงรักปิดกระจก ประดิษฐาน พระพุทธโมลีโลกนาถ พระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงาม, พระวิหาร ปูชนียสถานเก่าแก่ มีลักษณะไทยผสมจีน ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เป็นสถานที่เก็บเกลือ ซึ่งในอดีตมีความสำคัญมาก จึงเรียกกันว่า พระวิหารฉางเกลือ และหอสมเด็จ (หอแดง) สร้างขึ้นเพื่อบูชาสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ในรัชกาลที่ 3 เป็นต้น

พระพุทธโมลีโลกนาถ

2. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือ วัดรั้วเหล็ก พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) หรือสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2371 เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุมหาเจดีย์ พระเจดีย์องค์ใหญ่ทรงกลม สัณฐานรูปโอคว่ำ มีพระเจดีย์เล็กเรียงรายรอบ, พระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะปางมารวิชัย, พระพุทธนาค (หลวงพ่อนาค) พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะนาก ลงรักปิดทอง พุทธลักษณะงดงาม และ เขามอ ภูเขาจำลองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ก่อขึ้นจากหินที่มียอดลดหลั่นกันไปตามลำดับ ประดับด้วยพรรณไม้หายาก เป็นต้น

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

3. วัดอนงคารามวรวิหาร

วัดอนงคารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่ย่านฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) และตรงข้ามกับวัดพิชยญาติการามวรวิหาร สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธจุลนาค พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย พระพุทธมังคโล พระพุทธรูปทรงเครื่องปางสมาธิ และ พระแก้วขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ทำจากแก้วที่เปลี่ยนสีได้ตามเวลาและมุมมอง เปิดให้สักการะปีละ 2 วัน คือ วันขึ้นปีใหม่ และวันเข้าพรรษา

4. วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร หรือ วัดพิชัยญาติ พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดอนงคารามวรวิหาร ใกล้หอนาฬิกาวงเวียน​เล็ก​ แต่เดิมเป็นวัดร้าง สมเด็จพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ได้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน สิ่งสำคัญที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็น พระอุโบสถที่สร้างเป็นศิลปะแบบจีน ภายในประดิษฐาน สมเด็จพระสิทธารถพุทธเจ้า หรือ หลวงพ่อสมปรารถนา อีกทั้งยังมีลายจำหลักหินเรื่องสามก๊ก บริเวณกำแพง และพระปรางค์องค์ใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปั้น 4 องค์ หันพระพักตร์ไปสู่สี่ทิศ 

5. วัดอินทารามวรวิหาร

วัดอินทารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ ไม่ไกลจากตลาดพลู วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ​ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระอัครชายา ผู้คนจึงนิยมไปสักการะขอพรเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะขอให้ปลดหนี้และเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงสักการะ พระพุทธชินวร พระประธานของวัด พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิง ลักษณะเป็นหีบพระบรมศพและมีพระบาทยื่นออกมา มีพระสงฆ์ 3 รูปกราบสักการะ และ พระพุทธไสยาสน์ตะแคงซ้าย (ปกติจะตะแคงด้านขวา) เป็นต้น

6. วัดนาคปรก

วัดนาคปรก วัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งอยู่บนถนนเทอดไท เขตภาษีเจริญ ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒากาศ สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น หลวงพ่อเจ้าสัว พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี หลวงพ่อนาคปรก พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ปิดทอง สร้างพญานาค 7 เศียรด้วยปูนปั้น ขนดกายขึ้น 4 ชั้น แผ่พังพานขึ้นเหนือเศียรพระ และรูปปั้น หลวงปู่ชู คงชูนาม อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เกจิอาจารย์ชื่อดัง นอกจากนี้คนยังนิยมไปลอดโบสถ์โบราณศรีอยุธยา เพื่อล้างอาถรรพ์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตกันด้วย 

วัดนาคปรก

ภาพจาก YuenSiuTien/shutterstock.com

7. วัดหนังราชวรวิหาร

วัดหนังราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในซอยวุฒากาศ 42 เขตจอมทอง วัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระศรีสุลาลัยทรงสถาปนาวัดใหม่ทั้งหมด ยกเว้นพระประธานในพระอุโบสถ พระศิลาในวิหาร และองค์ระฆัง มีการฉลองวัดในปี พ.ศ. 2380 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งดังเช่นปัจจุบัน อีกทั้งคนยังนิยมไปกราบไหว้รูปหล่อ หลวงปู่เอี่ยม สุวณฺณสโร (เจ้าคุณเฒ่า) อดีตเจ้าอาวาสและพระเกจิชื่อดัง ที่มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัย

วัดหนัง ราชวรวิหาร

ภาพจาก jointstar/shutterstock.com

8. วัดนางนองวรวิหาร

วัดนางนองวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่ย่านฝั่งธนบุรี ที่ตั้งอยู่ในซอยวุฒากาศ 42 ไม่ไกลจากวัดหนังราชวรวิหาร ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง คาดว่ามีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยจะเป็นศิลปกรรมแบบผสมศิลปะจีนและไทย พระอุโบสถไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาจักรพรรดิ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปิดทอง ทรงเครื่องกษัตริย์ ปางมารวิชัย พุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก 

พระพุทธมหาจักรพรรดิ วัดนางนองวรวิหาร

ภาพจาก Konteawwat/shutterstock.com

9. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ที่ตั้งอยู่ริมคลองบางขุนเทียน วัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ "วัดจอมทอง" โดยพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3) ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม โดดเด่นด้วยอิทธิพลการตกแต่งที่ผสมผสานศิลปกรรมไทยและจีนอย่างกลมกลืน คนนิยมมาไหว้ขอพร พร้อมถวายหมอน พระนอนเกศทะลุ พระนอนที่เกศองค์พระทะลุเสาพระวิหาร เชื่อกันว่าจะทำให้ค้าขายดี ยอดทะลุเกินเป้า ร่ำรวยยิ่งขึ้น 

พระนอนเกศทะลุ วัดราชโอรสาราม

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ใกล้รถไฟฟ้า MRT และ BTS

1. วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ติดกับห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในเงียบสงบ บรรยากาศร่มรื่น ปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน 3 พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากฝั่ง สปป.ลาว ได้แก่ หลวงพ่อพระเสริม พระพุทธรูปเก่าแก่แบบศิลปะล้านช้างเวียงจันทน์ หลวงพ่อพระแสน พระพุทธรูปที่ถูกอัญเชิญมาจากถ้ำเมืองมหาไชย แขวงล้านช้าง ประดิษฐานอยู่ด้วยกันในพระวิหาร ส่วน หลวงพ่อพระสายน์ พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย ที่อัญเชิญมาจากเมืองมหาไชยเช่นเดียวกัน ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัด สามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม มาได้เลย

วัดปทุมวนาราม

2. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2483 เป็นที่ตั้งของ พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ภายในมีเจดีย์องค์เล็กอีกชั้น ด้านในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ขณะมียศเป็นนาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์) ได้เดินทางไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย รวมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ 5 กิ่ง มีการถวายเป็นเสนาสนะเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 นับว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งที่พุทธศาสนิกชนควรไปไหว้ขอพรกันสักครั้ง เพราะเดินทางง่ายด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ 

วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

3. วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดที่ตั้งอยู่ติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน ทางออกที่ 1 สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น พระพุทธมงคล พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระประธานในพระอุโบสถ, หลวงพ่อโต, หลวงพ่อทันใจ, ท้าวเวสสุวรรณ พระพิฆเนศ และอื่น ๆ อีกทั้งยังมีจุดไถ่ชีวิตโค-กระบือ รวมถึงใกล้ ๆ กันเป็นที่ตั้งของมูลนิธิร่วมกตัญญู สาขาวัดหัวลำโพง และศาลเจ้าพ่อเสือ คนนิยมไปบริจาคโลงศพเพื่อศพไร้ญาติ พร้อมกับไหว้ขอพรต่าง ๆ 

วัดหัวลำโพง

4. วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร

วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร หรือมักเรียกว่า วัดธรรมมงคล สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในซอยปุณณวิถี 20 เขตพระโขนง ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี เพียง 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดินให้กับ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ขณะที่ท่านใช้เป็นที่พักระหว่างธุดงค์ เพื่อสร้างวัดขึ้น บรรยากาศสงบเงียบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ภายในประดิษฐาน พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ พระมหาเจดีย์สูงเด่น, พระพุทธมงคลธรรมศรีไทย พระพุทธรูปหยกเขียว ปางสมาธิ, พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมหยก, หลวงพ่อองค์ดำ (พระพุทธรูป ภ.ป.ร.) และพระพุทธสุพิโนภาสศาสดา (หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปโลหะสัมฤทธิ์ เป็นต้น 

5. วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

วัดธาตุทอง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย เรียกว่าลงจากสถานีมาก็เจอเลย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 เป็นวัดเก่าแก่นานกว่า 100 ปี ภายในประดิษฐาน พระสัพพัญญู พระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานประจำพระอุโบสถ พระวิหารลิมปาภรณ์ เป็นพระวิหารหลังเก่าที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ภายในประดิษฐาน พระพุทธชินราช จำลอง และหลวงพ่อพระพุทธอภิบาลปวงชน เป็นต้น 

6. วัดยานนาวา พระอารามหลวง

วัดยานนาวา พระอารามหลวง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ติดถนนเจริญกรุง ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า BTS สถานีสะพานตากสิน (ใช้ทางออกที่ 4) วัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ก่อนจะได้รับการยกย่องให้เป็นพระอารามหลวงในช่วงกรุงธนบุรี เป็นที่ตั้งของ พระสำเภาเจดีย์ ขนาดเท่าสำเภาจริง ซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ภายในประเดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ให้ได้สักการะด้วย 

วัดยานนาวา

ภาพจาก Violon Glissando Bach/shutterstock.com

7. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม หรือ วัดบางชัน ตั้งอยู่ที่รามอินทราซอย 109 (หรือซอยพระยาสุเรนทร์) ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีบางชัน ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นอีกหนึ่งวัดที่คนมักไปกราบไหว้ขอพร ขอโชค ท้าวเวสสุวรรณ กันอย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น พระพุทธชินราชจำลอง, พระพิฆเนศ, พระพุทธรูปโบราณทรงเครื่องสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น, หลวงพ่อสุริโยไท พระพุทธรูปหล่อศิลปะสมัยต้นกรุงศรีอยุธยา ปางอุ้มบาตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนคนในพื้นที่ให้ความเคารพนับถือ

8. วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ วัดจีนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยเชื้อสายจีนมายาวนาน ตั้งอยู่ย่านใจกลางเยาวราช บริเวณซอยเจริญกรุง 19-21 สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีวัดมังกร ทางออกที่ 3 ได้เลย ถือเป็น 1 ใน 3 ของวัดจีนที่เรียกว่า วัดมังกร โดยเป็นที่ตั้งในตำแหน่งหัวมังกร ในช่วงตรุษจีนหรือเทศกาลสำคัญ คนจะนิยมไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจ เช่น พระโคตมพุทธเจ้า, พระอมิตาภพุทธะ, พระไภษัชยคุรุพุทธะ, ไท้ส่วยเอี้ย, ฮั่วท้อเซียงซือกง, ไฉ่ซิงเอี้ย, ไต่เสี่ยฮุกโจ้ว และเทพเจ้าอื่น ๆ รวมถึงยังขึ้นชื่อเรื่องการไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าแห่งดวงชะตาและขอพรแก้ปีชง

วัดเล่งเน่ยยี่

ภาพจาก twt2465/shutterstock.com

9. วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้กับซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีหัวลำโพง เพียง 500 เมตร เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระพุทธรูปทองคำแท้ทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 3.01 เมตร (6 ศอก 5 นิ้ว) สูง 3.91 เมตร (7 ศอก 1 คืบ 9 นิ้ว) สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย อยู่ภายในพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สร้างจากหินอ่อนทรงไทยวิจิตรศิลป์ นอกจากนี้ผู้คนยังนิยมไปกราบไหว้ขอพร พระพุทธทศพลญาณ (หลวงพ่อโต) ที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถด้วย

วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

นี่เป็นสถานที่ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ เพียงไม่กี่ย่านที่เรานำมาบอกกัน ในกรุงเทพฯ ยังมีวัดวาอารามอีกมากมายให้ได้ไปสักการะขอพรเสริมสิริมงคล ใครสะดวกตรงไหนก็ไปกันได้

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระกรุงเทพฯ เที่ยวกรุงเทพฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ตะลอนทัวร์ขอพรเสริมสิริมงคลตามย่านต่าง ๆ อัปเดตล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:09:49 34,885 อ่าน
TOP