x close

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดขั้นตอนสักการะไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

          ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร กราบไหว้ศาลหลักเมือง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการไหว้ กับหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพฯ
           หากจะให้พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพฯ หนึ่งในนั้นต้องมี ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ด้วยแน่นอน เพราะนอกจากจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงเทพฯ แล้ว ที่นี่ยังเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ของการสถาปนาเมืองหลวงอย่างแท้จริง ในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยต่างเดินทางมากราบไหว้ศาลหลักเมือง สำหรับใครที่อยากหาโอกาสไปสักครั้ง เรามีรายละเอียดและเรื่องราวน่ารู้ต่าง ๆ มาฝาก

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมือง กรุงเทพ

ภาพจาก : Khetsophon Thong-in / Shutterstock.com

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ไหน

          ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงกลาโหม ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (พิกัด Google Maps : ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร)

ประวัติศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

         ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นศาลที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2325 ซึ่งตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์นั้น กล่าวว่าก่อนที่จะสร้างเมืองต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้นนั่นเอง

         ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเสาหลักเมืองต้นใหม่แทนต้นเดิมที่ชำรุดไปตามกาลเวลา เป็นเสาไม้สักมีแกนอยู่ภายใน ประดับด้วยไม้ชัยพฤกษ์ยอดเม็ดทรงมัณฑ์ และผูกดวงชาตาพระนครขึ้นใหม่ เพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งหลายที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารประสบความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรยิ่งขึ้น

ศาลหลักเมือง กรุงเทพ

ภาพจาก : voravuds / Shutterstock.com

          และเมื่อปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศาลหลักเมือง ในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหานครตามโบราณราชประเพณี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงศาลหลักเมืองให้มีความงดงามบริบูรณ์สมกับเป็นที่สถิตแห่งองค์พระหลักเมือง และให้เชิญเสาหลักเมืองต้นเดิมไปประดิษฐานไว้คู่กับเสาหลักเมืองต้นปัจจุบัน เมื่อบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีสมโภชพระหลักเมือง ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2529

ศาลหลักเมือง ขอพรเรื่องอะไร

          โดยปกติแล้วใครก็ตามที่เดินทางมาไหว้ศาลหลักเมือง นอกจากความตั้งใจที่จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ แล้ว ถ้าเป็นผู้ที่มีความเคารพและศรัทธาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะส่งผลดีให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในชีวิต หน้าที่การงาน ความเป็นสิริมงคลในชีวิต ตลอดจนการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ตัวผู้ไหว้ ก่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตอย่างมีสตินั่นเอง

ขั้นตอนการไหว้ศาลหลักเมือง

          สำหรับใครที่ยังไม่เคยมาไหว้ศาลหลักเมือง หรือใครที่เคยมาแล้ว แต่ก็กลัวว่าการไหว้ตามหลักตัวเองอาจจะไม่ได้ถูกหมดเสียทีเดียว ด้วยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลหลักเมืองมีเป็นจำนวนมาก ไม่รู้จะไหว้อะไรก่อน-หลังดี เรามีขั้นตอนมาแนะนำ เริ่มด้วย…
1. หอพระพุทธรูป
  • กราบสักการะพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ และถวายดอกบัว 1 ดอก โดยไม่ต้องจุดธูปและเทียน
  • ใส่บาตรพระประจำวันเกิด
2. องค์พระหลักเมืองจำลอง
  • กราบสักการะองค์พระหลักเมืองจำลอง จุดธูป เทียน และปิดทอง ผูกผ้าแพร 3 สี บนองค์พระหลักเมืองจำลอง โดยให้ผูกพร้อมกันทั้ง 3 ผืน
3. องค์พระหลักเมือง
  • กราบสักการะและถวายพวงมาลัย งดจุดธูป เทียน และปิดทอง
4. ศาลเทพารักษ์
  • กราบไหว้องค์เทพารักษ์ทั้งห้า โดยถวายพวงมาลัย 5 พวง ได้แก่ พระเสื้อเมือง, พระทรงเมือง, พระกาฬไชยศรี, เจ้าพ่อเจตคุปต์ และเจ้าพ่อหอกลอง
ศาลหลักเมือง กรุงเทพ

5. เติมน้ำมันตะเกียง พระประจำวันเกิด และสะเดาะเคราะห์
  • เติมน้ำมันตะเกียงพระประจำวันเกิดครึ่งขวด
  • อีกครึ่งขวดเติมลงในอ่างสะเดาะเคราะห์
ศาลหลักเมือง กรุงเทพ

ภาพจาก : maodoltee / Shutterstock.com

ไหว้ศาลหลักเมืองใช้อะไรบ้าง

           สำหรับเครื่องไหว้สักการะศาลหลักเมือง ประกอบด้วย ธูป, เทียน, ดอกไม้, ทองคำเปลว, น้ำมันตะเกียง และผ้า 3 สี จริง ๆ แล้วจะจัดเตรียมไปเองก็ได้ หรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถซื้อที่บริเวณด้านหน้าศาลได้เช่นกัน
ศาลหลักเมือง กรุงเทพ

ภาพจาก : ohhiioh / Shutterstock.com

ความเชื่อเสาร์แรกของปีกับการไหว้ศาลหลักเมือง

         มีความเชื่อว่าหากได้ไปสักการะศาลหลักเมือง ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในวันเสาร์แรกของปี จะช่วยหนุนดวงต่าง ๆ ให้มีชีวิตราบรื่น ไร้อุปสรรคกีดขวาง การงานเจริญก้าวหน้ามั่นคง เสริมความเป็นสิริมงคล เปิดทางให้กับโชคลาภให้ไหลเข้ามาไม่ขาดสาย และตั้งต้นชีวิตที่ดี มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนเหมือนกับเสาหลักเมือง และสำหรับสายมูผู้แสวงหาศาสนสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสักการะบูชา ไพ่เทวะมันตรา ที่จะช่วยเปิดโลกพลังพิเศษแห่งดวงตาที่สาม ให้รับรู้โดยสัญชาตญาณ และตั้งจิตอธิษฐานเพื่อปลดล็อกความรู้สึกภายในเพื่อเปิดรับสิ่งดี ๆ สำหรับผู้ที่ได้รับการทำนายได้

คำกล่าวบูชาสักการะองค์พระหลักเมือง

         นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

         ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง ทีปธูปจะบุปผัง สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุม เห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะฯ

         ข้าพเจ้า…ขอถวายเครื่องสังเวย และสิ่งต่าง ๆ แด่องค์พระหลักเมือง ขอองค์พระหลักเมืองจงรับเครื่องสังเวย และสิ่งต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ขอบารมีองค์พระหลักเมือง และเทพเทพารักษ์ ที่สถิตอยู่ ณ ที่นี้ จงบันดาลให้ข้าพเจ้าทำการสิ่งใดได้สำเร็จ สมปณิธานที่ปรารถนาทุกประการ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บริวาร ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหาย จงแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง ปราศจากโรคาพยาธิ และจงมีแต่ความสุขความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

การแต่งกายในการไปไหว้ศาลหลักเมือง

         สำหรับการไปไหว้ศาลหลักเมือง แนะนำว่าควรแต่งกายสุภาพ หลีกเลี่ยงเสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กระโปรงสั้น และชุดรัดรูป เพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่

การเดินทางไปศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

         วิธีการเดินทางไปศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครที่ง่ายและสะดวกที่สุด นั่นคือ เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มาลงที่สถานีสนามไชย เลือกออกทางออกที่ 1 มิวเซียมสยาม เดินตรงไปยังพระบรมมหาราชวัง จากมิวเซียมสยามเดินไปยังศาลหลักเมืองระยะทางประมาณ 900 เมตร ก็จะถึงที่หมาย

รายละเอียดการเข้าชมศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

           นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.30-18.00 น. หรือโทรศัพท์ 0-2222-9876 ต่อ 116
ศาลหลักเมือง กรุงเทพ

ภาพจาก : Jesse33 / Shutterstock.com

          สำหรับใครที่สนใจอยากไปสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bangkokcitypillarshrine.com ไว้หาวันว่างไปสักการะกราบไหว้กัน 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ไหว้พระกรุงเทพฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : bangkokcitypillarshrine.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดขั้นตอนสักการะไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล อัปเดตล่าสุด 8 มกราคม 2567 เวลา 16:16:50 51,426 อ่าน
TOP