x close

วัดนาคปรก ลอดโบสถ์เสริมดวง ไหว้หลวงพ่อนาคปรก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสิริมงคล

           ชวนไปวัดนาคปรก ภาษีเจริญ สักการะหลวงพ่อนาคปรก หลวงพ่อเจ้าสัว พร้อมลอดโบสถ์โบราณศรีอยุธยา เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต และเสริมสิริมงคล
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

ภาพจาก : YuenSiuTien / shutterstock.com

           กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทยที่มีวัดวาอารามมากมายให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญ ไหว้พระ รวมถึงดื่มด่ำกับสถาปัตยกรรมอันงดงาม วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักอีกหนึ่งวัดย่านภาษีเจริญ คือ วัดนาคปรก ไปดูกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้าง

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

วัดนาคปรก ตั้งอยู่ที่ไหน

           วัดนาคปรก ตั้งอยู่ที่ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า BTS สถานีวุฒากาศ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2291 โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2520

ประวัติวัดนาคปรก

           วัดนาคปรก แต่เดิมเรียกกันว่า วัดปก เป็นวัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ราวปี พ.ศ. 2291 หรือก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และด้วยภาวะทางสงคราม ชาวบ้านหลบลี้หนีภัยเป็นเหตุให้วัดถูกทิ้งร้าง ต่อมาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น สมัยรัชกาลที่ 3 “เจ้าสัวพุก” หรือ พระบริบูรณ์ธนากร พ่อค้าคหบดีเชื้อสายจีน (พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก แซ่ตัน) ต้นสกุล โชติกะพุกกณะ) ได้เข้ามาบูรณปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้เริ่มบูรณะอุโบสถก่อน โดยอุโบสถจะมีลักษณะโค้งแอ่นคล้ายท้องเรือสำเภาจีน เป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสาน ภายในมีภาพวาดจิตรกรรมจีนที่ได้จ้างจิตรกรจากเมืองจีนมาเขียนภาพลงบนฝาผนังทั้ง 4 ด้าน จัดเรียงเป็นช่อง ๆ แสดงถึงเครื่องมงคลสำหรับบูชาทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ตามความเชื่อของชาวจีนแต่โบราณ
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

          นอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย ซึ่งมีพระพุทธลักษณะที่งดงาม อายุเก่าแก่กว่า 700 ปี (นับจากปัจจุบัน) จำนวน 2 องค์ นำมาประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถ เป็นที่รู้จักกันในนามว่า “หลวงพ่อเจ้าสัว” ส่วนอีกองค์หนึ่งประดิษฐานไว้เป็นพระประธานในวิหาร ซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ได้รับการบูรณะต่อจากอุโบสถ และภายในวิหารได้ให้จิตรกรเขียนภาพจิตรกรรมไทยบนฝาผนังเช่นกัน โดยพระประธานองค์นี้ ท่านพระยาโชฎึกราชเศรษฐีได้สร้างพญานาค หนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ตามศาสตร์พยากรณ์เทวะมันตรา ปรกขึ้นครอบไว้ มีขนดกายม้วนขึ้นซ้อนกัน 4 ชั้น มีเศียร 7 เศียร แผ่พังพาน สร้างด้วยปูนปั้นและมีแกนโครงสร้างเป็นไม้ตะเคียน ปูนปั้นทำสีประดับลายกระจก เรียกขานนามกันว่า “หลวงพ่อนาคปรก” และการเรียกชื่อวัดปรกจึงได้กลายมาเป็นชื่อ “วัดนาคปรก” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

ภาพจาก : PHOTCHARA SANGDAO / shutterstock.com

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

ภาพจาก : Konteawwat / shutterstock.com

           อีกทั้งยังเป็นที่เชื่อกันว่าเจ้าสัวพุกได้บูรณะอุโบสถเพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีงามแก่ตนเอง และบูรณะวิหารเพื่อเป็นอนุสรณ์ความดีงามแก่ภรรยาผู้เป็นที่รัก ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาและความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย
วัดนาคปรก

สิ่งน่าสนใจในวัดนาคปรก

           ภายในวัดนาคปรกมีสถาปัตยกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้เยี่ยมชม พร้อมสักการบูชา ไม่ว่าจะเป็น
หลวงปู่ชู คงชูนาม
           เริ่มด้วยการไปการสักการะรูปปั้น หลวงปู่ชู คงชูนาม อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคปรก เกจิอาจารย์ชื่อดัง ณ มณฑปบริเวณด้านหน้าของวัด เมื่อจุดธูปเทียนเรียบร้อยแล้วให้อ้อมไปทางด้านหลังองค์ท่าน และนำหน้าผากแตะที่สังฆาฏิ (อัฐิหลวงปู่อยู่ในองค์ท่าน) ขอพรด้านชาตรี แคล้วคลาด ปลอดภัย พร้อมรับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นำกลับบ้าน
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

ภาพจาก : YuenSiuTien / shutterstock.com

คาถากราบบูชาหลวงปู่ชู คงชูนาม

     ตั้งนะโม 3 จบ
     พุทธะสังมิ อุ อา กะ สะ
     นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ
     (กล่าวคาถา 16 จบ เมื่อมีเวลา)

          ข้าแต่บูรพาจารย์วัดนาคปรกผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบบูชาสักการะท่านทั้งหลายด้วยเครื่องบูชาเหล่านี้ ขอท่านทั้งหลายจงมีทิพยสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเดชแห่งสักการะนี้ จงเป็นไปเพื่อความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีมีสุข สมบูรณ์พูนสุข ร่มเย็นเป็นสุข ร่ำรวยโชคดีมีสุข ได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัว พร้อมธุรกิจการงาน ตลอดไปเทอญ

วัดนาคปรก

อุโบสถหลวงพ่อเจ้าสัว

          เมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย-กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 3-4) เจ้าสัวพุก พ่อค้าเรือสำเภาชาวจีน ได้เริ่มบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะโค้งแอ่นเหมือนเรือสำเภาเล็กน้อย พร้อมกับให้จิตรกรชาวจีนเขียนภาพจิตรกรรมบนฝาผนังแสดงเรื่องราวเครื่องมงคล เครื่องบูชาของชาวจีน นอกจากสร้างถวายเป็นพุทธบูชาแล้ว ส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นอนุสรณ์แก่ตนเอง ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อเจ้าสัว พระพุทธรูปโลหะสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย มีพระพักตร์และสัดส่วนงดงามยิ่ง

          ต่อมาปี พ.ศ. 2555 หลวงพ่อพระกิตติโสภณวิเทศ​ (เศรษฐกิจ สมาหิโต) เจ้าอาวาส พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ ได้บูรณะอุโบสถใหม่ยกขึ้นเป็น 2 ชั้น สีขาวตั้งตระหง่าน มีราวบันไดพญานาคราชคู่ทอดกายลงเพื่อเฝ้ารักษาคุ้มครอง พร้อมกับซ่อมแซมภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าโบราณทั้งหมดด้วย หลังจากนั้นได้ทำพิธียกช่อฟ้า เป็นการปิดโครงการบูรณะในปี พ.ศ. 2557 จากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้ปิดทององค์พระพุทธประธานใหม่และสร้างฐานองค์พระใหม่ ด้วยการปั้นเป็นมังกร 8 ตัว พันเกลียวกันขึ้นเป็นฐานพระ (ด้านหน้า 5 ตัว ด้านหลัง 3 ตัว) เพื่อคงไว้ซึ่งศิลปะและความเชื่ออันเป็นมงคลของชาวจีน และเป็นคติธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือ มรรคมีองค์ 8 เป็นทางไปสู่พระนิพพาน และหากแยกเป็น 2 ส่วน คือ ฐานด้านหน้ามังกร 5 ตัว หมายถึง พละคือกำลัง 5 ฐานด้านหลัง คือ ไตรสิกขา 3 อย่าง ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งธรรมเหล่านี้เป็นกำลังและแนวทางแห่งการหลุดพ้นสู่บรมสุข

          ในปี พ.ศ. 2559 ทางวัดได้อัญเชิญยกฉัตรมงคลขึ้น ตามรูปแบบพระประธานเดิมที่เคยมีอยู่แล้วก่อนบูรณะ แต่เดิมนั้นเป็นฉัตรผ้าขาว ปัจจุบันได้ทำการหล่อเป็นฉัตร 5 ชั้น ด้วยทองเหลืองปิดทองคำเปลว ถวายเป็นพุทธบูชา

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

คาถาบูชาหลวงพ่อเจ้าสัว 700 ปี

     ตั้งนะโม 3 จบ
     กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา มาระวิชะยัง สุวัณณะมานัง
     มะหาเตชัง มะหาลาภัง พุทธะปะฏิมัง เมตตาจิตตัง นะมามิหัง
     สัพพะทุกขา อุปัททะวา สัพพันตะรายา สัพพะโรคา วินาสสันติ
     สัพพะธะนัง สัพพะกิจจัง สะทาโสตถี ภะวันตุเม

คำอธิษฐานขอพระหลวงพ่อเจ้าสัว

          ข้าพเจ้า (ชื่อ…) อาราธนาพระพุทธานุภาพ พระธัมมานุภาพ พระสังฆานุภาพ พระบารมีพนะโพธิสัตว์ พระปัจเจกะพุทธเจ้า พระอรหันต์ทั้งหลาย บารมีหลวงพ่อเจ้าสัวในอุโบสถนี้ และบารมีของเทพเซียนทั้งหลาย ขอได้ส่งพลังมายังตัวข้าพเจ้า จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้า (ชื่อ…) หายจากสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย และสรรพเคราะห์ทั้งหลายในกายของข้าพเจ้า จงสูญสิ้นไปด้วยเถิด

          ขอให้ข้าพเจ้าประสพความสุขความเจริญ มีทรัพย์มากล้น มีเงินมากมาย ธุรกิจมั่งคั่ง การงานมั่งคั่ง ครอบครัวอบอุ่น ขอความสำเร็จตามที่ข้าพเจ้าปรารถนานี้จงมีทุกประการ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคและศัตรูมารทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวปลอดจากอุบัติทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย พ้นจากความไม่มีและความไม่มีจงอย่าได้บังเกิดกับข้าพเจ้าอีกต่อไป

          ขอให้การประกอบอาชีพใด ๆ ของข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดไป ขอให้ข้าพเจ้าสมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติ หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงซึ่งนิพพาน ขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในตระกูลที่ดี เป็นผู้มีธรรมะบริสุทธิ์ สมบูรณ์พูนสุขทุกประการเทอญ

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

           อีกทั้งยังนิยมไป วัดนาคปรก ลอดโบสถ์โบราณศรีอยุธยา เพื่อล้างอาถรรพ์ ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต รวมถึงเสริมความเป็นสิริมงคล บารมี แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บ พบเจอแต่ความโชคดีในด้านต่าง ๆ โดยเชื่อกันว่าเมื่อผ่านเข้าสู่ประตูอุโบสถหลวงพ่อเจ้าสัว จะพบเจอสิ่งเหล่านี้

          1. มีอายุยืนยาว
          2. มีความร่ำรวย การงานเจริญรุ่งเรือง
          3. มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีสุข
          4. มีเพื่อนดี ครอบครัวอบอุ่น อยู่ในศีลธรรม
          5. เมื่อถึงคราวตายจากไปอย่างมีความสุข สู่ภพภูมิสวรรค์

          หมายเหตุ : มาจากคัมภีร์ซือจิง ปราชญ์ชาวจีน เขียนไว้ในคัมภีร์สมัยราชวงศ์โจวตะวันตก (ตั้งแต่ 503-227 ปี ก่อนพุทธศักราช)

วัดนาคปรก

วัดนาคปรก

           โดยจะเดินวน 3 รอบตามเข็มนาฬิกา (ตามทางที่วัดจัดเตรียมไว้) ซึ่งด้านในของฐานโบสถ์จะมีลูกนิมิตโบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพระพุทธรูป ให้สักการะขอพร
วัดนาคปรก

คำอธิษฐานปิดทอง ลูกนิมิตโบราณ

          ลูกนิมิตนี้เป็นลูกนิมิตโบราณที่ถูกฝังไว้เมื่อ พ.ศ. 2291 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ผู้ใดได้ปิดทองจักมีอานิสงส์ 6 ประการ คือ ไม่มีโรค เกิดในตระกูลดี มีศักดิ์ใหญ่ เกิดเป็นเทพเทวา สมบูรณ์พูนสุข และอายุยืนยาว

     กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยังพุทเธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ

          ข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ เสด็จลงมาตรัสรู้ในพื้นแผ่นปฐพีอันกว้างใหญ่หนาแน่นได้ 2 แสน 8 หมื่นโยชน์ ด้วยอำนวจบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จนส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดบริวาร จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ อันตรายใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้น ขอให้ข้าพเจ้าโชคดี ร่ำรวย ไม่อด ไม่อยาก ไม่ยาก ไม่จน มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ

     สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโยนิจจัง สัพพะสิทธิ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ นิรันตะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เม โหติ สัพพะทาฯ

คำบูชารอยพระพุทธบาท-อินเดีย

          รอยพระพุทธบาทหินศิลาดำจากประเทศอินเดีย สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช หลังพุทธกาลราว 300 ปี

     สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ โยนะกะปุเร นัมมะทายะนะทิยา ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

     อิจเจวะ มัจจันตะ นะมัสสะเนยยัง, นะมัสสะมาโน ระตะนัตตะยัง ยัง ปุญญาภิสันทัง วิปุลัง อะลัตถัง ตัสสะนุภาเวนะ หะตันตะราโย อามันตะยามิ โว ภิกขะเว ปะฏิเวทะยามิ โว ภิกขะเว ขะยะ วะยะ ธัมมา สังขารา อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถาติ ฯ

          ข้าพเจ้าขอนมัสการสถานที่มีรอยพระบาทอันประเสริฐ 5 สถาน แต่ที่ไกล คือ ที่เขาสุวรรณมาลิก ที่เขาสุวรรณบรรพต ที่ยอดเขาสุมนกูฏ ที่โยนะกะบุรี ที่แม่น้ำชื่อนัมมะทา

          ข้าพเจ้านมัสการซึ่งพระรัตนตรัยใด อันบุคคลควรไหว้โดยส่วนยิ่งอย่างนี้ได้แล้วซึ่งกองบุญอันไพบูลย์ ขออานุภาพพระรัตนตรัยนั้น จงขจัดอันตรายเสียเถิด

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนท่านทั้งหลายทราบไว้ว่า สังขารทั้งหลายมีอันสิ้นไปเป็นธรรมดา ขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดด้วยประการฉะนี้

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

ภาพจาก : PHOTCHARA SANGDAO / shutterstock.com

วิหารพระนาคปรก

          วิหารที่มีลักษณะทรงไทย ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อนาคปรก” พระพุทธรูปปางมารวิชัยจากเมืองสุโขทัย มีขนาดใหญ่ ความยาวหน้าตัก 39 นิ้ว เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ปิดทอง สร้างพญานาค 7 เศียรด้วยปูนปั้น ขนดกายขึ้น 4 ชั้น แผ่พังพานขึ้นเหนือเศียรพระ มีภาพวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวการเสด็จลงจากดาวดึงส์ และเรื่องราวการชนะมารของพระพุทธเจ้า

          เมื่อปี พ.ศ. 2552 พญานาคปรกปูนปั้นได้หักพังลงมา หลวงพ่อพระกิตติโสภณวิเทศ​ จึงได้บูรณะขึ้นมาใหม่ด้วยการหล่อเป็นโลหะทองเหลืองปิดทองเหลืองอร่ามสวยงาม โดยรอบวิหารมีพญานาคเลื้อยรอบ ภายในระเบียงประดิษฐานพระนาคปรกประจำราศีปีเกิด นิยมเวียนประทักษิณรอบวิหาร บูชาพระประจำปีเกิด 9 รอบ สวดอิติปิโส 9 จบ ทำบุญครบ 12 ราศี จะพบแต่ความสุข โชคดี ร่ำรวย (เวียนครบแล้วเข้ากราบขอพรหลวงพ่อนาคปรกในวิหาร) นอกจากนี้บริเวณด้านหน้ายังประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกที่แกะสลักด้วยไม้ตะเคียนเก่าแก่อายุ 500 ปี และพ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ให้ได้สักการะกันด้วย

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

คาถาบูชาหลวงพ่อนาคปรก

          คำอธิษฐาน - อัญเชิญเทวดาและขอพรพระ

          ข้าแต่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้า ขอให้มาอนุโมทนา และประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

          ข้าพเจ้าขอขมากรรม หากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใด ด้วยกาย วาจา และใจ ตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจวบจนในวันนี้ ทั้งที่ตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอทุก ๆ พระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

          ข้าพเจ้าขอสวดบทพระคาถานี้ถวายพระพร ขอทุก ๆ พระองค์จงทรงพระเกษมสำราญ จงทรงพระชนมายุยืนนาน จงทรงพระญาณบารมีสูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ

          ขอพระองค์ท่านทั้งหลาย จงประทานพรให้ข้าพเจ้าพ้นจากสัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร จงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้า และขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข มีอยู่ มีกิน มีเงินใช้ ไม่อดยาก ไม่ยากจน โชคดีร่ำรวย ตลอดไปเทอญ

          ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตั้งใจสวดพระคาถา ดังนี้

     ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
     สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา
     เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ
     สุโข วิเวโก ตุฏฺฐัสสะ สุตะธัมมัสสะ ปัสสะโต
     อัพยาปัชชัง สุขัง โลเก ปาณะภูเตสุ สัญญะโม
     สุขา วิราคะตา โลเก กามานัง สะมะติกกะโม
     อัสมิมานัสสะ วินะโย เอตัง เว ปะระมัง สุขังฯ
     สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ (กราบ 3 ครั้ง)

วัดนาคปรก

วิหารหลวงพ่อโต

           สถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต และ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปสองพี่น้องที่สร้างในยุครัตนโกสินทร์ โดยหลวงปู่ชู คงชูนาม เจ้าอาวาสในยุคสมัยนั้น เพื่อขอโชคลาภ การงาน และสวดถอนสิ่งไม่ดี วิธีการขอพรคือกระซิบที่ข้างหูหลวงพ่อโต โดยผู้หญิงให้กระซิบด้านซ้าย ส่วนผู้ชายให้กระซิบด้านขวา
วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

ภาพจาก : YuenSiuTien / shutterstock.com

คาถาสวดถอนสิ่งอัปมงคลออกจากตน

     สุณาตุ เม ภันเต สังโฆ โย โส สังเฆนะ
     สะมุหะไนยยะ สะมุหะคะติ สะมุหะคตา เอสา

     เวทมนตร์ดำไสยศาสตร์ทั้งหลาย
     สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย
     สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร สิ่งอัปมงคลทั้งหลาย
     ที่อยู่ในกายข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล/อายุ)
     ที่อยู่ในบ้านข้าพเจ้า ที่อยู่ในบริษัทที่ทำงานข้าพเจ้า

     นะถอน โมถอน พุทคลอน ธาเคลื่อน ยะหลุด
     ลอยเลื่อนเคลื่อนไปด้วย นะโมพุทธายะ
     พุทธัง ปัจจักขามิ
     ธัมมัง ปัจจักขามิ
     สังฆัง ปัจจักขามิ
     เอกาเสติ ปะสิทธิ เม เอหิ
     คุจฉะมุมหิ เปหิ เปหิ นะมะพะทะ.

          เมื่อสวดเสร็จแล้วให้กรวดน้ำลงแผ่นดิน โดยใช้เหรียญ 10 บาท รองรับน้ำ แล้วนำเหรียญนั้นไปใส่ตู้บริจาคชำระหนี้สงฆ์ อุทิศบุญให้บรรพชน เทวดาที่รักษาตัวเรา และภูตผีสรรพวิญญาณทั้งหลาย ขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร เพื่อตัดสิ้นเสียซึ่งเวรกรรมที่มีต่อกัน

ท้าวเวสสุวรรณหน้าโบราณ วัดนาคปรก

          สถานที่ประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณหน้าโบราณ 4 เขี้ยว อายุกาล 40 ปี รูปลักษณ์โบราณ ประทานทรัพย์ ไปขอพรให้สมปรารถนาในเรื่องต่าง ๆ

วัดนาคปรก

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณแบบโบราณ

     ตั้งนะโม 3 จบ
     อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
     ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ
     ตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
     วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ
     สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตถาคโต สิทธิเตโช
     ชโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม

การเดินทางไปวัดนาคปรก

วัดนาคปรก ภาษีเจริญ

ภาพจาก : watnakprok.com

           วัดนาคปรก เปิดตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Wat Nakprok Bangkok l วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระกรุงเทพฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดนาคปรก ลอดโบสถ์เสริมดวง ไหว้หลวงพ่อนาคปรก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสิริมงคล อัปเดตล่าสุด 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:36:33 170,308 อ่าน
TOP