x close

วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ไหว้พระองค์ใหญ่ ตระการตาเจดีย์แก้วมรกต

          แนะนำเรื่องน่ารู้ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไหว้พระทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อลังการพระองค์ใหญ่กลางกรุง
          วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และมีความเก่าแก่ อายุกว่า 300 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านนั้นมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่บริเวณปากคลองด่านเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ เลยถูกขนานนามว่า วัดปากน้ำ นั่นเอง นอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังมีประวัติความเป็นมาและจุดไฮไลต์ที่น่าสนใจอีกมากมาย วันนี้กระปุกดอทคอมจะพาไปทำความรู้จักกับวัดปากน้ำภาษีเจริญให้มากยิ่งขึ้นกัน
วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ ตั้งอยู่ที่ไหน

            วัดปากน้ำ หรือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองด่านเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ 88 ตารางวา ลักษณะที่ตั้งของวัดเป็นเกาะรูปสี่เหลี่ยม มีน้ำล้อมรอบทุกด้าน อยู่ท่ามกลางชุมชน และวัดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องการสอนวิปัสสนากรรมฐานอีกด้วย

ความเป็นมา วัดปากน้ำภาษีเจริญ

         วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ในจดหมายเหตุสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ระบุไว้ว่า สมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคถวายผ้าพระกฐินหลวง ณ วัดปากน้ำ ต่อมาในรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหญ่ช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ยังคงรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาไว้ และได้บูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

         จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดแห่งนี้เกิดการชำรุดทรุดโทรม ไม่มีเจ้าอาวาส ทางเจ้าคณะปกครองได้ส่ง พระสมุห์สด จนฺทสโร หรือ หลวงพ่อสด จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2459 จึงทำให้วัดแห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างยาวนาน

         หลวงพ่อสด ได้เริ่มให้มีการสอนสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ตั้งสำนักเรียนทั้งนักธรรมและบาลี สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้น ทำให้วัดเจริญขึ้นมาโดยลำดับ กลายเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรม และเป็นศูนย์กลางการศึกษาบาลี ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ และได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์มาโดยลำดับ สมณศักดิ์สุดท้ายในพระราชทินนามว่า พระมงคลเทพมุนี หรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักในนาม หลวงพ่อวัดปากน้ำ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระพุทธธรรมกายเทพมงคล และพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ประดิษฐานเด่นสง่าอยู่ใกล้กัน

ไฮไลต์ของวัดปากน้ำภาษีเจริญ

ไหว้หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

          เมื่อมาถึงวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ต้องแวะสักการะรูปหล่อ หลวงพ่อสด หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ที่มีพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธามากมาย ซึ่งทางวัดจะมีจุดบริการดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อนำไปไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งบริเวณชั้น 2 ของวัดจะเป็น หอสังเวชนีย์มงคลเทพนิรมิต ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานสรีรสังขารของ หลวงพ่อสด ที่สามารถเดินขึ้นไปกราบไหว้ขอพรได้เช่นเดียวกัน

         นอกจากนี้ วัดปากน้ำภาษีเจริญยังมีสถาปัตยกรรมสำคัญและบริเวณอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น พระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์ใหญ่ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ และพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจในสวนและริมน้ำ รวมถึงโซนให้อาหารนกและปลาอีกด้วย

คาถาบูชา หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ

     (ตั้งนะโม 3 จบ) แล้วท่องว่า

     โยธะ จันทะสะโร ธัมมะ กายัสสะ

     กุสะโล วะโรคุณาธิโก มะหาเถโร

     สิเรนะตัง นะมามิหัง นะมะการานุ

     ภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เม

     (ปิดท้ายด้วย สัมมาอะระหัง 3 รอบ)

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ภาพจาก : Chanawat Jaiya / Shutterstock.com

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ภาพจาก : topten22photo / Shutterstock.com

พระประธานในพระอุโบสถ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ภาพจาก : BalazsSebok / Shutterstock.com

อลังการ พระพุทธธรรมกายเทพมงคล องค์ใหญ่

            พระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ เกตุดอกบัวตูม หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร หรือเทียบเท่ากับตึก 20 ชั้น ตั้งเด่นเป็นสง่ามองเห็นในระยะไกล สีเหลืองทองอร่าม ทำด้วยทองแดงขนาดใหญ่ จัดสร้างขึ้นตามนิมิตของหลวงพ่อสด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นำไปบรรจุไว้ภายในพระเกตุพระพุทธธรรมกายเทพมงคล สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อจรรโลง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำภาษีเจริญ

พระพุทธธรรมกายเทพมงคลองค์ใหญ่ สีทองอร่าม

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

เที่ยวชม พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล

           พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบรัตนโกสินทร์และล้านนาได้อย่างลงตัวและสวยงาม มีความสูงประมาณ 80 เมตร ภายในแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ถึง 5 ชั้นด้วยกัน โดยชั้นที่ 1-4 จะเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูป รวมทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามหาชมยาก และจุดไฮไลต์สำคัญจะอยู่ที่ชั้น 5 นั่นคือ เจดีย์แก้วจำลองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ โดยแต่ละชั้นของพระมหาเจดีย์จะมีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกัน ดังนี้
 
 • ชั้นที่ 1 ห้องมหาชนคุณารมณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ มีสิ่งของโบราณอยู่หลากหลายอย่าง
   
 • ชั้นที่ 2 ห้องธรรมกายคุณารมณ์ เป็นพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ หรือจัดพิธีประชุมต่าง ๆ
   
 • ชั้นที่ 3 ห้องสังฆคุณารมณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำรูปปัจจุบัน จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว และสิ่งของที่ได้รับจากพุทธศาสนิกชน
   
 • ชั้นที่ 4 ห้องธัมมคุณารมณ์ เป็นห้องประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ หรือรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ
   
 • ชั้นที่ 5 ห้องพุทธคุณารมณ์ เป็นห้องประดิษฐานเจดีย์แก้วองค์แรกของโลก มีชื่อเรียกว่า "พระรัตนเจดีย์ศรีมหามงคล" จำลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สร้างด้วยแก้วสีเขียวมรกต แกะสลักด้วยมือ วางซ้อนกันกว่า 800 ชั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดวงแก้ว พระพุทธรูปทองคำ และหลวงพ่อทองคำ ส่วนเพดานด้านบนเป็นภาพจิตรกรรมสวยสดงดงาม
วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ภาพจาก : Chanawat Jaiya / Shutterstock.com

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ภาพจาก : YAMASA / Shutterstock.com

ชั้นที่ 1 ห้องมหาชนคุณารมณ์

วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ภาพจาก : BBbirdZ / Shutterstock.com

ชั้นที่ 5 ห้องพุทธคุณารมณ์

การเดินทางไป
วัดปากน้ำภาษีเจริญ

           สำหรับการเดินทางไปยังวัดปากน้ำภาษีเจริญ จากในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางด้วยรถส่วนตัวไปจอดที่วัดราชโอรส หรือวัดใหม่ยายนุ้ย เพื่อขึ้นเรือที่ท่าเรือวัดดังกล่าวมายังวัดปากน้ำภาษีเจริญได้ ใช้เวลาล่องเรือ 1 ชั่วโมง หรือหากเดินทางด้วยรถสาธารณะ สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีใกล้เคียงกับวัด นั่นก็คือ BTS สถานีวุฒากาศ และ MRT สถานีท่าพระ จากนั้นให้เดินไปขึ้นเรือที่วัดใหม่ยายนุ้ย ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ

ข้อมูลการติดต่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

 • ที่อยู่ : 300 ซอยรัชมงคลประสาธน์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

 • พิกัด : วัดปากน้ำภาษีเจริญ

 • โทรศัพท์ : 0-2467-0811

 • เฟซบุ๊ก : Watpaknam.bkk

          วัดปากน้ำภาษีเจริญ นับเป็นอีกหนึ่งวัดสวยและศักดิ์สิทธิ์กลางกรุง ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ผู้คนมักเดินทางมาไหว้พระขอพร ขอโชคขอลาภกันไม่ขาดสาย และใครเป็นสายบุญก็สามารถแวะไปเติมพลังบุญที่วัดแห่งนี้กันได้เลย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระ ที่เที่ยวกรุงเทพฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ไหว้พระองค์ใหญ่ ตระการตาเจดีย์แก้วมรกต อัปเดตล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 23:23:28 88,635 อ่าน
TOP