x close

รู้จัก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง วัดดังย่านสุขุมวิท ติด BTS เอกมัย

           เรื่องน่ารู้ของ วัดธาตุทอง ที่หลายคนเคยได้ยินได้ฟังมาจาก ธาตุทองซาวด์ เพลงเต้นสุดมันส์ของแรปเปอร์หนุ่ม YOUNGOHM  (ยังโอม)
          กระหึ่มไปทั่วบ้านทั่วเมืองจนเกิดเป็นกระแสฟีเว่อร์ ธาตุทองซาวด์ ของ YOUNGOHM  (ยังโอม) แรปเปอร์หนุ่ม โดยเพลงนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการรำลึกความหลังสมัยยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองนั่นเอง และเมื่อพูดถึง วัดธาตุทอง หลายคนที่เดินทางสัญจรอยู่ในเส้นสุขุมวิทคงต้องรู้จักเป็นอย่างดี เพราะอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัยเลยทีเดียว แถมยังเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจไม่น้อยเลย วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวชม พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวน่ารู้ของ วัดธาตุทอง กัน
วัดธาตุทอง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

วัดธาตุทอง

วัดธาตุทอง ตั้งอยู่ที่ไหน

           วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัย เรียกว่าลงจากสถานีมาก็เจอเลย

วัดธาตุทอง ประวัติความเป็นมา

          วัดธาตุทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2483 นับเป็นวัดเก่าแก่นานกว่า 100 ปี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เพราะพื้นที่นี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งของวัดหน้าพระธาตุกับวัดทองล่าง ซึ่งวัดหน้าพระธาตุเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยที่มาของชื่อวัดก็มาจากหน้าวัดมีพระเจดีย์องค์ใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ภายใน ส่วนวัดทองล่างนั้นเดิมทีเป็นสวนผลไม้ที่มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางสวน เจ้าของสวนเห็นว่าต้นโพธิ์ควรเป็นต้นไม้ในวัดมากกว่าที่จะปลูกไว้ในบ้าน ประกอบกับไม่ต้องการโค่นทิ้ง เพราะเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและครอบครัว จึงได้บริจาคที่ดินในบริเวณนั้นเพื่อสร้างเป็นวัดเล็ก ๆ ขึ้นมาและตั้งชื่อว่า วัดโพธิ์สุวรรณาราม หรือ วัดโพธิ์ทอง ต่อมาชาวบ้านในแถบนั้นเรียกชื่ออย่างสั้น ๆ ว่า วัดทอง แต่ทว่าตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งตอนบนและตอนล่างมีวัดทองอยู่หลายแห่ง ชาวบ้านจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดทองล่าง นั่นเอง

         ต่อมาในปี พ.ศ. 2480 รัฐบาลในสมัยนั้นต้องการขอเวนคืนพื้นที่วัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ โดยชดเชยเงินให้ทั้ง 2 วัด เพื่อไปรวมกับวัดอื่นหรือสร้างวัดใหม่ขึ้นมา ทำให้คณะสงฆ์มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้น และมีความเห็นพ้องต้องกันในการซื้อที่ดินปัจจุบัน พร้อมกับย้ายเสนาสนะถาวรวัตถุของทั้ง 2 วัดมาปลูกสร้างรวมกันที่ตำบลคลองบ้านกล้วย โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นองค์อุปถัมภ์ และตั้งชื่อว่า วัดธาตุทอง โดยมีที่มาจากการนำชื่อของทั้ง 2 วัดรวมเข้าด้วยกัน เมื่อปี พ.ศ. 2481

         ในปี พ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับวัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์ และประทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้แก่วัด จากนั้นในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกให้ วัดธาตุทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มาจนถึงปัจจุบัน
วัดธาตุทอง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

สถาปัตยกรรมภายในวัดธาตุทอง

          เมื่อเดินเข้าไปใน วัดธาตุทอง ก็จะพบกับสถาปัตยกรรมและสิ่งสำคัญที่น่าสนใจต่าง ๆ ดังนี้ 

  • พระอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2490 โดยมีขนาดความกว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร ภายในพระอุโบสถประดิษฐาน พระสัพพัญญู พระประธานประจำพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 70 นิ้ว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2495 พระพุทธชินินทร ที่เป็นพระประจำอุโบสถ สมัยอู่ทอง และพระพุทธมนต์ปรีชา สุโขทัย ที่เป็นพระประธานหอประชุม
วัดธาตุทอง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊ก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

พระพุทธสัพพัญญู พระประธานประจำพระอุโบสถ

  • พระวิหารลิมปาภรณ์ เป็นพระวิหารหลังเก่าที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ภายในประดิษฐาน พระพุทธชินราช จำลองเป็นพระประธาน ปัจจุบันพระวิหารหลังนี้ใช้เป็นห้องเรียนธรรมะในวันอาทิตย์

  • พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ เป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปจากทั่วโลก รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุจากหลวงพ่อไจทีเซา เจ้าอาวาสวัดไจทีเซา ในประเทศพม่าด้วย

  • หลวงพ่อพระพุทธอภิบาลปวงชน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีขนาดหน้าตักกว้าง 32 นิ้ว

  • พระเจดีย์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งย้ายมาจากวัดหน้าพระธาตุ

  • พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง

  • ศาลาการเปรียญ มีลักษณะเป็นฌาปนสถานทรงไทย
วัดธาตุทอง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

การเดินทางไปวัดธาตุทอง

  • โดยรถไฟฟ้า BTS : อย่างที่บอกไปว่าวัดธาตุทองนั้นอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS แค่ลงที่สถานีเอกมัย ทางออก 3 ก็จะเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือ 

  • โดยรถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, ปอ.23, 25, ปอ.25, 38, 40, ปอ.40, 48, 71, ปอ.72 (ผ่านซอยสุขุมวิท 42 และ 63), 98 (ผ่านซอยสุขุมวิท 42), 501, 508, 511, 513

  • โดยรถยนต์ส่วนบุคคล : วัดจะอยู่ระหว่างซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) และ 65 มีที่จอดรถกว้างขวาง

ข้อมูลติดต่อวัดธาตุทอง

          วัดธาตุทอง หนึ่งวัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ภายในประดิษฐานปูชนียวัตถุที่สำคัญ สามารถเข้าไปสักการะกันได้ แถมอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า เดินทางสะดวกสบาย ใครที่ผ่านไปผ่านมาเส้นสุขุมวิทก็แวะเวียนไปกราบไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลกันได้
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระ เที่ยววัด กรุงเทพฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จัก วัดธาตุทอง พระอารามหลวง วัดดังย่านสุขุมวิท ติด BTS เอกมัย อัปเดตล่าสุด 18 เมษายน 2566 เวลา 23:33:51 50,839 อ่าน
TOP