x close

7 ทริปไหว้พระใกล้กรุงเทพฯ ไปเช้า-เย็นกลับได้สบาย ๆ

           เที่ยววันหยุดชวนไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่าง ๆ ใน 7 จังหวัด ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัว อีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำได้ตลอดทั้งปี
          การเดินทางไปไหว้พระ ทำบุญ ตามวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมทำในช่วงวันหยุดต่าง ๆ เพื่อขอพร ขอตรวจหวยและเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต วันนี้เราเลยจะพาไปไหว้พระ 7 จังหวัด ใกล้กรุงเทพฯ เพื่อไปไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน

1. ไหว้พระอยุธยา

          หนึ่งในโปรแกรมท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการเที่ยววันเสาร์-อาทิตย์ น่าจะต้องมีโปรแกรมไหว้พระด้วยแน่นอน วันนี้เลยขอเอาใจนักท่องเที่ยวเดินทางไปเสริมบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกหนึ่งทริปเที่ยวอยุธยาแบบง่าย ๆ ดังนี้

          วัดมงคลบพิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐาน "หลวงพ่อมงคลบพิตร" พระพุทธรูปบุสำริดปางมารวิชัย มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง อันสะท้อนภูมิปัญญาในศาสตร์แห่งโลหะ และความชำนิชำนาญของช่างฝีมือไทย โดยเฉพาะงานหล่อสำริด โลหะสำคัญในสมัยอยุธยา

ไหว้พระอยุธยา

ภาพจาก Wila_Image / Shutterstock.com

          วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในท้องที่ตำบลคลองสวนพลู ริมแม่น้ำป่า เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา โดยเฉพาะ "หลวงพ่อโต" หรือ "เจ้าพ่อซำปอกง" อันเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก นอกจากหลวงพ่อโตแล้วภายในวัดยังมีความน่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น "พระพุทธรูปทองคำในพระอุโบสถ" ซึ่งมีพระพุทธรูปสำคัญ 3 องค์ คือ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปนาค และ "ตำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก" ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก อนุสรณ์ความรักอันน่าเศร้าของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง กษัตริย์ของไทย และพระนางสร้อยดอกหมาก จากแผ่นดินจีน
ไหว้พระอยุธยา

          วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ เจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเหนือมังกะยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดี และวิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่ถวายสักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีผู้นิยมไปนมัสการอย่างสม่ำเสมอ

          วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครศรีอยุธยา ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้คนนิยมเดินทางไปนมัสการ "หลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ" พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ และมีความสวยงามที่สุดองค์หนึ่ง พลาดไม่ได้กับการเยี่ยมชมความสวยงามของ "พระวิหารน้อย" ภายในมีพระคันธารราฐ พระพุทธรูปศิลาเขียวสมัยทวารวดี

ไหว้พระอยุธยา

ภาพจาก Hit1912 / Shutterstock.com

          วัดไชยวัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดแห่งนี้เป็นที่ฝังพระศพของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) กวีเอกสมัยอยุธยาตอนปลาย กับเจ้าฟ้าสังวาลย์ ซึ่งต้องพระราชอาญาโบยจนสิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ไม่ว่าจะเป็น "พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ" เป็นปรางค์ประธานของวัด, “พระระเบียง” ภายในพระระเบียงมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย, "พระอุโบสถ" ภายในมีซากพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยหินทราย

          วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่ที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายเมื่อครั้งเสียกรุงใน พ.ศ. 2310 ภายในวัดจึงมีสิ่งน่าชมมากมาย เช่น "องค์ปรางค์ประธาน" ภายในประดิษฐานพระเจดีย์องค์เล็ก ๆ และรอยพระพุทธบาท ให้กราบสักการะ, "ตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" เชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชา รวมถึงยังมี "วิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพ" ที่มีผู้คนเดินทางมากราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่อง

ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา อิ่มบุญ สุขใจ ไปได้ทั้งครอบครัว

2. ไหว้พระนนทบุรี

          แนะนำเส้นทางไหว้พระจังหวัดนนทบุรี มีเวลาน้อยนิดก็ไปทำบุญเสริมดวง เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวกันได้ เป็นกิจกรรมที่เที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย ได้ทั้งบุญและเที่ยวเพลิน ๆ วันหยุด ซึ่งที่จังหวัดใกล้กรุงเทพฯ แห่งนี้มีวัดให้เดินทางไปไหว้พระมากมาย ไม่ว่าจะเป็น...

          วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนนทบุรีมากว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ภายในพระอุโบสถงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน หลังคามุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีน ภายในประดิษฐาน “พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา” พระพุทธรูปปางมารวิชัย งดงามเป็นยิ่งนัก

          วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด ภายในวัดมีความกว้างขวางร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาชนิดปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ นอกจากนั้นยังมีลานไผ่อเนกประสงค์ ซึ่งชาวพุทธโดยทั่วไปจะมารวมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และฟังธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา ใครที่อยากหาความสงบในจิตใจ ลองมาที่วัดแห่งนี้ดู แล้วคุณจะได้อะไรกลับไปมากกว่าธรรมะแน่นอน

ไหว้พระนนทบุรี

          วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง ภายในบริเวณวัดมีวิหารสวยงามอลังการ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบจีนทิเบต ประกอบไปด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ วิหารหมื่นพุทธเจ้า วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ผู้คนนิยมเดินทางไปทำบุญไหว้พระขอพรเสริมดวงและแก้ปีชง
ไหว้พระนนทบุรี

ภาพจาก iFocus / Shutterstock.com

          วัดชลอ ตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย ไฮไลต์สำคัญเห็นจะอยู่ที่โบสถ์เรือสุพรรณหงส์ โดยตัวพระอุโบสถตั้งอยู่บนเรือ หน้าบันปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าและสาวก ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อดำ” ซึ่งเป็นพระมหาสาวกของพระพุทธเจ้า ส่วนฝาผนังวิจิตรตระการตาด้วยจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพระพุทธประวัติ

          วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ในซอยบางศรีเมือง 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ถือเป็นศาสนสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้ามาปฏิบัติธรรม ได้มีสติระลึกถึงการสร้างคุณงามความดี ทั้งยังเพื่อเป็นการแสวงหาหนทางพ้นทุกข์จากวัฏสงสาร นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยังเดินทางมากราบไหว้ “หลวงพ่อโต” พระประธานในอุโบสถแก้ว เป็นที่เล่าขานในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป

          วัดบางจาก วัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนนทบุรี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2365 โดยกลุ่มชาวมอญริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใครที่เดินทางไปเที่ยวเกาะเกร็ด จะมองเห็นองค์พระใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง่าและเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ที่เดินทางผ่านไป-มาแม่น้ำเจ้าพระยาสายนี้ ทั้งนี้ ที่ฐานหลวงพ่อโต เป็นวิหารเทพ ภายในมีเทวรูปของเทพเจ้าองค์ต่าง ๆ และพระเกจิมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมพุทธอุทยาน, ประติมากรรมทศชาติชาดก และกลุ่มรูปปั้นพระฤๅษีต่าง ๆ มากมาย ซึ่งมีประวัติบอกเล่าความเป็นมาเอาไว้เสร็จสรรพ

ไหว้พระนนทบุรี

ภาพจาก Hinloy / Shutterstock.com

3. ไหว้พระฉะเชิงเทรา

          จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือที่หลายคนมักเรียกว่าเมืองแปดริ้ว เป็นอีกหนึ่งจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ก็ได้ไปดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คนแล้ว ซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมคือ “ไหว้พระ” ไม่ว่าจะเป็น...

          วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมือง ริมแม่น้ำบางปะกง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญคือ “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ฝีมือช่างล้านช้าง อันเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้วและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ไหว้พระฉะเชิงเทรา

          วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ เป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ที่ขยายมาจากวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพฯ ตามหลักฮวงจุ้ยจีนกล่าวว่า วัดนี้ถือเป็นตำแหน่งท้องมังกร ส่วนตำแหน่งหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ และหางมังกรนั้นอยู่ที่วัดเล่งฮัวยี่ จังหวัดจันทบุรี ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น ท้าวจตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ทำจากกระดาษที่ประตูทางเข้า พระประธาน 3 องค์ และองค์ 18 อรหันต์ ทำด้วยกระดาษนำมาจากเมืองจีน รูปหล่อเทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี้ย) ที่อยู่ด้านขวาขององค์พระประธาน และยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ตามคติจีน และระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ใบในโลกที่รอบระฆังมีอักษรมหาปรัชญาปารมิตาสูตร ถือกันว่าผู้ใดได้ตีระฆังก็เหมือนกับการสวดมนต์ซึ่งได้บุญกุศล เป็นต้น

          วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีองค์ “พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุข”  ซึ่งถือเป็นปางนอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้ได้ไปกราบไหว้ อีกทั้งบริเวณรอบ ๆ ฐานพิฆเนศองค์ใหญ่จะมีพระพิฆเนศทั้ง 32 ปาง ประดิษฐานอยู่ เพื่อให้ผู้คนกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

ไหว้พระฉะเชิงเทรา

ภาพจาก THIPPTY / Shutterstock.com

          วัดชมโพธยาราม เป็นวัดแห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีการก่อสร้างสังเวชนียสถานให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการครบทั้ง 4 ตำบล สำหรับสังเวชนียสถานคือ สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช โดยมี 4 แห่ง คือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ สถานที่แห่งนี้เป็นอุทยานเรียกว่า “ลุมพินี” ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล, พุทธคยาเจดีย์ตรัสรู้ เป็นเจดีย์สีเหลืองทอง สถานที่จริงปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองปัตนะ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย, เจดีย์ปฐมเทศนา จำลองเหมือนจริง เจดีย์เป็นรูปทรงตัวโอคว่ำหรือบาตรคว่ำ เรียกว่า ธัมเมกขสถูป สถานที่จริงปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย และสถานที่ปรินิพพาน สร้างเป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ ภายในเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ สถานที่จริงปัจจุบันตั้งอยู่ที่เมืองกาเซีย รัฐอุตตร ประเทศอินเดีย

          วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง ถนนศุภกิจ ภายในวัดมีวิหารลักษณะเหมือนศาลเจ้า เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อโต” (พระไตรรัตนนายก) หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “เจ้าพ่อซำปอกง” ซึ่งในประเทศไทยมีเพียง 3 องค์เท่านั้น ทุกวันเสาร์และอาทิตย์จะมีผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางไปนมัสการอยู่เป็นประจำ

ทริปไหว้พระ 9 วัด ฉะเชิงเทรา ที่เที่ยววันหยุดใกล้กรุง

4. ไหว้พระปทุมธานี

          มองหาที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ไปไหว้พระชิล ๆ สามารถไปเที่ยวได้แบบเช้าไป-เย็นกลับ ต้องไม่พลาดไปจังหวัดปทุมธานี เพราะตั้งอยู่ติดกับกรุงเทพฯ ทำให้ใช้เวลาเดินทางไม่นาน อีกทั้งยังมีวัดสำคัญ ๆ ให้ไปไหว้พระเสริมสิริมงคล ไม่ว่าจะเป็น...

          วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก เป็นวัดเก่าแก่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดปทุมธานี ด้วยมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเหลือ ประดิษฐานอยู่ อีกทั้งยังมีรูปปั้นเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี องค์ใหญ่ สูงมากถึง 28 เมตร ให้พุทธศาสนิกชนได้เดินทางมากราบไหว้ขอพร และเมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ได้สร้างพระพุทธโสธรองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ใกล้ ๆ กับหลวงพ่อโตด้วย นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุ พร้อมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ได้มาทำบุญเสริมบารมีกัน

          วัดปัญญานันทาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง ก่อตั้งโดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ปั่น ปทุมุตฺตโร) หรือที่เรารู้จักกันคือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธา ด้วยมีหลักปฏิบัติที่เรียบง่าย มีเหตุและผลตามหลักพระพุทธศาสนา คำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จริง โดยมีกิจกรรมงานเผยแผ่พระศาสนา โดยมุ่งเน้นการศึกษา อบรมปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมะ เปิดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมตลอดทั้งปี ทั้งนี้ บรรยากาศในวัดก็เงียบสงบ ในวันพระก็มีการทำบุญตักบาตรใต้ต้นไม้ร่มรื่น เหมาะแก่การไปทำบุญกับครอบครัว มีเจดีย์พุทธคยาจำลองให้ได้มาเที่ยวชมกันด้วย

ภาพจาก NavyBank / Shutterstock.com

          วัดเจดีย์หอย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว เป็นวัดที่มีโบราณสถานสำคัญอย่างเจดีย์หอยโบราณตั้งอยู่ ซึ่งเจดีย์ดังกล่าวก่อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2538 โดยพระครูสุนทรคุณธาดา หรือหลวงพ่อทองกลึง สุนทโร เจดีย์หอยนี้สร้างขึ้นมาจากซากหอยโบราณที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินและมีอายุนับพัน ๆ ปี ซึ่งขุดพบได้บริเวณวัดนั่นเอง นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ข้าวของเครื่องใช้เก่า ๆ จำนวนมาก ให้ได้เที่ยวชมกันด้วย

          วัดป่าคลอง 11 ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว้างกว่า 16 ไร่ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ เป็นวัดที่ประชาชนเชื่อกันว่ามีพญานาคทำหน้าที่ปกปักรักษา ด้านในโดดเด่นด้วยโบสถ์ไม้กลางสระน้ำ มีรูปปั้นพญานาคแกะสลักล้อมรอบ พร้อมทั้งมีรูปปั้นพญานาคตั้งอยู่รอบ ๆ วัดด้วย ประชาชนที่ศรัทธาก็มักจะเดินทางมากราบไหว้ขอพร หากมีเวลาก็จะอยู่ถือศีลเพื่อเพิ่มบุญบารมีกันด้วย

          วัดเจดีย์ทอง อีกวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในอำเภอสามโคก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยา โดยชาวมอญที่อพยพหนีพม่าจากเมืองเมาะตะมะ สิ่งที่สำคัญของวัดนี้ ได้แก่ เจดีย์ทอง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงรามัญ เจดีย์ประธานมีสีทองอร่ามตา ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์เล็กสวยงามสะดุดตา นอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร แบบทรงมอญ ทำมาจากแก้วหยกประดิษฐานอยู่ด้วย

15 ที่เที่ยวปทุมธานี ครบรสความสนุก อยู่ใกล้กรุงเทพฯ แค่เอื้อม

5. ไหว้พระสมุทรสาคร

          จังหวัดเล็ก ๆ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน อีกทั้งยังเป็นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ สำหรับคนมีเวลาน้อยที่เราอยากแนะนำ สำหรับคนที่ต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนั้น จังหวัดสมุทรสาครก็วัดวาอารามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

          ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร สถานที่ประดิษฐานของ "เจ้าพ่อวิเชียรโชติ" ซึ่งแกะสลักด้วยไม้โพธิ์ มีลักษณะคล้ายองค์พระสยามเทวาธิราชอยู่ในท่าประทับยืนบนเกี้ยวซึ่งแกะสลักอย่างประณีต จากนั้นปิดทองคำเปลวบริสุทธิ์ทับไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทุกครั้งก่อนออกเรือชาวประมงจะต้องทำพิธีสักการบูชาพร้อมกับจุดประทัดบริเวณหน้าศาลให้ดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล

ไหว้พระสมุทรสาคร

ภาพจาก icosha / Shutterstock.com

          วัดโกรกกราก ตั้งอยู่ที่ถนนธรรมคุณากร ฝั่งมหาชัย ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร มีความแปลกที่ไม่เหมือนใครอยู่ที่พระประธานในโบสถ์ อันเป็นพระพุทธรูปศิลาแลงปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัยตอนปลาย ที่ “สวมแว่นดำ” โดยมีตำนานเล่าว่า ในสมัยก่อนที่การแพทย์ยังไม่เจริญนัก ได้เกิดโรคตาแดงระบาด ชาวบ้านจึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าวว่าถ้าตาหายจะนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแลง ปรากฏว่าชาวบ้านที่เป็นโรคตาแดงพากันหายทั้งหมู่บ้าน จึงได้มีการนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาของพระศิลาแลงเต็มไปหมด

ไหว้พระสมุทรสาคร

ภาพจาก puwanai / Shutterstock.com

          ต่อมาพระครูธรรมสาคร ญาณวฒโน หรือหลวงปู่กรับ หลังจากได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้หาอุบายเพื่อไม่ให้ญาติโยมปิดทองที่ตาองค์พระอีกต่อไป จึงได้นำแว่นดำมาใส่ให้พระศิลาแลง หลังจากนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านเลยนำแว่นตามาถวายแทนการปิดทองที่ดวงตาพระพุทธรูปองค์นี้ไปโดยปริยาย และถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

          วัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่พระอุโบสถที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งหาชมได้ยากมากแล้วในประเทศไทย โดยเป็นโบสถ์ที่มีฐานโค้งเป็นรูปเรือ สำเภาก่ออิฐ มีประตูเข้า-ออกเพียงประตูเดียว ไม่มีหน้าต่าง ชาวบ้านเรียกกันว่า "โบสถ์มหาอุตม์" หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบเก่า ขื่อด้านบนใช้ไม้ซุงทั้งต้น มีเสมาหินทรายคู่ขนาดเล็กเรียงรายอยู่โดยรอบ

          วัดท่าไม้ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำท่าจีน ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระอุโบสถที่มีพญามารมุจรินทร์ 7 เศียร เป็นซุ้มสีมาบูรพาอยู่ด้านหน้า ภายในมีพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 69 นิ้ว ประดิษฐานเป็นพระประธาน, ศาลาการเปรียญที่มีพระพุทธหิรัญราชเป็นพระประธาน, ศาลาบูรพาจารย์ อันเป็นที่ประดิษฐานพระเกจิดัง 4 รูป ได้แก่ หลวงพ่อทวด สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี พระไพโรจน์วุฒาจารย์ และหลวงพ่อยี

ไหว้พระสมุทรสาคร

ภาพจาก SChompoongam / Shutterstock.com

          วัดโคกขาม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร  เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาราว ๆ ช่วงปี พ.ศ. 2222 วัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ ศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นศาลเพียงตาเดิม และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เกี่ยวพันกับพันท้ายนรสิงห์ และ "หลวงพ่อสัมฤทธิ์" พระพุทธสิหิงค์อันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งในประเทศไทยมีพระพุทธสิหิงค์เพียง 4 องค์เท่านั้น และหนึ่งในนั้นประดิษฐานที่วัดโคกขามแห่งนี้

          วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าฉลอม ที่นี่คือวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสมุทรสาครที่มีอายุเกือบ 200 ปี ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ ได้แก่ พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังตำบลท่าฉลอม และทรงตั้งให้เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของไทย, วิหารหลวงปู่แก้ว ภายในประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่แก้ว (พระราชสาครมุนี) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าอาวาสวัดช่องลม ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ และหลวงพ่อหินแดง พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่มีศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งสร้างจากศิลาแลงทั้งองค์และประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ โดยมีลักษณะพิเศษอยู่ที่พระหัตถ์ข้างซ้ายมี 6 นิ้ว จึงเป็นที่มาของชื่อ "หลวงพ่อหินแดง 11 นิ้ว"

ไหว้พระ 9 วัด สมุทรสาคร ตระเวนไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล

6. ไหว้พระสมุทรปราการ

          จังหวัดขนาดกะทัดรัดใกล้กรุงเทพฯ มีที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คน รวมถึงความสวยงามทางธรรมชาติ จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่หลายคนสนใจ รวมถึงการเดินทางไปไหว้พระด้วย เพราะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ไปสักการะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น...

          ศาลหลักเมืองพระประแดง ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองพระประแดง ถนนนครเขื่อนขันธ์ เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพระประแดง มีลักษณะเป็นศาลเจ้าแบบจีนผสมไทย ภายในมีรูปหล่อพระพิฆเนศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมาย เช่น พระแม่ลักษมีเทวี พระแม่อุมาเทวี พระศิวะมหาเทพ ท้าวมหาพรหม และศิวลึงค์ เป็นต้น ตลอดจนรูปจำลองพระพุทธโสธร พระพุทธรูปปางต่าง ๆ ชาวพระประแดงและจังหวัดใกล้เคียงต่างก็แวะเวียนไปกราบสักการะพระพิฆเนศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลหลักเมืองแห่งนี้ เมื่อขอพรได้สมความปรารถนาแล้วก็จะจัดเครื่องสังเวยอย่างดีมาถวาย

          วัดโปรดเกศเชษฐาราม วัดพุทธไทยเพียงวัดเดียวในย่านพระประแดง มีลักษณะสถาปัตยกรรมดีเด่นคือ พระอุโบสถไม่มีช่อฟ้าใบระกา หน้าบันมีศิลปะปูนปั้นลายเครือเถาประดับเครื่องลายคราม ภายในมีพระประธานปางมารวิชัย พระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์พระพักตร์งาม เหนือหน้าต่างมีภาพปริศนาธรรมเป็นศิลปะตะวันตกแปลกตาหาดูยาก นอกจากนี้ยังมีพระมณฑปหลังคามุงด้วยกระเบื้องรางรายรอบด้วยเก๋งจีน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มีพระปรางค์ที่มุมทั้ง 4 ด้าน ภายในพระมณฑปมีพระพุทธรูปและรอยพระพุทธบาทจำลองประดับมุข

          วัดอโศการาม ตั้งอยู่ภายในซอยเทศบาลบางปู 60 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สิ่งที่น่าชมภายในวัดคือ “พระธุตังคเจดีย์” (เจดีย์ 13 องค์) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง “ธุดงควัตร 13 ข้อ” อนุสาวรีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งหลวงพ่อลีได้นำพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อวัด โดยแต่ละองค์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ระลึกถึงธุดงควัตร 13 ประการ และวิหารวิสุทธิธรรมรังสี อาคารจตุรมุข 3 ชั้น ส่วนยอดเป็นมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเช่นกัน

ไหว้พระสมุทรปราการ

          วัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลี อำเภอบางพลีใหญ่ เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน โดยสร้างขึ้นในสมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่ใช้ประดิษฐาน "หลวงพ่อโต" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย และเป็นหนึ่งในพระสามพี่น้อง ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนโดยทั่วไป โดยกิจกรรมที่ชาวบางพลีปฏิบัติสืบทอดมาทุก ๆ ปี หลังจากที่ชาวบางพลีได้อัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือคือ "พิธีโยนบัว "หรือ "รับบัว" ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 และบริเวณติดกับวัดยังมีตลาดริมน้ำโบราณให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมและเลือกซื้ออาหารและของใช้ต่าง ๆ
ไหว้พระสมุทรปราการ

ภาพจาก Pimonpim w / Shutterstock.com

          วัดพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สักการะ “องค์พระสมุทรเจดีย์” หรือพระเจดีย์กลางน้ำ เป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ พระชัยวัฒน์ และพระปางห้ามสมุทรไว้ ก่อนจะไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2 ซึ่งประดิษฐานอยู่ใกล้ ๆ กันด้วย
ไหว้พระสมุทรปราการ

7. ไหว้พระนครปฐม

          จังหวัดยอดฮิตที่กลายเป็นแหล่งรวมพลคนชอบเที่ยว เพราะมีที่เที่ยวหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ วัดวาอาราม ตลาดของกินอร่อย ๆ รวมถึงคาเฟ่น่านั่งบรรยากาศดี แต่วันนี้เราจะชวนไปไหว้พระกันที่...

          วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร วัดอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ประดิษฐานขององค์พระปฐมเจดีย์ขนาดใหญ่และงดงามแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งจังหวัดนครปฐมยังใช้พระปฐมเจดีย์เป็นตราประจำจังหวัดอีกด้วย พระปฐมเจดีย์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 4

ไหว้พระนครปฐม

          วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วัดเก่าแก่ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน บริเวณตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อวัดไร่ขิง” พระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัยแบบประยุกต์ หน้าตักกว้าง 4 ศอก 2 นิ้ว สูง 4 ศอก 16 นิ้วเศษ ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี 5 ชั้น เบื้องหน้ามีผ้าทิพย์ปูทอดลงมา ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในอุโบสถ มีความศักดิ์สิทธิ์มาก กล่าวกันว่าผู้ใดขอสิ่งใดหากทำคุณงามความดีก็จะสมปรารถนา
ไหว้พระนครปฐม

ภาพจาก Toibkk / Shutterstock.com

          พุทธมณฑล สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลายา เป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เนื่องในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปี บริเวณจุดศูนย์กลางของพุทธมณฑลเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลา เป็นพระประธานของพุทธมณฑล มีความสูง 2,500 กระเบียด (ประมาณ 15.875 เมตร) นามว่า "พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" รอบองค์พระประธานเป็นสถานที่จำลองของสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ตำบลอันเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

          วัดพระประโทณเจดีย์ โบราณสถานที่ตั้งตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม รูปทรงเดิมของพระประโทณเจดีย์ เป็นทรงโอคว่ำ ตามลักษณะของเจดีย์สมัยทวารวดี เนื่องจากวัดพระประโทณตั้งอยู่กลางเมืองโบราณนครชัยศรี ในบริเวณมีการขุดพบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูปปูนปั้น พระดินเผา รวมทั้งโลหะสำริดรูปพญาครุฑเหยียบนาค รัชกาลที่ 6 ทรงใช้เป็นเครื่องหมายราชการของพระองค์

ไหว้พระนครปฐม

          วัดศีรษะทอง วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในอำเภอนครชัยศรี ประชาชนจำนวนมากนิยมมานมัสการพระราหูเพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยคติความเชื่อที่ว่าพระราหูนั้นเป็นเทพซึ่งสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนั้นจึงเกิดพิธีกรรมในการบูชาพระราหูขึ้นเพื่อช่วยให้โชคร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นนั้นบรรเทาลง หรือกลับแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งดีงามกับชีวิต

          วัดไร่แตงทอง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมเดินทางไปกราบไหว้ “รูปหล่อหลวงปู่หลิวนั่งหลังเต่าเรือน” อดีตเจ้าอาวาสวัด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน อีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่าหากได้ลอดใต้ท้องพญาเต่าเรือนทองจะมีสุขภาพแข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และนิยมไปขอโชคลาภ

ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดนครปฐม อิ่มบุญง่าย ๆ ใกล้กรุง

          และนี่เป็นเส้นทางไหว้พระตามจังหวัดต่าง ๆ ใกล้กรุงเทพฯ สามารถไปแบบเช้า-เย็นกลับได้สบาย ๆ อีกทั้งในแต่ละจังหวัดยังมีวัดอีกหลายแห่งให้แวะเวียนไปสักการะ เอาเป็นว่าหากมีเวลาไม่เยอะแต่อยากไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวก็เลือกสักที่แล้วไปไหว้พระกันได้เลย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
ททท.

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
7 ทริปไหว้พระใกล้กรุงเทพฯ ไปเช้า-เย็นกลับได้สบาย ๆ อัปเดตล่าสุด 19 สิงหาคม 2565 เวลา 17:50:18 78,601 อ่าน
TOP