x close

ไหว้พระสระบุรี รวมที่เที่ยวสระบุรีเสริมสิริมงคล สายบุญ สายมู ไม่ควรพลาด

          ที่เที่ยวสระบุรี พาไปตระเวนไหว้พระสระบุรี ทำบุญเสริมสิริมงคล แถมบางแห่งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยววิวสวย ธรรมชาติร่มรื่นอีกด้วย
          สระบุรี จังหวัดใกล้กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ ดังคำขวัญสระบุรีที่ว่า “พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง” ดังนั้น วันนี้เราเลยขอเอาใจสายบุญ สายมู ที่เมื่อมีเวลามักเดินทางไปไหว้พระตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเสริมสิริมงคล ด้วยการนำเอาสถานที่ไหว้พระสระบุรีในอำเภอต่าง ๆ มาแนะนำกัน เริ่มที่…

ไหว้พระสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี

1. วัดพระพุทธฉาย

          วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่เชิงเขาปถวี (ปฐวี) เข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธฉาย (รอยเงาพระพุทธรูป) อยู่บนแผ่นหินที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผา ลักษณะเป็นภาพเลือนรางคล้ายพระพุทธรูปยืน  สันนิษฐานว่าค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา มีการสร้างมณฑปครอบไว้ ซึ่งจะมีบันไดจากบริเวณวัดด้านล่างขึ้นไปยังมณฑป และต่อไปยังหน้าผาที่อยู่เหนือมณฑปขึ้นไป ใกล้ ๆ กันมีรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา (รูปรอยประทับในหิน) ให้ได้สักการบูชาด้วย นอกจากนี้ ยังมีภาพเขียนลายเส้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บริเวณเชิงผา ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่บนยอดเขา ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปปางคันธารราษฎร์ เป็นองค์ประธาน

          คาถาบูชาพระพุทธฉาย (เงาพระพุทธเจ้า)
          ตั้งนะโม 3 จบ
          อะหัง พุทธฉายัง ศิระสา นะมามิ
          ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระพุทธฉาย (เงาพระพุทธเจ้า) ด้วยเศียรเกล้า

          ทั้งนี้ ในทุกปีช่วงวันออกพรรษาจะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่

2. วัดหนองโนเหนือ

          วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสระบุรี ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร ชาวบ้านนิยมไปไหว้ หลวงพ่อม่วงแร้ง (แล้ง) พระพุทธรูปคู่ศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย อายุกว่า 700 ปี สร้างจากหินทราย ประดิษฐานเป็นพระประธานคู่อยู่ภายในอุโบสถหลังเก่า โดยจะขอพรในเรื่องต่าง ๆ หากสมปรารถนามักนำขนุนสุกมาถวาย จนเกิดเป็นประเพณีแห่ขนุน ในช่วงอาทิตย์ที่ 2 เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศและในโลก ตามตำนานเล่าว่า แต่เดิมหลวงพ่อประดิษฐานอยู่ที่วัดโคกม่วงแร้ง ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประมาณปี พ.ศ. 2373 พระพุทธรูปคู่นี้ได้มาเข้าฝันให้อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองโนเหนือ โดยบอกว่าอยากมาอยู่ด้วยที่วัด อยากกินบักมี่ (ขนุน) อดีตเจ้าอาวาสจึงไปตามหาพระพุทธรูปคู่ศักด์สิทธิ์ตามที่ได้นิมิตเห็น และได้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในวิหารจนถึงปัจจุบัน

          คาถาบูชาหลวงพ่อม่วงแร้ง (แล้ง)
          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิเมหิ นานาสักกาเรหิ โพธิ มหิสสะกะ อิถิพุนะ
          อิถิสัตโต อิถีวาโย เอหิ มะมะ นะ กาโร โหติ สัมภะโว (กล่าว 3 จบ)

          อีกทั้งภายในวัดยังมีอุโบสถ ลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีประตูทางเข้าด้านหน้า 2 ช่อง ผนังด้านหลังก่อทึบ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องแป้นเกล็ด มีชายคาปีกนกโดยรอบ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังปรากฎอยู่ทั้ง 4 ด้าน เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระเวสสันดรชาดก เรื่องจันทโคม จากลักษณะของลายเส้นและการใช้สีเขียนขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
 

3. วัดเชิงเขา

          วัดสวยที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในอำเภอเมืองสระบุรี สถานที่ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ปาวาทิโก หรือที่เรียกกันว่า พระธาตุเชิงเขา ได้รับบริจาคทุนการก่อสร้างตั้งต้นจาก พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) พระเกจิชื่อดังแห่งวัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุ องค์หลวงพ่อแก้วประทานพร ทั้งยังมีรูปหล่อหลวงพ่อรวย วัดตะโก องค์ใหญ่ วิหารพระสังกัจจายน์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ให้ได้สักการบูชากัน ซึ่งทุกปีจะมีการจัดงานเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระ สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเชิงเขา ให้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาไปร่วมงานด้วย

4. วัดศรีบุรีรตนาราม (วัดปากเพรียว)

          วัดคู่บ้านคู่เมืองสระบุรีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ไม่ไกลจากศาลหลักเมืองจังหวัดสระบุรี ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดปากเพรียว เมื่อปี พ.ศ. 2092 วัดแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำพิธี ทางศาสนาของกองทัพ ครั้งหนึ่งองค์พระแก้วมรกตเคยมาประดิษฐานพักอยู่เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนจะอัญเชิญเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ภายในวัดประดิษฐาน หลวงพ่อพุทโธ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร 30 เซนติเมตร ส่วนสูงนับจากพระเกศมายังฐานที่ประทับสูง 3 เมตร 60 เซนติเมตร ผู้คนที่นิยมมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวกับหลวงพ่อพุทโธ ทั้งเรื่องสุขภาพ เงินทอง ค้าขาย โชคลาภต่าง ๆ โดยมักจะใช้พวงมาลัย 3 พวง หรือ 9 พวง พร้อมด้วยมะพร้าวน้ำหอมตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอในสิ่งที่เป็นไปได้จากหลวงพ่อพุทโธ

 • ที่ตั้ง : บ้านปากเพรียว ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • เฟซบุ๊ก : -
 • Google Map วัดศรีบุรีรตนาราม : https://goo.gl/maps/bZJtbxYv5rXe8Wz27

ไหว้พระสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท

5. วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

          วัดชื่อดังของสระบุรี ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนโขลน ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้บนแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี มีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบไว้ ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัย และยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 เซนติเมตร เมื่อครั้นเสด็จนมัสการรอยพระพุทธบาท ส่วนพระอุโบสถและพระวิหารต่าง ๆ ที่อยู่รายรอบ ล้วนสร้างตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์

          บทสวดบูชารอยพระบาทของพระพุทธเจ้า
          ตั้งนะโม 3 จบ
          วันทามิ พุทธัง ภะวะปาระติณณัง ตีโลกะเกตุง ติภะเวกะนาถัง โย
          โลกะเสฎโฐ สะกะลัง กิเลสัง เฉตฺวานะ โพเธสิ ชะนัง อะนันตัง
          ยัง นัมมะทายะ นะทิยา ปุลิเน จะ ตีเร ยัง สัจจะพันธะคิริเก สุมะนาจะ
          ลัคเค ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโน จะ ปาทัง ตัง ปาทะลัญชะนะมะหัง
          สิระสานะมามิ สุวัณณะมาลิเก สุวัณณะปัพพะเต สุมะนะกูเฏ โยนะกะ
          ปุเร นัมมะทายะ นะทิยา ปัญจะปาทะวะรัง ฐานัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

          นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท (วิหารหลวง) ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุอันมีค่า โดยจะเปิดให้ชมเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท ซึ่งปกติจัดให้มีปีละ 2 ครั้ง คือขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงแรม 1 ค่ำ และขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 จนถึงแรม 1 ค่ำ

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

6. วัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์)

          วัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเขาวง ห่างจากตัวอำเภอพระพุทธบาทเพียง 3 กิโลเมตรเป็นศาสนสถานมาเป็นเวลายาวนาน สืบความไปถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเสด็จจากวังนารายณ์เมืองละโว้ (ลพบุรี) ไปว่าราชการที่กรุงศรีอยุธยา ทรงผ่านประทับแรม ณ ถ้ำนารายณ์ และสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ซึ่งทรงเสด็จมานมัสการรอยพระพุทธบาท ก็ได้เสด็จประทับพักแรมในถ้ำนารายณ์ และจากจารึกอักษรผนังปากถ้ำก็ปรากฏหลักฐานว่า ถ้ำนี้ได้เคยเป็นที่บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่สมัยอนุราธปุระ เมื่อกว่า 1,200 ปีมาแล้ว ผ่านความรุ่งเรืองและเสื่อมโทรมและฟื้นฟูขึ้นเป็นวัดตามประเพณีการปกครองแผ่นดินและ การสืบพระพุทธศาสนา ดังกล่าวข้างต้น ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น พระอุโบสถ ถ้ำนารายณ์ ศาลท่านปู่พระอินทร์ และวิหารพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมและปฏิบัติกรรมฐานตามสาย พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) รับผู้เข้าพักปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี

ไหว้พระสระบุรี อำเภออำเภอหนองแค

7. วัดพระพุทธแสงธรรม

          วัดสวยและสถานปฏิบัติธรรมชื่อดังของสระบุรี ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน เส้นจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 96 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ มีพื้นที่กว้างขวางมาก โดยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ ท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมภาณ (เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี-ธรรมยุต) นำพาศิษยานุศิษย์ร่วมกันซื้อที่ดินและเป็นประธานในการก่อสร้าง และสร้างวัดพระพุทธแสงธรรม เพื่อประโยชน์สำหรับพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน

          สิ่งน่าสนใจภายในวัด เช่น มหาวิหารทรงบาตร คว่ำตั้งเด่นครอบองค์พระปางปฐมเทศนา หรือสมเด็จพระพุทธแสงธรรม ตัวแทนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสูง 40 เมตร, อุโบสถไม้แดง สถานที่ประดิษฐานองค์พุทธองค์ปฏิมากรสีขาวองค์ใหญ่ รูปลักษณ์งดงาม, ศาลาปฏิบัติธรรม ที่พักผู้ปฏิบัติธรรม และโรงทาน โดยในวันเสาร์-อาทิตย์ ทางวัดจะมีบริการจัดรถรับ-ส่ง ให้แก่สาธุชนจากกรุงเทพฯ เพื่อเดินทางมา ณ วัดพระพุทธแสงธรรม
ภาพจาก Supermop / shutterstock.com

ภาพจาก Supermop / shutterstock.com

8. วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

          ณ วิหารริมคลองระพีพัฒน์ ตำบลคชสิทธิ์ เป็นสถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปดินเก่าแก่ปางมารวิชัย องค์หลวงพ่อเป็นดิน ถูกขุดพบโดยบังเอิญที่หมู่บ้านหนองตาโล่ (ริมคันคลองระพีพัตน์ฝั่งขวา) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 12 ค่ำ ปีกุน เดือน 12 พ.ศ. 2502 ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ เพราะเชื่อกันว่าศํกดิ์สิทธิ์ อธิษฐานขอพรก็สำเร็จสมดังที่ปรารถนา ซึ่งบริเวณด้านนอกจะเป็นโซนบูชาดอกไม้ ธูป เทียน หากใครต้องการจะจุดธูป-เทียน ให้ปักไว้ที่บริเวณนี้ได้เลย ห้ามนำธูป-เทียนเข้าปักด้านหน้าใกล้กับหลวงพ่อองค์จริง
ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

          คาถาบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์
          ตั้งนะโม 3 จบ
          พุทธังศักดิ์สิทธิ์ สิทธัตถะ นะชาลีติ
          ธัมมังศักดิ์สิทธิ์ สิทธัตถะ นะชาลีติ
          สังฆังศักดิ์สิทธิ์ สิทธัตถะ นะชาลีติ
          ตั้งจิตอธิษฐาน ...... ด้วยนะโมพุทธายะ
          สิทธัตถะ นะชาลีติ เทอญ
 • ที่ตั้ง : ตลาดหนองตาโล่ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • เฟซบุ๊ก : -
 • Google Map วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ : https://goo.gl/maps/CFBi6UwbjjHUXK3n9

ไหว้พระสระบุรี อำเภอแก่งคอย

9. วัดป่าสว่างบุญ

          วัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลชะอม เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ หรือเจดีย์ 500 ยอด มีลักษณะเป็นเจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลาง และมีเจดีย์รายล้อมรอบฐานวงกลม นับรวมได้ 500 ยอด ในองค์เจดีย์เล็กบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาล อินเดีย และศรีลังกา สร้างจากศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดป่าสว่างบุญขึ้นในปี พ.ศ. 2528 บนพื้นที่กว่า 400 ไร่ อีกทั้งภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้สักการบูชา ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธสีหไสยาสน์ พระพุทธรูปหินปางปรินิพพาน สร้างด้วยหินชิ้นเดียวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, อาศรมรูปทรงสถูปดับขันธ์ปรินิพาน, พระมหาเจดีย์เทพนิธากร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 84,000 องค์, พระสัจจะเจดีย์, พระอุโบสถ และพระพุทธมหาทานสว่างบุญ เป็นต้น

10. วัดแก่งคอย

          วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในชุมชนแก่งคอย ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก ภายในประดิษฐาน พระมหาธาตุเจดีย์ศรีป่าสัก องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้ขอพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและ พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ให้ผู้ศรัทธาได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ไฮไลต์ของการมาเยือนคือ ถ้ำนาคา ถ้ำแห่งนี้เนรมิตขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ เมื่อเข้ามาด้านในจะพบกับความงามของเหล่าประติมากรรมพญานาค พ่อปู่ศรีสุทโธ ไม่เพียงเท่านั้น ภายในยังมีการตกแต่งไฟและจุดถ่ายรูปต่าง ๆ มากมาย
ภาพจาก YuenSiuTien / shutterstock.com

ภาพจาก YuenSiuTien / shutterstock.com

 • ที่ตั้ง : ซอยสุดบรรทัด 1 ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 • เฟซบุ๊ก : -
 • Google Map วัดแก่งคอย : https://goo.gl/maps/Sh4cEg5b545Pes8m6

11. วัดถ้ำพระโพธิสัตว์

          วัดสายวิปัสสนาธรรมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาน้ำพุ ในตำบลทับกวาง ไม่ไกลจากจุดบริการนักท่องเที่ยวบ้านถ้ำน้ำพุ และอ่างเก็บน้ำบ้านถ้าน้ำพุ บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติอย่างภูเขา ต้นไม้ และน้ำตกขนาดย่อม ภายในวัดยังมีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ศาลาธรรมเจดีย์ เจดีย์ทรงลังกาสีขาว มีรูปปั้นพญานาคสีทองล้อมรอบ ถ้ำพระโพธิสัตว์ ต้องเดินขึ้นลงบันไดเยอะพอสมควร ภายในประดิษฐานเจดีย์ปิดทองให้ได้สักการะ บริเวณผนังถ้ำจะมีภาพสลักนูนต่ำรูปบุคคลในอิริยาบถต่าง ๆ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี สันนิษฐานว่าอายุกว่า 1,000 ปี กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อีกทั้งใกล้ ๆ กันยังมีถ้ำพระธรรมทัศน์ ถ้ำลุมพินีสวนหิน และถ้ำสงัดเจดีย์ที่มีหินงอก หินย้อย รูปทรงแปลกตาให้ได้ชมกันด้วย
ภาพจาก anutr tosirikul / shutterstock.com

ภาพจาก anutr tosirikul / shutterstock.com

ไหว้พระสระบุรี อำเภอเสาไห้

12. วัดสูง

          วัดเก่าแก่ประจำอำเภอเสาไห้ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจ ตั้งอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ และไม่ไกลจากตลาดร้อยปีเสาไห้ ผู้คนนิยมไปสักการะ พระพุทธมงคลมุนี (หลวงพ่อดำ) พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลง เป็นศิลปะสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร และไหว้ขอพรแม่นางตะเคียน ณ ศาลเจ้าแม่ตะเคียนเสาร้องไห้ ทั้งขอโชคลาภ ค้าขาย และเรื่องต่าง ๆ โดยมีตำนานเล่าว่า เสาต้นนี้ได้ถูกส่งมาตามลำน้ำเพื่อคัดเลือกเป็นเสาเอก เมื่อครั้งที่สร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี แต่เดินทางมาถึงช้าไป ได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนหน้าแล้ว เสาต้นนี้จึงลอยทวนน้ำมาและมาจมลง ณ ตำบลแห่งนี้ ตอนกลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ จากนั้นมีชาวบ้านฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง บอกว่าเป็นนางไม้ประจำเสาที่จมน้ำอยู่ ให้บอกสามีเอาเสาขึ้นมาจากน้ำด้วย เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2501 ได้มีพิธีอัญเชิญเสาไปประดิษฐานที่วัดสูง จึงได้ให้ชื่อตำบลเสาไห้ และได้กลายเป็นอำเภอเสาไห้ในปัจจุบัน

          คาถาบูชาแม่นางตะเคียน
          ตั้งนะโม 3 จบ
          จิตตะ จิตตัง แม่นางตะเคียน
          เทวะทิตา เมตตัญจะ ปิยังมะมะ
          มหาลาโภ มหาโภคัง มะหาธนัง
          ปูเชมิ

 • ที่ตั้ง : ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 • เฟซบุ๊ก : -
 • Google Map วัดสูง : https://goo.gl/maps/qXCreJ6zsdK9umot9

13. วัดเขาแก้ววรวิหาร

          พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำป่าสัก ไม่ไกลจากหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวน บรรยากาศเงียบสงบ มองจากระยะไกลจะเห็นองค์เจดีย์สีขาวโดดเด่นอยู่บนเขา มีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สูงราว 34 เมตร ตรงที่บันไดจะเป็นนาคหันเศียรกลับ ราวบันไดคือลำตัวนาคประดับกระจกสีสวย มีสิงห์ยืนอยู่เหนือซุ้มประตู และทวารบาลเป็นรูปทหารแต่งเครื่องแบบอย่างตะวันตก ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก รอบองค์เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปหินปางต่าง ๆ ด้านทิศตะวันออกประดิษฐาน พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ และด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ นับเป็นอีกองค์เจดีย์ที่มีความสำคัญอีกองค์หนึ่งของจังหวัด

          คำบูชาพระธาตุวัดเขาแก้ววรวิหาร
         ตั้งนะโม 3 จบ
         จัตตาฬิสะสะมา ทันตา เกสา โลมา นะขาปีจะ
         เทวา หะรันติ เอเตกัง จักกะวาฬาปะรัมปะรา
         ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตะโย

14. วัดสมุหประดิษฐาราม

          พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ไม่ไกลจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต) ต้นตระกูลกัลยาณมิตร เพื่ออุทิศให้แก่มารดา และถวายเป็นพระอารามหลวงในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 ในอดีตเคยเป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในจังหวัดสระบุรี ก่อนถูกยกเลิกไป บรรยากาศเงียบสงบ ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระประธานไม่มีพระนาม เป็นพระหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย อัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย พระอุโบสถทรงไทยเฉลียง 2 ชั้น หน้าบันเป็นปูนปั้นลวดลายดอกไม้และรูปสิงห์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังภาพขบวนแห่งานพิธีถวายกระทงเสียหัว ซึ่งเป็นประเพณีพื้นบ้านท้องถิ่น และภาพกลุ่มสตรีชาวล้านนา การแต่งกาย และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต พระเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม สูงประมาณ 7 วาเศษ และตุ๊กตาจีนคู่ ทำจากหินเขียวแกะสลัก สูง 1.16 เมตร มีมาในยุคเดียวกับการสร้างวัด เป็นต้น
 • ที่ตั้ง : บ้านสวนดอก ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 • เฟซบุ๊ก : -
 • Google Map วัดสมุหประดิษฐาราม : https://goo.gl/maps/y314mCGKT5DCKJq48

15. วัดพะเยาว์

          วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลศาลารีไทย โดยชาวบ้านพะเยาว์เชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนได้อพยพมาจากทางเมืองเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2347 ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันได้คือขนบธรรมเนียมประเพณี สำเนียง และภาษาในการพูดแบบเมืองเหนือ (ภาษายวน) อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทองคำ พระพุทธรูปทองคำปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 110 เซนติเมตร สูง 170 เซนติเมตร พระพักตร์กลม พระโอษฐ์ยิ้ม ยอดเศียรเปลวอุนาโลม เป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ชาวบ้านที่อพยพหนีพม่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาและลงรักพอกปูนปิดองค์พระ ประดิษฐานไว้ที่วัดร้างแห่งหนึ่งในอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาชาวบ้านได้อัญเชิญมาเป็นพระประธานที่วัดอุทิศจึงกะเทาะปูนออกมาพบว่าเป็นทองทั้งองค์ กรมศิลปากรตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโลหะที่มีทองคำผสมอยู่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ จึงเรียกว่า หลวงพ่อทองคำ มักไปขอพรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

 • ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 • เฟซบุ๊ก :
 • Google Map วัดพะเยาว์ : https://goo.gl/maps/Zw3H9hfqxqV3tmaK8

16. วัดอัมพวัน (หลวงปู่ย้อย)

          วัดชื่อดังของอำเภอเสาไห้ มักเรียกกันว่า วัดหลวงพ่อย้อย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ไม่ไกลจากวัดพะเยาว์ ผู้คนนิยมไปสักการะสรีรสังขาร หลวงพ่อย้อย ปุญญมี หรือ พระอธิการย้อย อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันที่ไม่เน่าเปื่อย บรรจุไว้ในโลงแก้ว (มรณภาพเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2525 รวมอายุ 90 ปี รวม 72 พรรษา) พระเกจิผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ มีวัตรปฏิบัติดีงาม รวมถึงเช่าบูชาวัตถุนิยมของหลวงปู่ย้อย โดยเฉพาะตะกรุด เชื่อกันช่วยเรื่องเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดปลอดภัย ทุกปีจะมีพิธีอัญเชิญสังขารหลวงพ่อย้อนมาทำความสะอาด ปิดทอง และเปลี่ยนผ้าครองใหม่ (จีวร/อังสะ/สบง) ซึ่งศิษยานุศิษย์และพุทธศานิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 • ที่ตั้ง : ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
 • เฟซบุ๊ก : -
 • Google Map วัดอัมพวัน (หลวงปู่ย้อย) : https://goo.gl/maps/wYaoXuH4ENFCf7kU9

ไหว้พระสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

17. วัดเขาพรหมสวรรค์ (วัดซอยหกขวา)

          วัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาพรหมสวรรค์ ในตำบลหน้าพระลาน ไม่ไกลจากตลาดหัวปลีและสวนพฤษศาสตร์พุแค มักถูกเรียกว่า วัดซอยหกขวา พระครูพิศาลสาธุวัตร (ทองย้อย สุริโย) อดีตเจ้าอาวาสเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม มีบันไดนาคที่ทอดยาวขึ้นไปยังพระอุโบสถรูปทรงคล้ายระฆังคว่ำ ประดิษฐาน หลวงพ่อพุทธพรมงคลสวรรค์ และพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้แก่ พระศรีอาริยเมตไตย พระโคตะโม พระกัสสโป พระโกนาคมโน และพระกกุสันโธ ให้ได้สักการบูชากัน อีกทั้งยังสามารถมองเห็นวิวไร่ วิวสวน ในมุมสูงได้ด้วย

18. วัดหน้าพระลาน

          วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากแยกหน้าพระลาน และสถานีตำรวจภูธรหน้าพระลาน สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2506 โดยนายสุวรรณ ฉ่ำใจหาญ เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดผู้คนนิยมไปไหว้ขอพร หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 60 นิ้ว พระเกตุทรงบัวตูม และ สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี องค์ใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคล

          คำสวดบูชาสมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ
          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิติปิโส ภะคะวา กาฬะวัณณะพุทธะปฏิมัง อะระหัง
          สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
          อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง
          พุทโธ ภะคะวาติ (ให้สวด 3-9 จบ)
          ขอพุทธบารมี พระพุทธานุภาพ สมเด็จหลวงพ่อองค์ดำ ที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้ว
          จงบันดาลส่งผลให้ข้าพเจ้ามีอุดมมงคลอันสูงสุดในตัวข้าพเจ้าและครอบครัว
          ธุรกิจการงานของข้าพเจ้า จงชนะตลอด ปลอดภัยตลอด ร่ำรวยตลอด ไม่จนตลอด
          โชคดีตลอด ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอด จงมีพลานามัยที่สมบูรณ์ยิ่ง
          ในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญา ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้ง เห็นจริง
          ในอริยะสัจ 4 ตลอดกาลนาน เทอญ

 • ที่ตั้ง : ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • เฟซบุ๊ก : -
 • Google Map วัดหน้าพระลาน : https://goo.gl/maps/Yq9ddwwwxu2ywPB87

ไหว้พระสระบุรี อำเภอมวกเหล็ก

19. วัดถ้ำดาวเขาแก้ว (สำนักสงฆ์ถ้ำดาวเขาแก้ว)

          สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเงียบสงบ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ห่างจากอำเภอมวกเหล็กประมาณ 40 กิโลเมตร ทางเดียวกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ใกล้กับสวนดอกไม้บิ๊กเต้ ผู้คนมักเดินทางไปเที่ยวไหว้พระ ทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่มากมาย ทั้งองค์พระพิฆเนศ ท้าวเวสสุวรรณ พระยายมราช และพระอุปคุต เป็นต้น รวมถึงเที่ยวชมถ้ำดาวเขาแก้ว ซึ่งมีตำนานความเชื่อว่าเป็นอยู่อาศัยของพญานาค โดยจะต้องปีนบันไดจากเชิงเขาไปถึงปากถ้ำประมาณ 100 เมตร เมื่อเข้ามาภายในถ้ำจะเจอกับความสวยงามของหินงอก หินย้อย รวมถึงปล่องแสงขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือถ้ำ ยามที่แสงส่องลงมากระทบกับ มีรูปปั้นขององค์พญานาคอนันตนาคราช และพระนางอุษาอนันตวดี ที่อยู่ด้านล่างจะยิ่งงดงาม น่าเกรงขาม และศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังมีพระพูทธรูปให้ได้สักการะกันด้วย

20. วัดถ้ำบาดาล

          วัดที่ตั้งอยู่กลางป่าเขา ณ ตำบลลำพญากลาง อยู่ห่างจากสวนบิ๊กเต้ประมาณ 25 กิโลเมตร  ภายในวัดถ้ำบาดาลจะมี ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ ความสูง 6 เมตร ฐานสูง 1.5 เมตร และ ปู่อธิบดีเวสสุวรรณ หรือท้าวเวสสุวรรณร่างมนุษย์ เชื่อว่าผู้ใดสักการะจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย รวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย พร้อมบังเกิดโชคลาภมากมาย มีกิน มีใช้ เปิดให้สักการบูชาตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าถึงเที่ยงคืน ของทุกวัน ไม่ต้องจองคิว
          คำบูชาท้าวเวสสุวรรณ
          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิติปิ โส ภะคะวา
          ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
          มะระณัง สุขัง อะหัง
          สุคะโต นะโม พุทธายะ
          ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมหาราชิกา
          ยักขะพันตาภัทภูริโต
          เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
          ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

          และนี่คือสถานที่ไหว้พระสระบุรีที่เรานำมาฝากกันบางส่วนเท่านั้น ที่เที่ยวสระบุรีทั้งไหว้พระ ทำบุญ เสริมดวงต่าง ๆ ยังมีอีกมาก สายบุญและสายมูหากมีโอกาสลองปักหมุดสักอำเภอแล้วไปเที่ยวกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระสระบุรี รวมที่เที่ยวสระบุรีเสริมสิริมงคล สายบุญ สายมู ไม่ควรพลาด อัปเดตล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:58:32 39,060 อ่าน
TOP