x close

วัดตะโก หลวงพ่อรวย ไหว้ขอพรให้มั่งคั่ง ร่ำรวย แถมช่วยเสริมโชคลาภ

           วัดตะโก อยุธยา ชวนไปกราบสรีรสังขารหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองกรุงเก่า พร้อมขอพรเสริมความมั่งคง มั่งคั่ง มีเงินทองไหลมาเทมา และค้าขายร่ำรวย

          วัดตะโก วัดชื่อดังแห่งอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในเส้นทางไหว้พระอยุธยายอดนิยม เพราะบรรดาลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนนิยมไปไหว้ หลวงพ่อรวย วัดตะโก พระเกจิอาจารย์แห่งกรุงเก่า ที่เด่นดังด้านมหาลาภ เมตตามหานิยม และแคล้วคลาดปลอดภัย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ให้ได้ไปสักการบูชา อีกทั้งบริเวณด้านข้างวัดยังมีสถานที่เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยให้ได้บูชากันด้วย ความน่าสนใจของวัดตะโกยังมีอีกมาก ตามเราไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นดีกว่า

วัดตะโก หลวงพ่อรวย

วัดตะโกอยู่จังหวัดอะไร

          วัดตะโก ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย

ประวัติวัดตะโก

          วัดตะโก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เริ่มก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ปี พ.ศ. 2557 ผู้ออกแบบเจดีย์คือ วนิดา พึ่งสุนทร (ศิลปินแห่งชาติ) และ ตะวัน วีระกุล วิศวกร บัญชา ชุ่มเกษร และองอาจ หุดากร เจดีย์มี 2 ชั้นร่วมสมัย มีลิฟต์และบันไดภายใน ชั้นล่างเป็นห้องโล่งกว้าง มีโลงแก้วบรรจุสังขารหลวงพ่อรวย ซึ่งไม่เน่าเปื่อย ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เข้ามากราบไหว้ ยังมีประติมากรรมรูปเหมือนหลวงพ่อรวยองค์ใหญ่ ชั้นบนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรูปหล่อบูรพาจารย์ ส่วนพระอุโบสถ์หลังใหม่ประดิษฐานองค์พระประธาน ภายในมีภาพเขียนพุทธประวัติสวยงาม ถัดไปเป็นศาลาประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ หลวงพ่อบุญญาฤทธิ์ และหลวงพ่อรวย นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดตะโกยังมีศาลากลางน้ำทรงไทย สามารถให้อาหารปลาได้

วัดตะโก หลวงพ่อรวย

พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์

ประวัติหลวงพ่อรวย

          หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก หรือพระมงคลสิทธาจารย์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2464 ที่บ้านตะโก ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน (ชาย 3 หญิง 4) ของนายมี และนางสินลา ศรฤทธิ์ ชีวิตวัยเด็กช่วยพ่อแม่ทำเกษตร พอ 12 ขวบ ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนวัดตะโกจนอ่านออกเขียนได้ เมื่ออายุ 16 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตะโก โดยมีพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในด้านพระคันถธุระ (พระปริยัติธรรม) สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี ในปี พ.ศ. 2584 ก็อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดตะโก โดยมีพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ (หลวงพ่อชื่น) เจ้าอาวาสวัดภาชี เจ้าคณะอำเภอภาชี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดจ้อย เจ้าอาวาสวัดวิมลสุนทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุห์บุญช่วย เจ้าอาวาสวัดตะโก (ในสมัยนั้น) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับสมณฉายาว่า “ปาสาทิโก” ครั้นอุปสมบทแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดตะโกเรื่อยมา ได้ศึกษาด้านคันถธุระพระปริยัติธรรมเพิ่มเติม จนสอบได้นักธรรมชั้นโท ในปี พ.ศ. 2485 และสอบได้นักธรรมชั้นเอกปี พ.ศ. 2487

หลวงพ่อรวย

          หลังจากจบนักธรรมเอกแล้ว หลวงพ่อรวยก็หันมาสนใจทางด้านวิปัสสนาธุระ และออกเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาเรียนพระกรรมฐานกับครูบาอาจารย์เก่ง ๆ ในยุคนั้น เช่น หลวงพ่อชื่น วัดภาชี เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐาน หรือหลวงพ่อแจ่ม วัดแดงเหนือ ผู้เชี่ยวชาญเวทมนตร์คาถาอาคม ที่ได้ถ่ายทอดสรรพวิชาให้ หลวงพ่อรวยอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความตั้งใจมุ่งมั่น จึงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและสำเร็จในสรรพศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้น และนำมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมา จนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตร ที่ราชทินนาม “พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ”

หลวงพ่อรวย

          หลวงพ่อรวย มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ด้วยโรคชรา สิริอายุ 95 ปี 76 พรรษา ซึ่งหลังจากละสังขารได้ 100 วัน สังขารหลวงพ่อรวยกลับไม่เน่าไม่เปื่อย คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันเชิญสรีรสังขารมาบรรจุใส่โลงแก้ว เพื่อให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้สักการะ
สรีรสังขารมาบรรจุใส่โลงแก้วของหลวงพ่อรวย

คาถาบูชาหลวงพ่อรวย

          คาถามหาลาภ (พระคาถาของหลวงพ่อรวย)

          ตั้ง นะโม 3 จบ
          สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ เกรัตสะ พระพุทธชิตา
          สัพพโส คุระวิภา สัมปัตโต นะรุตตะโม
          มหาลาภัง สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เม

สิ่งน่าสนใจในวัดตะโก

  • พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์
  • อุโบสถ
  • วิหารสามหลวงพ่อ
  • ศาลา ๙๐ ปี หลวงพ่อรวย
  • ศาลากลางน้ำ
  • วิหารพระพุทธทิพยรัตน์
วิหารสามหลวงพ่อ

ศาลากลางน้ำ วัดตะโก

ศาลากลางน้ำ วัดตะโก

วัดตะโก ท้าวเวสสุวรรณ

          ภายในวัดตะโกมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ 2 องค์ใหญ่ให้ได้สักการบูชา โดยประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้ามณฑปจตุรมุข ใกล้ ๆ กับพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์

          คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

          นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

          อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
          มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
          ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา
          ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
          ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

วัดตะโก ท้าวเวสสุวรรณ

วัตถุมงคล หลวงพ่อรวย

          หลวงพ่อรวย เริ่มสร้างวัตถุมงคลในปี พ.ศ. 2512 โดยจัดสร้างหลายครั้ง หลายวาระ และหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น เหรียญ สร้อยข้อมือ เลสเงิน หรือผ้ายันต์ เป็นต้น โดยบริเวณกำแพงวัดจะมีร้านรวงนำวัตถุมงคลต่าง ๆ มาให้เช่าบูชาด้วย

วัตถุมงคล หลวงพ่อรวย

วัตถุมงคล หลวงพ่อรวย

เส้นทางไปวัดตะโก หลวงพ่อรวย

          จากตัวเมืองอยุธยามุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข 32 กลับรถใต้สะพานก่อนข้ามแม่น้ำป่าสัก จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 3061 ตรงไปเรื่อย ๆ เลี้ยวขวาบริเวณหลังสี่แยก J&T Express นครหลวง (ทางด้านซ้าย) ขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลข 33 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ Rural Rd อย 2022 ขับต่อไปยังเรื่อย ๆ วัดตะโกจะอยู่ทางซ้าย มีที่จอดรถและรถรับ-ส่งบริการ

เส้นทางไปวัดตะโก หลวงพ่อรวย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดตะโก หลวงพ่อรวย ไหว้ขอพรให้มั่งคั่ง ร่ำรวย แถมช่วยเสริมโชคลาภ อัปเดตล่าสุด 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:24:55 77,932 อ่าน
TOP