x close

เที่ยวกรุงเทพฯ 1 วัน ไหว้พระวันเข้าพรรษา กับ 9 วัดรอบสนามหลวง

          ไหว้พระวันเข้าพรรษา กรุงเทพฯ แนะนำที่เที่ยวไหว้พระในกรุงเทพฯ บริเวณรอบ ๆ สนามหลวง เที่ยวกรุงเทพฯ ได้ง่าย ๆ ภายใน 1 วัน ได้พาครอบครัวไปเสริมความเป็นสิริมงคล อิ่มเอมบุญกันในช่วงครึ่งปีหลัง

          ช่วงวันเข้าพรรษา 2566 เป็นอีกช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งก็มีบางคนเตรียมตัวเดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด แน่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวดัง ๆ ต้องคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแน่นอน แต่ถ้าไม่อยากออกไปผจญกับคนเยอะ ๆ เรามีอีกทางเลือกมาแนะนำ เป็นที่เที่ยวกรุงเทพฯ ที่ทุกคนคุ้นตา แต่ทว่าช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้พาคนในครอบครัวไปเที่ยวกัน กับเส้นทางไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ และยังเป็นวัดที่อยู่ในบริเวณสนามหลวง แต่ละวัดอยู่ใกล้ ๆ กัน หากรถติดก็ยังสามารถเดินถึงกันได้ จะมีวัดไหนบ้าง ไปดูกันเลย

สถานที่ไหว้พระ กรุงเทพฯ


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม


          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างมาก ด้วยเป็นพระอารามหลวงที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง สร้างมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีสิ่งสำคัญอยู่ภายในวัดมากมาย เช่น พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, ตัวพระอุโบสถที่มีภาพเขียนฝาผนังอันงดงาม, หอมณเฑียรธรรม, พระศรีรัตนเจดีย์, หอระฆัง เป็นต้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเข้าชมได้ฟรี วัดพระแก้วเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ปิดการจำหน่ายตั๋วเวลา 15.30 น. นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2566 สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน (มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.royalgrandpalace.th


2. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร


          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกาย ชั้นเอก สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมมีชื่อว่า วัดสลัก และมีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง จนเมื่อในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สวรรคต พระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ จึงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มสร้อยนามพระอารามเป็นวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระมณฑป, พระอุโบสถ, พระวิหาร, หอไตรกับหอระฆัง เป็นต้น

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
ภาพจาก Christian Mueller/ shutterstock.com

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร


          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ ตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระบรมมหาราชวัง ใกล้กับท่าเรือท่าเตียน เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธาราม (ชื่อเดิมของวัดพระเชตุพนฯ) เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธาน มีลักษณะเป็นปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ 62 นิ้ว สูง 79 นิ้ว ชาวบ้านให้ความศรัทธามาก และ พระนอนวัดโพธิ์ หรือ พระพุทธไสยาสน์ ที่มีขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่ที่สุดในกรุงเทพฯ มีขนาดความยาว 46 เมตร ความกว้าง 2.5 เมตร นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารต่าง ๆ ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอยู่ด้วย

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ


4. วัดราชนัดดารามวรวิหาร


          วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือที่รู้จักกันว่า วัดโลหะปราสาท เป็นพระอารามชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ ของวัดนี้ก็คือ โลหะปราสาท ซึ่งจำลองแบบมาจากประเทศศรีลังกา มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปกรรมไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น ลดหลั่นกันลงมา ตรงกลางของโลหะปราสาทจะมีบันไดวนตั้งอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปเที่ยวชมและถ่ายรูปด้านบนได้

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

5. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และภูเขาทอง


          วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หรือที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่า วัดภูเขาทอง ด้วยมีเจดีย์สีทองตั้งตระหง่านโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สำหรับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาทำบุญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์สีทอง ที่ตั้งอยู่ด้านบนยอดของสุวรรณบรรพต มีความสูงมากถึง 77 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวรอบ ๆ ของกรุงเทพฯ ได้แบบไกลสุดลูกหูลูกตา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
 

6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร


          หากใครเคยไปเที่ยวชมเสาชิงช้าก็จะเห็น วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งตระหง่านอยู่ด้านข้าง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกหนึ่งแห่งของเกาะรัตนโกสินทร์ สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (หลวงพระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น พระพุทธตรีโลกเชษฐ์, พระสุนทรีวาณี (ลอยองค์), พระกริ่งใหญ่, ท้าวเวสสุวรรณ, พระพุทธเสรฏฐมุนี (หลวงพ่อกลักฝิ่น) เป็นต้น

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ


7. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร


          วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดอรุณฯ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถนั่งเรือข้ามฟากจากทางฝั่งวัดพระแก้วมาได้ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นอีกวัดที่มีความสำคัญต่อคนไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สิ่งที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ก็คือพระปรางค์ มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ จาน-ชามเบญจรงค์ ที่มีลวดลายดอกไม้ใบไม้ และลายอื่น ๆ อย่างงดงาม มีความสูงประมาณ 67 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปไหว้พระด้านบนและชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งชมทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวังได้อีกด้วย

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          - 11 เรื่องน่ารู้วัดอรุณฯ ศาสนสถานงานศิลป์ชั้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


8. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร


          วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช ตรงข้ามกับท่าเรือท่าช้าง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร มีหอพระไตรปิฎกที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ พระประธานยิ้มรับฟ้า พระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระปรางค์องค์ใหญ่ที่สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระเชษฐภคินี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี มีสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีความสวยงามมาก ๆ

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร


          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งเดียวกับวัดอรุณฯ ตรงข้ามกับโรงเรียนราชินี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ พระพุทธไตรรัตนนายก ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 11.75 เมตร และสูงประมาณ 15.44 เมตร ชาวบ้านจะเรียกกันว่า หลวงพ่อโต ด้วยจำลองแบบมาจากวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั่นจึงทำให้คนไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า ซำปอกง ด้วยเช่นกัน

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
ภาพจาก 1978studio/shutterstock.com

          ใครไม่อยากเดินทางไปไหนไกลในช่วงวันหยุดยาว ลองมาเดินเล่นไหว้พระบนเกาะรัตนโกสินทร์และบริเวณรอบ ๆ กันดูบ้าง ก็เป็นการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว ที่สำคัญได้ไปเที่ยวกับครอบครัว สร้างช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกันอีกด้วย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระกรุงเทพฯ เที่ยวกรุงเทพฯ อื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ขอบคุณข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.orgbangkok.go.thwatrakang.comwatpho.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวกรุงเทพฯ 1 วัน ไหว้พระวันเข้าพรรษา กับ 9 วัดรอบสนามหลวง อัปเดตล่าสุด 10 เมษายน 2567 เวลา 13:39:39 66,823 อ่าน
TOP