x close

เที่ยวกรุงเทพฯ 1 วัน ไหว้พระวันเข้าพรรษา กับ 9 วัดรอบสนามหลวง

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          ไหว้พระวันเข้าพรรษา กรุงเทพฯ แนะนำที่เที่ยวไหว้พระในกรุงเทพฯ บริเวณรอบ ๆ สนามหลวง เที่ยวกรุงเทพฯ ได้ง่าย ๆ ภายใน 1 วัน ได้พาครอบครัวไปเสริมความเป็นสิริมงคล อิ่มเอมบุญกันในช่วงครึ่งปีหลัง


          ช่วงวันเข้าพรรษาเป็นอีกช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งก็มีบางท่านเตรียมตัวเดินทางออกไปเที่ยวต่างจังหวัด ซึ่งแน่นอนว่าสถานที่ท่องเที่ยวดัง ๆ ต้องคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแน่นอน แต่ถ้าไม่อยากออกไปผจญกับคนเยอะ ๆ เรามีอีกทางเลือกมาแนะนำค่ะ เป็นที่เที่ยวกรุงเทพฯ ที่ทุกคนคุ้นตา แต่ทว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้พาคนในครอบครัวไปเที่ยวกัน กับเส้นทางไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ และยังเป็นวัดที่อยู่ในบริเวณสนามหลวง แต่ละวัดอยู่ใกล้ ๆ กัน หากรถติดก็ยังสามารถเดินถึงกันได้ จะมีวัดไหนบ้าง ไปดูกันเลย


1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญต่อคนไทยอย่างมาก ด้วยเป็นพระอารามหลวงที่อยู่ในพระบรมราชวัง สร้างมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น มีสิ่งสำคัญอยู่ภายในวัดมากมาย อาทิ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร, ตัวพระอุโบสถที่มีภาพเขียนฝาผนังอันงดงาม, หอมณเฑียรธรรม, พระศรีรัตนเจดีย์, หอระฆัง เป็นต้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเข้าชมได้ฟรี วัดพระแก้วเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ปิดการจำหน่ายตั๋วเวลา 15.30 น. นักท่องเที่ยวต้องแต่งกายให้เรียบร้อย

2. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สามารถนั่งเรือข้ามฝากจากทางฝั่งวัดพระแก้วมาได้ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็นอีกวัดที่มีความสำคัญต่อคนไทยมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร สิ่งที่โดดเด่นและเป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ก็คือพระปรางค์ มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ จาน ชามเบญจรงค์ ที่มีลวดลายดอกไม้ใบไม้ และลายอื่น ๆ อย่างงดงาม มีความสูงประมาณ 67 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปไหว้พระด้านบน และชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งทัศนียภาพของพระบรมมหาราชวังได้อีกด้วย

3. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
ภาพจาก 1978studio/shutterstock.com

          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระฝั่งเดียวกับวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ตรงข้ามกับโรงเรียนราชินี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ "พระพุทธไตรรัตนนายก" ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 11.75 เมตร และสูงประมาณ 15.44 เมตร ชาวบ้านจะเรียกกันว่า "หลวงพ่อโต" ด้วยจำลองแบบมาจากวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั่นจึงทำให้คนไทยเชื้อสายจีนเรียกว่า "ซำปอกง" ด้วยเช่นกัน

4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับโรงพยาบาลศิริราช ตรงข้ามกับท่าเรือท่าช้าง เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรมหาวิหาร มีหอพระไตรปิฎกที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นพระตำหนักและหอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขณะทรงรับราชการในสมัยธนบุรี ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานยิ้มรับฟ้า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสำริด ปางสมาธิ ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระปรางค์องค์ใหญ่ ที่สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระเชษฐภคินี สมเด็จเจ้าฟ้าหญิง กรมพระยาเทพสุดาวดี มีสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมีความสวยงามมาก ๆ

5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ตั้งอยู่ทางด้านหลังของพระบรมหาราชวัง ใกล้กับท่าเรือท่าเตียน เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธาราม (ชื่อเดิมของวัดพระเชตุพนฯ) เป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธเทวปฏิมากร เป็นพระประธาน มีลักษณะเป็นปางสมาธิ หน้าตักกว้างประมาณ 62 นิ้ว สูง 79 นิ้ว ชาวบ้านให้ความศรัทธามาก ๆ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารต่าง ๆ ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามอยู่ด้วย

6. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
ภาพจาก Christian Mueller/ shutterstock.com

          วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร มีฐานะเป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอกสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมมีชื่อว่า วัดสลัก และมีการเปลี่ยนชื่ออีกหลายครั้ง จนเมื่อในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สวรรคต พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ จึงโปรดให้เพิ่มสร้อยนามพระอาราม เป็นวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ พระมณฑป, พระอุโบสถ, พระวิหาร, หอไตรกับหอระฆัง เป็นต้น

7. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และภูเขาทอง

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ
 

          นักท่องเที่ยวอาจจะไม่คุ้นชื่อของวัดสระเกศฯ มากนัก เพราะคนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าวัดภูเขาทอง ด้วยมีเจดีย์สีทองตั้งตระหง่านอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ สำหรับวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักที่จะเดินทางมาทำบุญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์สีทอง ที่ตั้งอยู่ด้านบนยอดของสุวรรณบรรพต มีความสูงมากถึง 77 เมตร จึงสามารถมองเห็นวิวรอบ ๆ ของกรุงเทพฯ ได้แบบไกลสุดลุกหูลูกตา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

8. วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          วัดราชนัดดารามวรวิหาร หรือที่รู้จักกันว่า วัดโลหะปราสาท เป็นพระอารามชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีบรมราชเทวี พระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่ 4 สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ ของวัดนี้ก็คือโลหะปราสาท ซึ่งจำลองแบบมาจากประเทศศรีลังกา มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบศิลปกรรมไทย เป็นอาคาร 7 ชั้น ลดลั่นกันลงมา ภายในตรงกลางของโลหะปราสาทจะมีบันไดวนตั้งอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นไปเที่ยวชมและถ่ายรูปด้านบนได้

9. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ

          หากใครได้เคยไปเที่ยวชมเสาชิงช้าก็จะเห็นวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งตระหง่านอยู่ด้านข้าง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญอีกหนึ่งแห่งของเกาะรัตนโกสินทร์ สร้างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ อาทิ ตัวพระอุโบสถ, พระวิหาร, พระวิหารคต หรือพระระเบียง, ศาลาวิหารทิศ เป็นต้น

          ใครไม่อยากเดินทางไปไหนไกลในช่วงวันหยุดยาว ลองมาเดินเล่นไหว้พระบนเกาะรัตโกสินทร์กันดูบ้าง ก็เป็นการเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ที่สำคัญได้ไปเที่ยวกับครอบครัว สร้างช่วงเวลาดี ๆ ด้วยกันอีกด้วย :)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, , lib.su.ac.th, bangkok.go.th, watkalyanamitra.com, watrakang.com, watpho.com, watsraket.com, lib.su.ac.th, lib.su.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยวกรุงเทพฯ 1 วัน ไหว้พระวันเข้าพรรษา กับ 9 วัดรอบสนามหลวง อัปเดตล่าสุด 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:14:44 41,919 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP