x close

ไหว้พระนอน 20 วัด ทำบุญเสริมมงคล วัดเก่าแก่โบราณ

          ไหว้พระนอน อีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ เอาใจเหล่าพุทธศาสนิกชนสายบุญ ได้เดินสายรับบุญ และใช้เวลาว่างพักจิตใจให้สงบ

          วันหยุดว่าง ๆ เป็นโอกาสดีที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้เดินทางไหว้พระทำบุญ เพื่อเสริมมงคลให้กับชีวิตตัวเอง ตามวัดต่าง ๆ แต่ในครั้งนี้เราอยากจะขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัดที่มี "พระนอน" หรือที่เรียกว่า "พระพุทธไสยาสน์" มาให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้เลือกสักการบูชา พร้อมรับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

          ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในคราวปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ครั้งใหญ่เมื่อ พ.ศ. 2375 เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่มีลักษณะงดงามโดยเฉพาะศิลปะการประดับมุกที่ฝ่าพระบาท และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งยังนับเนื่องอยู่ในคติการไหว้พระ 9 วัด ของพุทธศาสนิกชน โดยมีคติว่าจะได้ร่มเย็นเป็นสุข รวมถึงถ้าใครอยากขอให้สุขภาพดี มีความเชื่อกันว่า บริเวณปลายเท้าท่านจะมีวงกลม 2 วง ให้ยืนตรงกึ่งกลางของวงกลมตรงปลายเท้า และท่องนะโมฯ เพื่อขอให้พรดังกล่าวสมหวัง

พระนอน ทั่วไทย

         ที่อยู่ : ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
         เบอร์โทรศัพท์ : 0-2226-0335
         เฟซบุ๊ก : วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho
         เว็บไซต์ : watpho.com

2. วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

          พระนอนวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ประดิษฐานอยู่ ณ ห้องประชุมตึกไชยันต์ บนชั้น 6 ของอาคารไชยันต์ ในโรงเรียนวัดราชาธิวาส ซึ่งสร้างขั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ออกแบบโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ งดงามด้วยศิลปะประยุกต์แบบกรีก เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด พระวรกายคล้ายคนทั่วไป กล่าวคือดูมีความสมจริง จีวรพลิ้วไหวเป็นริ้ว พระพักตร์หลับนิ่งสงบ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์พระนอนที่สวยที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยเลยทีเดียว

         ที่อยู่ : ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
         เบอร์โทรศัพท์ : 0-2668-7988
         เฟซบุ๊ก : วัดราชาธิวาสวิหาร
         เว็บไซต์ : watraja.org

3. วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

         วัดหลวงเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งในย่านบางรัก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีศิลปะอและสถาปัตยกรรมที่ล้วนทรงคุณค่าและงดงามเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง เล่าเรื่อง "ธุดงควัตร13" และการไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกา พระอุโบสถ พระปรางค์ และพระพุทธไสยาสน์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งเมื่อครั้งในอดีตได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ให้พระพุทธรูปใหญ่ขึ้น ดังประจักษ์ต่อสายตาที่เห็นในปัจจุบัน

         ที่อยู่ : ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
         เฟซบุ๊ก : วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

4. วัดวรจรรยาวาส กรุงเทพฯ

         บริเวณหน้าวัดตั้งอยู่ติดริมแม่เจ้าพระยา เมื่อเข้ามาจะมองเห็นรูปหล่อท่านขุนท้าววรจันทรบรมธรรมิกภักดีนารีวราคณานุรักษา บุคคลผู้ซึ่งทำการบูรณะสังขรวัด ตั้งยื่นเด่นเป็นสง่า และเป็นที่เคารพสักการะแก่บุคคุลทั่วไปที่พบเห็น ภายในวัดมีศาสนาสถานสำคัญต่าง ๆ เช่น "พระอุโบสถ" ด้านหน้าในกำแพงแก้วมีมณฑป 2 หลัง มณฑปด้านซ้ายประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรก ส่วนมณฑปด้านขวาประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติและปางทุกรกิริยา "ศาลาการเปรียญ" ก็บรักษาบุษบกที่มีลักษณะและศิลปะลวดลายงดงาม รวมถึงยังมี "พระพุทธไสยาสน์" องค์ใหญ่ ที่ไม่ว่าใครต่างก็แวะเวียนมาไหว้สักการะ เพื่อเสริมสร้างบุญบารี รวมถึงนำเอาสิริมงคลมาสู่ชีวิต

         ที่อยู่ : ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
         เบอร์โทรศัพท์ : 06-4896-4361
         เฟซบุ๊ก : วัดวรจรรยาวาส - Watworachanyawas

5. วัดราษฎร์ประคองธรรม จังหวัดนนทุบรี

         ตั้งอยู่ติดริมคลอง ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ เป็นหนึ่งในวัดชื่อดังของจังหวัดนนทบุรี โดดเด่นด้วยองค์พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีวัดมาช้านาน หรือจะมากราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่อโตซำปอกงบริเวณหน้าโบสถ์ และก่อนกลับไม่ลืมไปกราบขอพรจากองค์พ่อปู่ฤๅษีที่อยู่ภายในวิหาร รวมถึงไปเดินชมเจดีย์สามนครที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนมากราบไหว้บูชาอีกด้วย

พระนอน ทั่วไทย
ภาพจาก Phawat / Shutterstock.com

         ที่อยู่ :  ริมคลองอ้อม อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
         เบอร์โทรศัพท์ : 08-4697-1910
         เฟซบุ๊ก : วัดราษฎร์ประคองธรรม

6. วัดโปรดเกศเชษฐาราม จังหวัดสมุทรปราการ

         วัดไทยพุทธตั้งอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมมอญและวัดพุทธรามัญในย่านพระประแดง โดดเด่นด้วยภูมิสถาปัตยกรรมอันงดงาม เมื่อเข้ามาด้านในจะเจอกับมณฑปสร้างอยู่กลางสระน้ำ พระอุโบสถ ภายในประดิษฐาน "พระพุทธชินนาถศาสดา" และพระวิหาร อันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สังเกตที่พระพักตร์เต็มไปด้วยเส้นสายลายคดดค้งอันเปี่ยมด้วยเมตตาและสงบนิ่ง อันเป็นที่น่าเคารพสักการะ สมดังเป็นวัดคู่เมืองพระประแดง และเป็นศูนย์กลางชุมชนในทุก ๆ ด้านอย่างแท้จริง

พระนอน ทั่วไทย

พระนอน ทั่วไทย

         ที่อยู่ : ถนนทรงธรรม ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
         เบอร์โทรศัพท์ : 0-2462-5484

7. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

         วัดอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ประดิษฐานขององค์พระปฐมเจดีย์ขนาดใหญ่และงดงามแห่งหนึ่งของโลก นอกจากการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารแล้ว ภายในวัดยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์่อื่น ๆ เช่น สักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ พระคู่บ้านคู่เมือง, สักการะหลวงพ่อพระประธาน พระพุทธรูปศิลาขาว, สักการะพระพุทธรูปคันธารราษฏร์ ศิลปะทวารวดี รวมถึงสักการะพระพุทธไสยาสน์ พระนอนในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหาร อันเป็นที่เคารพของพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ

พระนอน ทั่วไทย
ภาพจาก faak / Shutterstock.com

         ที่อยู่ : ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
         เบอร์โทรศัพท์ : 0-3424-2143

8. วัดพระพุทธไสยาสน์ จังหวัดเพชรบุรี

          ตั้งอยู่บนถนนคีรีรัถยา เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานสร้างที่แน่ชัด แต่สันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่มีมาแต่สมัยอยุธยา ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ อายุกว่า 400 ปี เดิมสร้างไว้กลางแจ้ง ต่อมาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาสังกะสีคลุมไว้ เมื่อคราวเสด็จประพาสยังพระนครคีรี และในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างหลังคาคลุมองค์พระนอนใหม่ พร้อมทำผนังรอบองค์พระดังที่เห็นในปัจจุบัน

พระนอน ทั่วไทย

         ที่อยู่ : ซอยคีรีรัฐยา 1 ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

9. วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

          ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ไฮไลต์สำคัญของวัดก็คือ "พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศ" ซึ่งแต่เดิมประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ถูกไฟไหม้หักพังไปเหลือแต่องค์พระ มีพุทธลักษณะที่งดงาม พระพักตร์ยิ้มละไม แลดูสงบเยือกเย็น เป็นที่น่าเลื่อมใสของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่นับถือศรัทธา รวมถึงพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เคยเสด็จมาสักการบูชา เช่น พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จฯ ในปี พ.ศ. 2296, พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ในปี พ.ศ. 2421 และ พ.ศ. 2451 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ มาถวายผ้าพระกฐินในปี พ.ศ. 2515  และเสด็จฯ มานมัสการอีกครั้งในปี พ.ศ. 2518

พระนอน ทั่วไทย
ภาพจาก BossBassPongPit / shutterstock.com

         ที่อยู่ : ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
         เบอร์โทรศัพท์ : 08-6981-5615

10. วัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

         วัดเก่าแก่เมื่อครั้งสมัยกรุงสุโขทัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ใครที่มาเยี่ยมชมวัดแห่งนี้ พลาดไม่ได้เป็นต้องมาสักการะพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่ ที่ขึ้นชื่อว่ามีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งของไทย ลงรักปิดทองทั้งองค์ ส่วนพระพักตร์หล่อด้วยโลหะปิดทองด้วยเช่นกัน โดยเป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์และประชาชนนับตั้งแต่อดีต เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ก็ยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของอ่างทองที่สำคัญยิ่ง

พระนอน ทั่วไทย

         ที่อยู่ : ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
         เบอร์โทรศัพท์ : 09-8281-4011

11. วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี

         วัดเก่าแก่ของจังหวัดสิงห์บุรี ไม่ปรากฏว่าสร้างสมัยใด แต่มีการสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ "พระนอนจักรสีห์" ขนาดใหญ่ งดงามด้วยลักษณะมีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย และด้วยความที่มีขนาดใหญ่และสวยงามดังว่า จึงกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในจังหวัด รวมถึงพุทธศาสนิกชนจากทั่วประเทศ ซึ่งนิยมเดินทางมาขอพร บ้างก็บนบานศาลกล่าว และเมื่อประสบความสำเร็จ ก็นิยมนำสิ่งของต่าง ๆ มาแก้บน เช่น ไข่ต้ม หัวหมู และบายศรี เป็นต้น

พระนอน ทั่วไทย
ภาพจาก pacharaphoto / shutterstock.com

         ที่อยู่ : ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
         เบอร์โทรศัพท์ : 08-1513-1499

12. วัดโลกยสุธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ทรงเครื่ององค์ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ของอยุธยา ก่ออิฐถือปูน ที่พระเศียรมีดอกบัวรองรับ พระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉาก นิ้วพระบาทยาวเท่ากัน ส่วนการที่ได้จะได้มาเห็นองค์พระสวมจีวรสีส้มขนาดใหญ่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่ผ่านมานั้นมีผู้ตัดมาถวายหรือไม่ ซึ่งก็เกิดแล้วแต่โอกาส โดยทุก ๆ ปี ในช่วงเดือนเมษายนจะมีการจัดงานบุญนมัสการพระพุทธไสยาสน์และห่มผ้าหลวงพ่อ ให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เข้ามาร่วมงานและทำบุญด้วยกันนั่นเอง

พระนอน ทั่วไทย

         ที่อยู่ : ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

13. วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่สุดวัดหนึ่ง ความน่าสนใจอยู่ที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อใช้เป็นที่สักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ. 2508 นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ วัดยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงามเอาไว้ให้พักผ่อนอีกด้วย

พระนอน ทั่วไทย

         ที่อยู่ : ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         เบอร์โทรศัพท์ : 0-3524-2640
         เฟซบุ๊ก :  วัดใหญ่ชัยมงคล

14. วัดพระนอน จังหวัดสุพรรณบุรี

          ตั้งอยู่ที่ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์สลักจากหิน โดยจุดเด่นของพระพุทธรูปองค์นี้แปลกว่าที่อื่นตรงที่เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในลักษณะนอนหงาย ยาวประมาณ 2 เมตร คล้ายกับพระนอนที่เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้บริเวณโดยรอบวัดยังมีการปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ผลและไม้ประดับ ทำให้วัดดูร่มรื่นสวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เชิดหน้าชูตาแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

         ที่อยู่ : ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

15. วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี

         วัดเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี ที่อายุกว่า 200 ปี ใครที่แวะมาวัดนี้เป็นต้องมาชมพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร งดงามด้วยวัสดุปูนปั้นปิดทอง เป็นพระพุทธไสยาสน์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก รวมถึงเยี่ยมชมความสวยงามของพระอุโบสถ ซึ่งได้บูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน เรื่องทศชาติชาดก และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ รอให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาเข้าเยี่ยมชม

         ที่อยู่ : ถนนพิศาลธีรคุณ ตำบลจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี

16. วัดธรรมจักรเสมาราม จังหวัดนครราชสีมา

         ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง ตำบลเสมา เป็นวัดเล็ก ๆ เรียบง่าย และสงบ แต่มากด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของวัด นั่นคือ พระนอนหินทราย ที่มีอายุกว่า 1,300 ปี ก่อด้วยหินทรายที่มีความเก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางเสด็จปรินพพานแบบทวาราวดี ซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์ พระพักตร์ใช้หินทรายแดงสี่ก้อนวางประกอบซ้อนกัน แล้วจึงสลักเป็นรูปวงพระพักตร์ นับเป็นศิลปวัตถุที่มีคุณค่ายิ่งทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป

พระนอน ทั่วไทย

         ที่อยู่ : ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

17. วัดพระนอน จังหวัดแพร่

          ตั้งอยู่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ ตัวพระอุโบสถเป็นการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมระหว่างเชียงแสน สุโขทัย และอยุธยาตอนปลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ประดับสวยงามด้วยหางหงส์ ช่อฟ้า ใบระกา ที่แกะสลักด้วยไม้ลวดลายงดงาม วิหารตกแต่งชายคาด้วยไม้ฉลุโดยรอบ ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทองทั้งองค์ นับเป็นโบราณสถานงดงาม ทั้งยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของของบรรดาพุทธศานิกชนทุกหมู่เหล่า

พระนอน ทั่วไทย
ภาพจาก Oscar Espinosa / shutterstock.com

         ที่อยู่ : ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

18. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี จังหวัดแพร่

          ตั้งอยู่ที่อำเภอเด่นชัย งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นที่รวมงานศิลปะและจำลองงานศิลป์ชั้นยอดของล้านนาจากหลายแหล่งหลายจังหวัด ทั้งในไทยและสิบสองปันนาในมณฑลยูนานของจีน ได้แก่ เมียนมา จีน และลาว ไม่ว่าจะเป็นภาพจิตรกรรมบนฝาผนังระเบียงคต เป็นเรื่องราวของชาดกพื้นบ้านและภาพพุทธประวัติ รวมถึงพระพุธไสยาสน์ พระพุทธศิลป์แบบเมียนมา ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณหน้าวัด และสิงห์คู่เชิงราวบันไดพญานาค ซึ่งเป็นทางเดินขึ้นสู่พระธาตุ ล้วนแล้วสวยงามวิจิตรเกินคำบรรยาย

พระนอน ทั่วไทย

         ที่อยู่ : ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

19. วัดพระนอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ตั้งอยู่เชิงดอยกองมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นโดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าเมืององค์แรกของแม่ฮ่องสอน ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบเมียนมา ทั้งนี้มูลเหตุในการสร้างพระพุทธไสยาสน์ ทั้งหมด 2 ประการ ได้แก่ ประการแรกเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน และประการที่สอง คือพญาสิงหนาทราชา ท่านเป็นผู้เกิดวันอังคาร จึงสร้างองค์ไสยาสน์ขึ้นให้เป็นพระประธานคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ก็สร้างไม่แล้วเสร็จ เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองแถวชายแดนไม่คอยสงบ และพอพญาสิงหนาทราชาถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2427 เจ้านางเมี๊ยะขึ้นครองเมืองแทน จึงสร้างองค์พระนอนต่อจนสำเร็จ และจัดงานฉลองครั้งยิ่งใหญ่

พระนอน ทั่วไทย
ภาพจาก Jarung H / Shutterstock.com

         ที่อยู่ : ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

20. วัดพระนอนหนองผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่

         วัดโบราณเก่าแก่อยู่คู่จังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน ว่ากันว่าเดิมเป็นวัดในสมัยเวียงกุมกาม-เชียงใหม่ ซึ่งภายในวัดมีการค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุประเภทพระพิมพ์ต่าง ๆ  โดยเฉพาะพระนอน ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร ถือเป็นหลักฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ของเวียงกุมกาม ที่ปรากฏหลักฐานเหลืออยู่เพียงองค์เดียว ขึ้นชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นที่นับถือคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน

         ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

          และนี่เป็นสถานที่ไหว้พระนอนเพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาแนะนำกัน การไหว้พระนอนน่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ต้องการไหว้พระทำบุญ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ยังไงเพื่อน ๆ ก็ลองพิจารณาไปเที่ยววัดและไหว้พระนอนเหล่านี้ดูนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
วัดราชาธิวาสวิหาร, watpho.com, watraja.org, thai.tourismthailand.org, ททท., thai.tourismthailand.org, วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho, watpho.com, วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร, วัดวรจรรยาวาส - Watworachanyawas, วัดราษฎร์ประคองธรรม, วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง, วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร, วัดขุนอินทประมูล วัดชัยมงคล จ.อ่างทอง, วัดใหญ่ชัยมงคล, งานประชาสัมพันธ์วัดพระนอน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่, วัดธรรมจักรเสมาราม Wat Dhammachraksemaram
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระนอน 20 วัด ทำบุญเสริมมงคล วัดเก่าแก่โบราณ อัปเดตล่าสุด 25 มีนาคม 2567 เวลา 17:41:19 190,313 อ่าน
TOP