x close

เที่ยววันวิสาขบูชา ชวนไหว้พระ 9 วัดใกล้กรุงเทพฯ

          ไหว้พระ 9 วัด วันวิสาขบูชา รวบรวมวัดใกล้กรุงเทพฯ เพื่อไปสักการะทำบุญขอพร เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นที่เที่ยววันวิสาขบูชาที่สามารถไปเที่ยวได้ทั้งครอบครัว

          วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมที่จะพาคนในครอบครัวไปไหว้พระทำบุญ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต วันนี้เราจึงได้รวบรวม 9 วัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มาฝากกัน เพื่อที่ว่าวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้จะได้พาครอบครัวไปไหว้พระทำบุญกัน จะมีวัดไหนน่าสนใจบ้าง ตามไปดูกันเลย

วันวิสาขบูชา ไหว้พระใกล้กรุงเทพฯ


1. วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


         
วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดพระเจ้าพระนางเชิง หรือวัดพระนางเชิง ตามพงศาวดารเหนือเล่าว่า วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงพระนางสร้อยดอกหมาก พระมเหสีในพระเจ้าสายน้ำผึ้ง

ไหว้พระ
ภาพจาก  martinho Smart / shutterstock.com

          ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น พระวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่นามว่า พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า หลวงพ่อโต ส่วนชาวจีนเรียกว่า ซำปอกง เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอู่ทอง ปางมารวิชัยลงรักปิดทอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร และสูง 19.13 เมตร เบื้องหน้ามีตาลปัตรหรือพัดยศ และพระอัครสาวกที่ทำด้วยปูนปั้นลงรักปิดทองประดิษฐานอยู่เบื้องซ้ายและขวา มีความงดงามมาก และเป็นที่ศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

          - วัดพนัญเชิงวรวิหาร กราบหลวงพ่อโต ขอพรความรักกับเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก


2. วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


          วัดที่ชาวไทยให้ความเคารพและศรัทธา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตามประวัติเล่าว่า วัดนี้เคยชื่อว่า วัดป่าแก้ว หรือวัดเจ้าพระยาไท สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสำนักของพระสงฆ์ซึ่งไปบวชเรียนมาจากสำนักพระวันรัตน์มหาเถรในประเทศลังกา

ไหว้พระ

          นอกจากนี้ยังมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คือในปี พ.ศ. 2135 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า ที่ตำบลหนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ ขนานนามว่าพระเจดีย์ชัยมงคล แต่ราษฎรเรียกว่าพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อเวลาผ่านไปจึงกลายเป็นวัดใหญ่ชัยมงคล เมื่อนักท่องเที่ยวไปเยือนวัดแห่งนี้ สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการเข้าไปชมพระเจดีย์ใหญ่ชัยมงคล และโบราณสถาน โบราณวัตถุต่าง ๆ ภายในวัด ซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

          - วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา ห่มผ้า-ขอพรพระเจดีย์ชัยมงคล เสริมอำนาจบารมี

3. วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา


          วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดหลวงพ่อโสธร ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เดิมทีมีชื่อว่าวัดหงส์ แต่หลังจากที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นมาประดิษฐาน จึงได้เปลี่ยนมาเป็นวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ไหว้พระ

          หลวงพ่อโสธร แต่เดิมนั้นเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์อย่างสวยงาม แต่ภายหลังได้มีการพอกปูนเสริมให้ใหญ่ หุ้มองค์จริงไว้ภายใน เป็นแบบปูนปั้นลงรักปิดทอง พระวรกายแบบเทวรูป พระพักตร์แบบศิลปะล้านนา พระเกตุมาลาแบบปลี ข้อพระกรข้างขวามีกำไลรัดตรึง หน้าตักกว้าง 1.65 เมตร สูง 1.48 เมตร ซึ่งประชาชนจะให้ความนับถือและศรัทธามาก ๆ ในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางมาสักการะหลวงพ่อโสธรไม่ขาดสาย

          - วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ไปไหว้ขอพรการงาน การเงิน และโชคลาภ

4. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี


          วัดนี้ตั้งอยู่ที่ 86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์-วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โปรดเกล้าฯ ให้พระยาคลัง (ดิศ บุนนาค) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) ของพระองค์ ที่มีนิวาสเดิมอยู่ในบริเวณนี้

ไหว้พระ

          อีกทั้งยังเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลย พระราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย ครั้นเมื่อรัชกาลที่ 3 เสด็จสวรรคต วัดแห่งนี้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) จึงทรงรับเป็นพระราชภาระในการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติจนเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2401 ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้คงเดิมทุกประการ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอีกมากมาย

5. วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี


          หากใครเคยไปเที่ยวเกาะเกร็ด คงจะต้องรู้จักวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร หรือวัดปากอ่าว อย่างแน่นอน เพราะเป็นเพียงวัดเดียวที่ตั้งอยู่บนเกาะเกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด เป็นพระอารามหลวงฝ่ายรามัญ ชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ของชาวรามัญซึ่งอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่สมัยก่อนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ จึงมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างไทยและมอญ

ไหว้พระ
ภาพจาก mai111 / shutterstock.com

          สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดนี้ก็คือ เจดีย์ริมแม่น้ำ มีลักษณะเป็นทรงรามัญสีขาวสะอาดตา เมื่อเวลาผ่านมาหลายร้อยปี น้ำได้เข้าไปกัดเซาะใต้ฐานเจดีย์จนเจดีย์เอียง กลายเป็นสิ่งที่โดดเด่น ทำให้คนจำวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารได้ไม่มีวันลืม

6. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม


          วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลม รูประฆังคว่ำแบบลังกา มีความสูงจากพื้นดินถึงยอดมงกุฎ ประมาณ 120.5 เมตร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิม

ไหว้พระ

          ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีพระร่วงโรจนฤทธิ์ประทับยืนอยู่ทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ศิลปะแบบสุโขทัย มีขนาดความสูงวัดจากพระบาทถึงพระเกศ 7.42 เมตร เป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวบ้านและคนทั่วไป หากใครได้มากราบไหว้ขอพรก็มักจะสมหวัง ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระร่วงจึงมีการกล่าวขานแผ่ขยายไปในวงกว้าง

7. วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม


          ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำนครชัยศรี ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นวัดที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความนับถือมาก ๆ ด้วยเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานจากวัดศาลาปูน ตัวองค์พระเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย พุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัย คือ พระรูปผึ่งผายแบบเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามแบบสุโขทัย และพระพักตร์งดงามในแบบรัตนโกสินทร์ นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางมากราบไหว้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและงานเทศกาลประจำปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวอย่างหนาตา

ไหว้พระ
ภาพจาก Anirut Thailand / shutterstock.com

8. วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี


          วัดป่าเลไลยก์ ตั้งอยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีอายุประมาณ 650-1,300 ปี มีพระพุทธรูปหลวงพ่อป่าเลไลยก์ หรือหลวงพ่อโต เป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ ซึ่งตัวพระจะเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ แบบศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิ มีลักษณะประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุอีกข้างหนึ่งในท่าทรงรับของถวาย มีความสูงประมาณ 23.46 เมตร และรอบองค์กว้าง 11.20 เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงใหญ่อีกชั้นหนึ่ง

ไหว้พระ

           ในบริเวณวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น คุ้มขุนช้าง, พิพิธภัณฑ์พระขุนแผน, พระพุทธสิหิงค์, ศาลสุรพล สมบัติเจริญ และมณฑปหลวงพ่อเถร เป็นต้น

9. วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี


          วัดสวยที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแร้ง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี เป็นสถานที่ประดิษฐานพระวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม พระพุทธรัตนโกสินทร์มหามุนี (หลวงพ่อใหญ่) และยังมีรูปปั้นของเทพเจ้าหลายองค์ให้กราบไหว้บูชา อาทิ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย, พระสังกัจจายน์ และเทพเจ้าจี้กง เป็นต้น ประชาชนนิยมมากราบไหว้ทำบุญกันตลอดทั้งปี มีบรรยากาศเงียบสงบ และเป็นจุดชมวิวเมืองราชบุรีที่สวยมาก ๆ นอกจากนี้วัดหนองหอยยังมีโรงทานอยู่ด้านบน เป็นอาหารเจ บริจาคได้ตามศรัทธา

วัดหนองหอย

          หากใครไม่มีเวลาหรือเดินทางไม่สะดวก ในกรุงเทพฯ ก็มีวัดมากมายให้ได้ไปทำบุญเสริมบุญเสริมบารมี ใครสะดวกที่ไหน อยู่ใกล้วัดอะไร ก็ไปทำบุญให้จิตใจผ่องใสกันได้เลย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ วันวิสาขบูชา ไหว้พระ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


          - วันวิสาขบูชา 3 มิถุนายน 2566 ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
          - ไหว้พระ 9 วัด จังหวัดนครปฐม อิ่มบุญง่าย ๆ ใกล้กรุง
          - เส้นทางไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี อิ่มบุญอิ่มใจ
          - ไหว้พระใกล้กรุงเทพฯ กับ 14 วัดสวย อิ่มบุญเพลินใจ
          - แนะนำ 10 ทริป เที่ยวไหว้พระใกล้กรุงเทพฯ ไปเช้า-เย็นกลับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.org, watyaichaimongkol.net, chachoengsao.go.th, bangsrimuang.go.th, nbi.onab.go.th, nbi.onab.go.th, nkppao.go.th, nakhonpathom.go.th, watpasuphan.com
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เที่ยววันวิสาขบูชา ชวนไหว้พระ 9 วัดใกล้กรุงเทพฯ อัปเดตล่าสุด 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:54:14 18,492 อ่าน
TOP