x close

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร เที่ยวธรรมชาติกลางผืนป่าสวย

           อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่เที่ยวธรรมชาติในจังหวัดกำแพงเพชร สามารถเพลิดเพลินกับการเดินป่า ตั้งแคมป์ เล่นน้ำตก ชมนก และดูสัตว์ป่า
           เมื่อพูดถึงที่เที่ยวเชิงธรรมชาติสวย ๆ อย่างป่าเขา น้ำตก ในไทยนั้นก็มีอยู่มากมาย เลือกเที่ยวกันได้ตลอดทั้งปี รวมถึงกำแพงเพชร จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างของไทย ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่ใครที่เป็นสายธรรมชาติ ชอบความเขียวขจีของผืนป่า รักในสายน้ำตกเย็นสดชื่น เราแนะนำเป็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า แห่งนี้เลย

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตั้งอยู่ที่ไหน

           อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีเนื้อที่ประมาณ 466,875 ไร่ หรือ 747 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ท้องที่อำเภอคลองลาน กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และกิ่งอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 158 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2533 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 63 ของประเทศ
น้ำตกในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ

          พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อยู่ในเขตรอยต่อระหว่างบริเวณเขตเทือกเขาภาคตะวันตกกับบริเวณขอบที่ราบภาคกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย ที่ราบตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างกระทะขนาดเล็ก จำนวน 2 แอ่ง พื้นที่ 2,000-5,000 ไร่ ความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 200-1,900 เมตร โดยมียอดเขาเย็นที่อยู่ทางทิศตะวันตกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด พื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า และลุ่มน้ำคลองสวนหมาก

          ในส่วนของสภาพอากาศ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้มีความชื้นในอากาศสูง มีเมฆมาก ฝนตกหนัก และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีอากาศหนาวเย็น ท้องฟ้าโปร่ง และช่วงฤดูร้อนจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างลมมรสุมทั้งสอง อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน ทั้งนี้ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่ที่ 26 องศาเซลเซียส

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อากาศเย็นสบาย

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า พืชพรรณและสัตว์ป่า

          อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าปกคลุมด้วยพื้นที่ป่า 5 ชนิด ประกอบด้วย

 • ป่าเบญจพรรณ เป็นสังคมพืชที่ปกคลุมพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากที่สุดประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ พบกระจายตั้งแต่ระดับความสูงจากน้ำทะเล 200-1,000 เมตร

 • ป่าดิบเขา พบกระจายบนเขาสูงชันทางด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเหนือ-ใต้ ตั้งแต่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป 

 • ป่าดิบแล้ง พบกระจายอยู่บริเวณแนวหุบเขาตอนกลางของพื้นที่ ในระดับความสูงประมาณ 400-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล

 • ป่าเต็งรัง พบกระจายเป็นหย่อม ๆ ตามบริเวณยอดเขาหรือเนินเขาเตี้ย ๆ ทางด้านตะวันออกและตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติ ในระดับความสูงประมาณ 200-800 เมตร 

 • ป่าสนเขา พบกระจายเป็นหย่อม ๆ ตามแนวสันเขาและบนยอดเขาบริเวณตอนกลางตามแนวเหนือ-ใต้ ที่ระดับความสูงประมาณ 900-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล

ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์

          สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้แก่ 

 • เขาเย็น : ตั้งอยู่ตอนบนสุดของผืนป่าตะวันตกซึ่งเป็นผืนป่าใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นแนวเขาขนาดใหญ่ที่กั้นแบ่งเขตแดนจังหวัดกำแพงเพชรกับตาก อากาศบนเขาเย็นตลอดปีและมีลมพัดแรง มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส ชาวปกาเกอะญอเรียกที่นี่ว่า กะเจ้อคลิ ซึ่งแปลว่า ภูเขาที่เย็น ยอดเขาสูงสุดมีความสูง 1,900 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ปัจจุบันยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไป ส่วนยอดที่เปิดให้ท่องเที่ยวคือ ยอดเขาเย็น มีความสูง 1,816 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง การพิชิตยอดเขาเย็นมีระยะทางประมาณ 13.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม ของทุกปี ผู้สนใจควรศึกษาสภาพเส้นทาง สภาพอากาศ และติดต่อจองกับอุทยานล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
เขาเย็น อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

 • น้ำตกคลองวังเจ้า : น้ำตกสวยประจำอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน 1.5 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางชั้นเดียว มีความสูงประมาณ 20 เมตร เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของผืนป่าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีลานหินสำหรับนั่งพักผ่อน และแอ่งสำหรับให้เล่นน้ำ สามารถนอนชิล ๆ ริมน้ำ กางเต็นท์ใกล้ชิดธรรมชาติได้แบบสบาย ๆ เลย
น้ำตกคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ภาพจาก : Miew S / Shutterstock.com

 • น้ำตกคลองสมอกล้วย : อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน 800 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีความสูงประมาณ 40 เมตร ทิ้งตัวลงมาในแนวดิ่ง ส่วนชั้นอื่น ๆ มีความสูงแตกต่างกันไป 

 • น้ำตกกระแตไต่ไม้ : อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 1.7 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม มีแอ่งให้เล่นน้ำ และลานหินกว้างสำหรับนั่งพักผ่อน ในบริเวณนั้นจะมีเฟิร์นกระแตไต่ไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตก 

 • น้ำตกนาฬิกาทราย : อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานไปประมาณ 1.9 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 20 เมตร แต่มีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามคล้ายนาฬิกาทราย และมีแอ่งให้เล่นน้ำ

 • น้ำตกเต่าดำ : อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 34 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินดินดานขนาดใหญ่ มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 200 เมตร โดยมีความสูงรวมกันได้ถึง 600 เมตร โดยเฉพาะชั้นที่ 3 จะมีความสูงมากถึง 270 เมตร และเป็นชั้นที่มีความสวยงามมาก ๆ เพราะสายน้ำตกจะทิ้งตัวลงเป็นแนวตั้งฉากอย่างงดงาม การเดินทางไปยังน้ำตกค่อนข้างลำบาก ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น บริเวณใกล้กับน้ำตกจะมีลานจอดรถ ลานกางเต็นท์ และห้องน้ำ-ห้องสุขาไว้บริการ หลังจากนั้นต้องเดินเท้าไปชมน้ำตกอีก 300 เมตร

น้ำตกเต่าดำ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

 • จุดชมวิวผาตั้ง : เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นดอยผาตั้ง เหมาะสำหรับการชมวิวทิวทัศน์ของสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะยามเย็นตอนที่ดวงอาทิตย์ตกลงลับเหลี่ยมภูเขา
จุดชมวิวผาตั้ง อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

          นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่น ๆ เช่น ปากคลองนาคีรี แก่งน้ำธรรมชาติจุดรวมคลองนาคีรีและคลองวังเจ้า โป่งแก๊สธรรมชาติ บ่อน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส ถ้ำเทพพนม ถ้ำหินงอก-หินย้อยอันเป็นที่อาศัยของค้างคาว และสะพานไม้เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและตาก เป็นต้น

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

         อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีบ้านพักแบบพัดลมให้บริการ พักได้หลังละ 4-8 คน ราคาเริ่มต้นที่ 900-1,800 บาท มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ น้ำดื่ม กาต้มน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น (บางหลัง) นอกจากนี้ยังมีลานกางเต็นท์และบริการเต็นท์ให้เช่า สามารถติดต่อได้ที่สำนักงาน หรือจองออนไลน์ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า-Klong Wang Chao National Park โทรศัพท์ 09-3790-0935 
บ้านพักริมน้ำ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

บ้านพักในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

สะพานแขวนในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

         ในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้

 • ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท / เด็ก คนละ 10 บาท / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี 

 • รถยนต์ คันละ 30 บาท / มอเตอร์ไซค์ คันละ 20 บาท / จักรยาน ฟรี 

อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า-Klong Wang Chao National Park

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

         สำหรับคนที่จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าโดยรถยนต์ สามารถใช้ได้ 2 เส้นทาง ดังนี้

 1. จากจังหวัดกำแพงเพชรไปจังหวัดตาก ตามถนนสายเอเชีย (A1) ถึงสี่แยกตลาดวังเจ้า แยกซ้ายไปทางบ้านนาโบสถ์ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1110 ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงสามแยกบ้านเด่นคา แยกซ้ายไปทางบ้านหนองแดน และแยกขวาตรงไปบ้านหนองแดนอีก 7 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าอุทยานแห่งชาติได้สะดวกตลอดทั้งปี ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

 2. จากจังหวัดกำแพงเพชรไปจังหวัดตาก ตามถนนสายเอเชีย (A1) ก่อนถึงสี่แยกบ้านวังเจ้าประมาณ 500 เมตร แยกซ้ายมือไปบ้านโละโคะ ผ่านบ้านหนองแดนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางรวมประมาณ 30 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าอุทยานแห่งชาติได้สะดวกตลอดทั้งปี ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ช่องทางการติดต่ออุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

         อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่เที่ยวธรรมชาติสวย ๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร สมบูรณ์ไปด้วยป่าเขาเขียวขจีและน้ำตกใสไหลเย็นสดชื่น ที่รอให้นักท่องเที่ยวทั้งหลายแวะเวียนไปชมเก็บความสวยงามไว้ในความทรงจำ
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ เที่ยวกำแพงเพชร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จ.กำแพงเพชร เที่ยวธรรมชาติกลางผืนป่าสวย อัปเดตล่าสุด 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 15:44:02 4,092 อ่าน
TOP