x close

12 ที่เที่ยวกำแพงเพชร สัมผัสธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้แหล่งมรดกโลก

แนะนำที่เที่ยวกำแพงเพชร จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งวัดวาอาราม โบราณสถานเก่าแก่ แหล่งมรดกโลก และธรรมชาติสวยงาม เที่ยวจบครบทุกแนว

กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วัดวาอาราม อุทยานแห่งชาติขึ้นชื่อ โบราณสถานเก่าแก่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลก อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มียอดเขาอันอุดมสมบูรณ์ รวมถึงน้ำตกที่สวยงาม เอาเป็นว่าใครอยากเที่ยวกำแพงเพชร ตามไปเช็กอินกันได้เลย

1. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เมืองเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมืองด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี รวมถึงยังได้รับประกาศให้เป็น "มรดกโลก" จากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) สำหรับโบราณสถานแห่งนี้แบ่งออกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ซึ่งมีความแตกต่างกันในการใช้วัสดุก่อสร้าง โดยฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร สร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ และฝั่งตะวันตกเป็นเมืองนครชุม ก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏนั้นยังมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยาเข้าด้วยกัน

กำแพงเพชร

วัดช้างรอบ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจภายในอุทยานแห่งชาติกำแพงเพชร เช่น

 • วัดช้างรอบ เป็นวัดใหญ่ที่สวยงาม ตั้งอยู่บนเนินสูงสุดของศิลาแลง ภายในวัดมีพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งมีฐานเจดีย์กว้างถึง 31 เมตร และรอบเจดีย์มีประติมากรรมรูปช้างปูนปั้นจำนวน 68 เชือกด้วยกัน

 • วัดพระสี่อิริยาบถ หรือที่เรียกกันว่า วัดพระยืน เป็นวัดขนาดใหญ่และมีโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ คือ มณฑปพระสี่อิริยาบถ แต่ละทิศประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ปาง ได้แก่ ยืน เดิน นั่ง และนอน ตามลำดับ ไฮไลต์ที่สำคัญของที่นี่ คือ พระยืนขนาดใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าสวยงาม มองเห็นในระยะไกล

 • วัดสิงห์ วัดโบราณเก่าแก่ ใกล้กับวัดพระสี่อิริยาบถ ไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร มีแผนผังวัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กำแพงสร้างขึ้นด้วยศิลาแลงโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในอิริยาบถประทับนั่ง

กำแพงเพชร

วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

กำแพงเพชร

วัดพระสี่อิริยาบถ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

2. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

อุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม นักท่องเที่ยวนิยมมาส่องสัตว์ ตั้งแคมปิ้ง เที่ยวน้ำตก และเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ช่องเย็นและจุดชมวิวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวกิ่วกระทิง แก่งผานางคอย รวมถึงน้ำตกแม่กระสา และพลาดไม่ได้กับ ยอดเขาโมโกจู ที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งนี้ แนะนำให้มาท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว เพราะอากาศกำลังเย็นสบายเลย ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ นักเดินป่าและปีนเขาเป็นอย่างมาก

กำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

กำแพงเพชร

ชมพระอาทิตย์ขึ้นกับบรรยากาศยามเช้า อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เช่น

 • ช่องเย็น ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นจุดดูพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิวผาสวรรค์ ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะได้สัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี

 • แก่งผาคอยนาง มีลักษณะเป็นแก่งน้ำและแก่งหิน ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ 1,400 เมตร รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์และสวยงาม

 • ยอดเขาโมโกจู ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ด้วยความสูงที่ 1,964 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นยอดเขาที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยนิยมไปเดินป่าและปีนเขา โดยเส้นทางพิชิตยอดดอยโมโกจูจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

กำแพงเพชร

จุดชมวิวยอดเขาโมโกจู

กำแพงเพชร

หมอกหนาปกคลุมยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

3. อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอคลองลาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอวังเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มแม่น้ำปิง มีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีทั้งสัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมาย มีน้ำตกที่สำคัญ เช่น น้ำตกเต่าดำ น้ำตกคลองวังเจ้า น้ำตกคลองสมอกล้วย และน้ำตกเขาเย็น เป็นต้น รวมไปถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ปากคลองนาคีรี ที่เป็นแก่งน้ำธรรมชาติ โป่งแก๊สธรรมชาติ บ่อน้ำร้อนที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า และถ้ำเทพพนม ชมหินงอก-หินย้อย นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ด้วย

กำแพงเพชร

ภาพจาก Natalia Sidorova / Shutterstock.com

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

กำแพงเพชร

น้ำตกคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

4. อุทยานแห่งชาติคลองลาน

ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองลาน เหมาะสำหรับมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เขียวขจีและสูดอากาศดี ๆ ภายในอุทยานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น แก่งเกาะร้อย คลองสวนหมาก น้ำตกคลองน้ำไหล และน้ำตกคลองลาน ที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 100 เมตร เป็นลำธารที่ไหลเป็นสายยาวเหยียดเหมือนคลอง และที่สำคัญมีน้ำให้ลงเล่นตลอดทั้งปี รวมไปถึงบริเวณริมธารน้ำตกยังมีพื้นที่สำหรับนั่งกินอาหาร บรรยากาศเย็นสบาย ท่ามกลางธรรมชาติ นอกจากนี้ที่อุทยานยังมีจุดกางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจมาค้างแรมอีกด้วย      

กำแพงเพชร

ภาพจาก Natalia Sidorova / Shutterstock.com

อุทยานแห่งชาติคลองลาน

กำแพงเพชร

น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน

5. แก่งตาลิ-โป่งน้ำร้อน

จุดเช็กอินแห่งใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชร มีธารน้ำและเกาะแก่งที่สวยงาม ทั้งยังมีการตั้งแคร่ไม้และร่มบริเวณธารน้ำตก สามารถลงไปนั่งกินอาหารริมลำธาร พร้อมสัมผัสกับบรรยากาศสุดชิล เพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แถมยังโอบล้อมด้วยภูเขาและสวนผลไม้อย่างสวนทุเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีที่พักค้างแรมแบบแคมปิ้งไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งที่น่าสนใจเลยทีเดียว

กำแพงเพชร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก แก่งตาลิ-โป่งน้ำร้อน

กำแพงเพชร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก แก่งตาลิ-โป่งน้ำร้อน

 • ที่ตั้ง : 305 หมู่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 

 • เบอร์โทรศัพท์ : 094-745-9098

 • เฟซบุ๊ก : แก่งตาลิ-โป่งน้ำร้อน

6. สะพานนาบุญ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์-สามเณรภาคฤดูร้อน ซึ่งสะพานบุญโญรสแห่งนี้มีลักษณะเป็นทางเดินที่ยาวที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง โดยมีความยาวอยู่ที่ 356 เมตร ทั้ง 4 ด้านพุ่งตรงเข้าหาจุดกึ่งกลางผืนนา ที่ประดิษฐานหอพระแม่โพสพเอาไว้ แสดงถึงความเชื่อและจิตสำนึกของชาวนา ทั้งยังเป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานบุญและงานประเพณีต่าง ๆ ให้ได้เที่ยวชมทั้ง 12 เดือน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทุ่งนาสีเขียวขจี ดื่มด่ำกับธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ให้กางเต็นท์บริเวณท้องนาอีกด้วย

กำแพงเพชร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นาบุญวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

กำแพงเพชร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก นาบุญวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

 • ที่ตั้ง : หมู่ 4 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น.
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062-552-3991
 • เฟซบุ๊ก : นาบุญวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

7. วัดเทพโมฬี

วัดที่ชาวกำแพงเพชรเรียกกันว่า “วัดหลวงพ่อโม้” ตั้งอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชร เป็นอีกวัดเก่าแก่และสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโมฬี พระพุทธรูปปูนปั้นโบราณ ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ เป็นศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งยังเป็นพระพุทธรูปมิ่งขวัญของชาวกำแพงเพชร และมีตำนานเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโมฬีอยู่เสมอ ซึ่งวัดแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวต้องแวะเวียนไปเยี่ยมชมและสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

กำแพงเพชร

ภาพจาก amnat30 / Shutterstock.com

หลวงพ่อโม้ วัดเทพโมฬี

8. วัดคูยาง

วัดเก่าแก่และสำคัญของกำแพงเพชร มีอายุไม่น้อยกว่า 400 ปี ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีนามว่า “พระพุทธวชิรปราการ” มีความหมายว่า พระพุทธรูปประจำเมืองกำแพงเพชร ไฮไลต์ของวัดนี้ คือ หอไตร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่กลางน้ำยกใต้ถุนสูง เป็นภูมิปัญญาของชาวพื้นเมืองที่รักษาพระไตรปิฎกไว้ เพราะป้องกันแมลงสาบ ปลวก และหนู เข้าไปกัดทำลายพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา นอกจากเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ว ในปัจจุบันหอไตรวัดคูยางยังเป็นศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นสำนักเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ทั้งยังเป็นสนามสอบบาลีสนามหลวงประจำจังหวัด และเป็นศูนย์รวมการปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรอีกด้วย

กำแพงเพชร

ภาพจาก amnat30 / Shutterstock.com

หอไตรกลางน้ำ วัดคูยาง

 • ที่ตั้ง : 51 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.

 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-5571-7805-6

 • เฟซบุ๊ก : วัดคูยาง พระอารามหลวง

9. วัดบาง หลวงพ่อเพชร

มาถึงอีกวัดที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชร นั่นก็คือ วัดบาง บรรยากาศร่มรื่น มีพระอุโบสถอยู่ตรงกลาง และมีพระวิหารซึ่งประดิษฐาน “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปยุคเชียงแสน ปางมารวิชัย ที่เก่าแก่มีอายุกว่า 800 ปี เนื้อสำริดองค์ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชร ซึ่งชาวกำแพงเพชรเชื่อกันว่าใครที่ได้มาสักการบูชาแล้วจะร่ำรวย มั่งมี นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระซุ้มกอขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด โดยสร้างขึ้นอยู่ในพระวิหารเช่นกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

กำแพงเพชร

ภาพจาก amnat30 / Shutterstock.com

วัดบาง หลวงพ่อเพชร

 • ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-5571-6532

 • เฟซบุ๊ก : วัดบาง จังหวัดกำแพงเพชร

10. ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระแก้ว ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกำแพงเพชร เป็นศาลเก่าแก่ที่มีอายุมานานกว่า 700 ปี โดยเป็นอาคารจัตุรมุข ทำจากศิลาแลงรูปทรงกลม ยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผล่พื้นดินขึ้นมาประมาณ 1 เมตร และมีรูปเศียรเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแลง ทั้งนี้ ศาลหลักเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวกำแพงเพชรและคนทั่วไปเป็นอย่างมาก หลายคนมักแวะเวียนไปไหว้สักการะขอพรเรื่องที่อยู่อาศัย ของหายอยากได้คืน รวมทั้งเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วย

กำแพงเพชร

ภาพจาก amnat30 / Shutterstock.com

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร 

 • ที่ตั้ง : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

11. ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลปึงเถ่ากง-ม่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ) ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง เป็นศาลเจ้าจีน มีสถาปัตยกรรมและศิลปะจีน นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง และเป็นที่เคารพนับถือของชาวกำแพงเพชรมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะต่อองค์ทวยเทพต่าง ๆ เช่น องค์ปึงเถ่ากง-ปึงเถ่าม่า เจ้าพ่อ-เจ้าแม่กำแพงเพชร และองค์เจ้าพ่อเสือ หากปรารถนาสิ่งใดจะสมหวังดั่งใจ ค้าขายรุ่งเรือง ร่ำรวยด้วยเงินทอง สมบูรณ์พูนสุขด้วยลาภยศและวาสนา ตลอดจนสุขกายใจไร้โรคเบียดเบียน

กำแพงเพชร

ภาพจาก amnat30 / Shutterstock.com

ศาลเจ้าพ่อเสือ 

 • ที่ตั้ง : วิจิตร 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

 • เบอร์โทรศัพท์ : 0-5571-8200

 • เฟซบุ๊ก : ศาลเจ้าพ่อเสือ

12. ริมแม่น้ำปิง

ปิดท้ายกันที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง นั่งชมบรรยากาศสุดชิล ลมพัดเย็นสบาย มีลำน้ำปิงไหลเอื่อย ทั้งยังเป็นสถานที่วิ่งออกกำลังกายในยามเย็น และทุกวันเสาร์ที่ 2 และที่ 4 ของเดือน จะมีถนนคนเดิน ตั้งแต่แยกศาลเจ้าพ่อเสือ ถึงสามแยกไฟแดงด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร นักท่องเที่ยวสามารถมาเลือกซื้อสินค้ามากมายและชิมอาหารอร่อย พร้อมทั้งชมสีสันยามค่ำคืนริมฝั่งแม่น้ำปิงได้อีกด้วย ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่น่าสนใจในตัวเมืองกำแพงเพชรเช่นกัน

กำแพงเพชร

ภาพจาก amnat30 / Shutterstock.com

บรรยากาศยามเย็นริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร 

 • ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วันหยุดหรือวันว่าง ๆ คนที่กำลังมองหาที่เที่ยวอยู่ สถานที่ท่องเที่ยวกำแพงเพชรที่เรานำฝากเป็นอีกจังหวัดที่น่าสนใจ เต็มอิ่มกับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติ น้ำตก ภูเขา รวมถึงวัดวาอาราม แต่ละที่ล้วนแต่มีธรรมชาติที่สวยงาม และศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น หากใครสนใจเที่ยวกำแพงเพชรต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
12 ที่เที่ยวกำแพงเพชร สัมผัสธรรมชาติ พร้อมเรียนรู้แหล่งมรดกโลก อัปเดตล่าสุด 5 สิงหาคม 2565 เวลา 18:05:59 40,200 อ่าน
TOP