x close

บึงฉวาก เที่ยวสุพรรณบุรี เดินดูอะแควเรียม อุโมงค์ฉลามใหญ่ที่สุดในเอเชีย

           บึงฉวาก ที่เที่ยวสุพรรณบุรีและแหล่งเรียนรู้สัตว์น้ำหลากหลายชนิด สถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้เด็ก ๆ ได้หลงใหลและเรียนรู้ความลึกลับใต้ท้องทะเลอย่างสนุกสนาน
           ถ้าจะพูดถึงที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ แนวให้ทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน คำตอบจะต้องไปทางเดียวกันคือ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า บึงฉวาก สถานที่ท่องเที่ยวที่จะได้เปิดประสบการณ์โลกใต้น้ำขนาดใหญ่ อะแควเรียม (Aquarium) ที่สามารถเดินดูความสวยงามของท้องทะเล ผ่านฝูงปลาหลากหลายสายพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศที่แหวกว่ายและปะการังสีสันสวยงาม พร้อมเที่ยวชมอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรก และตู้ปลาทรงกระบอกที่สูงที่สุดในประเทศไทย วันนี้เราจะชวนทุกคนไปเช็กอินกันที่ บึงฉวาก จุดไฮไลต์ที่ห้ามพลาดของจังหวัดสุพรรณบุรี
บึงฉวาก

ภาพจาก : ben bryant / Shutterstock.com

บึงฉวาก สุพรรณบุรี ประวัติและที่ตั้ง

          สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ บึงฉวาก เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,700 ไร่ ในอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่

          บึงฉวาก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือ พื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมถาวรหรือชั่วคราว ทั้งแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม รวมไปถึงชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณ มีสัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน และพันธุ์พืชหลากหลายสายพันธุ์ ดำรงชีวิตอยู่ภายในบึง จนได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามอนุสัญญาแรมซาร์ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
บึงฉวาก

ภาพจาก : Mai.Chayakorn / Shutterstock.com

บึงฉวาก มีอะไรบ้าง

          บึงฉวากแบ่งออกเป็นโซน ๆ ทั้งหมด 3 โซน ได้แก่ โซนสวนสัตว์ โซนอุทยานผักพื้นบ้าน และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก โดยแต่ละโซนก็จะมีการจัดแสดงของสัตว์แต่ละชนิดเป็นโซน ๆ อีกเช่นกัน

โซนสวนสัตว์

         ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในโอกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ประกอบด้วยอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ การดูนก สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมาของบึงฉวาก มีตู้จำลองระบบนิเวศ ห้องฉายสไลด์วีดิทัศน์

         ด้านนอกอาคารมีกรงเลี้ยงนกขนาดใหญ่ พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ สูง 25 เมตร ภายในกรงได้รับการตกแต่งให้ดูคล้ายสภาพธรรมชาติ ประกอบด้วยนกกว่า 45 ชนิด ที่น่าสนใจ ได้แก่ นกกาบบัว นกเป็ดแดง ไก่ฟ้าพญาลอ และไก่ฟ้าสีทอง ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นไก่ฟ้าที่มีความสวยงามที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีการจำลองน้ำตกขนาดเล็กเอาไว้ภายในกรง ผู้เข้าชมจะเดินตามทางเดินที่จัดไว้ และได้สัมผัสใกล้ชิดกับนกต่าง ๆ ที่ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ในสภาพแบบธรรมชาติ หากเดินถัดไปจากกรงนกจะเป็นกรงเสือขนาดใหญ่ กรงเสือขนาดเล็ก มีเสือชนิดต่าง ๆ ให้ชม มีโชว์ลูกเสือดูดนมหมู และสัตว์สวยงามอีกหลายชนิด

เสือในบึงฉวาก

 • โซนสวนสัตว์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

 • อัตราค่าเข้าชม : ฟรี

  • ศูนย์รวมพันธุ์ไก่และกรงสัตว์หายาก : ผู้ใหญ่ 20 บาท และเด็ก 5 บาท

โซนอุทยานผักพื้นบ้าน

          อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน โดยรวบรวมผักพื้นบ้านจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 500 ชนิด มาปลูกไว้ในบริเวณเกาะกลางบึงฉวาก มีทั้งสมุนไพร ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย และไม้ชื้นแฉะที่น่าสนใจ ได้แก่ น้ำเต้าสี่เหลี่ยม บวบหอมขนาดใหญ่ อุโมงค์น้ำพุ และการจัดสวนไม้ประดับด้วยผักพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีโรงปลูกพืชระบบระเหยน้ำ และสาธิตการปลูกพืชไร้ดินให้ชมด้วย รวมทั้งมีห้องสมุดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าข้อมูลพันธุ์ผักต่าง ๆ ห้องนิทรรศการแสดงผลผลิตทางการเกษตร และศูนย์บริการท่องเที่ยวเกษตรอุทยานผักพื้นบ้าน
 • โซนอุทยานผักพื้นบ้าน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

           ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวบรวมพันธุ์ปลาน้ำจืด ปลาสวยงาม และพันธุ์ปลาหายาก เอาไว้ให้ประชาชนได้ศึกษา มีส่วนแสดงทั้งหมด 3 โซนหลัก ๆ คือ โซนปลาน้ำจืด โซนบ่อจระเข้ และโซนสวรรค์แห่งโลกใต้ท้องทะเล นอกจากนี้ยังมีจุดเช็กอินที่เป็นไฮไลต์อีก 5 จุด ได้แก่ อุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทย บ่อจระเข้ธรรมชาติที่สวยที่สุด อุโมงค์ปลาแนวเฉียงที่ลึกที่สุดในไทย อุโมงค์ปลาฉลามที่กว้างสุดในเอเชีย และ Lemon Shark ที่เดียวในไทย
บึงฉวาก

ภาพจาก : Mai.Chayakorn / Shutterstock.com

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก
มีกี่โซน และมีกิจกรรมอะไรบ้าง ?

อาคารแสดงสัตว์น้ำหลังที่ 1

         อาคารที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่น่าสนใจทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและพันธุ์สัตว์น้ำเค็ม ในส่วนของพันธุ์สัตว์น้ำจืดมีทั้งพันธุ์ปลาไทย พันธุ์ปลาต่างประเทศ และพันธุ์ปลาสวยงามชนิดต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 50 ชนิด ซึ่งประกอบด้วยตู้ปลาน้ำจืดขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ตู้ และตู้ปลาน้ำจืดขนาด 1-3 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 24 ตู้ นอกจากตู้ปลาน้ำจืดยังจัดแสดงตู้ปลาทะเลด้วย โดยจัดแสดงอยู่ในอาคาร จำนวน 5 ตู้

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 2

          อาคารหลังที่ 2 ที่เชื่อมติดกับอาคารหลังแรก ภายในตัวอาคารประกอบด้วยตู้ปลาขนาดใหญ่ บรรจุน้ำได้ 400 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ตู้ สามารถเดินดูปลาได้รอบตู้ และมีอุโมงค์ลอดใต้ตู้ความยาวประมาณ 8.5 เมตร สามารถชมความเคลื่อนไหวของสัตว์น้ำในตู้จากอุโมงค์ได้ ถือเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากตู้ปลาใหญ่แล้วยังมีตู้ปลาน้ำจืดขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร อีก 30 ตู้ ซึ่งอาคารหลังที่ 2 นี้เพิ่งเปิดให้ชมได้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 นอกจากตู้ปลาน้ำจืดในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ยังจัดแสดงตู้ปลาทะเลอีกจำนวน 7 ตู้ และมีการแสดงตู้ปลาใหญ่เป็นนักประดาน้ำหญิงสาธิตการให้อาหารปลา

 • การแสดงให้อาหารปลา มีเฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 10.30 น., 12.00 น., 13.30 น. และ 15.00 น.

บึงฉวาก

ภาพจาก : Iam_Sunday / Shutterstock.com

อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3

          หรือ พิพิธภัณฑ์​อุโมงค์สัตว์ทะเล​ (Ocean Tunnel Museum) ที่สามารถชื่นชมความสวยงามของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด ผ่านอุโมงค์กระจกและตู้ปลารูปทรงแปลกตา เพื่อคอยบริการนักท่องเที่ยวให้ได้ชื่นชมกับความสวยงามและบรรยากาศของโลกใต้ทะเล โดยจะแบ่งออกเป็นโซน ๆ ตามแต่ชนิดของสัตว์น้ำ เช่น

 • ตู้ปลาทรงกระบอก (Cylinder) ที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศ

 • ตู้ยักษ์ใต้สมุทร (Giant Groupter) ซึ่งจะได้พบกับปลาหมอทะเลและปลากระเบนท้องน้ำ

 • เต่าทะเล และอุโมงค์ยาว 12.50 เมตร

 • ตู้แนวประการัง (Coral Reef) ที่มีฝูงปลาขนาดใหญ่ ได้แก่ ปลาปักเป้าและปลาผีเสื้อ ว่ายวนบนแนวประการังเทียมที่มีสีสันสวยสดงดงาม

 • ตู้ปะการังสีฟ้าจากโอกินาวา (Okinava Blue) จะได้ชื่นชมความสวยงามของปะการังหลากสีสันแห่งท้องทะเลโอกินาวา

 • อุโมงค์ปลาฉลาม (Shark Tunnel) พบกับฝูงปลาฉลามขนาดใหญ่ มีทั้งฉลามเสือทราย ฉลามเสือดาว และฉลามครีบดำ แหวกว่ายอยู่ในอุโมงค์ยาว 16 เมตร และกว้าง 6 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์ปลาที่มีความกว้างที่สุดในโลก พร้อมกับแสดงการให้อาหารปลาฉลามทุกวัน วันละ 1 รอบ

 • ตู้สีสันสิมิลัน (Similan Cliff) ปลาสีสันสวยงามหลากหลายชนิดกำลังแหวกว่ายอยู่ในตู้ปลา ซึ่งถูกตกแต่งด้วยประการังสีชมพูและกัลปังหาที่สวยงาม

 • การแสดงให้อาหารปลาฉลาม จัดแสดงโชว์ทุกวัน ในช่วงเวลา 14.00 น. 

บึงฉวาก

ภาพจาก : Mai.Chayakorn / Shutterstock.com

บึงฉวาก

ภาพจาก : kamolwan Aimpongpaitoon / Shutterstock.com

บึงฉวาก

        นอกจากนี้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ยังมีพื้นที่ บ่อจระเข้น้ำจืด ซึ่งเป็นบ่อจระเข้ที่จำลองให้มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ มีจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยขนาด 1.5-4 เมตร ประมาณ 60 ตัว ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นความเป็นอยู่แบบธรรมชาติของจระเข้ และสามารถเข้าชมได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์จระเข้ที่คุณจะต้องอึ้ง ทึ่ง เสียว ขณะที่นักแสดงผู้ช่ำชองโชว์ทริกน่าหวาดเสียวต่าง ๆ กับเจ้าจระเข้ฟันแหลม

 • การแสดงโชว์จระเข้ มีวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 4 รอบ ในเวลา 11.00 น., 12.30 น., 14.00 น. และ 15.30 น.

บึงฉวาก

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก
อัตราค่าเข้าชม

โซนปลาน้ำจืดและบ่อจระเข้
 • ผู้ใหญ่ 30 บาท 

 • เด็ก 10 บาท

โซนปลาทะเลและปลาฉลาม

ชาวไทย 

 • ผู้ใหญ่ 150 บาท 

 • เด็ก 50 บาท 

ชาวต่างชาติ 

 • ผู้ใหญ่ 200 บาท 

 • เด็ก 100 บาท 

          หมายเหตุ : เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 90 ซม. และผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป (แสดงบัตรประชาชน) เข้าฟรี สำหรับเด็กที่มีความสูงเกิน 130 ซม. ซื้อบัตรผู้ใหญ่

การเดินทางไป
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก

          บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ มีระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 164 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 64 กิโลเมตร ถ้าขับรถยนต์มาจากกรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาเดินทางเกือบ 3 ชั่วโมง โดยสามารถใช้เส้นทางถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340) ไปอำเภอเดิมบางนางบวช มีจุดเชื่อมต่อ 2 จุดจากทางแยก ก่อนเข้าตัวเมืองเดิมบางนางบวช เลี้ยวซ้ายเพื่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ตรงไปจนถึงแยกตัวที อยู่ตรงข้ามคลองชลประทาน แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนที่ขนานกับคลองชลประทาน

          หรือจะเดินทางโดยรถสาธารณะ ดังนี้

 • รถโดยสารประจำทาง : ใช้รถเส้นทางกรุงเทพฯ-สุพรรณฯ-ท่าช้าง โดยขึ้นจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) หรือสถานีขนส่งสายใต้ ไปลงที่ป้ายจอดสุดท้ายคือ ท่ารถตลาดท่าช้าง จากนั้นเหมารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถยนต์รับจ้าง

 • รถตู้ : รถตู้สายกรุงเทพฯ-สามชุก-หันคา โดยขึ้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ไปลงที่ท่ารถตลาดท่าช้าง จากนั้นเหมารถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถยนต์รับจ้าง
น้ำพุบึงฉวาก

ภาพจาก Bubbers BB / shutterstock.com

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ข้อมูลติดต่อ

         เป็นอย่างไรกันบ้างกับ บึงฉวาก ที่เที่ยวสุพรรณบุรี ตื่นตากับสีสันโลกใต้ทะเล เช็กอินจุดไฮไลต์ห้ามพลาด ใครกำลังหาที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่ใกล้จะถึง แนะนำที่นี่เลย เพราะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางไม่ไกล ขับรถก็สะดวก แถมได้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ เที่ยวสุพรรณบุรี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บึงฉวาก เที่ยวสุพรรณบุรี เดินดูอะแควเรียม อุโมงค์ฉลามใหญ่ที่สุดในเอเชีย อัปเดตล่าสุด 17 มกราคม 2567 เวลา 00:08:51 14,112 อ่าน
TOP