x close

วัดหน้าพระเมรุ ไหว้พระพุทธนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้สมหวังดังใจคิด

           วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร วัดในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลาย นิยมไปลอดซุ้มประตูหน้าบันพระอุโบสถเพื่อแก้เคราะห์ จากนั้นไปไหว้พระคันธารราฐเก่าแก่กว่า 1,500 ปี เสริมยศเสริมตำแหน่ง
          วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร วัดในอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าเผาทำลาย ตั้งอยู่นอกเกาะเมือง ไม่ไกลจากวัดเชิงท่าและพระราชวังโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น จากอดีตถึงปัจจุบันยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะพระอุโบสถ ที่มีหน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาค ภายในประดิษฐานพระพุทธนิมิต พระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช เชื่อกันว่าเป็นพระผู้มีชัยชนะเหนือหมู่มาร ทั้ง 3 โลก เป็นหนึ่งในจุดหมายในการไปไหว้พระอยุธยาที่คนนิยมลอดซุ้มประตูหน้าบันเพื่อแก้เคราะห์และขอพรในเรื่องต่าง ๆ ความน่าสนใจของวัดแห่งนี้ยังมีอีกมาก เอาเป็นว่าตามเราเข้าไปค้นหาคำตอบกันดีกว่า

วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร

วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

วัดหน้าพระเมรุ ตั้งอยู่ที่ไหน

          วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร หรือเรียกสั้นๆ ว่า วัดหน้าพระเมรุ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง
วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร

ประวัติวัดหน้าพระเมรุ

          วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร เป็นวัดในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลาย ทั้งยังปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุด สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พ.ศ. 2046 มีชื่อเดิมว่า วัดพระเมรุราชิการาม แต่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า วัดหน้าพระเมรุ ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้น

          มีตำนานเล่าว่า พระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2046 วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งทำศึกกับพระเจ้าบุเรงนองได้มีการทำสัญญาสงบศึกเมื่อ พ.ศ. 2106 ได้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาส ต่อมาสร้างขยายออกโดยเพิ่มเสารับชายคาภายนอก ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาคและมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค หน้าต่างเจาะเป็นช่องยาวตามแนวตั้ง เสาเหลี่ยมสองแถว ๆ ละแปดต้น มีบัวหัวเสาเป็นบัวโถแบบอยุธยา ด้านบนประดับด้วยดาวเพดานเป็นงานจำหลักไม้ลงรักปิดทอง ส่วนลายแกะสลักบานประตูพระวิหารน้อย เป็นลายแกะสลักด้วยไม้สักหนา แกะสลักจากพื้นไม้ไม่มีการนำชิ้นส่วนที่อื่นมาติดต่อเป็นลายซ้อนกันหลายชั้น

วัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร

          พระประธานในอุโบสถสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช มีนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์งดงามมาก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการปฏิสังขรณ์วัดนี้โดยรักษาแบบอย่างเดิมไว้และได้เชิญพระพุทธรูปศิลาสีเขียวหรือพระคันธารราฐประทับนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีจากวัดมหาธาตุมาไว้ในวิหารสรรเพชญ์ ซึ่งอยู่ข้างพระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาแบบนั่งห้อยพระบาทสมัยทวาราวดีนี้ นับเป็น 1 ใน 5 องค์ที่มีอยู่ในประเทศไทย

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ

          วัดหน้าพระเมรุ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการเจรจาศึก เมื่อปี พ.ศ. 2106 พระเจ้าอะลองพญา ทรงบัญชาการและทรงจุดปืนใหญ่เอง ปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ได้แตกต้องพระองค์บาดเจ็บสาหัสประชวรหนักในวันนั้น พอรุ่งขึ้นพม่าเลิกทัพกลับไปทางเหนือ แต่ยังไม่พ้นแดนเมืองตาก พระเจ้าอะลองพญาก็สิ้นพระชนม์ระหว่างทาง ด้วยบุญญาธิการอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ พระประธานในอุโบสถ จึงทำให้กรุงศรีอยุธยารอดพ้นจากข้าศึกตลอดมา สมควรที่ประชาชนชาวไทยทั้งหลายมานมัสการ ชมพระบารมีซึ่งยังมีพระลักษณ์คงสภาพเดิมอยู่ทุกส่วน ซึ่งเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลายในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สิ่งน่าสนใจในวัดหน้าพระเมรุ

  • พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ เรียกสั้น ๆ ว่า พระพุทธนิมิต พระประธานในพระอุโบสถ หล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทองมารวิชัย ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์ หน้าตักกว้าง 9 ศอกเศษ สูง 6 เมตรเศษ สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดองค์หนึ่ง มีพระลักษณะงดงาม พระนามบ่งชัดถึงพระลักษณะอันพิเศษ มีพระภินิหารเป็นสรณะที่พึ่ง ที่เคารพสักการะอย่างยิ่งแก่โลกทั้ง 3 เกิดปิติศรัทธาแก่ผู้ที่ได้เข้ามานมัสการ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมือง และคุ้มครองบ้าน คุ้มครองเมือง ทำให้ข้าศึกเกิดความเกรงกลัวไม่ทำลายวัดนี้ เป็นที่น่าอัศจรรย์

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ

  • พระอุโบสถ สร้างแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หน้าบันเป็นไม้สักแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบเศียรนาค และมีรูปราหูสองข้างติดกับเศียรนาค ล้อมรอบด้วยหมู่เทพพนม จำนวน 26 องค์ ภายในพระอุโยสถมีเสาเหลี่ยม 2 แถว แถวละ 8 ต้น เสามีลายทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ มีบัวหัวเสาเป็นลักษณะบ่งชัดว่าเป็นแบบอยุธยา เพดานเป็นไม้แกะสลักรูปดวงดาวสลับซับซ้อนสวยงามมาก ลักษณะของพระอุโบสถโดยรวมเป็นรูปสำเภากว้าง 16 เมตร ยาว 50 เมตร ไม่มีหน้าต่าง เจาะพนังเป็นช่องลม เพื่อให้มีแสงสว่างและมีอากาศถ่ายเท ไม่อับ เป็นลักษณะของพระอุโบสถในสมัยอยุธยาตอนต้น

พระอุโบสถ

  • พระพุทธคันธารราฐมหาประสิทธิ์ พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารสรรเพชญ์ เป็นะพระพุทธรูปเนื้อศิลาเขียวแกะสลัก ประทับนั่งห้อยขาพระบาท ประทับบัลลังก์ ปางปฐมเทศนา หน้าตักกว้าง 1.70 เมตร สูง 520 เมตร เป็นพระพุทธรูปศิลาใหญ่ที่สุด มีลักษณะที่งดงามองค์หนึ่งของโลก อายุประมาณ 1,500 ปี ในศิลาจารึกพระยาไชยวิชิตได้ย้ายมาจากวัดมหาธาตุ ในเกาะเมืองอยุธยา และว่ามาจากประเทศลังกา เมื่อคราวที่พระอุบาลีเป็นสมณฑูต พร้อมด้วยพระสงฆ์สยามวงศ์นำพระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในประเทศลังกา
พระพุทธคันธารราฐมหาประสิทธิ์

  • หลวงพ่อขาว พระพุทธรูปปางชนะมาร หุ้มด้วยเงินสีขาว ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารด้านหลังพระอุโบสถ
หลวงพ่อขาว

วัดหน้าพระเมรุ ขอพรเรื่องอะไร

          ผู้คนที่ไปไหว้พระ ณ วัดหน้าพระเมรุ นอกจากจะไปขอพรพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระผู้มีมีชัยชนะเหนือหมู่มารทั้ง 3 โลก ช่วยขัดปัดเป่าอุปสรรคให้เบาบางลง อ้อ ! ก่อนเข้าไปในพระอุโบสถ ระหว่างที่เดินลอดซุ้มประตูหน้าบันเพื่อเข้าไปด้านในให้อธิฐานแต่สิ่งดี ๆ นึกถึงสิ่งดี ๆ เมื่อไหว้พระเสร็จแล้วระหว่างที่เดินออก ตอนลอดซุ้มประตูก็ให้ทำเช่นเดิม เชื่อกันตามคติเทวะมันตราว่าจะพบเจอแต่สิ่งดี ๆ และอย่าลืมไปไหว้ขอพรพระพุทธคันธารราฐมหาประสิทธิ์ ให้สำเร็จสมดังปรารถนาดังที่ตั้งใจไว้ด้วยนะ

          คาถาบูชาพระนารายณ์ทรงครุฑ

          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิติ อะระหัง ทิพ พะ จักขุง วิโส ธายิ

วัดหน้าพระเมรุ

          คาถาบูชาพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ

          ตั้งนะโม 3 จบ
          พุทธนิมิตตัง อหังวันทา ขมามิหัง
          พุทธนิมิตตัง สหัสสะโกติเทวตานัง
          พุทธนิมิตตัง สาธุ รูปานัง
          อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
          ปฐวีคงคา พระภูมะเทวา ขมามิหัง
พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ

          คาถาบูชาพระพุทธคันธารราฐมหาประสิทธิ์

          ตั้งนะโม 3 จบ
          สิพธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต
          สิทธิถาโก นิรันตานัง สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง
          สัพพะสิทธิ ภะวันตุโว อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ
พระพุทธคันธารราฐมหาประสิทธิ์

          คาถาบูชาหลวงพ่อขาว

          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส
          พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ.

          ตั้งจิตอธิษฐาน
          ลูกขอบูชาหลวงพ่อขาว ด้วยการคิดดีทำดี รักษาความดี และมีความกตัญญู ต่อคุณพ่อคุณแม่ ลูกจะหมั่นรักษาความดีนี้ นับแต่นี้ขอหลวงพ่อได้ช่วยให้ลูกมีความโชคดี มีความร่มเย็นเป็นสุข มีความรุ่งเรือง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
หลวงพ่อขาว วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

การเดินทางไปวัดหน้าพระเมรุ

          จากเกาะเมืองอยุธยา วิ่งรอบคูเมืองไปตามถนนอู่ทอง ตัดข้ามคูเมืองตามเส้นที่จะไปบ้านคลองสระบัว ตรงไปเรื่อย ๆ วัดหน้าพระเมรุจะอยู่ด้านซ้ายมือ
การเดินทางไปวัดหน้าพระเมรุ

การเดินทางไปวัดหน้าพระเมรุ

การเดินทางไปวัดหน้าพระเมรุ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดหน้าพระเมรุ ไหว้พระพุทธนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์ ขอพรให้สมหวังดังใจคิด อัปเดตล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:28:23 83,557 อ่าน
TOP