วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<


วัดพระแก้ว

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก dhammathai.org

          เรียกว่าเป็นวัดที่สำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย สำหรับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว พระอารามหลวงชั้นพิเศษ ที่ตั้งอยู่ตรงมุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐาน พระมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต รวมถึงใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีทางศาสนาที่สำคัญ เพราะฉะนั้น กระปุกท่องเที่ยวเลยจะพาเพื่อน ๆ ไป เที่ยววัดพระแก้ว ยลโฉมความงดงามของ วัดพระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองของกรุงรัตนโกสินทร์กันค่ะ

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

ประวัติวัดพระแก้ว

          เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสร็จขึ้นครองราชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2325 ได้ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2325 โดยมีที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับพระราชวังเดิม ของกรุงธนบุรี

          ซึ่งพระบรมมหาราชวังนี้มีเนื้อที่ 152 ไร่ 2 งาน รวมความยาวโดยรอบสี่ด้านกำแพง ได้ทั้งหมด 1,910 เมตร ประกอบไปด้วยป้อมปราการ กับประตูพระราชวังโดยรอบ ภายในของพระบรมมหาราชวัง แบ่งเป็นสี่ส่วน คือ พระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นกลาง พระราชฐานชั้นใน และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          ลักษณะแบบแผนการก่อสร้างคล้ายคลึงกับพระบรมมหาราชวังเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ มีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในบริเวณวังเหมือนกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระอารามหลวง ในเขตวังนี้นับเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณ

          สำหรับ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยา และมีพระราชประสงค์ให้เป็นที่ประดิษฐาน "พระแก้วมรกต" รวมถึงเป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล โดยเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ เพราะมีแต่ส่วนพุทธาวาสไม่มีส่วนสังฆาวาส

เที่ยววัดพระแก้ว

          ภายในวัดพระแก้วมีอาคารสำคัญและอาคารประกอบเป็นจำนวนมาก จึงขอแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ตามตำแหน่งและความสำคัญ ดังนี้…

          กลุ่มพระอุโบสถ : เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุด มี "พระอุโบสถ" เป็นอาคารประธาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ล้อมรอบด้วยศาลาราย พระโพธิ์ธาตุพิมาน หอราชพงศานุสรณ์ หอราชกรมานุสรณ์ หอระฆัง หอพระคันธารราษฎร์

วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว

          สำหรับพระอุโบสถตั้งอยู่ส่วนกลางของวัด มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีซุ้มประดิษฐานเสมารวม 8 ซุ้ม พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2326 ก่อนจะสำเร็จเรียบร้อยลงใน พ.ศ. 2328 ส่วนหลักฐานการก่อสร้างและรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถไม่ชัดเจนนัก นอกจากบ่งไว้ว่าฝาผนังรอบนอกเป็นลายรดน้ำปิดทองรูปกระหนกเครือแย่งทรงข้าวบิณฑ์ดอกในบนพื้นสีชาด ฝาผนังด้านในเหนือประตูด้านสกัดเป็นภาพเรื่องมารวิชัยและเรื่องไตรภูมิ ฝาผนังด้านยาวเขียนภาพเทพชุมนุมตามแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยา ฝาผนังระหว่างหน้าต่างเขียนภาพเรื่องปฐมสมโพธิ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ซึ่งปรากฏว่ามีการแก้ไขในรัชกาลที่ 3 และ 4 ในภายหลังดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน

          ภายในพระอุโบสถได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตั้งแต่เพดานถึงพื้น กลางห้องประดิษฐาน "พระแก้วมรกต" ในบุษบกทองคำพร้อมด้วยพระพุทธรูปสำคัญมากมาย

วัดพระแก้ว

          กลุ่มฐานไพที : กลุ่มอาคารบริเวณฐานไพที มีอาคารหลักสามหลัง คือ ปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ และวัตถุประดับตกแต่งอื่น ๆ เช่น รูปปั้นสัตว์หิมพานต์ บุษบกพระราชลัญจกร นครวัดจำลอง พระสุวรรณเจดีย์ และพนมหมาก

วัดพระแก้ว

          กลุ่มอาคารและสิ่งประดับอื่น ๆ : หอพระนาก พระเศวตกุฏาคารวิหารยอด หอมณเฑียรธรรม พระอัษฎามหาเจดีย์ ยักษ์ทวารบาล และจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียง ซึ่งมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังจำนวน 178 ห้อง เรียงต่อกันยาวตลอดฝาผนังทั้ง 4 ทิศ มีเนื้อหาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์

          ทั้งนี้ วัดพระแก้ว ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอารามมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ.2425 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอาราม ในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ 150 ปี ในรัชกาลปัจจุบันโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามอีกครั้ง ใน พ.ศ. 2525 เมื่อมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานในการบูรณะ

          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ยกเว้นแต่วันที่มีพระราชพิธีต่าง ๆ ชาวไทยไม่เสียค่าเข้าชม สำหรับชาวต่างประเทศเสียค่าเข้าชม 200 บาท

วัดพระแก้ว

การแต่งกายเข้าวัดพระแก้ว

          การเข้ามาชมไปวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นเขตพระราชฐานทั้งยังเป็นสถานที่สำคัญยิ่งของชาติ จึงต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ อีกทั้งควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด ได้แก่ ห้ามสวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว หรือเสื้อที่เปิดไหล่ทุกชนิด, ห้ามสวมใส่กางเกงขาสั้น กางเกงสามส่วน กางเกนยีนส์ขาด ๆ ส่วนกระโปรงก็ไม่สั้นจนเกินไป ทางที่ดีควรเลยหัวเข่าลงมา ส่วนรองเท้าก็ควรเป็นรองเท้าสุภาพ

          ทั้งนี้ หากเครื่องแต่งกายของคุณไม่เหมาะสมหรือถูกต้อง ทางสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมเสื้อผ้าให้ยืมฟรี บริเวณประตูวิเศษไชยศรี แต่ต้องวางเงินประกันชิ้นละ 100 บาท กับบัตรประชาชนเอาไว้ และเมื่อเอาชุดมาคืนทางเจ้าหน้าที่ก็จะคืนทุกอย่างให้หมด

ข้อควรระวัง

          ไม่ควรใช้แฟลชในการถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียง เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับภาพจิตกรรมได้

          ภายในอาคารอื่นทั้งหมดโดยเฉพาะพระอุโบสถ ห้ามถ่ายภาพอย่างเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษปรับ และยึดสื่อบันทึก


แผนที่ การเดินทางไปวัดพระแก้ว


การเดินทางไปวัดพระแก้ว

แผนที่ การเดินทางไปวัดพระแก้ว
แผนที่ วัดพระแก้ว โดย Longdo.com


 
แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

   ลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
, , , palaces.thai.net และ thaiweekender.com


สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
จากคุณ bell เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-26 21:50:48 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง

สวยยยค่ะ ไปมาเมื่อ วันที่ 18-20 ค่ะ สวยมาก หนูชอบมากเลยอยากไปอีกได้ไปเนื่องในโอกาศ ทัศนศึกษา ไม่งั้นหนูก็ไม่ได้ไปนิ อิอิอิ
จากคุณ mantina เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-25 12:01:24 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
สวยมาค่ะ
จากคุณ pijittra เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-28 13:49:36 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
จากคุณ พจต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-28 13:47:05 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
จากคุณ รรนกก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-16 09:34:11 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ถ้าลืม เอาบัตรประชาชนไป จะเข้าวัดพระแก้ว ได้หรือไม่คับ -?-
จากคุณ Pond เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-22 08:09:40 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
อยากไปจังตรับ
จากคุณ ทศวรรษ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-12 17:37:07 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ภูมิใจทุกครั้งที่ไปวัดพระแก้ว
รายละเอียดมากมายเกินจะเก็บได้ในหนึ่งวัน
เพราะไทยคือมหาอำนาจด้านศิลปวัฒนธรรม
จากคุณ ธารธารา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-09 02:07:49 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
มีคนบอกว่าเสียค่าเช่าชมเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 500 บาท
(ชาวต่างชาติ)
จากคุณ mon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-16 15:17:48 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
เราก็ได้ไปเที่ยวนะ
จากคุณ ราย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-14 20:15:03 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
เมื่อวานไปทัศษนาศึกษาไปวัดพระเเก้วด้วย
จากคุณ อาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-14 17:52:42 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
พรุ่งนี้วัดพระแก้วเปิดไหมค่ะ
จากคุณ เหมย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-10 16:50:34 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
จากคุณ เเพรพิไล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 13:48:18 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
วัดพระแก้วสวยงามมาก และองค์พระแก้วศักดิ์สิทธิ์มาก ลูกไปอธิษฐาน
ขอให้ได้งานทำโดยเร็ว กลับมาบ้านได้รับการเรียกไปสัมภาษณ์งาน
และได้งานในที่สุด ขณะกำลังขอพรเห็นพานดอกไม้สีขาวลักษณะเหมือนกัน ตั้งเรียงอยู่และมีคนนำมาถวายอีก อยากทราบว่ามีให้สั่งซื้อเพื่อถวายได้ที่ใด
จากคุณ ป้าหมู เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-24 12:41:15 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
อยากไปๆ
จากคุณ Bada เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 20:16:22 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
วัดพระแก้วสวยมากคะ เคย ไป ครั้ง หนึ่งแล้วคะ
จากคุณ นิตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-19 10:19:17 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ระวังพวกหาิกินกับการให้เช่าผ้าถุงหน้าประตูวัดนะคะ ผืนละ 50 บาท โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะ อย่ายอมมมัน
จากคุณ wii เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-30 12:47:02 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
น่าสนใจมากค่ะ อยากไปมากก็เลยมาดูไว้ก่อน มีประโยชน์มากค่ะ
จากคุณ คนน่ารัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-17 21:48:09 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ขอบคุณมากค่ะ จะพาหลานไปเที่ยววันเสาร์ที่ 6นี้
ได้ความรู้ไว้เล่าให้หลานแล้วค่ะ
จากคุณ เดก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-04 21:41:37 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง

น่ารักจุมเบย
จากคุณ เด็กแม่กึ๊ด fc เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-12 13:18:51 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ทิน วิท รัก ยง ทอง
จากคุณ GU cham เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 11:01:54 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
มั๊ยมี่ คัย คุยกะกรูเลยว่
จากคุณ GU cham เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 11:00:01 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
กบ
จากคุณ Gu cham เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 10:56:18 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
จะรักเพลงคลเดียวในโลก
จากคุณ รักเพลงที่สุดๆๆๆๆเลย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 10:44:16 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
กบ หลิม ไก่
จากคุณ รักเพลงที่สุดๆๆๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 10:39:45 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
รักนะ
จากคุณ บัลทัต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 10:28:02 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
รักนะเด็กไง่
จากคุณ สุพจน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 10:22:54 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ดีจังจะได้เอาไปลอกไปทำนการบ้านเพราะครูให้หาที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ขอบคุณค่ะ
จากคุณ น้องมาตา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-06 19:48:25 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
น่าสนใจ
จากคุณ มาเมะโกมะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-05 20:25:56 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
พรุ่งนี้จะไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วดีใจจัง
จากคุณ ปริชญา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-02 12:11:41 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
พรุ่งนี้จะไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วดีใจจัง จากต่อระยองฮิๆๆๆ
จากคุณ มนัสนันท์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-27 18:05:45 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ไปที่ไรก็สวยทุกที่ ชอบมากๆๆสวยมากๆๆ
จากคุณ ลัดดา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-10 21:30:25 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
จากคุณ น่ารัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-09 19:32:10 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ไปไหว้พระแก้วมรกตแทบทุกปี
ช่วยกันดูแลสมบัติของเราคนไทยนะคะ
อย่าแตกแยก ต้องกลัวชาติไทยไม่ใช่กลัวโลกแตกค๊า
จากคุณ แม่นก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-30 16:22:01 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
วัดสวยมาก
จากคุณ Mook Love เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-11 14:17:51 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ชอบวัดนี้สวยงามมาก
จากคุณ ดาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-26 17:54:30 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
beautiful
จากคุณ popo เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-24 10:48:49 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
วัดพระแก้วสวยจริงๆ ไปเที่ยวมาแล้วเหมือนกัน
จากคุณ NEW เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-18 16:06:14 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ไปมาแล้วคะ สวยมาก แต่คนเยอะ
จากคุณ ตาโต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-13 17:04:53 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ควรไปวันธรรมดา วันเสาร์อาทิตย์คงยังกะหนอน
จากคุณ ชัดเจน!!! เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-25 11:56:37 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
good
จากคุณ งวง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-22 10:23:41 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง

สวยจังวัดนี้
จากคุณ 123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-03 12:48:02 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ต่างชาติ คนละ350ต่างหากละ เพิ่งพาเพื่อนไปมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง แต่ก็สวยดี
จากคุณ 350 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-26 14:59:06 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
สวยงาม ทรงคุณค่า น่าไปเที่ยว
จากคุณ GTO11 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-24 15:07:54 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
มีคุณค่า มีศัรทธา สวยงาม
จากคุณ 161928 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-22 23:11:02 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
ANUMOTANASATU KAjavascript:select_emo('e2_05');
จากคุณ Danie เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-22 13:17:34 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว วัดพระแก้ว ความงดงามคู่บ้านคู่เมือง
เฮไอ้ที่ หนึ่ง วะ สาธุ
จากคุณ TOTO เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-08-21 17:49:22 ]