x close

9 สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ในกรุงเทพฯ ขอพรเทพแห่งความสำเร็จให้สมหวัง

          แนะนำสถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ในกรุงเทพมหานคร มีทั้งโบสถ์พราหมณ์ วัดแขกสีลม ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และสี่แยกห้วยขวาง ไปขอพรเทพแห่งความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ กัน

          พระพิฆเนศ หรือ พระพิฆนเศวร เทพแห่งความสำเร็จและเป็นหนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ในศาสตร์เทวะมันตราพยากรณ์ ที่มีผู้คนนับถือและเคารพจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเทพที่มีพระกรุณา และถือกันว่าเป็นปฐมเทพที่จะได้รับการบูชาก่อนเริ่มพิธีกรรมต่าง ๆ เพราะได้รับพรจากศิวะเทพเรื่องความเฉลียวฉลาด และเป็นเทพที่มีสติปัญญาล้ำเลิศ ซึ่งหลายต่อหลายคนศรัทธาแรงกล้า ข้ามน้ำข้ามทะเลไปบูชาองค์พระพิฆเนศไกลถึงประเทศอินเดีย แต่วันนี้ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้น เพราะเราจะพาเพื่อน ๆ เดินทางไปกราบนมัสการพระพิฆเนศในกรุงเทพมหานครกัน

สถานที่ไหว้พระพิฆเนศในกรุงเทพฯ


1. พระพิฆเนศ เทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์)


          เทวสถานสำหรับพระนคร หรือโบสถ์พราหมณ์ ตั้งอยู่บริเวณเสาชิงช้า เยื้องกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2327 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีของศาสนาพราหมณ์ เช่น พิธีโล้ชิงช้า พิธีตรียัมปวาย และพิธีโกนจุก เป็นโบราณสถานสำคัญของไทย ดูแลโดยคณะพราหมณ์ นำโดยพระราชครูวามเทพมุนี กองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง ประดิษฐานเทวรูปพระพิฆเนศเก่าแก่ ทั้งนี้ ภายในเทวสถานห้ามถ่ายรูป

ไหว้พระพิฆเนศ
ภาพจาก : Kollawat Somsri / Shutterstock.com

ลำดับการสักการะ ได้แก่

     ลำดับที่ 1 พระพิฆเนศ ณ สถานพระมหาวิฆเนศวร
     ลำดับที่ 2 พระพรหม ณ เทวาลัยพระพรหมณ์ ตรงกับประตูทางเข้า
     ลำดับที่ 3 พระนารายณ์​ ณ สถานพระนารายณ์​ ภายในยังมีเทวรูปพระลักษมีและพระภูมิเทวี
     ลำดับที่ 4 พระศิวลึงค์ ณ เทวาลัยพระศิวลึงค์
     ลำดับที่ 5 พระอิศวร​ ณ สถานพระอิศวร​ ภายในยังมีเทวรูปพระแม่อุมาเทวีและพระสุรัสวดี

     • ที่ตั้ง : 268 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 10.00-16.00 น. (อาจปิดหากมีการทำพิธี)
     • เฟซบุ๊ก : เทวสถาน สำหรับพระนคร โบสถ์พราหมณ์

2. พระพิฆเนศ วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช


          วัดพราหมณ์ลัทธิไวษณพแห่งนี้ ตั้งอยู่ด้านบนของโรงเรียนภารตวิทยาลัย ถนนศิริพงษ์ ใกล้กับโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และเสาชิงช้า เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2468 เพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู รวมถึงเป็นแหล่งรวมใจชาวภารตะให้เป็นหนึ่งเดียว ภายในวัดเทพมณเฑียรมีเทวรูปหินอ่อนประดิษฐานอยู่หลายองค์ด้วยกัน โดยมี พระวิษณุ และ พระแม่ลักษมี เป็นองค์ประธาน อีกทั้งยังมีเทวรูปองค์อื่น ๆ หนึ่งในนั้นคือ พระพิฆเนศ (พระคเณศ) โอรสของพระอิศวรและพระแม่อุมาเทวี มหาเทพผู้ประทานความสำเร็จแก่ผู้ศรัทธา

ไหว้พระพิฆเนศ

     • ที่ตั้ง : ถนนศิริพงษ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน รอบเช้า เวลา 06.00-13.00 น. รอบเย็น เวลา 15.00-20.00 น. โปรดแต่งกายสุภาพ
     • เฟซบุ๊ก : Hindu Samaj Bangkok วัดเทพมณเทียร สมาคมฮินดูสมาช3. พระพิฆเนศ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก)


          วัดพราหมณ์-ฮินดูที่ตั้งอยู่ย่านสีลม จนกลายเป็นชื่อเรียกกันติดปากว่า วัดแขก สีลม มีหลักฐานปรากฏมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ราว พ.ศ. 2453-2454 โดยคณะผู้ศรัทธาชาวอินเดียใต้ผู้อาศัยอยู่ย่านตำบลริมคลองสีลม ที่นี่เป็นเทวสถานในลัทธิศักติ คือนับถือเทวีเป็นหลัก ภายในประดิษฐานพระแม่มารีอัมมันเป็นองค์ประธาน ในบางคติจะเข้าใจว่าคืออีกภาคหนึ่งของพระแม่อุมาเทวี ชายาแห่งพระศิวะ นอกจากนี้ยังมีเทวรูปที่ประดิษฐาน เช่น พระแม่มารีอัมมัน พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี พระพิฆเนศ พระขันธกุมาร พระวิษณุ พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวดี ด้านนอกโบสถ์มีศาลพระพรหมแบบฮินดู มีเทวาลัยประดิษฐานศิวลึงค์ เทวาลัย เทพนพเคราะห์ ยันต์พระแม่ลักษมีขนาดใหญ่มากแกะสลักอยู่บนผนังอีกด้านหนึ่ง พร้อมทั้งรูปปั้นพระกาตตวรายันและนักบวชเทพเทวดาต่าง ๆ ซึ่งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดเทศกาลนวราตรี หรืองานแห่เทวรูปที่ยิ่งใหญ่อีกด้วย

ไหว้พระพิฆเนศ
ภาพจาก : kae_nata / Shutterstock.com

          ภายในวัดจะมีถาดผลไม้จำหน่าย เริ่มชุดละ 80 บาท เป็นต้นไป เพื่อร่วมทำบุญกับทางวัด ทั้งนี้ มีกฎระเบียบคือ แต่งกายสุภาพ และห้ามนำอาหารคาวเข้าไป รวมถึงผู้หญิงขณะที่มีประจำเดือนก็ห้ามเข้าบริเวณโบสถ์ด้วย

     • ที่ตั้ง : ถนนปั้นตัดกับถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
     • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.


4. พระพิฆเนศ วัดวิษณุ (สมาคมฮินดูธรรมสภา)


          วัดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่ตั้งอยู่ในซอยเจริญราษฎร์ 3 แขวงทุ่งวัดดอน ตรงข้ามวัดปรก ยานนาวา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 โดยชาวอุตตรประเทศจากประเทศอินเดีย เพื่อเป็นเทวสถานของพระวิษณุและเทพเจ้าในศาสนาฮินดู นิกายไวษณพ ภายในมีซุ้มเทพประธานของวัด คือ พระวิษณุและพระลักษมี โดยประทับพร้อมกันบนอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร อีกทั้งยังมีเทวรูปประดิษฐานมากที่สุดในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวี พระแม่สุรัสวดี พระพรหม พระศิวะ พระขันธกุมาร พระแม่ทุรคา พระพุทธเจ้า พระกฤษณะ พระราม เป็นต้น รวมถึงมีศิวลึงค์ทำจากหินกระจายอยู่ตามต้นไม้ในวัด สามารถเอานมไปเทถวาย (บางองค์) เพื่อขอพรได้

     • ที่ตั้ง : ซอยเจริญราษฎร์ 3 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
     • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. และ 15.00-20.30 น.

5. พระพิฆเนศ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์


          บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่สำคัญในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจ ในมุมมองความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีวันตัดขาดจากสังคมไทย ย่านนี้ยังเป็นแหล่งรวมองค์เทพ โดยเฉพาะบริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซนทางไปแยกประตูน้ำ จะเป็นสถานที่ประดิษฐาน ศาลพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ องค์สีทองสง่างาม ซึ่งมีทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนไปสักการะไม่ขาดสาย ถัดมาไม่ไกล (หรือจะบอกว่าตั้งอยู่คู่กันเลยก็ว่าได้) เป็นที่ประดิษฐานของศาลพระสทาศิวะ (หลายคนเข้าใจว่าเป็นพระตรีมูรติ) มักไปขอพรในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะคนโสดนิยมขอเนื้อคู่ คนมีคู่ขอให้รักมั่นคงยาวนาน

ไหว้พระพิฆเนศ
ภาพจาก : faber1893 / Shutterstock.com

คาถาบูชาพระพิฆเนศ
     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

คำบูชาองค์พระพิฆเนศ
     โอม ศรี คะเณศายะ นะมะหะ (3 จบ)
     ขอความสำเร็จในด้านต่าง ๆ มีโชค และมีทรัพย์สินเงินทอง สมความปรารถนา

คำขอพรองค์พระพิฆเนศ
     โอม คะชานะมัน ภูคะณาชิ เสวิตัมกะชิตะถะชัมพู
     ผะละ จารุภักษฌัม อุมาสุตัม โสกะวิศนาสะ การัมคัม
     นะมามิ วิฆเนศวะระ ปาทะปัมกะชัม

สวดสรรเสริญองค์พระพิฆเนศ
     โองการพินทุ นาถังอุปนัง พรหมมะโน จะอินโท
     พิฆเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา
     สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม
     (สวด 3 จบ)
     ชื่อ-นามสกุล ....อธิษฐานขอพร

     • ตั้งอยู่ที่ : ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
     • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
     • เฟซบุ๊ก : CentralWorld


6. พระพิฆเนศ เทวาลัยพระพิฆเนศ สี่แยกห้วยขวาง


          เทวสถานที่สำคัญอีกแห่งของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่หัวมุมริมถนนรัชดาภิเษก ตัดกับถนนประชาสงเคราะห์ 24 หรือสี่แยกห้วยขวาง เดินทางมาได้ง่ายดายด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีห้วยขวาง ที่นี่จะมีเทวรูปพระพิฆเนศตั้งอยู่อย่างสง่างาม หลังจากขอพรนิยมไปกระซิบที่หูของรูปปั้นหนูมุสิกะ (บริวารของพระองค์) ข้าง ๆ องค์พระพิฆเนศ เชื่อกันว่าหากไปกระซิบพรที่ขอนั้นจะสำเร็จผล นอกจากนี้ภายในเทวาลัยยังมีเทวรูปพระศิวะ พระแม่อุมาเทวี และพระราหู ให้ได้สักการะด้วย โดยนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมากราบไหว้กันได้ทุกวัน มีบริการเช่าของบูชา ทั้งพวงมาลัยดาวเรือง ธูป-เทียน และน้ำมัน ฯลฯ อย่างครบครัน

ไหว้พระพิฆเนศ

คาถาบูชาพระพิฆเนศ
     นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
     โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง พรหมาสะ
     หะปะตินามะ อาทิกัปเป สุอาคะโต ปัญจะ
     ปะทุมังทิสวา นโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิด
     พิฆเนศวรอิ จะมหาพรหมา มหิตทิเดชา
     สรรพเสน่หา ประสิทธิเม

     • ที่ตั้ง : ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
     • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 24 ชั่วโมง

7. พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล ติดกับท้องสนามหลวง ภายในห้องศรีวิชัย อาคารมหาสุรสิงหนาท มีพระคเณศ 4 กร จากจันทิสิงหส่าหรี เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ศิลปะชวาตะวันออก อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-16 ความสูง 172 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นประติมากรรมจำหลักศิลานูนสูง ประทับนั่งบนบัลลังก์กะโหลกมนุษย์ หัตถ์ขวาบนถือขวาน หัตถ์ซ้ายบนถือพวงลูกประคำ หัตถ์ขวาและหัตถ์ซ้ายล่างถือถ้วยขนม ทรงศิราภรณ์ประดับด้วยกะโหลกมนุษย์ แม้แต่กุณฑล พาหุรัด เข็มขัด รัดองค์ ทองพระกร ทองพระบาท และภูษาทรง ล้วนประดับด้วยลวดลายกะโหลกมนุษย์ และสวมสายยัชโญปวีตรูปงู ตามประวัติกล่าวว่า ผู้สำเร็จราชการเกาะชวาน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในคราวเสด็จประพาสชวาเมื่อปี พ.ศ. 2439

     • ที่ตั้ง : ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันพุธ-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
     • ค่าเข้า : คนไทย ราคา 30 บาท ชาวต่างประเทศ 200 บาท ส่วนเด็ก / นักเรียน / นักศึกษา (แสดงบัตร) / พระสงฆ์ / คนไทยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าชมฟรี
     • เว็บไซต์ : www.finearts.go.th
     • เฟซบุ๊ก : National Museum Bangkok : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

8. พระพิฆเนศ วัดบวรสถานสุทธาวาส


         สถานที่หนึ่งที่มีเทวรูปขององค์พระคเณศประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระอุโบสถในวัดบวรสถานสุทธาวาส หรืออีกชื่อหนึ่งคือ วัดพระแก้ววังหน้า ประดิษฐานอยู่บนแท่น 2 ชั้น ด้านหลังเป็นแผ่นหินกลม มี 4 พระกร ทรงวัชระ ปาศะ ทันตะ และหม้อน้ำ (หรือขัน) มีลักษณะประทับนั่ง แยกพระชงฆ์ออกจากกัน โดยฝ่าพระบาททั้งสองข้างหันเข้าหากัน ทรงเครื่องเทวพัสตราภรณ์ประดับด้วยงูและหัวกะโหลก ซึ่งถือเป็นลักษณะทางประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากชวา ความสูงประมาณ 250 เซนติเมตร ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี และ นายชิ้น ชื่นประสิทธิ์ เป็นผู้หล่อ นับเป็นเทวรูปขนาดใหญ่ที่มีความงดงาม และถือเป็นต้นแบบของพระพิฆเนศ ที่วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศนำไปสร้างเพื่อประดิษฐานประจำวิทยาลัยนั้น ๆ

ไหว้พระพิฆเนศ

คำบูชาพระคเณศ
     โอมนะโม พระคเณศายะ
     นะโมนะมะ คันธะมาละ
     สิทธาหะนัง กะพะมะนะ
     สัมมาอะระหัง วันทามิ
     สัมมาอะระหัง วันทามิ
     สัมมาอะระหัง วันทามิ
     (กราบ 3 ครั้ง)

     • ที่ตั้ง : ซอยราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
     • เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น.

9. พระพิฆเนศ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1


          นอกจากเหล่าสายมูจะไปขอโชคลาภ ขอเลขเด็ด ที่ศาลพ่อปู่เจ้ายี่กอฮงแล้ว บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางไอศวรญะ คณปติ (ปางรวมพลังพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี) ให้ได้สักการะกันด้วย มีลักษณะเป็นปางเด็ก หน้าตาอิ่มเอิบ เครื่องทรงและเครื่องประดับเน้นรูปแบบของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์โมกุล โดยสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไป หากมีโอกาสก็แวะไปขอพรกันได้

ไหว้พระพิฆเนศ
ภาพจาก : Keung / Shutterstock.com

คำบูชาพระพิฆเนศ ปางไอศวรญะ คณปติ
     จุดธูป 9 ดอก
     โอม ศรีคเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)
     โอม ไอศรา กฤษะรา (3 จบ)
     (อธิษฐานตามที่ปรารถนา)

     • ที่ตั้ง : ถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
     • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
     • เฟซบุ๊ก : สน.พลับพลาไชย 1

          และนี่ก็เป็นสถานที่ไหว้พระพิฆเนศเพียงไม่กี่แห่งในกรุงเทพมหานครที่เรานำมาฝากกัน เอาเป็นว่าเพื่อน ๆ สะดวกที่ไหนก็ลองเดินทางไปสักการะขอพรกับองค์ท่านดูนะ หรือมีสถานที่ไหนแนะนำก็แชร์บอกกันได้เลย

บทความ ไหว้พระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเนศ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


     +++ วิธีบูชาพระพิฆเนศที่บ้าน พร้อมของไหว้ และคาถาบูชาขอพร

     +++ บทสวดพระพิฆเนศเงินล้าน บันดาลความสำเร็จ ร่ำรวย สมปรารถนา

     +++ 10 สถานที่ไหว้ขอพรพระพิฆเนศ เพื่อความสำเร็จและเป็นสิริมงคล

     +++ เอาใจสายมู กับ 20 สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

     +++ พาไปมู พระพิฆเนศ ปางมหาราชา ที่มหาเทวลัยพระพิฆเนศ คุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

     +++ ไหว้พระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่ศาลหลักเมืองพระประแดง สมุทรปราการ


ขอบคุณข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.org, webportal.bangkok.go.th, e-service.dra.go.th, siamganesh.com, finearts.go.th, siamrath.co.th, เฟซบุ๊ก Hindu Samaj Bangkok วัดเทพมณเทียร สมาคมฮินดูสมาช, เฟซบุ๊ก เทวสถาน สำหรับพระนคร โบสถ์พราหมณ์, เฟซบุ๊ก สน.พลับพลาไชย 1

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
9 สถานที่ไหว้พระพิฆเนศ ในกรุงเทพฯ ขอพรเทพแห่งความสำเร็จให้สมหวัง อัปเดตล่าสุด 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:09:23 121,158 อ่าน
TOP