x close

งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567

           งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย (วันแปดเป็ง) ประจำปี 2567 วันที่ 16-22 พฤษภาคม 2567 สัมผัสวิถีความเชื่อและความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดกันมายาวนาน
           ขอเชิญร่วม งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ในระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี ซึ่งพระบรมธาตุหริภุญชัยภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุ บรรจุในโกศทองคำประดิษฐานในพระเจดีย์ ประกอบด้วยฐานปัทม์ แบบฐานบัวลูกแก้ว ย่อเก็จ ต่อจากฐานบัวลูกแก้วเป็นฐานเขียงกลมสามชั้น ตั้งรับองค์ระฆังกลม
พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย

งานประเพณีสรงน้ำ
พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย

           สำหรับประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีไฮไลต์ที่สำคัญ คือ การแข่งขันกลองหลวง กลองสะบัด ดนตรีพื้นเมืองประกอบการแสดงและการฟ้อนเล็บ ขบวนแห่และพิธีสรงน้ำพระราชทาน และน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกอำเภอ

กิจกรรมงานสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567  

 • เวลา 13.00 น. อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากที่ว่าการอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มาทางถนนสายต้นยาง สู่ประตูลี้เพื่อเข้าร่วมขบวน ณ บริเวณปั้มสามทหาร  
   
 • เวลา 17.00 น. เคลื่อนขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานจากบริเวณ ณ ปั้มสามทหาร มาตามถนนอินทยงยศ ถึงแยกหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่า เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอัฎฐารส เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย 
   
 • เวลา 18.30 น. ขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานถึงบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 15 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 15 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นประกอบพิธีเปิดงานสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายผ้าห่มพระบรมธาตุฯ และเวียนรอบพระบรมธาตุ จำนวน 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี  
   
 • เวลา 19.30 น. ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร มุมสูง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย
   
 • เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ 
   
 • เวลา 19.00 น. ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

วันที่ 18  พฤษภาคม 2567

 • เวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  
   
 • เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ 
   
 • เวลา 19.00 น. ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย 
   
 • เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ  
   
 • เวลา 19.00 น. ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  และการแข่งขันการประกวดแข่งขันกลองสะบัดชัย

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

 • วลา 09.00 น. ประกอบพิธีฝังค้างน้ำ (ฝังเสาสลิงเพื่อชักดึงน้ำขึ้นไปสรงองค์พระบรมธาตุ) พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย  
   
 • เวลา 18.30 น.  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ  
   
 • เวลา 19.00 น. ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน  และการแข่งขันการประกวดดนตรีพื้นเมืองประกอบการฟ้อน
ฟ้อนเล็บ

ภาพจาก : Akira Kaelyn / shutterstock.com

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมทำบุญและสรงน้ำองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย 
   
 • เวลา 18.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ
   
 • เวลา 19.30 น. ร่วมชมประเพณีการฟ้อนเล็บถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ของคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป ณ บริเวณลานหอกังสดาล และชมการแข่งขันการประกวดฟ้อนเล็บ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567

 • เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 99 รูป  
   
 • เวลา 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 20  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) 
   
 • เวลา 09.30 น. เคลื่อนขบวนแห่ครัวทานมาตามถนนอินทยงยศ ผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ถึงแยกประตูช้างสีเลี้ยวขวา ถึงวงเวียนช้างเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ  
   
 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร ในพระวิหารต่าง ๆ ทั้ง 4 ทิศ  
   
 • เวลา 15.00 น. ชมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ เครื่องราชสักการะ ขบวนน้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์จาก 7 อำเภอของจังหวัดลำพูน 
   
 • เวลา 16.00 น. เคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะ น้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์จาก 7 อำเภอ มาตามถนนรอบเมืองใน และเข้าสู่บริเวณมณฑลพิธีวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 15 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะบูชาพระบรมธาตุหริภุญชัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานในพิธีกล่าวคำบูชาพระบรมธาตุหริภุญชัย ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนคณะอัญเชิญน้ำทิพย์จากวัดต่าง ๆ เข้าประจำที่บริเวณสรงน้ำ ประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขึ้นสรงพระบรมธาตุหริภุญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน อัญเชิญผ้าแพรแดง ขึ้นห่มพระบรมธาตุหริภุญชัย 

  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 15 รูป เจริญชัยมงคล หัวหน้าส่วนราชการร่วมกันอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ และน้ำทิพย์จาก 7 อำเภอ ขึ้นสรงพระบรมธาตุหริภุญชัยตามลำดับ จากนั้นพุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี 

   
 • เวลา 19.00 น. ชมพิธีแห่โคมวันวิสาขบูชา เวียนเทียน สวดเบิกพร้อมกัน 4 วิหาร
บรรยากาศวัดพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย

           ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

บทความ วัดพระธาตุหริภุญชัย ที่เที่ยวลำพูน อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก : thailandfestival.org, lamphun.go.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2567 อัปเดตล่าสุด 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:20:14 8,061 อ่าน
TOP