x close

20 ที่เที่ยวลำพูน จุดเช็กอินถิ่นเมืองเหนือ แอ่วไปให้ม่วนใจ๋

           ชวนเที่ยวลำพูน สัมผัสกลิ่นอายมนตร์เสน่ห์อารยธรรมของนครหริภุญชัยในอดีต พร้อมแนะนำที่เที่ยวสุดฟินที่คู่ควรกับการไปเช็กอินสุด ๆ
           ลำพูน จังหวัดเล็ก ๆ ที่มีความน่าสนใจทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเงียบสงบ อารยธรรมที่น่าหลงใหล และเพียบพร้อมไปด้วยที่เที่ยวตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เอาเป็นว่า…ตามเราไปดูกันดีกว่าว่าเมืองลำพูนจะมีที่เที่ยวอะไรให้ได้เช็กอินบ้าง

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

1. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

           ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ซึ่งอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ซึ่งเป็นทั้งปราชญ์ที่มีคุณธรรมและนักรบที่มีความสามารถ กล้าหาญชาญชัย อีกทั้งพระนางยังเป็นผู้นำพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแผ่ในดินแดนแถบนี้จนรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันอีกด้วย โดยทั่วไปสำหรับผู้คนที่ไปกราบไหว้ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จะนิยมซื้อโคมมาเขียนคำอธิษฐานและนำไปถวายบูชาตรงหน้าลานอนุสาวรีย์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีก็จะมีพิธีบวงสรวง กราบไหว้ขอพร องค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และในวันครบรอบการสวรรคตตามปฏิทินจันทรคติ จะมีพิธีบวงสรวงกราบไหว้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตรีแห่งนครหริภุญชัยเช่นเดียวกัน
เที่ยวลำพูน 2565

ภาพจาก : amnat30 / Shutterstock.com

2. วัดสันป่ายางหลวง

           ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำพูน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1074 เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยอายุที่ยาวนานกว่าพันปี ทำให้วัดแห่งนี้ต้องผ่านพ้นหลายยุคหลายสมัย สถาปัตยกรรมของที่นี่จึงได้รับอิทธิพลมาจากหลากหลายวัฒนธรรม มีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างสวยสดงดงาม และที่โดดเด่นที่สุดคือ ศิลปะแบบหริภุญชัยแท้ ๆ อย่าง พระวิหารพระโขงเขียว หรือพระวิหารพุทธรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย ที่มีการแกะสลักลายปูนปั้นไว้ในพระวิหารอย่างสวยงาม แม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว เชิงเพดานหลังคาด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเสาพระวิหาร ก็จะแกะสลัก ลงรักปิดทองไว้ และใช้วัสดุเสาไม้ตะเคียนทอง ไม้แดง จากประเทศลาว พม่า และไทย ในการสร้าง เป็นการผสมผสานระหว่างยุคเก่ากับยุคใหม่เข้าด้วยกัน จึงถือเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำพูนที่ควรไปสักการะสักครั้ง
เที่ยวลำพูน 2565

3. วัดพระยืน

           วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำกวง เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัย เมื่อปี พ.ศ. 1213 ภายในวัดแห่งนี้มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอยู่หลายจุด เช่น เจดีย์พระยืน ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม โดยสร้างบนยกพื้นสูงเป็นชั้นลดหลั่น ลานประทักษิณชั้นบนมีเจดีย์ขนาดเล็กประจำมุม และทั้ง 4 ทิศขององค์เจดีย์ก็เป็นที่ประดิษฐานพระยืนองค์สีทอง ซึ่งกลายมาเป็นที่มาของชื่อวัดพระยืนนั่นเอง นอกจากนี้บริเวณด้านข้างและหน้าบันของพระอุโบสถวัดพระยืนจะมีภาพเขียนจิตรกรรมสวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรบรรจงได้อย่างชัดเจน
เที่ยวลำพูน 2565

4. วัดมหาวัน

          ตั้งอยู่ที่ถนนจามเทวี ชื่อเต็มคือ วัดมหาวันวนาราม เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของลำพูนที่มีอายุยาวนานถึง 1,300 ปี ในอดีตเป็นอารามหลวงในสมัยพระนางจามเทวี และเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์วัดมหาวัน ซึ่งบรรจุพระรอดลำพูน 1 ใน 5 พระเครื่องชุดเบญจภาคีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด เชื่อกันว่าพระรอดองค์นี้มีความสักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีและคุ้มครองผู้ที่ไปกราบไหว้บูชาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายและความวิบัติต่าง ๆ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม รวมถึงให้โชคลาภอีกด้วย สมัยก่อนที่นี่เป็นที่ปลุกขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและเหล่าทหารที่ต้องสู้รบในยามศึก ในปัจจุบันก็ยังเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านทั่วไป
เที่ยวลำพูน 2565

5. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

          ตั้งอยู่ในเมืองลำพูน เป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเมืองลำพูน เมืองที่มีความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาที่รุ่งเรืองจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองลำพูนผ่านภาพถ่าย ทั้งบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ต่าง ๆ โดยมีการจัดแสดงภาพ สิ่งของเครื่องใช้ และวิถีชีวิตของชาวเมืองลำพูนในอดีตได้อย่างงดงาม

เที่ยวลำพูน 2565

ภาพจาก : kwanchai / Shutterstock.com

6. ประตูท่านาง

           1 ใน 6 ประตูเมืองเก่าแก่ของนครหริภุญชัย และเป็นประตูเมืองโบราณเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรในสมัยก่อน ด้วยระบบการวางผังเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีรั้วรอบขอบชิด ปลอดภัยแข็งแรง ประตูท่านาง หรือกำแพงเมืองท่านาง มีลักษณะเป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน สร้างขนานไปกับแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่มีความสำคัญอย่างมากในจังหวัดลำพูน
เที่ยวลำพูน 2565

ภาพจาก : kwanchai / Shutterstock.com

7. กู่ช้าง กู่ม้า

           โบราณสถานที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดลำพูน ลักษณะเป็นสถูปทรงกระบอกปลายมนสอบ มีความเชื่อกันว่า กู่ช้าง เป็นสุสานของพระยาช้างภู่กล่ำงาเขียว ซึ่งเป็นช้างทรงของพระนางจามเทวี และ กู่ม้า เป็นสุสานม้าทรงของพระโอรสในพระนางเจ้าจามเทวี ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดที่คนลำพูนล้วนให้ความเคารพนับถือ และนิยมมาทำพิธีลอดท้องช้างเจ้าพ่อกู่ช้าง เพื่อหลีกเคราะห์ตามความเชื่อโบราณ
เที่ยวลำพูน 2565

ภาพจาก : Amnat Phuthamrong / Shutterstock.com

8. วัดดอยติ

           สร้างเมื่อ พ.ศ. 2025 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก ไฮไลต์โดดเด่นของวัดนี้คือ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งที่ชาวลำพูนและชาวล้านนาให้ความเคารพนับถือ เสื่อมใสศรัทธา และระลึกถึงพระคุณของท่าน
เที่ยวลำพูน 2565

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

9. วัดพระธาตุห้าดวง

           หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เวียงเจดีย์ 5 หลัง โดยตามตำนานกล่าวว่า พระนางจามเทวี กษัตริย์ผู้ครองนครหริภุญชัย ทรงได้ยินข่าวจากราษฎรเมืองลี้ว่า มีดวงแก้ว 5 ดวงปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง จึงได้เสด็จฯ มาดูด้วยพระองค์เองในเวลากลางคืน และได้ทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างจากดวงแก้วทั้ง 5 ดวงลอยอยู่บนกองดิน 5 กอง จึงได้สอบถามความเป็นมาและทราบว่าคือพระเมโตธาตุ (น้ำไคลมือ) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยล้างพระหัตถ์และน้ำไหลผ่านปลายนิ้วทั้งห้าลงพื้นดิน พระนางจึงเกิดความศรัทธาและได้สร้างพระธาตุเจดีย์ครอบกองดินทั้ง 5 กองไว้ และมีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางศาสนา โดยทุกวันที่ 20 เมษายน ของทุกปี จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุห้าดวง เพื่อแสดงถึงว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่องค์พระประทีปแก้วได้เคยเสด็จมาส่องแสงจรัสจ้าเป็นประทีปส่องนำปัญญาแก่ชาวบ้านที่พบเห็น
เที่ยวลำพูน 2565

10. วัดพระธาตุดวงเดียว

          อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่งดงามในอำเภอลี้ ตามตำนานเล่าว่า พระนางจามเทวี ผู้สร้างเมืองลี้ ได้รวบรวมไพร่พลอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ได้พบกับช้างมงคล จึงได้อธิษฐานและเดินทางล่องมาตามแม่น้ำปิงจนถึงแม่น้ำลี้ ได้พบสถานที่เหมาะสำหรับตั้งบ้านเรือนเป็นหินใหญ่คล้ายไข่นกยูง ช้างมงคลก็ล้มลงที่จุดนั้น พระนางจามเทวีจึงเผาซากช้างและสร้างเจดีย์ครอบไว้ และเรียกว่า เจดีย์ดวงเดียว
เที่ยวลำพูน 2565

11. แก่งก้อ

         ชวนเที่ยว แก่งก้อ ทะเลสาบวิวสวย เงียบสงบ ในจังหวัดลำพูน  ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนภูมิพล ทำให้น้ำจากลำห้วยแม่ก้อที่บรรจบกับแม่น้ำปิงไหลลงมาสู่พื้นที่แห่งนี้จนเกิดเป็นทะเลสาบ มีบรรยากาศโดยรอบที่งดงาม รายล้อมไปด้วยขุนเขา ต้นไม้สีเขียว ทำให้พื้นที่บริเวณนี้กลายเป็นสถานที่พักผ่อน นั่งเล่น ถ่ายรูป และดื่มด่ำไปด้วยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถล่องเรือไปตามทะเลสาบ ชมวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน เช่น น้ำตกอมเป น้ำตกอุมปาด เกาะคู่สร้างคู่สม ผาเต่า ผาพระนอน ผาคันเบ็ด แก่งสร้อย ถ้ำแก่งสร้อย พระธาตุแก่งสร้อย พระบาทบ่อลม เขื่อนภูมิพล เป็นต้น

เที่ยวลำพูน 2565

          แก่งก้อ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิงประมาณ 23 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเดินทางได้สะดวกและสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ใครชอบบรรยากาศการนอนแพ บริเวณแก่งก้อก็มีแพพักไว้บริการด้วยเช่นกัน

12. ทุ่งกิ๊ก

           ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง โดยอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นลานกว้างขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นจุดกางเต็นท์ได้ มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติอยู่ท่ามกลางป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ จึงเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์ป่าจำพวกเก้ง กวาง หมูป่า กระต่ายป่า ไก่ป่า และนกหายากชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนกหัวขวานใหญ่สีดำ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ นกเหยี่ยวตีนแดง นกกระทาทุ่ง เป็นต้น ในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีดอกไม้ป่าหลายชนิดพากันบานเต็มทุ่งกิ๊กสวยงามน่าชมมาก
เที่ยวลำพูน 2565

13. จุดชมวิวผาแดงหลวง

           เป็นจุดชมวิวบนความสูงระดับ 1,000 เมตร ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของอุทยานเพราะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นและตกที่สวยติดอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ลักษณะของผาแดงหลวงจะเป็นหน้าผาสูงชัน ตั้งตระหง่านอยู่คู่กับแม่น้ำปิงที่ไหลลดเลี้ยวไปตามหุบเขา ยามได้ขึ้นมาเห็นภาพดวงอาทิตย์ค่อย ๆ โผล่พ้นจากทิวเขาจะเกิดเป็นแสงจาง ๆ และส่องสว่างขึ้นตามลำดับ บวกกับทะเลหมอกในฤดูหนาวก็ยิ่งเป็นภาพที่งดงามสุดจะบรรยายเลยทีเดียว ทั้งนี้ จุดชมวิวผาแดงหลวงจะเปิดให้ขึ้นชมเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเท่านั้น นักท่องเที่ยวคนไหนที่อยากขึ้นไปชมความงามแนะนำให้สอบถามกับทางอุทยานก่อนทุกครั้ง
เที่ยวลำพูน 2565

14. น้ำตกก้อหลวง

           เรียกได้ว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและเป็นที่รู้จักอย่างมากในจังหวัดลำพูน สำหรับน้ำตกก้อหลวงตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ 22 กิโลเมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานเทาดำและหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงต่างระดับลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 7 ชั้น มีความสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณรอบ ๆ เป็นหินปูนและมีน้ำไหลตลอดปี ทำให้เกิดหินงอก-หินย้อยขึ้นมากมาย มีแอ่งน้ำสีมรกตขนาดใหญ่ใสสะอาด ทำให้มีปลามาอาศัยอยู่หลายชนิด
เที่ยวลำพูน 2565

15. น้ำตกตาดสะตอ

           อีกหนึ่งที่เที่ยวที่น่าสนใจในอุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน นั่นคือ น้ำตกตาดสะตอ ซึ่งอยู่ในเส้นทางเดียวกับน้ำตกก้อหลวงที่ไหลขนานมากับทางเดินเท้า และไหลตกลงมาจากผาหินสูงประมาณ 15 เมตร ลงมายังแอ่งน้ำสีมรกตด้านล่าง บริเวณหน้าผาซึ่งเป็นหินปูนอ่อนสีน้ำตาล แต่ที่บริเวณน้ำตกตาดสะตอจะห้ามลงเล่นน้ำ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าเข้าไปรับชมความงามได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
เที่ยวลำพูน 2565

16. วัดพระพุทธผาหนาม

           วัดสวยที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปี ตั้งอยู่บนยอดเขา เดิมทีเป็นวัดร้าง แต่ได้รับแรงศรัทธาจากคนในหมู่บ้าน ช่วยกันบูรณะและพัฒนาวัดนี้ให้กลายเป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งของอำเภอลี้ ภายในวัดมี 2 จุดไฮไลต์ให้ได้ชม คือ ตัววัดที่ตั้งอยู่ด้านล่างจะมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของครูบาอภิชัยขาวปีเป็นจุดเด่น ซึ่งภายในวัดได้เก็บร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของท่านไว้ในโลงแก้ว หอปราสาทรักษาศพ ณ วัดพระพุทธบาทผาหนาม แห่งนี้ และในทุกวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี จะมีประเพณีเปลี่ยนผ้าห่อสรีระซึ่งมีผู้คนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ส่วนอีกจุดคือ องค์พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดดอย 2 องค์ ได่้แก่ พระธาตุทองและพระธาตุขาว โดยมีสะพานไว้สำหรับเดินเชื่อมถึงกัน นอกจากจะได้กราบไหว้พระธาตุแล้ว ด้านบนยังถือเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่มีความสวยงาม สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอลี้ได้แบบ 360 องศาอีกด้วย
เที่ยวลำพูน 2565

17. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

          เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอลี้ และยังเป็นวัดประจำหมู่บ้านของชาวปกาเกอะญออีกด้วย บริเวณทางเข้าวัดจะมีอนุสาวรีย์พระครูบาชัยวงศาตั้งอยู่ วัดพระพุทธบาทห้วยต้มมีบริเวณกว้างขวาง เป็นศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนห้วยต้ม ภายในมีเอกลักษณ์ที่สวยงามด้วยความเป็นล้านนา ทำจากศิลาแลงที่ขุดได้จากบ่อศิลาแลง ด้านหลังของวัดมีสถานที่สำคัญ ได้แก่ วิหารพระเมืองแก้ว ที่องค์พระธาตุได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม เป็นสถานที่บรรจุสรีระทิพย์ของหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา และพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เจดีย์สีทองอร่ามที่จำลองมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศเมียนมา รายล้อมไปด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ ทั้งหมด 16 องค์
เที่ยวลำพูน 2565

อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

18. สะพานทาชมภู

           สะพานทาชมภู หรือสะพานขาวทาชมภู อยู่ในบริเวณของบ้านทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา ตั้งอยู่ระหว่างสถานีขุนตานกับสถานีทาชมภู เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีทรงโค้งสีขาวในสไตล์สถาปัตยกรรมแบบฝั่งตะวันตก เรียกได้ว่าเป็นสะพานสีขาวแห่งประวัติศาสตร์ เพราะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 และสร้างเสร็จในอีก 2 ปีต่อมา ใช้เป็นเส้นทางสัญจรรถไฟจากลำปางมายังเชียงใหม่ เพื่อข้ามลำน้ำแม่ทานั่นเอง ปัจจุบันสะพานทาชมภูกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเช็กอินกันเมื่อครั้งไปเที่ยวจังหวัดลำพูน และในทุก ๆ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือวันวาเลนไทน์ของทุกปี ก็จะมีการจัดงานแห่งความรักขึ้น โดยจะมีคู่รักพากันมาจดทะเบียนสมรสที่สะพานทาชมภูแห่งนี้อีกด้วย
เที่ยวลำพูน 2565

19. อุโมงค์ขุนตาน

            อุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่มีความยาวถึง 1,352.10 เมตร เป็นอุโมงค์เดียวในประเทศไทยที่มีตราครุฑสีแดงประดิษฐานอยู่เหนือปากอุโมงค์ เป็นสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในจุดที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความสูง 578 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ซึ่งสามารถพาขึ้นไปถึงดอยขุนตาลได้เลย จุดเด่นของอุโมงค์อยู่ที่ปากทางเข้าที่ก่อด้วยอิฐสีแดงตัดกับสีเขียวของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมนักท่องเที่ยวจึงนิยมมาถ่ายรูปเช็กอินที่อุโมงค์แห่งนี้เมื่อมาเยือนถึงถิ่นลำพูนนั่นเอง
เที่ยวลำพูน 2565

ภาพจาก : srimapan / Shutterstock.com

20. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

          เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีพื้นที่กว่า 159,556.25 ไร่ ด้วยสภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ เต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ทำให้อุทยานแห่งนี้เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำหรับสายตั้งแคมป์ที่อยากมากางเต็นท์นอนเล่นชมวิวสวย ๆ กัน
เที่ยวลำพูน 2565

          จังหวัดลำพูน เมืองเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ น่ารัก เงียบสงบ ไม่จอแจ เหมาะสำหรับการมาเที่ยวพักผ่อนแบบสโลว์ไลฟ์ แถมที่เที่ยวก็มีให้เลือกครบทั้งที่เที่ยวแนวธรรมชาติและที่เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ครบจบในจังหวัดเดียวแบบนี้คงต้องหาโอกาสไปเยือนสักครั้งซะแล้ว

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
20 ที่เที่ยวลำพูน จุดเช็กอินถิ่นเมืองเหนือ แอ่วไปให้ม่วนใจ๋ อัปเดตล่าสุด 10 สิงหาคม 2566 เวลา 18:10:55 111,705 อ่าน
TOP