x close

งานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567 เที่ยวงานบุญใหญ่ประจำปีของภาคอีสาน

          งานนมัสการพระธาตุพนม 2567 อัปเดตกำหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2567

          สายเที่ยว สายบุญ เตรียมตัวให้พร้อม ไปสักการะ พระธาตุพนม ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสาน กันที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ รวม 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 เที่ยวนครพนม กับงานบุญใหญ่ ไปกราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมหน้ากันได้เลย
พระธาตุพนม

ภาพจาก : Yanisa C / Shutterstock.com

งานเทศกาลนมัสการ
องค์พระธาตุพนม 2567

           งานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม เป็นงานบุญใหญ่ประจำจังหวัดนครพนม ซึ่งจัดขึ้นในทุก ๆ ปี เป็นงานบุญประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุพนม และสำหรับปีนี้ งานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
งานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

กำหนดการและกิจกรรมต่าง ๆ ในงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 07.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธีและข้าโอกาสพระธาตุพนม (กลุ่มคนที่มีหน้าที่ดูแลรักษาพระธาตุพนม ในสมัยก่อน) พร้อมกัน ณ ท่าด่านอำเภอธาตุพนม (ริมฝั่งแม่น้ำโขง) 

 • เวลา 08.00 น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อแห่มายังวัดพระธาตุพนม ตามถนนกุศลรัษฎากร เข้าสู่วัดพระธาตุพนม แห่เวียนประทักษิณรอบพระธาตุพนม 1 รอบ อัญเชิญประดิษฐานที่พระวิหารหอพระแก้ว

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

 • เวลา 15.30 น. พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2567 

 • เวลา 18.30 น. การแสดงธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 04.00 น. ทำวัตรเช้า

 • เวลา 06.00 น. ตักบาตรข้าวเหนียวรอบองค์พระธาตุพนม

 • เวลา 07.00 น. แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม ถวายผ้าห่มพระธาตุพนม ถวายข้าวพีชภาค เสียค่าหัว และตักบาตรคู่อายุ

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

 • เวลา 19.00 น. การแสดงธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

 • เวลา 20.00 น. ชมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และชมหมอลำพื้นบ้าน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

 • เวลา 04.00 น. ทำวัตรเช้า 

 • เวลา 06.00 น. ตักบาตรข้าวเหนียวรอบองค์พระธาตุพนม

 • เวลา 07.00 น. แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม ถวายผ้าห่มพระธาตุพนม ถวายข้าวพีชภาค เสียค่าหัว และตักบาตรคู่อายุ

 • เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

 • เวลา 19.00 น. การแสดงธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

 • เวลา 20.00 น. ชมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และชมหมอลำพื้นบ้าน

 • เวลา 24.00 น. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนำคารวะองค์พระธาตุพนม และกล่าวปิดงาน จุดพลุดอกไม้ไฟ

กำหนดการงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

กำหนดการงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

กำหนดการงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

กำหนดการงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

          นอกจากนี้ด้านหน้าของพระธาตุพนมยังเปิดเป็นพื้นที่ของร้านรวงต่าง ๆ มาตั้ง ทั้งร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อฟ้าแฟชั่น สินค้าโอทอป และร้านค้าต่าง ๆ มากมาย งานนี้ได้เที่ยวงานวัดกันเต็มที่ 9 วัน 9 คืนไปเลย

ประวัติงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม

         งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม เป็นงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนครพนม ซึ่งจัดสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 หรือช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีผู้คนเดินทางมาร่วมงานอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะผู้คนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและลาว ที่มีความเคารพศรัทธาพระธาตุพนมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความเชื่อว่า พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีวอก และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วย ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญ กราบไหว้ สักการะพระธาตุพนมมากมาย

พระธาตุพนม

ภาพจาก : Chaton Chokpatara / Shutterstock.com

กิจกรรมภายในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม

 • พิธีอัญเชิญพระอุปคุต : ในวันแรกของการจัดงานจะมีการประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมแม่น้ำโขงเพื่อไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อขอให้องค์พระอุปคุตช่วยปกปักรักษาไม่ให้เกิดขึ้นภัยอันตรายใด ๆ จนกว่างานจะสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี และจะมีการแห่เครื่องสักการบูชาของชนเผ่าต่าง ๆ ทั้ง 7 เผ่าในนครพนม เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลที่สืบทอดต่อกันมา
   

 • การห่มผ้าพระธาตุ : อีกหนึ่งพิธีที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยมีความเชื่อว่า การทำบุญห่มผ้าพระธาตุนั้นถือเป็นอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ เสมือนถวายผ้าไตรห่มคุมพระวรกายของพระพุทธเจ้า ทำให้มีผู้คนมากมายมาร่วมถวายผ้าห่มพระธาตุพนมนั่นเอง
   

 • พิธีกรรมถวายพีชภาคและเสียค่าหัว : เป็นพิธีสำคัญที่ข้าโอกาสทุกคนถือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยข้าวพีชภาค หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว มันแกว กล้วย อ้อย พริก มะเขือ และผลผลิตอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนั่นเอง

พระธาตุพนม

          งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม นับว่าเป็นงานบุญที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในภาคอีสาน อีกทั้งยังเป็นงานบวงสรวงประจำปีองค์พระธาตุ ซึ่งมีอายุกว่า 2,500 ปี ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

บทความ เที่ยวนครพนม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนม 2567 เที่ยวงานบุญใหญ่ประจำปีของภาคอีสาน อัปเดตล่าสุด 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17:57:08 13,292 อ่าน
TOP