x close

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร กราบไหว้ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนม

         วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ทั้งสวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธา
          วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม นับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อีกทั้งยังเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนมที่ยังคงความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปอย่างไม่เสื่อมคลาย หลายคนมีโอกาสได้มาที่นี่ และอีกหลายคนเช่นกันที่ยังไม่เคยได้มา วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่อที่ว่าไปรอบนี้จะได้สัมผัสเสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้ให้มากขึ้นกัน

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุพระพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อยู่ที่ไหน

         วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำโขง เรียกได้ว่าตั้งอยู่แทบจะใจกลางอำเภอพระธาตุพนมเลยทีเดียว เป็นศาสนสถานที่คนไทยและพี่น้องชาวลาวให้ความนับถือ นิยมเดินทางมากราบไหว้บูชากันอย่างเนืองแน่น นอกจากเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์อีกด้วย 

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ประวัติ

         วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ทั้งยังเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติควบคู่มากับองค์พระธาตุพนม ทั้งนี้ มีองค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์เป็นปูชนียสถานที่สําคัญ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแล้ว ภายในยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น

  • พระอุโบสถ ภายในประดิษฐานพระประธาน นามว่า “พระองค์แสนศาสดา”
  • ลานหอพระแก้ว “พระพุทธมารวิชัยศาสดา” องค์พระประธานในหอพระแก้วประดิษฐานอยู่เด่นเป็นสง่าหน้าองค์พระธาตุพนม
  • เสาอินทขีล ทำด้วยศิลาล้วน ซึ่งมีท้าวพญาทั้ง 5 ผู้สร้างพระธาตุพนมในยุคแรก ได้นำมาจากที่ต่าง ๆ แล้วฝังไว้บริเวณรอบพระธาตุทั้ง 4 มุม เสาศิลานี้สันนิษฐานว่าเป็นเสาปักเขตแดนศาสนสถาน
  • พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรัตนโมลีศรีโคตรบูร เป็นที่เก็บรวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุต่าง ๆ รวมทั้งภาพเขียนประวัติวัดพระธาตุพนม
วัดพระธาตุพนม

  • บ่อน้ำพระอินทร์ บ่อน้ำเก่าแก่ที่ขุดแต่โบราณ แต่ก่อนพระภิกษุ สามเณร แม่ชีในวัด และประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียง อาศัยตักน้ำจากบ่อนี้ไปดื่มกินและสรงน้ำพระธาตุ ซึ่งทางราชการได้ตักน้ำในบ่อแห่งนี้นำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญ ๆ เป็นประจำตลอดมา
  • หอพระนอน หรือ หอพระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธบาทจำลองในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อยู่นอกเขตพุทธาวาส ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์และพระพุทธบาทจำลอง ว่ากันว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุมาก่อนที่จะบรรจุในอุโมงค์ใต้องค์พระธาตุพนม
  • มหารัตนศาลา เป็นที่ประดิษฐานพระสังกัจจายน์ไม้เก่าแก่โบราณ มีพระสังกัจจายน์องค์ใหม่ประดิษฐานไว้ข้างหน้าอีก 1 องค์
  • ต้นศรีมหาโพธิ์ ต้นโพธิ์ต้นนี้นำมาจากประเทศอินเดีย รัฐบาลไทยได้มอบให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) มาปลูกไว้เมื่อปี พ.ศ. 2495
  • สถูปอิฐพระธาตุพนมองค์เดิม ทางวัดได้นำเศษอิฐในคราวองค์พระธาตุล้มมาก่อขึ้นเป็นสถูปสูง 8 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงและกราบไหว้บูชา
  • หนองสระพัง สระเก็บน้ำโบราณ ตั้งอยู่ห่างจากพระธาตุพนมประมาณ 300 เมตร

องค์พระธาตุพนม ประวัติ

          จากการขุดค้นทางโบราณคดีพบว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ตามตำนานกล่าวว่า ผู้สร้างคือพระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ โดยภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของมีค่าอีกมากมาย
วัดพระธาตุพนม

         ต่อมาวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ได้เกิดเหตุการณ์พระธาตุพนมล้มลงมาทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุและมีฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิมจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2522

         ปัจจุบันพระธาตุพนมเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ มีลวดลายสลักลงบนแผ่นอิฐสวยงาม มีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร บนยอดพระธาตุเป็นฉัตรทองคำ มีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม และมีพลอยประดับงดงาม

องค์พระธาตุพนม กับพระธาตุประจำวันเกิด

         องค์พระพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก มีความเชื่อกันว่า ใครที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์บุญบารมีและมีผู้คนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนี้ ในวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี จะมีการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งยังได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวนครพนมที่น่าสนใจ

คำกล่าวบูชาพระธาตุพนม

คาถาบูชาพระธาตุพนม

         ปุริมายะ, ทักขิณายะ, ปัจฉิมายะ, อุตตะรายะ, เหฏฐิมายะ, อุปะริมายะ ทิสายะ, กะปะณะคิริสะมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธอุรังคะธาตุง สิระสา นะมามิ

คำไหว้ยอด

         เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา
          โดยสิ่งของที่นิยมนำมาบูชาองค์พระธาตุพนม คือ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีแดง ธูป 6 ดอก เทียน 2 เล่ม นิยมเดินรอบองค์พระธาตุพนม 3 รอบ หลังจากนั้นกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และยังมีการห่มผ้าองค์พระธาตุ (สามารถติดต่อกับทางวัด) มีซุ้มจำหน่ายดอกไม้จำหน่ายตามแต่จะศรัทธา
วัดพระธาตุพนม

ภาพจาก : Surachet Jo / Shutterstock.com

         แนะนำนิดหนึ่งว่า…เวลาเดินรอบองค์พระธาตุพนมอากาศค่อนข้างร้อน ให้พกร่ม หมวก ติดตัวไปด้วย รวมถึงถุงเท้าเอาไว้ใส่กันร้อน (เนื่องจากต้องถอดรองเท้า) จะได้กราบไหว้ขอพรกันอย่างสบายใจ

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร การเดินทาง

          ถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารมาลงที่อำเภอธาตุพนมได้เลย ไม่ต้องเข้าตัวเมืองนครพนมก่อน มีทั้งขนส่ง 999 และนครชัยแอร์ เมื่อถึงท่ารถธาตุพนมแล้วต่อรถสกายแล็บมาที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้เลย
วัดพระธาตุพนม

ภาพจาก : MR. AEKALAK CHIAMCHAROEN / Shutterstock.com

          หรือใครที่มาเที่ยวนครพนมและพักค้างคืนในตัวเมือง ก็สามารถเดินทางมาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้โดยสะดวกเช่นกัน เพราะมีรถโดยสารวิ่งระหว่างนครพนม-พระธาตุพนม ตลอดวัน ทั้งรถสองแถวและรถตู้ นครพนม-มุกดาหาร (วิ่งผ่านพระธาตุ) เลือกขึ้นได้ตามแต่สะดวก ใครอยากได้อารมณ์ชิล ๆ แนะนำให้นั่งสองแถว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงก็ถึงที่หมายแล้ว

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่จอดรถ

          ด้วยความที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นวัดที่มีชื่อเสียง ทำให้แต่ละวันผู้คนเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับใครที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา จริง ๆ ทางวัดมีที่จอดรถอยู่หลายจุด สามารถเลือกได้ตามสะดวก รับรองว่ามีที่จอดรถเพียงพอแน่นอน
วัดพระธาตุพนม

         วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จึงนับเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่สำคัญของจังหวัดนครพนม และเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศ คุ้มค่าแก่การมาเยือนแน่นอน ^ ^
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ เที่ยววัด ไหว้พระธาตุปีเกิด ที่เที่ยวนครพนม อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร, เว็บไซต์ nakhonphanom.go.th, เว็บไซต์ thai.tourismthailand.org
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร กราบไหว้ ขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนม อัปเดตล่าสุด 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:40:14 25,440 อ่าน
TOP