x close

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร 2566 ทำบุญไหว้พระ เที่ยวงานวัดประจำปี 12 วัน 12 คืน

           ยิ่งใหญ่อลังการ งานนมัสการหลวงพ่อโสธร 2566 งานประเพณีใหญ่ประจำปีของฉะเชิงเทรา กำหนดวันแล้ว 24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
           วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโสธร เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา ในทุก ๆ ปีจะมีการจัด งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นงานประเพณีใหญ่ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งในปีนี้ ประเพณี นมัสการหลวงพ่อโสธร 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กำหนดวันจัดงานและรายละเอียดต่าง ๆ ออกมาแล้ว บอกเลยว่าสายบุญที่มีใจศรัทธาต่อหลวงพ่อโสธรทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะหนึ่งปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
หลวงพ่อโสธร

ประวัติ งานนมัสการหลวงพ่อโสธร

          ประเพณีงานนมัสการหลวงพ่อโสธรประจำปี เป็นงานประเพณีที่จัดสืบทอดต่อกันมากว่าร้อยปีแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมร่วมชมพิธีเปิดงานและชมขบวนความสวยงามของขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ ร่วมนมัสการและขอพรจากองค์หลวงพ่อโสธรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การชมคอนเสิร์ตจากศิลปิน นักร้องชื่อดัง พร้อมกับซื้อสินค้าราคาถูก และชมการแสดงมหรสพอื่น ๆ อีกมากมายตลอดงาน

ช่วงเวลาในการจัดงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร

          ในแต่ละปี วัดโสธรวรารามวรวิหาร จะจัดงานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธรปีละ 3 ครั้ง โดยกำหนดวันทางจันทรคติตามลำดับ คือ
 

 1. งานเทศกาลกลางเดือน 5 : ตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ จนถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 รวม 3 วัน เทศกาลนี้จัดฉลองสมโภชเนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นวันคล้ายวันที่อาราธนาหลวงพ่อขึ้นจากแม่น้ำ แล้วอัญเชิญท่านมาประดิษฐานที่วัดโสธรวรวิหาร
   

 2. งานเทศกาลกลางเดือน 12 : ระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 รวม 5 วันเทศกาลนี้ได้จัดสืบต่อกันมานานกว่าร้อยปีแล้ว คือเริ่มจัดขึ้นราวปี พ.ศ. 2434 โดยมีมูลเหตุมาจากในปีนั้นประชาชนในท้องถิ่นประสบทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนแล้ง ทำการเพาะปลูกไม่ได้ผล ทั้งยังเกิดโรคอหิวาต์และฝีดาษระบาดทั่วไป ทำให้ผู้คนและสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็นจำนวนมาก เมื่อถึงคราวเข้าตาจนเช่นนี้ ชาวบ้านต่างพากันบนบานศาลกล่าวต่อหลวงพ่อโสธรให้ช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์ภัยเหล่านี้ ด้วยการปิดทองบ้าง ด้วยมหรสพสมโภช และด้วยสิ่งอื่น ๆ กล่าวกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโสธรเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่บันดาลให้เกิดฝนโปรยปรายลงมา ทำให้แผ่นดินชุ่มชื้น โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ หายเป็นปลิดทิ้ง ชาวบ้านจึงร่วมใจกันจัดงานฉลองสมโภชครั้งใหญ่เพื่อแก้บน

  เดิมงานเทศกาลในเดือนนี้มี 3 วัน คือ วันขึ้น 14-15 ค่ำ และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 ได้จัดเพิ่มขึ้นอีก 2 วัน คือ วันขึ้น 12-13 ค่ำ เดือน 12 รวมทั้งสิ้นเป็น 5 วัน และถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้ โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ จะมีการแห่หลวงพ่อทางบก วันขึ้น 15 ค่ำ มีการแห่ทางน้ำ และวันแรม 1 ค่ำ ซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีการเวียนเทียนและสรงน้ำพระ 

   

 3. งานเทศกาลตรุษจีน : ระหว่างวันขึ้น 1-5 ค่ำ เดือน 3 รวม 5 วัน เป็นงานเทศกาลที่จัดตามจันทรคติของจีน คือ ตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ปีใหม่ (ชิวอิก) ไปจนถึงวันขึ้น 5 ค่ำ (ชิวโหงว) รวม 5 วัน 5 คืน ถ้าเทียบเป็นเดือนไทยก็คือราวเดือนยี่หรือเดือนสามนั่นเอง 

หลวงพ่อโสธร

ภาพจาก : Phongsak Meedaenphai / Shutterstock.com

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร 2566
จัดวันไหน

          จากข้อมูล เฟซบุ๊ก รู้เรื่องแปดริ้ว (วันที่ 22 สิงหาคม 2566) ได้มีการประกาศเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 วัน 12 คืน

          กิจกรรมสำคัญภายในงานคือ ขบวนแห่หลวงพ่อโสธรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยสำหรับการแห่ทางน้ำจะอัญเชิญแห่หลวงพ่อโสธรผ่าน 14 ท่าน้ำด้วยกัน อีกทั้งในช่วงของการจัดงาน ทางวัดโสธรวรารามวรวิหารได้เปิดวัดให้ทุกคนสามารถเดินทางมากราบสักการะหลวงพ่อโสธรได้ถึงเวลาเที่ยงคืนเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีการออกบูธต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน สินค้าราคาถูกจากโรงงาน สินค้า OTOP สินค้าจากเกษตรกร ผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ รวมถึงสวนสนุกชุดใหญ่ที่ได้มาตรฐานหลายรายการ และคอนเสิร์ตศิลปินดังทุกค่ำคืน

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา Pr8Riew

กำหนดการ
พิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ปี 2566

          สำหรับกำหนดการพิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 มีดังนี้ 
 
 • วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

  - เวลา 07.49 น. ขบวนรถแห่องค์หลวงพ่อโสธร (จำลอง) ทางบก เริ่มต้นจากบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ไปตามเส้นทางที่กำหนด (ถนนรอบนอกในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา)
   
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

  - เวลา 06.30 น. ขบวนเรือแห่องค์หลวงพ่อโสธร (จำลอง) ทางน้ำ เริ่มต้นจากท่าน้ำวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ล่องไปทางอำเภอบางปะกง
   
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 

  - เวลา 06.30 น. ขบวนเรือแห่องค์หลวงพ่อโสธร (จำลอง) ทางน้ำ เริ่มต้นจากท่าน้ำวัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ล่องไปทางอำเภอบางคล้า
ขบวนแห่หลวงพ่อโสธร

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก รู้เรื่องแปดริ้ว

งานนมัสการหลวงพ่อโสธร

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก รู้เรื่องแปดริ้ว

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดูรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา Pr8Riew โทรศัพท์ 0-3851-4794, เฟซบุ๊ก วัดโสธรวราราม วรวิหาร โทรศัพท์ 0-3851-1048 และ เฟซบุ๊ก รู้เรื่องแปดริ้ว โทรศัพท์ 06-2710-9889
หลวงพ่อโสธร

         งานนมัสการหลวงพ่อโสธร ถือเป็นงานประเพณีใหญ่ประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะมีเหล่าพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว รวมถึงผู้คนในพื้นที่ เดินทางไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากจะเป็นงานบุญใหญ่แล้ว ยังเป็นงานวัดที่จัดเต็มทั้งร้านอาหาร ร้านขายของ เครื่องเล่นต่าง ๆ มาออกร้านกันมากมาย งานนี้เต็มอิ่มทั้งบุญและความสนุกสนานแบบจัดเต็มแน่นอน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ หลวงพ่อโสธร วัดหลวงพ่อโสธร เที่ยวฉะเชิงเทรา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานนมัสการหลวงพ่อโสธร 2566 ทำบุญไหว้พระ เที่ยวงานวัดประจำปี 12 วัน 12 คืน อัปเดตล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:28:09 66,504 อ่าน
TOP