x close

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน ถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี 2566

         อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เปิดการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 30 เมษายน 2566

         ใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายลุย เห็นทีว่าได้เวลาเก็บกระเป๋าเตรียมออกลุยธรรมชาติกันอีกครั้ง เมื่ออุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศเปิดการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี 2566 สำหรับปีนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้น เพื่อที่ว่านักท่องเที่ยวจะได้เตรียมตัวกัน ถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลา มาอัปเดตกันเลยดีกว่า 

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
เปิดถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น 2566
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

เปิดการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี 2566

         ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park ได้ประกาศเกี่ยวกับการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม - 30 เมษายน โดยเริ่มให้เปิดจองวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

ข้อกำหนดและขั้นตอนการลงทะเบียนท่องเที่ยว

         สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจกับการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนท่องเที่ยว ดังนี้ 

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

         1. อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จะดำเนินการเปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2566

         2. เปิดบริการ ทุกวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ / แบ่งรอบการท่องเที่ยวออกเป็น 3 รูปแบบ

         - รูปแบบที่ 1 ถ้ำเสาหิน (วันศุกร์)  ➡ ถ้ำนกนางแอ่น (วันเสาร์) (จำนวน 2 วัน 1 คืน) 

         - รูปแบบที่ 2️ ถ้ำนกนางแอ่น (วันศุกร์) ➡ ถ้ำเสาหิน (วันเสาร์) (จำนวน 2 วัน 1 คืน)

         - รูปแบบที่ 3️ ถ้ำนกนางแอ่น  แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย (จำนวน 1 วัน) 

         *** โดยรับนักท่องเที่ยวรอบละ 12 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 10 คน เพื่อเป็นการจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยว ให้อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับได้ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

         3. นักท่องเที่ยว ควรมีช่วงอายุ 15-60 ปี มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ความดันโลหิต และควรมีความสามารถในการว่ายน้ำ และแสดงหลักฐานผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ATK ก่อนการประกอบกิจกรรม

         4. นักท่องเที่ยว**ควรศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น และเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวถ้ำมาเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจลงทะเบียนกับทางอุทยานแห่งชาติ

         5. เมื่อนักท่องเที่ยวลงทะเบียนทางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการลงทะเบียน (เงินมัดจำคนละ 500 บาท เลขที่บัญชี 020410152324 ธนาคารออมสิน สาขาทองผาภูมิ ชื่อบัญชี การบริหารจัดการท่องเที่ยวถ้ำ) และหน้าบัตรประชาชนสมาชิกทุกคน จำนวน 1 ชุด ทาง Email : regis.lamkhlongngu@gmail.com ภายในเวลา 3 วัน หลังการลงทะเบียน หากเกินกำหนดเวลา ทางอุทยานแห่งชาติ จะตัดสิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวในลำดับถัดไป

         6. เบอร์โทรศัพท์สำหรับรับลงทะเบียน ***เปิดรับสายตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 เฉพาะช่วงเวลาลงทะเบียน จนกว่าจะเต็ม โทร. 08-3151-8320, เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูล (สำนักงาน) โทร. 08-4913 -2381 และ Email : ส่งข้อมูลการลงทะเบียน regis.lamkhlongngu@gmail.com

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

กำหนดการท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ในแต่ละรูปแบบ

          อย่างที่บอกไปแล้วข้างต้นว่า การท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดรูปแแบบการท่องเที่ยวออกเป็น 3 แบบ ซึ่งแต่ละแบบมีกำหนดการต่าง ๆ ดังนี้

กำหนดการท่องเที่ยวรูปแบบที่ 1 ถ้ำเสาหิน (วันศุกร์)  ➡ ถ้ำนกนางแอ่น (วันเสาร์) (จำนวน 2 วัน 1 คืน) 

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

กำหนดการท่องเที่ยวรูปแบบที่ 2️ ถ้ำนกนางแอ่น (วันศุกร์) ➡ ถ้ำเสาหิน (วันเสาร์) (จำนวน 2 วัน 1 คืน)

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

กำหนดการท่องเที่ยวรูปแบบที่ 3️ ถ้ำนกนางแอ่น แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย (จำนวน 1 วัน)
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

ตัวอย่างเอกสารและใบลงทะเบียนท่องเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น

         +++ ตัวอย่างการแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

         +++ ใบลงทะเบียนเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

การเตรียมตัวในการเข้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น

         นักท่องเที่ยวที่จะท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน และถ้ำนกนางแอ่น จำเป็นต้องเตรียมตัวและร่างกายให้พร้อม ดังนี้

การเตรียมตัวเข้าถ้ำ 

         1. เสื้อที่สวนใส่ต้องรัดกุม (เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว) และไม่อมน้ำ

         2. รองเท้าหุ้มส้น หรือหุ้มข้อที่ไม่อมน้ำ และมีดอกยางยึดเกาะพื้น ไม่ใส่รองเท้าแตะที่มีสายรัดส้น หรือรองเท้าแตะธรรมดา

         3. ต้องสวมใส่ชูชีพทุกครั้ง

         4. ควรมีเป้สะพายหลังแบบกันน้ำได้ ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อความคล่องตัวในการเดินทาง

         5. นักท่องเที่ยวเตรียมตัวทางด้านร่างกาย ต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และเตรียมยาประจำตัว

         6. ไม่สวมใส่ของมีค่าต่าง ๆ 

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ข้อปฏิบัติในการเข้าถ้ำ 

         1. ห้ามแตะต้องกลุ่มหินต่าง ๆ เช่น หินงอก หินย้อย เป็นต้น รวมทั้งหยดน้ำที่หยดลงมาตามกลุ่มหินดังกล่าว เพราะไขมันที่เกิดจากเหงื่อของตัวเราจะทำปฏิกิริยากับหินเหล่านี้ จนทำให้หยุดการเจริญเติบโต เรียกว่า “หินตาย”

         2. ห้ามตี เคาะหิน เพื่อทดสอบดูว่ามีเสียงคล้ายดนตรีหรือไม่ ซึ่งนอกจากเหตุผลตามข้อแรกแล้ว ยังต้องคำนึงหากทุกคนที่เข้ามาเที่ยวถ้ำต่าง ๆ เคาะตามกัน และมีการเคาะมาก ๆ อาจเกิดการพังทลายลงมา 

         3. ห้ามสูบบุหรี่ ก่อกองไฟ และจุดธูปเทียน เนื่องจากในถ้ำมีปริมาณออกซิเจนน้อย และเป็นการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น นอกจากจะเป็นการรบกวนสัตว์ อีกทั้งเขม่าควันจะไปเกาะเคลือบถ้ำ ซึ่งทำให้ระบบนิเวศภายในถ้ำเสียหายได้

         4. ห้ามนำอาหารเข้าไปกินในถ้ำ รวมถึงทิ้งเศษขยะมูลฝอยใด ๆ 

         5. ห้ามส่งเสียงดังหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนก่อความรำคาญให้แก่สัตว์ รวมถึงห้ามยิงปืน จุดประทัด และจุดวัตถุระเบิด

         6. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในถ้ำ

         7. ห้ามขีดเขียน ขูดลบ ขีดฆ่า ทาหรือพ่นสี หรือปิดประกาศโฆษณา

         8. ห้ามปลดทุกข์ไม่ว่าจะหนัดหรือเบา

         9. ห้ามเก็บหรือนำสิ่งใด ๆ ออกจากถ้ำ

         10. ห้ามกระทำการใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงทางน้ำ หรือทำให้น้ำท่วมท้น หรือเหือดแห้ง หรือสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งควรที่จะอนุรักษณ์ต้นน้ำลำธารที่ไหลผ่าน

         11. ห้ามตั้งแคมป์พักแรมภายในถ้ำ

         12. ห้ามเดินออกนอกเส้นทาง ควรเดินเรียงแแถวทีละคน เพื่อป้องกันอันตรายและการหลงทาง ต้องเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แย่างเคร่งครัด 

อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park

อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

         สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู - Lam Khlong Ngu National Park หรือโทรศัพท์ 08-4913-2381

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ ที่เที่ยวลำคลองงู เที่ยวกาญจนบุรี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู เปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเสาหิน ถ้ำนกนางแอ่น ประจำปี 2566 อัปเดตล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:53:13 17,539 อ่าน
TOP