x close

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี น้ำตกสวย ผืนป่าสมบูรณ์ เที่ยวได้ใกล้กรุงเทพฯ

            ชวนเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ที่เที่ยวสระบุรี ชมธรรมชาติ เล่นน้ำตกชิล ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ขับรถไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ผ่อนคลายให้สายน้ำช่วยฮีลร่างกายแล้ว
           จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั้งด้านพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ ประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างน้ำตกอยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในน้ำตกสระบุรี ที่หลายคนมักจะนึกถึงก็คือ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สถานที่ท่องเที่ยวสระบุรีให้มากขึ้นกัน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ที่ไหน

          อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 26,238.00 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของประเทศไทย ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 โดยอุทยานนี้ได้ถูกยกฐานะขึ้นมาจากวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ที่จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2523 และมีที่ทำการอุทยานตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านแก่งหลุ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

            พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 180-402 เมตร ส่วนที่ราบค่อนข้างแห้งแล้ง มีหน้าดินตื้น มีจุดสูงสุดของพื้นที่อยู่บริเวณโชคชัยพัฒนา รองลงมาคือเทือกเขาที่อยู่ตอนกลางของพื้นที่ และเทือกเขาบริเวณบ้านดงน้ำฉ่า บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือของพื้นที่ติดคลองมวกเหล็ก ซึ่งมีน้ำไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอวังม่วง ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยแล้ง ซึ่งเป็นลำห้วยที่มีน้ำไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น

สภาพภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

           พื้นที่อุทยานตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ซึ่งมีระบบการพัดเวียนประจำเป็นฤดูกาล โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้ามา ทำให้เกิดฤดูฝน และในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นมาจากตอนเหนือของทวีปเอเชีย ทำให้เกิดฤดูหนาว อุทยานแห่งนี้จึงเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี

พืชพรรณและสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

            สภาพป่าโดยทั่วไปในอุทยานเป็นป่าปลูก ซึ่งปลูกขึ้นเพื่อทดแทนและฟื้นฟูผืนป่าที่เคยมีการบุกรุกทำลายตั้งแต่ครั้งอดีต บางพื้นที่เป็นป่าที่กำลังฟื้นตัวตามธรรมชาติ และมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบน และนก อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

ไฮไลต์ของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

          เมื่อพูดถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย หลายคนก็ต้องนึกถึง น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ซึ่งเดิมอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้มาก่อน เป็นน้ำตกเล็ก ๆ 7 ชั้น โดยที่มาของชื่อน้ำตกได้จากการสำรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และได้พบกับน้ำตก 7 ชั้น ซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านสาวน้อย ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของนํ้าตก จึงได้ตั้งชื่อว่า น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตามชื่อของหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตกนั่นเอง

           น้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยมวกเหล็ก มีลักษณะเป็นชั้นเตี้ย ๆ จำนวน 7 ชั้น รวมระยะทางทั้งสิ้น 490 เมตร แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 1-4 เมตร โดยมีสายน้ำไหลลดหลั่นตามชั้นต่าง ๆ ลงมาเป็นธารน้ำกว้างคล้ายแก่งขนาดใหญ่ โดยมีแอ่งน้ำตื้นใสสะอาดให้นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้หลายจุด ซึ่งชั้นที่นักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำคือ ชั้น 1-4 แต่ชั้น 3 จะมีแอ่งน้ำลึก ต้องเล่นน้ำด้วยระมัดระวัง และชั้น 4 จะเป็นน้ำตกที่สวยงามกว่าชั้นอื่น ส่วนชั้น 6-7 เป็นชั้นที่เงียบสงบ มีนักท่องเที่ยวน้อย เนื่องจากมีกระแสน้ำค่อนข้างแรง ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำมากนัก ส่วนบริเวณรอบ ๆ น้ำตกมีเส้นทางเดินเลียบน้ำตกที่สะดวกสบาย ร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ชนิดต่าง ๆ และสะพานข้ามน้ำตกที่สามารถชมวิวของน้ำตกชั้น 1-4 ได้อย่างสวยงาม
ภาพจาก Anirut Thailand / Shutterstock.com

ภาพจาก Anirut Thailand / Shutterstock.com

          ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่น้ำตกสวยที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน เพราะเป็นช่วงที่น้ำเยอะ โดยนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวตลอดทั้งปี ไม่เว้นแม้แต่หน้าร้อนที่น้ำลดน้อยลงไปบ้าง แต่ก็เหมาะสำหรับการเล่นน้ำคลายร้อนด้วย

          นอกจากจะมีน้ำตกที่มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการเล่นน้ำคลายร้อนแล้ว ทางอุทยานยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้มาเที่ยวชม ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย คอยตรวจตราดูความเรียบร้อยภายในอุทยานอย่างสม่ำเสมอด้วย อีกทั้งยังมีลานกางเต็นท์ใกล้ ๆ ที่ทำการอุทยาน และกำลังดำเนินการของบประมาณสร้างลานกางเต็นท์ใหม่ริมอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างแน่นอน นับเป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งที่ครบในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติจริง ๆ

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมและพักแรมในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

          ในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้

  • ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท / เด็ก คนละ 10 บาท / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี
  • รถยนต์ คันละ 30 บาท / มอเตอร์ไซค์ คันละ 20 บาท / จักรยาน ฟรี


          สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการกางเต็นท์พักแรมในอุทยาน ต้องเสียค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาทต่อคืน ทั้งนี้ ทางอุทยานมีบริการให้เช่าเต็นท์และเครื่องนอนด้วย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย Namtok Chet Sao Noi National Park โทรศัพท์ 0-3634-6586

ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย Namtok Chet Sao Noi National Park

ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย Namtok Chet Sao Noi National Park

ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย Namtok Chet Sao Noi National Park

ภาพจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย Namtok Chet Sao Noi National Park

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

         นักท่องเที่ยวที่ต้องการจะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย สามารถเลือกการเดินทาง ดังนี้

  • ทางรถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดสระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร จากตัวเมืองสระบุรีให้เดินทางไปบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านอำเภอแก่งคอยไปอำเภอมวกเหล็ก เป็นระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางต่อไปบนทางหลวงหมายเลข 2224 อีกประมาณ 12 กิโลเมตร ก็จะเจอที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ทางขวามือ 
     

  • ทางรถไฟ : จากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ ให้นั่งรถไฟไปลงสถานีชุมทางแก่งคอย แล้วเดินไปที่ศาลาหน้าวัดแก่งคอย เพื่อต่อรถสองแถว สระบุรี-แก่งคอย-มวกเหล็ก ราคา 30 บาท เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไปลงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย และเดินต่อเข้าไปยังน้ำตก
     

  • ทางรถโดยสารประจำทาง : จากกรุงเทพฯ นั่งรถโดยสารประจำทางไปลงที่สถานีขนส่งสระบุรี จากนั้นให้นั่งรถสองแถว สระบุรี-แก่งคอย-มวกเหล็ก ราคา 30 บาท เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไปลงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย และเดินต่อเข้าไปยังน้ำตก

ช่องทางการติดต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

           อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เป็นอีกสถานที่เที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่ครบ จบ ในที่เดียว สามารถมาพักผ่อนได้ตลอดทั้งวันแบบไม่ต้องเหนื่อยขับรถไกล ๆ ใครที่กำลังหาที่เที่ยวใกล้ ๆ พักผ่อนสบาย ๆ ลองให้ที่นี่เป็นตัวเลือกกันดูนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี น้ำตกสวย ผืนป่าสมบูรณ์ เที่ยวได้ใกล้กรุงเทพฯ อัปเดตล่าสุด 7 เมษายน 2566 เวลา 13:57:12 46,192 อ่าน
TOP