x close

ออสเตรเลีย เปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

         ออสเตรเลีย เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว หลังจากปิดพรมแดนมานานร่วมสองปี

         ประเทศออสเตรเลีย นับเป็นอีกหนึ่งประเทศปลายทางในฝันสำหรับใครหลายคน บ้างอยากไปศึกษาต่อ บ้างอยากไปทำงาน หรือบ้างก็อยากเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีผลทำให้ออสตรเลียต้องปิดพรมแดนเป็นระยะเวลานานเกือบสองปี มาวันนี้มีข่าวดีสำหรับขาเที่ยวให้ได้ชื่นใจ เพราะมีประกาศว่าออสเตรเลียเปิดประเทศต้อนรับวีซ่านักท่องเที่ยวกันแล้ว ส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น เรามีมาฝากแล้ว

ออสเตรเลียพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

          ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Sydney (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565) แจ้งเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลออสเตรเลียเริ่มอนุญาตให้คนต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 โดส และถือวีซ่าถูกต้อง (รวมถึงนักท่องเที่ยว) สามมารถเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
ออสเตรเลีย เปิดประเทศ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Sydney

           นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดส ยังต้องขออนุญาตเดินทางเข้าและต้องกักตัวภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละรัฐ ทั้งนี้ รายละเอียดข้อกำหนดในการเดินทางเข้าออสเตรเลีย ขอให้ท่านติดตามประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

           สอดคล้องกับคำประกาศจากรัฐบาลออสเตรเลีย จากเว็บไซต์ pm.gov.au เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ใจความว่า ประเทศออสเตรเลียจะเปิดพรมแดนต้อนรับผู้ถือวีซาออสเตรเลียทุกคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 โดสแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป และสำหรับผู้ถือวีซ่าแต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน จะยังคงได้รับการยกเว้นการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียต่อไป โดยจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของแต่ละรัฐอย่างเคร่งครัด
ออสเตรเลีย เปิดประเทศ

ภาพจาก เว็บไซต์ pm.gov.au

รายชื่อวัคซีนรายชื่อวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ทางการออสเตรเลียอนุมัติ

          สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย จำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (อย่างน้อย 14 วัน) ประกอบด้วย

     - AZ Vaxzevria 2 โดส

     -  AZ Covishield 2 โดส

     -  Pfizer 2 โดส

     -  Moderna 2 โดส

     -  Sinovac 2 โดส

     -  Covaxin 2 โดส

     -  Sinopharm (เฉพาะอายุ 18-60 ปี) 2 โดส

     -  Sputnik V 2 โดส

     - Novavax 2 โดส

     - Janssen 1 โดส

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเรื่องวัคซีนที่ได้รับว่าผ่านการรับรอง TGA หรือไม่ สามารถส่งอีเมลไปสอบถามได้ที่ covidvaccineenquiries@health.gov.au 

เงื่อนไขสำหรับสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางประเทศออสเตรเลีย

          สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ได้รับการฉีดวัคซีนตามที่ทางการกำหนด (Full Vaccinated)

2. มีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ครบโดสเป็นภาษาอังกฤษ ที่ออกโดยสถานที่ราชการหรือสถานที่ ที่สามารถรับรองได้ (รวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต) ภายในใบรับรองต้องประกอบด้วย

  • ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ตามพาสปอร์ต
  • ชื่อของวัคซัน
  • วันที่ได้รับวัคซีนในแต่ละโดส หรือวันที่ได้รับวัคซีนครบ

3. ได้รับวัคซีนตามที่ทางการออสเตรเลียอนุมติครบ 2 โดส อย่างน้อย 14 วัน

4. มีผลตรวจโควิดแบบ PCR มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง

          ทั้งนี้ แต่ละรัฐก็ยังมีมาตรการแตกต่างกันไป (อาจมีการกักตัวหรือไม่แล้วแต่ทางรัฐนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ australia.gov.au

กรอกข้อมูล DIGITAL PASSENGER DECLARATION (DPD) ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง

           นักท่องเที่ยวที่วางแผนว่าจะไปออสเตรเลียด้วยวีซ่าท่องเที่ยว จำเป้นที่จะต้องกรอก Digital Passenger Declaration (DPD) ได้ที่เว็บไซต์ dpd.homeaffairs.gov.au โดยสามารถเริ่ม DPD ได้เจ็ดวันก่อนเที่ยวบิน และส่งภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ออสเตรเลีย เปิดประเทศ

ภาพจาก Peterfz30 / Shutterstock.com

     - ให้รายละเอียดการติดต่อของผู้เดินทาง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในออสเตรเลีย

     - มีหมายเลขเที่ยวบิน (หากผู้เดินทาง ซื้อตั๋วแบบ Multiple Flights ให้ระบุเที่ยวบินแรกและเที่ยวบินที่มาถึงออสเตรเลีย)

     - แจ้งประวัติการเดินทาง 14 วันล่าสุด

     - ได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์

     - มีผลตรวจ โควิด 19 แบบ PCR ที่เป็นลบภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง (หรือผลตรวจ RAT ที่เป็นลบภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง)

     - มีสถานที่สำหรับกักตัว หากจุดหมายปลายทางที่ผู้เดินทางไปถึง ต้องเข้ารับการกักตัว

เอกสารสำหรับการเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย

     - พาสปอร์ตวัคซีน หรือหลักฐานว่าคุณปฏิบัติตามคำจำกัดความของการฉีดวัคซีนครบถ้วนของออสเตรเลีย หรือหลักฐานที่แสดงว่าไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐาน
ออสเตรเลีย เปิดประเทศ

      - ผลตรวจ PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทาง

      - มีวีซ่าถูกต้อง ที่ได้รับสิทธิ์เดินทาง

      - หนังสือเดินทางฉบับจริง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับเดินทางอื่น

      - Digital Passenger Declaration (DPD)

      - หลักฐานการจัดเตรียมการกักตัว (หากปลายทางต้องเข้ารับการกักตัว)

            ทั้งนี้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย จำเป็นต้องดำเนินการขอวีซ่าให้ตรงประเภท โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ immi.homeaffairs.gov.au

สถานที่ท่องเที่ยวออสเตรเลีย

          พอเจอข่าวดีแบบนี้เข้า หลายคนน่าจะกำลังนึกถึงที่เที่ยวออสเตรเลียอยู่แน่ ๆ เลย สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปออสเตรเลียน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่ลองถ้าไดไปแล้วน่าจะตกหลุมรักเอาได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยเพราะสถานที่ ผู้คน รวมถึงบรรยากาศ ก็ล้วนแล้วชวนให้นักท่องเที่ยวอย่างเราคลั่งรักได้ง่าย ๆ เลย
ออสเตรเลีย เปิดประเทศ

           อย่าลืมเช็กสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วยนะว่าเปิดให้บริการหรือเปล่า ด้วยเพราะสถานกาณ์โควิด 19 ในช่วงปีที่ผ่าน ๆ มา อาจทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นมีการเพิ่มกฎและระเบียบการเข้าชมที่เปลี่ยนแปลงไป อย่าลืมเตรียมข้อมูลกันไปให้ดี ๆ
         สำหรับใครที่สนใจอยากไปเที่ยวออสเตรเลีย อย่าศึกษากฎและระเบียบต่าง ๆ ให้ดีนะ เพื่อที่ว่าจะได้วางแผนเที่ยวอย่างรัดกุม แต่ทั้งนี้ก็ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ที่ยังไม่หายไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ covid19.homeaffairs.gov.au
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
เว็บไซต์
immi.homeaffairs.gov.au, เว็บไซต์ australia.gov.au, เว็บไซต์ pm.gov.au, เฟซบุ๊ก Royal Thai Consulate-General, Sydney
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ออสเตรเลีย เปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อัปเดตล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18:59:27 22,757 อ่าน
TOP