x close

ไหว้พระปีใหม่ 2564 สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เหนือจรดใต้

ปีใหม่นี้ชวนเสริมบุญและความเป็นสิริมงคล ไปไหว้พระปีใหม่ สักการะพระบรมสารีริกธาตุทั่วไทย น้อมรับบุญและสิ่งดีงามสู่ตัวเองและครอบครัว เริ่มต้นปีให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ช่วงส่งท้ายปีเก่า เริ่มต้นปีใหม่ หลายคนวางแผนเดินทางไปเที่ยวพักผ่อน ซึ่งมีหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หนึ่งในนั้นก็คือเส้นทางสายบุญ เราเคยนำเสนอรวม 15 วัดทั่วไทย ทำบุญอิ่มใจต้อนรับปีใหม่ 2562 ซึ่งเป็นวัดเด่นดังของภูมิภาคต่าง ๆ กันไปแล้ว ครั้งนี้อยากชวนเสริมบุญให้ดีขึ้นอีกเท่าตัว ขอแนะนำเส้นทางไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันบ้าง จะมีวัดไหนอยู่ใกล้ หรือควรจัดไปอยู่ในแผนการท่องเที่ยวปีใหม่ ไปดูกันเลย

1. พระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

พระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้น ๆ ของกรุงเทพฯ มีลักษณะเป็นภูเขาจำลองสูง 77 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลจากพระบรมมหาราชวัง ด้านบนยอดเขามีพระเจดีย์ทรงลังกาสีเหลืองทองอร่าม ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดค้นพบ ณ เมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ศากยราช ทางรัฐบาลอินเดียได้ถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี พ.ศ. 2442 โดยพระบรมสารีริกธาตุได้บรรจุอยู่ภายในผอบที่มีอักษร พราหมี หรือ เมาริยะ จารึกไว้ว่า "พระบรมสารีริกธาตุนี้ เป็นของพระพุทธเจ้า (สมณโคดม) ตระกูลศากยราช ได้รับแบ่งปันในเวลาถวายพระเพลิงพุทธสรีระ"

ที่ตั้ง : ริมคลองมหานาคและคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

แผนที่ : ภูเขาทอง

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น.

เฟซบุ๊ก : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ไหว้พระปีใหม่ 2564

ไหว้พระปีใหม่ 2564

2. วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เพื่อเป็นอนุสรณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย วัตถุที่สำคัญ คือ พระเจดีย์ศรีมหาธาตุ ภายในมีเจดีย์องค์เล็กอีกชั้น ซึ่งด้านในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ขณะมียศเป็นนาวาเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์) ได้เดินทางไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย รวมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ 5 กิ่ง มีการถวายเป็นเสนาสนะเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485 นับว่าเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งที่พุทธศาสนิกชนควรไปไหว้ขอพรกันสักครั้ง

ที่ตั้ง : 149 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

แผนที่ : วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.

ไหว้พระปีใหม่ 2564

3. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีการสันนิษฐานว่ามีการสร้างพระบรมธาตุมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ส่วนตัววัดนั้น ก่อตั้งเมื่อเมื่อปีจุลศักราชที่ 813 (ปี พ.ศ. 1994) ดั้งเดิมพื้นที่วัดเป็นเนินดินสูง มีพระบรมธาตุเก่าแก่ มีการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมา จนสมัยพระธัมมปัญโญเถระเป็นเจ้าอาวาส ได้มีตาปะขาวนิมิตว่ามีเทวดามาบอกว่ามีพระบรมธาตุอยู่ใต้พื้นวิหาร พระธัมมปัญโญเถระจึงได้อธิษฐานว่าหากมีจริง ให้พระบรมธาตุจงเสด็จออกมา พอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้พบพระทักขิณโมลีธาตุอยู่ในช่องใจกลางพระเกศโมลีของพระพุทธรูปซึ่งตั้งอยู่ภายในวิหาร ต่อมาก็ได้มีการสร้างวิหารจตุรมุข และก่อปราสาทขึ้นด้านใน แล้วอัญเชิญพระทักขิณโมลีธาตุเข้าประดิษฐานไว้ โดยจะเปิดให้ประชาชนสรงน้ำสักการะทุกปี

ที่ตั้ง : ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

เว็บไซต์ : watchomtong.com

เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ไหว้พระปีใหม่ 2564

4. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย ปัจจุบันมีฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว ๆ 1,046 เมตร สิ่งที่สำคัญ ก็คือ พระธาตุสีเหลืองทองอร่าม สร้างตามแบบศิลปะล้านนา เป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ด้านในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์ คนพื้นเมืองกล่าวกันว่าหากขอพรสิ่งใดก็มักจะสมความปรารถนา

ที่ตั้ง : ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนที่ : วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น.

เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร Doi Suthep

ไหว้พระปีใหม่ 2564

5. วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

วัดเก่าแก่ของยอดดอยนางนอนและจังหวัดเชียงราย สันนิษฐานว่าพระธาตุดอยตุงสร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธุ์ ด้วยได้รับพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) จากพระมหากัสสปะ ต่อมาในสมัยพระเจ้ามังรายนราช แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ พระมหาวชิรโพธิเถระได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายอีก พระเจ้ามังรายนราชจึงให้สร้างพระเจดีย์อีกองค์ใกล้กับเจดีย์องค์เดิม

ปัจจุบันเจดีย์ทั้ง 2 องค์ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กสีทอง สูงประมาณ 5 เมตร บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุม โดยจะมีการจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุงในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

ที่ตั้ง : ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แผนที่ : วัดพระธาตุดอยตุง

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุดอยตุง

ไหว้พระปีใหม่ 2564

6. วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

วัดสำคัญอีกแห่งในภาคอีสาน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตบ้านธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สิ่งที่โดดเด่นก็คือ พระธาตุพนม สูง 53.6 เมตร กว้างด้านละ 12.33 เมตร เจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยอิฐ สีขาวบริสุทธิ์ ประดับด้วยลวดลายอ่อนช้อยสีทอง โดยเฉพาะด้านบนยอดพระธาตุ ประดับด้วยฉัตรทองคำ น้ำหนักมากถึง 110 กิโลกรัม พร้อมทั้งเมื่อเร็วนี้ ๆ นี้ก็มีการอัญเชิญพระนาคปรกทองคำ รวมทั้งระฆังทองคำทั้ง 4 มุมขึ้นไปไว้บนพระธาตุด้วย ส่วนด้านในบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความเชื่อกันว่าหากได้ไปสักการะพระธาตุครบ 7 ครั้ง ก็จะได้เป็นลูกพระธาตุ และจะมีแต่สิริมงคลสู่ชีวิตและครอบครัว

ที่ตั้ง : 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

แผนที่ : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.

เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ไหว้พระปีใหม่ 2564

7. วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์

วัดสำคัญของอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวัดโบราณที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย ต่อมาสมเด็จพระมหาธรรมราชา (ลิไท) ผู้ครองเมืองสุโขทัย ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในถ้ำใต้ดิน โดยขุดลงไปเป็นถ้ำแล้วก่อพระธาตุทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ไว้ มีการบูรณะเรื่อยมาจนมีลักษณะแบบในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานรูปสี่เหลี่ยม 3 ชั้น โดยจะมีประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทุกวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

ที่ตั้ง : ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

แผนที่ : วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

8. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร มีสิ่งสำคัญ คือ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทย องค์ด้านนอกสุดนั้นสูงมากถึง 120 เมตร กับ 45 เซนติเมตร สร้างครอบองค์เก่าโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงออกผนวช

ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสยามมกุฎราชกุมาร ได้อัญเชิญพระเศียร พระหัตถ์และพระบาทของพระพุทธรูปองค์หนึ่งจากศรีสัชนาลัยมาสถาปนาขึ้นรูปให้เต็มองค์ มีชื่อว่า พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ราชปูชนียบพิตร ชาวบ้านเรียกสั้น ๆ ว่า หลวงพ่อพระร่วง หรือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งมีความสูงมากถึง 7.42 เมตร ปางห้ามญาติ สีเหลืองทองสวยสง่า และมีการอัญเชิญให้ไปประดิษฐานยังองค์พระปฐมเจดีย์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2457

นอกจากนี้ภายในองค์พระปฐมเจดีย์ ยังได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก โดยในช่วงวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 จะมีการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ทุกปี

ที่ตั้ง : 27 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

แผนที่ : องค์พระปฐมเจดีย์

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.

เฟซบุ๊ก : ประชาสัมพันธ์ องค์พระปฐมเจดีย์

ไหว้พระปีใหม่ 2564

9. วัดไชยธาราราม จังหวัดภูเก็ต

วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ต โด่งดังด้วยคุณบารมีของพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (แช่ม) พระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงด้านการปรุงสมุนไพร และรักษาโรคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้มีลูกศิษย์เคารพศรัทธาทั่วสารทิศ

ปัจจุบันก็ได้มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ซึ่งด้านบนสุดของพระมหาธาตุก็เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญมาจากวัดสัมโพธิวิหาร ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2542 เชื่อกันว่าหากใครได้ไปกราบไหว้ขอพรก็จะได้รับความสิริมงคล สมความปรารถนาดังใจหวัง

ที่ตั้ง : 70 หมู่ที่ 6 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แผนที่ : วัดไชยธาราราม

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

เฟซบุ๊ก : วัดฉลอง จ.ภูเก็ต Chalong Temple Phuket Thailand

ไหว้พระปีใหม่ 2564

เส้นทางบุญเหล่านี้ เป็นทางเลือกดี ๆ ของการไปเที่ยวไหว้พระปีใหม่ 2564 อยู่ใกล้ที่ไหน ก็ไปทำบุญกันได้เลย หรือถ้าหากเป็นอีกไอเดียไว้เพื่อจัดทริปท่องเที่ยวปีใหม่ ก็ลองจัดสรรเวลา จัดแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับตัวเองและครอบครัวไว้ล่วงหน้า จะได้เที่ยวอย่างสนุกช่วงสิ้นปีนี้กัน :)

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ไหว้พระปีใหม่ 2564 สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เหนือจรดใต้ โพสต์เมื่อ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14:23:42 14,455 อ่าน
TOP