x close

เที่ยวแบบ Virtual Tours กับ 10 สถานที่ 9 จังหวัด ชมบรรยากาศเสมือนจริง

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยี “Virtual Tours” 10 สถานที่ 9 จังหวัดทั่วไทย ช่วงระหว่างกักตัวเพราะโควิด 19
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีเสมือนจริงมาผนวกกับการเดินทางท่องเที่ยว (Virtual Tours) พาชมสถานที่ท่องเที่ยว 10 สถานที่ ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของ ททท. ในช่วงระหว่างอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด 19
เที่ยวไทย ออนไลน์

ภาพจาก tatnewsthai.org

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกและของไทย ทำให้ประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด คือ อยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามปกติได้ ททท. จึงได้นำเทคโนโลยี “ทัวร์เสมือนจริง” (Virtual Tours) ที่สามารถนำเสนอประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว โดยพานักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายประสบการณ์เสมือนจริงที่ได้เข้าไปเดินท่องเที่ยวอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย Virtual Tours to 10 Places in 9 Provinces นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว 10 แห่ง ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย

- ภาคเหนือ ได้แก่

          วัดศรีชุม ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ วิหารเก่าแก่ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป ไม่มีหลังคา สันนิษฐานว่าหลังคามีลักษณะเป็นรูปโค้งคล้ายโดม เมื่อไม่มีหลังคาจึงเหลือแค่เพียงผนังสี่ด้าน มีการก่ออิฐถือปูนอย่างแข็งแรงมั่นคง ไม่มีหน้าต่าง ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐาน "พระอจนะ" พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่ หน้าตักกว้างมากถึง 11.3 เมตร พระชงฆ์ติดผนังสองข้างของมณฑป นอกจากนี้ภายในกำแพงยังพบศิลาจารึกหลักที่ 2 เรียกว่า "จารึกวัดศรีชุม" ที่เล่าเรื่องราวของการก่อตั้งราชวงศ์สุโขทัยของคนไทยกลุ่มหนึ่ง และพบภาพเขียนเก่าแก่มีอายุมากกว่า 700 ปี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยววัดศรีชุม สุโขทัย ตามรอยตำนานพระพุทธรูปพูดได้

วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย (คลิกชมที่นี่)

          วัดนันตาราม ตั้งอยู่ที่บ้านดอนไชย ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นวัดที่มีศิลปะแบบไทใหญ่ ตัววิหารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังตกแต่งลวดลายฉลุไม้อย่างสวยงามตามส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น หน้าต่าง หน้าบัน ระเบียง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ธนบัตรเก่า เครื่องใช้โบราณ ผ้าลายโบราณ และภาพวาดโบราณเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเทศน์มหาชาติแต่ละตอนให้ได้ชมกันอีกด้วย

วัดนันตาราม จังหวัดพะเยา (คลิกชมที่นี่)

          คุ้มเจ้าหลวง ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง บนถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น มีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิง หลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า "ไม้แป้นเกล็ด" ไม่มีหน้าจั่ว เป็นแบบหลังคาเรือนปั้นหยามีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมา ด้านหน้าของตัวอาคารหลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยม ทั้งปั้นลมและชายคาน้ำรอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ยังมีใต้ถุนอาคารซึ่งเคยใช้เป็นคุกกักขังนักโทษ ส่วนภายในอาคารด้านบนจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่ของเจ้าหลวงพิริยเทพวงษ์และแม่เจ้าบัวไหล

คุ้มเจ้าหลวง จังหวัดแพร่ (คลิกชมที่นี่)

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่

          ปราสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นปราสาทหินที่สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางตัดมาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนั้นของขอม ปี พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน และได้จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532  สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ได้แก่ พลับพลา, สะพานนาคราช, ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว, ชาลาทางเดิน, ซุ้มประตูและระเบียงคด, ปราสาทประธาน, ปรางค์หินแดง, หอพราหมณ์, ปรางค์พรหมทัต และบรรณาลัย

ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (คลิกชมที่นี่)

- ภาคกลาง ได้แก่

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุล้ำค่าต่าง ๆ เอาไว้อย่างมากมาย ประกอบด้วย  3 อาคาร ได้แก่ พระที่นั่งจันทรพิศาล จัดแสดงเรื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาพประวัติศาสตร์สำคัญต่าง ๆ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ และหมู่ตึกพระประเทียบ จัดแสดงเรื่องชีวิตไทยภาคกลาง อีกทั้งยังเป็นสถานที่เก็บแบบเรียนเล่มแรกของไทยในสมัยอยุธยา ที่ชื่อว่า "จินดามณี" อยู่ด้วย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี (จุดที่ 1) (คลิกชมที่นี่)

          พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี พ.ศ. 2209 โปรดให้วิศวกรชาวฝรั่งเศสและอิตาลี ร่วมกันออกแบบสร้างพระราชวังเมืองลพบุรี กำแพงเมือง และป้อมปราการต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นที่ประทับว่าราชการและต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรื่องน่ารู้พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สัมผัสอดีตอันรุ่งเรืองแห่งเมืองละโว้

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี (คลิกชมที่นี่)

          วัดบางกุ้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ ก็คือ "โบสถ์ปรกโพธิ์" ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีรากไม้ของต้นโพธิ์, ต้นไทร, ต้นไกร และต้นกร่างขนาดใหญ่ปกคลุมตัวโบสถ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ "หลวงพ่อนิลมณี" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาอีกด้วย

วัดบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม (คลิกชมที่นี่)

- ภาคตะวันออก ได้แก่

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า อ่าวคุ้งกระเบน เป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี โดยเป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาสภาพธรรมชาติ ความเข้าใจระบบนิเวศในป่าชายเลน และรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด คือ สะพานเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ฯ เพราะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 1,600 เมตร ให้ได้เรียนรู้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 30 ที่เที่ยวจันทบุรี หลากหลายความสนุก

อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี (จุดที่ 1) (คลิกชมที่นี่)

          ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นโบราณสถานที่สำคัญ ตัวปราสาทเป็นรูปแบบขอม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตัวปราสาทก่อขึ้นด้วยหินทราย มีปรางค์ประสานตั้งอย่างสง่างามอยู่ตรงกลาง ซุ้มประตูจะเหลือเพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านนอกปราสาทมีสระน้ำอยู่ทางด้านตะวันออก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เที่ยวสระแก้ว 2 วัน 1 คืน

ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว (คลิกชมที่นี่)

- ภาคใต้

          วังเจ้าเมืองพัทลุง ตั้งอยู่ที่ถนนอภัยอภิรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ประกอบด้วย "วังเก่า" และ "วังใหม่" ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน วังเก่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในสมัยที่พระยาพัทลุง (น้อย จันทโรจวงศ์) เป็นเจ้าเมือง ส่วนวังใหม่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 โดยพระยาอภัยบริรักษ์จักราวิชิตพิพิธภักดี (เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายของพระยาพัทลุงในขณะนั้น โดยทั้งวังเก่าและวังใหม่ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้ว

วังเจ้าเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง (คลิกชมที่นี่)

          บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรงข้ามวัดพระมหาธาตุ เป็นบ้านเรือนไทยใต้ถุนสูงทรงปั้นหยา ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สร้างโดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์” นายอำเภอเมืองกลาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

บ้านท่านขุน จังหวัดนครศรีธรรมราช (คลิกชมที่นี่)

          บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ตั้งอยู่ที่ถนนศรีธรรมโศก 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ เพราะจัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี โดยลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา ด้วยหวังจะสืบทอดสมบัติของแผ่นดินไว้ให้ลูกให้หลานได้ชมสืบต่อไป ทั้งยังมีการแสดงในลักษณะสาธิต รวมถึงยังแบ่งพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน

บ้านหนังตะลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช (คลิกชมที่นี่)

           วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร ที่สำคัญของไทย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย  สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ สร้างขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย), วิหารพระมหาภิเนษกรมน์ (วิหารพระทรงม้า) และวิหารพระมหากัจจายนะ (พระแอด) พระพุทธรูปสีทองอร่าม ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น

วัดมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช (คลิกชมที่นี่)

         ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม Virtual Tours to 10 places in 9 provinces ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ www.tourismthailand.org, Facebook page : Amazing Thailand และ Twitter @ThailandFanClub และ @go2Thailand  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสารสนเทศการตลาด ททท. โทรศัพท์ 02 250 5500 ต่อ 2842

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
ททท.และ เฟซบุ๊ก Amazing Thailand

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เที่ยวแบบ Virtual Tours กับ 10 สถานที่ 9 จังหวัด ชมบรรยากาศเสมือนจริง โพสต์เมื่อ 24 เมษายน 2563 เวลา 16:08:23 14,181 อ่าน
TOP