x close

เปิดพิกัด 40 สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

          สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช จังหวัดมากเสน่ห์ สนุกครบรสกับที่เที่ยวหลากหลาย ทั้งวัดวาอาราม ธรรมชาติ รวมถึงวิถีชีวิตผู้คนที่แสนเรียบง่าย แถมยังเที่ยวชิล ๆ ได้ตลอดทั้งปี
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

ภาพจาก Decha Kiatlatchanon / Shutterstock.com

          นครศรีธรรมราช จังหวัดที่มีประวัติยาวนาน ใครหลายคนที่มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่คงเห็นแล้วว่าเป็นจังหวัดที่มีทะเลและชายหาดที่สวยงามมากมาย หรือจะเป็นการไหว้องค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต แต่ใครจะรู้ว่านครศรีธรรมราชยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย และถ้าจะมาเที่ยวให้สนุกควรมีเวลาหลายวัน เพราะแหล่งท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราชกระจายอยู่ทุกอำเภอ ซึ่งแต่ละที่ทั้งเด็ดทั้งโดนไม่แพ้กัน วันนี้เราเลยจะพาไปรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช รับรองว่าสนุก น่าสนใจ และไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

1. ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

          เริ่มกันที่สักการะ "ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช" ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่า ทรงเหมราชลีลา วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532 ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังถือเป็นศาลบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพระบันดาลเมือง
 
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          องค์เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลือง อันเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช ขนาดความสูง 2.94 เมตร เส้นรอบวง 0.95 เมตร ลวดลายที่แกะสลัก ตั้งแต่ฐาน ซึ่งเป็นวงรอบเก้าชั้น มี 9 ลาย ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์) หรือเทวดารักษาเมือง เหนือสุดเป็นเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ คือ ยอดชัยหลักเมือง รูปแบบการแกะสลักจินตนาการจากความเชื่อในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งเคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้และนครศรีธรรมราชแต่ครั้งโบราณ
 

2. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

          วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง
 
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด
 

 • พระบรมธาตุเจดีย์ สร้างขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย) องค์พระมหาธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมาย ซึ่งสิ่งมีค่าเหล่านี้พุทธศาสนิกชนนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน มีพิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อองค์พระธาตุ คือ ในวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เชื่อกันว่าหากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุจะขอพรได้เป็นจริงดังหวัง
   
 • วิหารพระมหาภิเนษกรมน์ (วิหารพระทรงม้า) เป็นวิหารหลักใช้สำหรับเป็นทางขึ้นไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นการสักการบูชาองค์พระมหาธาตุเจดีย์ จัดเป็นประตูขึ้นไปสู่การเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
 • วิหารเขียน ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องพุทธบูชา เรียกว่า “ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑ์”
   
 • วิหารสามจอม ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ชื่อว่า “พระศรีธรรมาโศกราช” ด้านหลังวิหารเป็นซุ้มประตูสามช่องตรงซุ้มประตูมีภาพปั้นพุทธประวัติเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดพระเมาลีเพื่อออกบรรพชา
   
 • วิหารโพธิ์ลังกา เป็นสถาปัตยกรรมตามคตินิยมของลังกา มีการปลูกต้นโพธิ์โดยนำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกามาปลูกไว้ตรงกลางวิหาร เพื่อแสดงสัญลักษณ์การตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

 • วิหารคต เป็นสถาปัตยกรรมที่ล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเอาไว้ หรือเรียกกันอีกชื่อว่า พระระเบียง เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญสืบเนื่องมาจากตำแหน่งของอาคารในผังพระระเบียง (ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมเขมร)
   
 • วิหารพระมหากัจจายนะ (พระแอด) พระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ มีความเชื่อกันว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ มีอภินิหาร บันดาลลูกให้แก่ผู้ที่ไปขอแบบที่ไม่เหมือนใคร หรือหากใครปวดเมื่อย ไปนวดพระแอด หรือปวดเอวปวดหลัง นำไม้ไปค้ำยันหลังพระแอด อาการปวดเหล่านั้นจะทุเลาลงจนน่าตกใจ


          นอกจากนี้ยังมีปริศนาธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย อีกทั้งภายในวัดมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกขึ้นชื่อของเมืองนคร เช่น เครื่องเงิน เครื่องถม ตัวหนังตะลุง เป็นต้น
 

3. หอพระพุทธสิหิงค์

          สักการะ “พระพุทธสิหิงค์” ณ หอพระพุทธสิหิงค์ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง บริเวณศาลากลางจังหวัด ภายในแบ่งเป็นสองตอน ตอนหน้าเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์ พระลากเงิน และพระลากทอง ส่วนตอนหลังเป็นที่บรรจุอัฐิของสกุล ณ นคร

         กล่าวกันว่าพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยมีเพียง 3 องค์ในไทยเท่านั้น โดยองค์หนึ่งประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร อีกองค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และอีกองค์หนึ่งประดิษฐานที่หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั่นเอง

          พระพุทธสิหิงค์เมืองนครฯ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร แบบขนมต้ม มีพระพักตร์กลม อมยิ้ม พระอุระอวบอ้วน หล่อด้วยสำริด ปิดทอง หน้าตักกว้าง 14 นิ้ว สูง 16.8 นิ้ว นับเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่ครั้งโบราณ
 

4. หอพระอิศวรและเสาชิงช้า

           โบราณสถานศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ภายในมีเทวรูปสำริดจำลองประดิษฐานอยู่ และในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี บริเวณหอพระอิศวรยังใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง โล้ชิงช้า และพิธีแห่นางดานของงานสงกรานต์เมืองนครฯ อีกด้วย และทางด้านใต้เป็นที่ตั้งของเสาชิงช้า เคยใช้ในพิธีตรียัมปวายและตรีปวายของพราหมณ์ ถูกยกเลิกเมื่อปี พ.ศ. 2468 โดยจำลองมาจากเสาชิงช้าในกรุงเทพมหานคร

5. วัดพัทธเสมา

          ชวนไปสักการะ “พระลาก” ณ วัดพัทธเสมา พระพุทธรูปเก่าแก่รูปปางยืนอุ้มบาตร เนื้อทอง สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา ชื่อว่า “พระอิศระชัย” มีชื่อเสียงในด้านความศักดิ์สิทธิ์ ใครบนบานขอสิ่งใดมักสมประสงค์ดังใจหวัง เล่ากันว่าเมื่อครั้งที่หล่อองค์พระเกิดเหตุการณ์มืดฟ้ามัวดิน ชาวบ้านในพิธีเห็นเหตุการณ์ต่างก็วิ่งหนีกลับบ้าน จนเมื่อมีแสงสว่างก็พากันมาดู และได้เห็นองค์พระหล่อเสร็จแล้ว ทั้งยังมีความสวยงามมาก จึงเชื่อกันว่าเทวดาได้ลงมาทำการหล่อจนเสร็จ ทั้งนี้เดือนหกและเดือนสิบเอ็ดช่วงออกพรรษาของทุกปีจะมีการจัดพิธีสมโภชพระลาก โดยการสรงน้ำพระและประเพณีชักพระทางบกและทางน้ำ

6. วัดแม่เจ้าอยู่หัว

          ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ ภายในมีรูปปั้น “แม่เจ้าอยู่หัว” หรือ “พระนางเลือดขาว” พระสนมเอกของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชประดิษฐานอยู่ แม่เจ้าอยู่หัว เป็นผู้ที่มีบารมี คุณธรรม จริยธรรมสูง มีเมตตาจิตที่มั่นคงต่อประชาชนทั่วไป ตั้งแต่สมัยพระนางยังมีชีวิตอยู่ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของชาวบ้านทุกเขตแขวงที่พระนางอาศัยและเดินผ่าน ทำให้ประชาชนได้รับความร่มเย็นและเกิดศรัทธาต่อบารมีของพระนาง แม้พระนางจะสิ้นชีวิตแล้วก็ยังมีประชาชนเคารพศรัทธาและเชื่อมั่นในบารมี

7. วัดพระธาตุน้อย

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          วัดธาตุน้อย หรือวัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของ “พ่อท่านคล้าย” (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่ง ประชาชนที่เคารพนับถือและศรัทธาพ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีรสังขารพ่อท่านคล้ายในโลงแก้ว ตั้งอยู่ภายในองค์พระเจดีย์

8. วัดเขาขุนพนม

          วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงมาพำนักและถือศีลในถ้ำแห่งนี้ แต่บางท่านก็ว่าเป็นที่พักผ่อนสำหรับเจ้าหญิงเกศิณี ธิดาของเจ้านราสุริยวงศ์ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ช่วง พ.ศ. 2312-2319 ส่วนด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำทิพย์โบราณเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ถวายแด่พระเจ้าตากสินไว้ใช้ส่วนพระองค์
 

          ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะของวัดมีตัวกำแพงก่ออิฐถือปูนและใบเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้ามีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายครามจีน ส่วนภายในถ้ำซึ่งอยู่ด้านบนและต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ 250 ขั้นนั้น มีพระพุทธรูปสำริดประมาณ 30 องค์ และพระพุทธบาทสำริด
 

9. วัดนันทาราม

          สถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อผุด” พระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก อีกทั้งภายในวัดยังได้เก็บรักษาศิวลึงค์องค์ใหญ่ที่พบ ณ โบราณสถานเขาคา ซึ่งมีอายุประมาณ 1,200 ปี ในราวศตวรรษที่ 12–14 โดยเป็นศิวลึงค์ที่สลักจากหินปูนและมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่พบในภาคใต้

10. ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

          “ไอ้ไข่” หรือ “ตาไข่” เป็นรูปไม้แกะสลักเด็กชาย ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีย์ แห่งอำเภอสิชล เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในรูปไม้แกะสลักนั้น เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านและคนในจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธา มักเดินทางมาไหว้เพื่อขอโชคลาภ
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

ภาพจาก kunanon / Shutterstock.com

          ความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อรูปไม้แกะสลักนี้มีมากแค่ไหน สังเกตดูได้จากสิ่งของต่าง ๆ ที่ชาวบ้านนำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ในแต่ละวันจะมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาขอพรมากหน้าหลายตา และจะได้ยินเสียงประทัดดังขึ้นอยู่ตลอดทั้งวัน แสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอพร

11. วัดสวนป่าน

          วัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด คือ ศาลาการเปรียญ หรือที่เรียกกันว่า ศาลาพระหมิด ซึ่งภายในนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดมายาวนาน นามว่า “พระหมิด” อันเป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทับยืนที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมานานร่วม 100 ปี ปกติศาลาการเปรียญจะเปิดให้เข้าชมพร้อมฟังเทศน์ทุกวันพระและตลอดช่วงเข้าพรรษา

12. พระโพธิสัตว์กวนอิม ศาลเจ้าซำปอกง (หลวงพ่อโต)

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

ภาพจาก Suphatthra olovedog / Shutterstock.com

          ตั้งอยู่บ้านนาเหนือ หมู่บ้านพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2492 ได้อัญเชิญกระถางธูปของพระซำปอกงมาสถิต บริเวณศาลเจ้าที่บ้านนาเหนือเพื่อสักการบูชา ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 คณะกรรมการศาลเจ้าซำปอกง (หลวงพ่อโต) มีมติให้ก่อสร้างพระรูปเหมือนพระโพธิสัตว์กวนอิม ความสูงขององค์พระรูป 19 เมตร เป็นพระรูปพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตามความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายาน ด้วยพระบุญญาบารมีแห่งองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้สักการบูชาพระองค์จะได้รับพรอันประเสริฐจากการแผ่พระเมตตาของพระองค์ จะมีความสุขความเจริญ เพิ่มพูนด้วยลาภ ยศ และทรัพย์
 

13. บ้านคีรีวง

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          บ้านคีรีวง หมู่บ้านมากเสน่ห์ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวมักจะประทับใจกับวิถีชีวิตสังคมของชาวบ้าน ซึ่งเป็นสังคมแบบเครือญาติ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน การเป็นอยู่ที่เรียบง่ายและเงียบสงบ แน่นอนว่าเราอาจจะได้พบภาพแบบนี้ได้ไม่บ่อยนักเมื่ออยู่ในเมืองใหญ่ ชาวบ้านที่นั่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน เป็นต้น
 

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          จุดเด่นของบ้านคีรีวง คือ ทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขา และสายน้ำ แถมยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำมากมาย เช่น การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ การชิมอาหารพื้นเมือง เป็นต้น ซึ่งจะทำให้คุณได้ซึมซับภาพความสวยงามของบ้านคีรีวงได้อย่างไม่รู้ลืม
 

14. กำแพงเมืองนครศรีธรรมราช

          ชวนไปชมกำแพงเมืองเก่าแก่ของนครศรีธรรมราช ที่สะท้อนถึงความเป็นเมืองโบราณและมีความสำคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีต ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ซ่อมขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิมในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และในปี พ.ศ. 2533 มีลักษณะเป็นแนวขนานไปกับคูเมือง ตั้งแต่ป้อมประตูชัยเหนือหรือประตูชัยศักดิ์ไปทางตะวันออก ยาวประมาณ 100 เมตร และในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการบูรณะเพิ่มเติมให้เป็นแนวขนานกับคูเมืองทางทิศตะวันตก ยาวประมาณ 150 เมตร

15. อุทยานแห่งชาติยอดเขาหลวง

          อุทยานที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของโลก ได้รับการรายงานว่ามีการสำรวจพบเฟิร์นมากกว่า 200 ชนิด รวมถึงกล้วยไม้ป่าดงดิบหลายชนิดของเมืองใต้ มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาสูงสุด เป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำลำธารสำคัญ ๆ ที่หล่อเลี้ยงคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          ภายในอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น จุดชมวิวเขาหลวง ยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้, น้ำตกกะโรม เฝ้าชมความสวยงามของสายน้ำที่ไหลหลั่งลงมาจากหน้าผาสูงชัน, น้ำตกกรุงชิง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจชมพรรณไม้และนกนานาชนิด เป็นต้น
 

16. บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

          บ้านเรือนไทยใต้ถุนสูงทรงปั้นหยา ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดพระมหาธาตุ สร้างโดยนายเขียน มาลยานนท์ ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์” นายอำเภอเมืองกลาย ต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเปิดเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยา และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2482 และปิดตัวลงเมื่อปี พ.ศ. 2529 ภายหลังนายสำราญ ตรีสัตยพันธุ์ ทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงบ้านให้มีสภาพสวยงามดังเช่นปัจจุบัน
 

17. บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

          มาถึงแดนใต้ทั้งทีไม่ได้เห็นหนังตะลุงก็ดูเหมือนว่าจะมาไม่ถึง “บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน” แหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศ เป็นสถานที่จัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณที่มีอายุกว่า 100 ปี โดยลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง เป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมา ด้วยหวังจะสืบทอดสมบัติของแผ่นดินไว้ให้ลูกให้หลานได้ชมสืบต่อไป ทั้งยังมีการแสดงในลักษณะสาธิต รวมถึงยังแบ่งพื้นที่ในพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านอีกด้วย
 

18. พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

          ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) แหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีอาคารทั้งหมด 4 หลัง เชื่อมต่อถึงกัน ได้แก่ “อาคารรวมใจภักดิ์” อาคารที่เป็นโถงต้อนรับนักท่องเที่ยวที่นำไปสู่การชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารถัดไป “อาคารวีรไทย” เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาโดยเน้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร “อาคารเทิดไท้ราชินี” การจัดแสดงเน้นการเรียนรู้และสัมผัสจากหุ่นจำลองที่บอกเล่าเรื่องต่าง ๆ “อาคารนานัครรส” โถงชั้นเดียวที่นั่งเล่นได้ในบรรยากาศสวนสาธารณะ ทุกเรื่องราวที่บอกเล่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ล้วนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่มรวยทางอารยธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดี
 

19. อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด

          ตั้งอยู่ในอำเภอสิชล เป็นพื้นที่ป่าที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามมากมาย เช่น น้ำตก แอ่งน้ำ พรรณไม้ต่าง ๆ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น “น้ำตกสี่ขีด” น้ำตกหินปูนไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ มีแอ่งน้ำที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ หรือ “ถ้ำเขาพับผ้า” ถ้ำหินปูนขนาดเล็ก ภายในมีหินงอก หินย้อยสวยงาม เป็นต้น รวมถึงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าระยะสั้น ให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน เรียนรู้ และสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
 

20. อ่างเก็บน้ำกะทูน

          หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตั้งอยู่ที่ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยทิวทัศน์ของทะเลสาบและขุนเขา เป็นแหล่งท่องเที่ยวไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ รับลมเย็น ๆ ทั้งนี้บริเวณริมอ่างเก็บน้ำ มีร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวมากมาย มีที่พักบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนอนค้างคืน เพื่อเก็บเกี่ยวอากาศบริสุทธิ์ ตลอดจนมีกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น ล่องเรือชมภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำ พร้อมกับฟังประวัติของชุมชนโดยรอบ เป็นต้น
 

21. หาดขนอม

          ขนอมเป็นอำเภอที่มีชายหาดที่สวยงาม โดยเฉพาะ “หาดขนอม” เป็นหาดที่มีความยาวติดต่อกัน 2-3 หาด คือ หาดในแปร็ด หาดในเพลา และหาดปากน้ำ เป็นหาดทรายยาวสลับโขดหินตั้งอยู่ระหว่างเขาที่ยื่นไปในทะเลทั้งด้านเหนือ และด้านใต้ ริมฝั่งขนอมมีชายหาดน้อยใหญ่เรียงรายอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีชายหาดที่มีทรายขาว สะอาด น้ำทะเลใส เหมาะสำหรับการเล่นน้ำทะเล
 
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อไปเยือนหาดขนอม คือ การไปดู “โลมาสีชมพู” ที่มาหาอาหาร หรือจะเป็น “จุดชมทิวทัศน์เขาดาดฟ้า” โดยจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวดวงอาทิตย์ขึ้นจากทะเลที่สวยงามและประทับใจจนลืมไม่ลง
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

22. ตลาดริมน้ำคลองแดน

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

ภาพจาก Larcsky / Shutterstock.com

          กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้พบและสัมผัสเมื่อมาเยี่ยมชมตลาดริมน้ำคลองแดน เช่น เดินชมบ้านเก่าอายุร้อยปีตั้งอยู่ริมคลอง ได้เดินเล่นริมคลอง ตอนเช้าได้ตักบาตร ได้พายเรือหางยาวสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งคลองที่รายล้อมไปด้วยดงตาลโตนด แวะชมหมู่บ้านชาวเลท่าเข็น เลือกซื้ออาหารสด ๆ จากทะเล หรือจะเที่ยวชมบรรยากาศโดยนั่งเรือเวียนรอบพื้นที่คลองแดน ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสัมผัส รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน
 

23. สวนตาสรรค์

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

ภาพจาก keepligth / Shutterstock.com

          แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมถนนเขากลอย อำเภอขนอม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบ เรียบง่าย ภายในได้จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนที่ลงเล่นน้ำและส่วนพื้นที่นั่งให้ปลาตอดเท้า โดยมีคุณตารังสรรค์ออกมาต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเอง โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเดินทางมาเป็นหมู่คณะ และจะเลือกทำเลเหมาะ ๆ ปูเสื่อ นั่งกินอาหารกันแบบชิล ๆ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มุ่งให้เป็นที่เที่ยวพักผ่อนช่วงวันหยุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สวนตาสรรค์

24. ล่องแพบ้านวังหอน

          ล่องแพบ้านวังหอน ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอวด เป็นชุมชนเก่าที่ยังคงดำเนินวิถีชีวิตอย่างเรียบง่าย ที่นี่นักท่องเที่ยวจะสนุกไปกับแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นักท่องเที่ยวสามารถกระโดดน้ำ เล่นน้ำ และล่องแพได้แบบชิล ๆ ท่ามกลางต้นไม้ที่ร่มรื่นตลอดสองข้างทาง และฟินไปกับสายน้ำเย็น ๆ ลำธารใส ๆ
 

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          คลองวังหอน เป็นคลองธรรมชาติที่เกิดจากป่าต้นน้ำของเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่แม่น้ำปากพนัง แถมยังมีที่พักแบบเต็นท์กระโจมและกระท่อมไม้ไผ่ ให้ได้นอนท่ามกลางป่า ถ้าคุณอยากพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ ที่นี่เหมาะกับคุณแน่นอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 063 191 6591, 080 695 5656 หรือ เฟซบุ๊ก ล่องแพบ้านวังหอน
 

25. ตลาดย้อนยุคปากพนัง

          ใครแวะไปเที่ยวปากพนังต้องไม่พลาด “ตลาดย้อนยุคปากพนัง” ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบางฉลาก เป็นอีกหนึ่งตลาดที่สะท้อนภาพบรรยากาศในอดีตของวิถีชีวิตชาวใต้ สนุกสนานและครื้นเครงกับดนตรีที่คอยขับกล่อม เหล่าพ่อค้าแม่ขายต่างแต่งกายย้อนยุค ที่ช่วยสร้างสีสันให้กับการเดินเที่ยวตลาดอยู่ไม่น้อย พลาดไม่ได้กับการหาของอร่อย ๆ ทั้งของคาวและอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ อย่างหมี่ผัดปากพนัง ข้าวยำ ลูกชุบ ขนมหวานต่าง ๆ รสชาติอร่อยเกือบทุกร้าน ลองใครได้มาเที่ยว เป็นต้องหอบหิ้วของกินไปเต็มมือและเต็มพุง เปิดทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-20.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ตลาดย้อนยุค @ ปากพนัง

26. ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่

          ตลาดริมน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปากพนัง (คลองเชียรใหญ่) เพลิดเพลินไปกับการชิมขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ของดีเชียรใหญ่มากมาย พร้อมชมธรรมชาติและทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถล่องเรือพาย เรือหางยาวเที่ยวชมธรรมชาติ ทัศนียภาพและวิถีชีวิตดั้งเดิมสองฝั่งคลองได้อีกด้วย โดยตลาดริมน้ำเชียรใหญ่ เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-21.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ตลาดริมน้ำเชียรใหญ่
 

27. อ่าวแขวงเภา

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          ชื่อเดิม “อ่าวท้องตะเภา” เป็นท้องอ่าวอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีมุมมองที่สวยงามหลากหลายมิติ หาดทรายขาวละเอียดขนาบด้วยภูเขาขนาดกลาง น้ำทะเลใส มีทิวทัศน์ท้องทะเลที่เห็นเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะวังนอก เกาะวังใน และเกาะสมุย เหนือหาดเป็นสวนมะพร้าวและมีบริเวณเป็นสวนสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารที่เลิกกิจการไปแล้ว สามารถใช้เป็นจุดนั่งพักและนั่งชมบรรยากาศเงียบสงบโดยรอบของหาด
 

28. หาดหินงาม

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          ตั้งอยู่ที่อำเภอสิชล เป็นชายหาดที่อยู่ติดกับหาดสิชล และเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เหมาะสำหรับการพักผ่อน และแวะชมทัศนียภาพที่สวยงามของท้องทะเล รวมถึงชมโขดหินและก้อนหินกลมเกลี้ยงสีสันสวยงามที่ประดับตามชายหาด ลักษณะของหาดเป็นหาดหินโค้งยาวขนานกับแนวคลื่นที่ซัดน้ำทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวนิยมเล่นน้ำและพายเรือคายัก โดยตลอดแนวชายฝั่งมีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่พัก และร้านอาหารไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย

29. ทะเลหมอกกรุงชิง

          ทะเลหมอกกรุงชิง หรือจุดชมวิวเขาเหล็ก ตั้งอยู่ที่อำเภอนบพิตำ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่หลงรักในธรรมชาติ เพราะคุณจะได้สัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้า ซึ่งสามารถชมได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าเป็นช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงเวลาเหมาะสมในการชมทะเลหมอกมากที่สุด หรือถ้าวันไหนที่ฟ้าไม่เป็นใจก็อาจเห็นเพียงแค่ทิวทัศน์มุมกว้างบนยอดเขาเหล็กปลอบใจไปแทน
 
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

           แต่เดิมเขาเหล็กเป็นพื้นที่การทำเหมืองแร่ก่อนที่จะปิดตัวลง หลังจากนั้นชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขาเหล็กให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน
 

30. แหลมตะลุมพุก

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          สถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันมาช้านาน ตั้งอยู่ที่อำเภอปากพนัง ลักษณะของชายหาดปากพนังเป็นชายหาดยาวไปตามชายฝั่งทะเล มีแหลมตะลุมพุกเป็นแหลมทรายรูปจันทร์เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย โดยชาวบ้านที่นี่ยังคงเอกลักษณ์อาชีพชาวประมง

ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

            ว่ากันว่าแหลมตะลุมพุกยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยเพราะปัจจุบันแหลมตะลุมพุกมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นแหล่งรวมร้านอาหารซีฟู้ดอร่อย ๆ เคล้าวิวทะเล ให้คุณได้เอร็ดอร่อยอย่างเต็มที่
 

31. ล่องแก่งคลองกลาย

          คลองกลายเป็นคลองธรรมชาติที่มีต้นน้ำมาจากป่ากรุงชิงซึ่งอยู่บนเทือกเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานัน โดยนักท่องเที่ยวจะสนุกไปกับกิจกรรมล่องแก่งคลองกลาย โดยช่วงที่ดีที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เพราะน้ำจะใสและอากาศดีมาก และทำให้การล่องแก่งเป็นไปด้วยความสนุกและความตื่นเต้น

          โดยเส้นทางจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ระยะ คือ ช่วงแรกระยะทาง 2.5 กิโลเมตร จากปากคลองพิตำถึงลานหินดาน ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และช่วงที่สองระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร จากปากคลองพิตำถึงบ้านทุ่งใน ใช้เวลาล่องแก่งประมาณ 3 ชั่วโมง โดยทั้ง 2 ระยะ สภาพของแก่งและสายน้ำจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungching.go.th

32. อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

           อุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอทุ่งสง อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน มีสภาพป่าและทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์ และมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี โดยช่วงที่เหมาะสมในการเดินทางมาเที่ยวจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม พลาดไม่ได้กับการชื่นชมความสวยงามของ “น้ำตกโยง” อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานเพียง 300 เมตร ประกอบด้วยทั้งหมด 7 ชั้น โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ลำธารกว้าง และสามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งลำธาร
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          รวมถึงยังมีน้ำตกอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น น้ำตกวังปริง, น้ำตกหนานเตย, น้ำตกคูหาสวรรค์, ค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และยอดเขาเหมน เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง
 

33. เขาพลายดำ

           แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลใต้ มีลักษณะเป็นภูเขาติดทะเลแนวรอยต่อของเขตอำเภอขนอมและอำเภอสิชล ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวต่างติดใจในบรรยากาศที่แสนสงบ รวมถึงได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์สวย ๆ ที่มองเห็นอ่าวท้องยางในมุมกว้าง 
 
ที่เที่ยวนครศรีธรรมราช

          นอกจากการชมวิวสวย ๆ แล้ว นักท่องเที่ยวยังสนุกไปกับกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เดินเล่นริมหาดชิล ๆ, ขับรถชมวิว, ขี่จักรยานเสือภูเขา, เช่าเรือตกปลา, ชมนกป่าสวย ๆ หรือเดินป่าผจญภัย เป็นต้น โดยที่เขาพลายดำยังมีที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการอีกด้วย
 

34. น้ำตกท่าแพ

          น้ำตกที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีทั้งหมด 10 ชั้น แต่เปิดให้ท่องเที่ยว 3 ชั้น ได้แก่ หนานแพน้อย หนานนางครวญ และหนานเตย บริเวณน้ำตกมีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ แวดล้อมด้วยป่าเขาบริสุทธิ์ จึงเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนใครที่อยากเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ทอดยาวไปจนถึงน้ำตกชั้นที่ 7 หากต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง โทรศัพท์ 0 7530 0494
 

35. น้ำตกพรหมโลก

          น้ำตกขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ขล.1 (น้ำตกพรหมโลก) อำเภอพรหมคีรี มีลานหินกว้างและแอ่งน้ำคล้ายสระน้ำธรรมชาติ แม้น้ำตกสายนี้มีทั้งหมด 50 ชั้นก็จริง ทว่าได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง 4 ชั้นเท่านั้น ได้แก่ หนานวังน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล ในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จประพาสชมความงดงาม และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร” และ “ส.ก.” ไว้ที่หน้าผาน้ำตกชั้นที่ 1 หรือ “หนานวังน้ำวน” อีกด้วย
 

36. หาดคอเขา

          หาดคอเขา ตั้งอยู่ที่ตำบลขนอม อำเภอสิชล เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในวันสุดสัปดาห์ เป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องมาจากหาดหินงาม และบริเวณโดยรอบได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านที่พัก ตลอดจนร้านอาหารสำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 

37. หาดในเพลา

          ชายหาดที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของอ่าวขนอม ลักษณะหาดเป็นแนวยาวโค้งขนานกับภูเขา ตอนปลายยื่นไปในทะเล หาดทรายขาวสะอาด สลับกับหาดหินและโขดหินเป็นช่วง ๆ สามารถเล่นน้ำได้ มีที่พักและร้านอาหารให้บริการ
 

38. หาดแขวงเพลา

          หาดทรายขาวละเอียด ตั้งอยู่ที่ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม สามารถมองเห็นเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะวังนอก เกาะวังใน และเกาะสมุย เหนือหาดเป็นสวนมะพร้าว และมีบริเวณเป็นสวนสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียนสร้างขึ้นไว้สำหรับพักผ่อน อดีตเคยเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ขนอม-เกาะสมุย
 

39. อ่าวท้องหยี

          อ่าวท้องหยีที่ตั้งอยู่กลางวงล้อมของเขาเพลาและเขากลาง ที่นี่เป็นชายหาดสงบเงียบ เป็นส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติบริสุทธิ์ ตัวชายหาดเป็นหาดทรายสลับกับแนวโขดหิน และทางตอนใต้ของอ่าวมีแนวปะการัง ฝูงปลาบริเวณนี้จึงชุกชุม เหมาะสำหรับการเล่นน้ำหรือดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น นอกจากนี้บริเวณอ่าวท้องหยียังมีที่พักบริการนักท่องเที่ยว
 

40. เกาะนุ้ย-บ่อน้ำจืดกลางทะเล

           เกาะเล็ก ๆ ในทะเลขนอม มีบ่อน้ำจืดคล้ายรอยเท้าคน ตามตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด สามารถมองเห็นบ่อน้ำเมื่อน้ำทะเลลดลง บนเกาะมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดสามารถเดินขึ้นไปสักการะได้
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดพิกัด 40 สถานที่ท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เที่ยวได้ตลอดทั้งปี อัปเดตล่าสุด 14 กันยายน 2566 เวลา 10:41:30 80,247 อ่าน
TOP