โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9

          โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ชวนไปท่องเที่ยว พร้อมดูแนวทางในการจัดทำแปลงเกษตรตัวอย่างแบบบูรณาการ ณ เขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  

โครงการชั่งหัวมัน
ภาพจาก mai111 / Shutterstock.com

          โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองคอกไก่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่ด้วยแนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผากหวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

โครงการชั่งหัวมัน

          โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ กับจุดเริ่มต้น

          เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมาปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดเป็น 250 ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ ซึ่งเดิมที่ดินบริเวณนี้มีความแห้งแล้งมาก และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
 
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ภาพจาก นิตยสาร BAREFOOT

          พร้อมกันนี้ได้มีชาวบ้านนำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวายจึงได้ทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนนี้ แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย ครั้นพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่า "มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้" จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่าง ๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว, ชมพู่เพชร, มะนาว, กะเพรา, สับปะรด, ข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ และพระราชทานพันธ์มันเทศ ซึ่งนำมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งภายในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นำมาปลูกไว้

          อีกทั้งยังทรงพระราชทานชื่อ "โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ" พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นศูนย์การเรียนด้านการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งในปัจจุบันอีกด้วย

โครงการชั่งหัวมัน


โครงการชั่งหัวมัน

          เมื่อเดินทางเข้ามาภายใน "โครงการชั่งหัวมัน" จะมีรถรางพาเข้าเยี่ยมชมตามจุดต่าง ๆ บางมุมตกแต่งพรรณไม้ และมุมพักผ่อนสำหรับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
ภาพจาก นิตยสาร BAREFOOT

โครงการชั่งหัวมัน

          นอกเหนือจากพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่นี่ยังมีการปลูกไม้ผลพืชไร่และพืชผักต่าง ๆ มีแปลงสาธิตปลูกข้าวทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ปลูกยางพารา ซึ่งทั้งหมดนี้จะเน้นไม่ให้มีการใช้สารเคมี หรือหากต้องใช้ก็ต้องมีในปริมาณที่น้อยที่สุด เรื่องของการปศุสัตว์ ก็มีการทดลองทำฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ และมีการใช้พลังงานจากทุ่งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการ

โครงการชั่งหัวมัน
ภาพจาก JoePortfolio / Shutterstock.com 

          บ้านไร่ของในหลวง รัชกาลที่ 9

          เป็นบ้านพักส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทำไร่
 
          นอกจากนี้ยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือเพื่อใช้ในโครงการ และยังมีชาวบ้านมาสมัครเป็นลูกจ้างคอยดูแลพืชพรรณ ฟาร์มปศุสัตว์ และช่วยกันดำเนินงานต่าง ๆ ภายในโครงการ ซึ่งถือเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

โครงการชั่งหัวมัน
ภาพจาก Phat1978 / Shutterstock.com

          สำหรับเยาวชนและประชาชนที่เข้าเที่ยวชม สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับพืชผลการเกษตรของตนได้ ปัจจุบันโครงการชั่งหัวมันถือว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อเกษตรกรอย่างยิ่งในการเลือกที่จะศึกษา และเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรยั่งยืน รวมถึงเรื่องราวพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านที่มีต่อชาวไทยทุกคนอีกด้วย
 
          เรียกได้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทยทรงสร้างและอุทิศพระองค์เพื่อเกษตรไทยจนกลายเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนนานจวบจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ โทรศัพท์ 0 3247 2700-1 พร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.phetchaburi.doae.go.th/ChangHuaMan

โครงการชั่งหัวมัน
 
          การเดินทางมา "โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ"

          จากอำเภอท่ายางผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ไปตามเส้นทางตำบลท่าไม้รวก ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาเตาหม้อ ผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ถึงโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริเป็นระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร
 
          ++ คลิกชมแผนผังพื้นที่โครงการ
 
โครงการชั่งหัวมัน

          การเข้าชมภายในโครงการชั่งหัวมัน

          - โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยจะเก็บค่าเข้าชมคนละ 20 บาท เด็กนักเรียนในเครื่องแบบและเด็กที่สูงไม่เกิน 130 เซนติเมตร คนละ 10 บาท

         - สำหรับการแต่งกาย เน้นสวมใส่ชุดสุภาพเป็นหลัก กางเกงขายาาว (สามารถใส่กางเกงยีนส์ได้), เสื้อสีสุภาพ เช่น ขาว ดำ เทาน้ำเงินเข้ม น้ำตาลเข้ม ตัดเย็บด้วยแบบสุภาพ

          - โครงการมีรถนำชมและมัคคุเทศก์ประจำรถให้บริการฟรี โดยจะหยุดพักให้บริการงานนำชมทุกวันจันทร์ หรือหากจะเข้าชมด้วยตนเองก็มีรถจักรยานให้บริการฟรี

          - ภายในโครงการมีร้านโกลเด้นเพลซ จำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เกษตรของโครงการฯ

          - การเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มหรือคณะ ควรแจ้งจองเวลาล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ โดยทำหนังสือถึง ผู้จัดการโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในหนังสือ ระบุรายละเอียดวัน เวลา และจำนวนคน ระบุชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ผู้ติดต่อประสานงาน ส่งหนังสือถึงโครงการ ทางโทรสาร หมายเลข 032 472702 หรือทางอีเมล chmrpth@gmail.com ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ หมายเลข 032 472701, 032 472703 เฉพาะในวันและเวลาราชการ ดูเพิ่มเติมได้ที่ chmrp.com

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
, phetchaburi.go.th, phetchaburi.doae.go.th, region6.prd.go.th และ chmrp.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เที่ยวบ้านไร่ของในหลวง ร.9 อัปเดตล่าสุด 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14:50:54 370,719 อ่าน
TOP