x close

สถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา ชวนปักหมุดที่เที่ยวน่าไปตลอดทั้งปี

          สถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา แนะนำที่เที่ยวโคราชน่าสนใจ จะได้ไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในดินแดนแห่งที่ราบสูง มีทั้งธรรมชาติ วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และตลาดน่าเดิน

          ที่เที่ยวโคราช มีที่ไหนบ้าง หรือใครยังไม่รู้ว่าไปโคราชเที่ยวไหนดี วันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา จังหวัดที่เป็นประตูด่านแรกสู่ดินแดนที่ราบสูงมาฝาก ซึ่งที่แห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซ่อนตัวอยู่ แถมไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก ทำให้โคราชเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดของใครหลายคน ว่าแล้วก็ไปเยือนประตูสู่อีสาน ชมไร่ เที่ยวทุ่ง ดูวิว กราบเท้าย่าโมที่โคราชกัน

ที่เที่ยวนครราชสีมา อำเภอเมือง

1. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)

          หากมาเที่ยวโคราชแล้วไม่ได้ไปสักการะ "อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)" ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน โดยอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ระหว่างถนนราชดำเนินกับถนนชุมพล อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐานไพที สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งบรรจุอัฐิของท่าน แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน ในท่ายืน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายเท้าเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร นับเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนสตรีคนแรกของประเทศ


ภาพจาก bwipavadee / shutterstock.com

          อ้อ ! อย่าลืมไปลอด "ประตูชุมพล" ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง เพราะเชื่อกันว่าหากได้ลอดประตู 1 ครั้ง จะได้กลับมาที่นี่ ลอดประตู 2 ครั้ง จะได้ทำงานหรือมาอยู่ และลอดประตู 3 ครั้ง จะได้คู่ครองเป็นคนโคราช


ภาพจาก OLOS / shutterstock.com

          ที่ตั้ง : ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้สักการะ 24 ชั่วโมง

2. วัดศาลาลอย

          วัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภายหลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 ได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและอนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นภายในวัด จุดเด่นอยู่ที่อุโบสถหลังใหม่ที่ใช้กระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง ภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร พระนามว่า "พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล ศาลาลอยพิมาลวรสันติสุขมุนินทร์" หน้าประตูอุโบสถมีปูนปั้นรูปท้าวสุรนารีนั่งพนมมือกลางสระน้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมา สัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม ด้านข้างมีสถูปขนาดเล็ก ซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี วัดแห่งนี้จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวโคราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ที่เที่ยวนครราชสีมา
ภาพจาก Basicdog / shutterstock.com

          ที่ตั้ง : ซอยท้าวสุระ 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
          เฟซบุ๊ก : วัดศาลาลอย จ.นครราชสีมา

3. ปราสาทหินพนมวัน

          โบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศไทย ตัวปราสาทหินพนมวันสร้างเป็นปรางค์มีฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว พระปรางค์มีประตูซุ้ม 3 ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศเหนือประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัย 1 องค์ ลักษณะศิลปะแบบอยุธยา รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียงคดก่อด้วยหิน ประกอบด้วยประตูทางเข้า 4 ทิศ ทางด้านทิศตะวันออกมี "บาราย" หรือสระน้ำขนาดใหญ่ประจำชุมชน เรียกว่า "สระเพลง" ซึ่งยังคงสามารถใช้ประโยชน์ได้ถึงปัจจุบัน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์มีอาคารก่อด้วยหินทรายสีแดง เรียกว่า "ปรางค์น้อย" ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : ทางหลวงชนบท นม.1005 บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.
          เว็บไซต์ : www.finearts.go.th

4. สวนสัตว์นครราชสีมา

          สวนสัตว์ลำดับที่ 4 ในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครราชสีมา เปิดมายาวนานกว่า 20 ปี มีพื้นที่กว่า 545 ไร่ เป็นสวนสัตว์แบบซาฟารีกึ่งเปิดและปิดที่มีความทันสมัย พื้นที่มีการออกแบบคอกสัตว์ที่สอดคล้องกับนิสัยของสัตว์แต่ละชนิดอย่างเป็นสัดส่วน สัตว์ที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่าแอฟริกา เช่น นกเพนกวิน แมวน้ำ ช้างแอฟริกา แรด เสือชีตาห์ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ เป็นต้น และมีบริการรถพ่วง รถจักรยาน รถกอล์ฟ รถเอทีวี เอาไว้ขับเที่ยวชมสวนสัตว์ สถานที่แห่งนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นที่พักผ่อนวันหยุดของครอบครัว

ที่เที่ยวนครราชสีมา
ภาพจาก P.KASIPAT / shutterstock.com

          ที่ตั้ง : 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
          เว็บไซต์ : korat.zoothailand.org
          เฟซบุ๊ก : สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO

5. พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน


          พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไม้กลายเป็นหิน โดยแยกเป็นโซนต่าง ๆ เช่น จุดที่ 1 ห้องเกียรติคุณไม้กลายเป็นหิน ห้องที่รวบรวมไม้กลายเป็นหินตระกูลปาล์มและไม้กลายเป็นหินจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในมีการจำลองส่วนประกอบของลำต้นพืช และจำลองเป็นท่อลำเลียงน้ำขนาดใหญ่, จุดที่ 2 นิทรรศการสถาบันพระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหิน, จุดที่ 3 ห้องฉายแอนิเมชั่น 5 มิติ เป็นเรื่องราวของจักรวาลและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก สามารถชมแบบ 5 มิติ สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงที่มีความตื่นเต้น, จุดที่ 4 ห้องกำเนิดไม้กลายเป็นหิน มีวีดิทัศน์เรื่องกำเนิดไม้กลายเป็นหิน และจุดที่ 5 นิทรรศการไม้กลายเป็นหินอัญมณีของโคราช จุดนี้จัดแสดงไม้กลายเป็นหินมะค่าโมงที่มีการตัด ขัด เคลือบเงา เพื่อให้เห็นสีสันที่สวยงามของเนื้อไม้ที่มีลักษณะเป็นเนื้อโอปอล ที่มีความสวยงามของอัญมณีไม้กลายเป็นหิน เป็นต้น

ที่เที่ยวนครราชสีมา
ภาพจาก yaipearn / shutterstock.com

          ที่ตั้ง : สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. (ปิดวันจันทร์) ทั้งนี้ หากเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อจองรอบล่วงหน้า โทรศัพท์ 0-4437-0739
          เว็บไซต์ : www.khoratfossil.org
          เฟซบุ๊ก : พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน

6. ถนนซากุระ

          ถนนซากุระแห่งนี้เป็นซากุระจำลองจากไฟเบอร์กลาส และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวรอต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว มีลักษณะเป็นอุโมงค์ระยะทางยาวกว่า 3 กิโลเมตร บริเวณหน้าร้าน HIP Coffee เลนจักรยาน ถนนสืบศิริ ตลอดจนปูหญ้าเทียมไว้ริมถนน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจและได้รูปสวย ๆ กลับบ้านไปอีกด้วย

          ที่ตั้ง : ริมถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

7. ตลาดเซฟวัน

          แหล่งรวมพื้นที่ขายและที่จอดรถกว้างขวาง มีสารพัดสินค้าและของกินหลากหลาย ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน ของเล่น ของเก่าหายากสำหรับนักสะสม รวมถึงสินค้าแฮนด์เมดต่าง ๆ และพลาดไม่ได้กับโซนของกินที่ได้รับความนิยม มีให้เลือกทั้งของคาวและของหวาน ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยว ยำ ส้มตำ บาร์บีคิว อาหารญี่ปุ่น เบอร์เกอร์ น้ำแข็งไส ขนมครกใบเตย โรตีมะพร้าว และอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่เที่ยวนครราชสีมา
ภาพจาก Kittipong Chararoj / shutterstock.com

          ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00-22.00 น.
          เฟซบุ๊ก : ตลาดเซฟวัน SaveoneKorat

8. ตลาดไนท์บ้านเกาะโคราช

          แหล่งช้อปปิ้งยามค่ำคืนบนถนนสุรนารายณ์ เดินทางสะดวกเพราะใกล้แหล่งสถานศึกษา สินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่มีทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าทั้งมือหนึ่งและมือสอง สินค้าไอที ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และของกินหลากหลาย โดยสินค้าส่วนใหญ่เอาใจวัยรุ่นเป็นพิเศษ เพราะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

          ที่ตั้ง : 1143/17 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13.00-21.00 น.
          เฟซบุ๊ก : ตลาดไนท์บ้านเกาะ Nbk Korat

ที่เที่ยวนครราชสีมา อำเภอปากช่อง

9. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่


          อุทยานแห่งแรกของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระบุรี และนครราชสีมา โดยในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในตำบลหมูสี ตำบลโป่งตาลอง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง และตำบลวังหมี ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งพื้นที่ผืนใหญ่ตั้งอยู่ในเทือกเขาพนมดงรัก ภายในอุทยานเต็มไปด้วยพืชพรรณและสัตว์ป่านานาชนิด จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2548 ภายในอุทยานมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวย ๆ มากมาย โดยเฉพาะทางฝั่งจังหวัดนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็น

          - ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 24 ถนนธนะรัชต์ เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ด้านอำเภอปากช่อง นักท่องเที่ยวมักจะแวะไปกราบไหว้ ขอโชคลาภและขอพรอยู่เสมอ

          - อ่างเก็บน้ำสายศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2524 โดยนายบุญเรือง สายศร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (คนแรก) สร้างขึ้นเพื่อใช้ในกิจการของอุทยาน และเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่า

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          - น้ำตกผากล้วยไม้ น้ำตกขนาดกลางที่อยู่ในห้วยลำตะคอง มีลักษณะเป็นหน้าผาลดหลั่นกันลงมา สูงประมาณ 10 เมตร อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเขาใหญ่ ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถเข้าถึงได้โดยทางรถยนต์และทางเดินเท้า ทางเดินเริ่มจากจุดกางเต็นท์ผากล้วยไม้ไปประมาณ 1.2 กิโลเมตร เดินเลียบไปตามห้วยลำตะคองที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ใหญ่ แถมยังมีโอกาสพบนกหลากหลายชนิด

          - น้ำตกเหวสุวัต น้ำตกที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่สุดถนนธนะรัชต์ หรือจะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ไปก็ได้ ประมาณ 3 กิโลเมตร น้ำตกนี้มีลักษณะเป็นสายน้ำ ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธาร

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          - จุดชมวิว กม.30 จุดชมวิวทิวทัศน์บริเวณกิโลเมตรที่ 30 ถนนธนะรัชต์ สามารถชมทิวทัศน์ด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เป็นบริเวณกว้างและสวยงาม

          ทั้งนี้ ยังสามารถเที่ยวเชื่อมโยงไปทางฝั่งนครนายกและปราจีนบุรีได้ด้วย มีจุดกางเต็นท์ไว้บริการหลายจุดทั่วทั้งอุทยาน สามารถขับรถเที่ยวเองได้ ความน่าตื่นเต้นของการขับรถเที่ยวคือการเจอสัตว์ป่าออกมาทักทายนั่นเอง
 
ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ถ้าไม่ได้ค้างคืนด้านในจะสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
          เฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - Khao Yai National Park

          เรื่องชวนรู้ของเขาใหญ่ มนตร์เสน่ห์ผืนป่าอันงดงาม

10. วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

          วัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เป็นสถานที่ประดิษฐาน "พระพุทธสกลสีมามงคล" หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อขาว" เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรสีขาวขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณเขาสีเสียดอ้า ณ หมู่บ้านกลางดง อำเภอปากช่อง ขนาดหน้าตักกว้าง 27.25 เมตร และสูง 45 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขา สูงจากระดับพื้นดินประมาณ 112 เมตร ทำให้มองเห็นเด่นมาแต่ไกล ซึ่งหากต้องการไปยังบริเวณองค์พระต้องเดินขึ้นบันได 1,250 ขั้น โดยหมายถึงจำนวนพระอรหันต์ที่ไปชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชา

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : เขาสีเสียดอ้า ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
         
          15 สถานที่ไหว้พระสีขาวองค์ใหญ่ สักการะได้ตลอดทั้งปี
         
11. บ่อน้ำผุดปากช่อง

          น้ำผุดโดยธรรมชาติ ซึ่งน้ำที่ผุดขึ้นมาเป็นน้ำฝนที่ตกอยู่ใต้ดิน และก่อนที่น้ำจะผุดขึ้นมาก็ได้กรองจากก้อนหินที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตสูง จึงเห็นได้ว่าน้ำมีความใส มองไปมองมาสีคล้ายสระมรกต โดยมีลักษณะเป็นบ่อตั้งลดหลั่นกันไป บ้างก็มีฝายน้ำกั้น สายน้ำที่ไหลจึงมีลักษณะคล้ายน้ำตก ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำได้ แต่ไม่อนุญาตให้เล่นในส่วนบริเวณตาน้ำ นอกจากนี้ยังร่มครึ้มด้วยเงาไม้น้อยใหญ่ เหมาะเป็นทั้งแหล่งที่เที่ยวและพักผ่อนได้อย่างดี

ที่เที่ยวนครราชสีมา
ภาพจาก NavinTar / shutterstock.com

          ที่ตั้ง : ซอยโยธาธิการ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

12. สถานีวิจัยลำตะคอง วว.

          แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์ สถานที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในเรื่องพฤกษศาสตร์และแมลงอย่างสนุกสนาน ภายในพื้นที่กว่า 700 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนแรก "เรือนกระจก" จัดแสดงพรรณไม้หายากทั้งไทยและต่างประเทศ และโซนที่ 2 "จัดแสดงการใช้ประโยชน์จากพืช" นอกจากนี้ยังมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์และห้องภาพ ที่ทำให้เห็นถึงการเชื่อมโยงงานศิลป์ของคนไปสู่แมลง โดยภายในอาคารจะมีเหล่าแมลงที่บินไปมาอย่างอิสระ ทักทายนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

          ที่ตั้ง : หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี และวันเสาร์- อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์, ศุกร์ และวันเสาร์-อาทิตย์ สิ้นเดือน)
          เฟซบุ๊ก : สถานีวิจัยลำตะคอง วว.

13. ฟาร์มโชคชัย


          ฟาร์มโคนมและเกษตรขนาดใหญ่ ในบรรยากาศแบบทุ่งนาป่าเขาสไตล์คาวบอย นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมบรรยากาศฟาร์มสวย ๆ ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติของภูเขาและทุ่งหญ้ากว้าง บางช่วงก็มีทุ่งดอกไม้สวย ๆ พร้อมกับได้ทำกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรสนุกสนานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการชมคาวบอยโชว์ขี่ม้า, การต้อนสัตว์, การขี่ม้า, การขับรถยูทีวีและเอทีวี, การป้อนอาหารสัตว์, การปั่นจักรยานชมฟาร์ม, การรีดนมวัว และการทำไอศกรีม เป็นต้น ทั้งนี้ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านไอศกรีม ให้บริการด้วย
 
ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
          เว็บไซต์ :  farmchokchai.com
          เฟซบุ๊ก : Farm Chokchai

14. ข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ

          ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถานที่ที่ให้บริการงานด้านวิชาการแก่สังคม ทั้งยังเป็นที่ฝึกงานของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มากมาย พลาดไม่ได้กับการแวะซื้อข้าวโพดหวาน ที่มีให้เลือกทั้งแบบข้าวโพดดิบและต้ม น้ำนมข้าวโพด และสินค้าของฝากจำนวนมาก

ที่เที่ยวนครราชสีมา
ภาพจาก nuu_jeed / shutterstock.com

          ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.
          เฟซบุ๊ก : ร้านข้าวโพดหวานไร่สุวรรณ

15. ไร่มณีศร

          สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอปากช่อง อลังการด้วยดอกทานตะวันสีเหลืองกว่า 500 ไร่ ล้อมรอบด้วยวิวภูเขา โดยจะเปิดให้ชมความสวยงามปีละครั้งในช่วงฤดูหนาว (เดือนธันวาคม) อีกทั้งที่นี่ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวันติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ด้วย

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : หมู่ 15 บ้านคลองเสือ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          เฟซบุ๊ก : ไร่มณีศร ทุ่งทานตะวัน เขาใหญ่

16. ไร่องุ่นกราน-มอนเต้

          ไร่องุ่นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขากว่า 100 ไร่ ในอำเภอปากช่อง ที่นี่ปลูกองุ่นเพื่อทำการผลิตไวน์ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสกับสวนองุ่นสวย ๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมไวน์ทัวร์ให้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไวน์คุณภาพสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีบริการร้านค้าและร้านอาหารด้วย

          ที่ตั้ง : 59 หมู่ 9 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-20.00 น.
          เว็บไซต์ : www.granmonte.com
          เฟซบุ๊ก : GranMonte Vineyard and Winery

ที่เที่ยวนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว

17. วัดหลวงพ่อโต (วัดโนนกุ่ม)

          วิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) หรือเรียกกันว่า วัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ เลยทางเข้าอำเภอสีคิ้วมาประมาณ 2 กิโลเมตร โดย สรพงศ์ ชาตรี พระเอกตลอดกาลของไทย ได้จัดสร้างรูปหล่อ หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) สีทองเหลืองอร่าม ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว ความสูง 13 เมตร หนัก 61 ตัน ภายใต้การดำเนินการของมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พร้อมกับสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร (เรือนยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป) ขึ้นถวาย อีกทั้งจัดภูมิทัศน์ส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น สระน้ำ สวนหิน สวนต้นไม้ เป็นต้น และยังจัดบริการด้านอาหารและห้องน้ำ-ห้องสุขาฟรี เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาที่มานมัสการทุกวัน

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

18. เขายายเที่ยง

          จุดชมวิวบนยอดเขาชื่อดัง เป็นเขตป่าสงวนตามแผนที่-อาคารของกรมแผนที่ทหาร เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ เช่น กังหันลมเขื่อนลำตะคอง ตั้งอยู่บนอ่างเก็บน้ำตอนบน สามารถชมวิวได้ทั้งเขื่อนลำตะคองด้านล่าง และทิวทัศน์ของเขาเควสตาที่มีรูปร่างคล้ายอีโต้บริเวณขอบที่ราบสูงโคราช มีจักรยานให้เช่าสำหรับขี่วนชมวิวรอบเขื่อน, ผายายเที่ยง สถานที่ชมวิวมุมกว้างของเขื่อนลำตะคองที่อยู่ด้านล่าง ทั้งยังมองเห็นแนวกังหันลม และหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฝน ความอุดมสมบูรณ์ และความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งนี้ การขึ้นบนเขาไม่มีกำหนดเวลา เพราะเป็นพื้นที่เปิดและเป็นเขตชุมชน สำหรับการเที่ยวอ่างพักน้ำตอนบนและผายายเที่ยง เปิดบริการทุกวัน ไม่เสียค่าเข้าชม ฤดูหนาวและฤดูฝน เปิดเวลา 06.00-18.00 น. ฤดูร้อน เปิดเวลา 05.00-19.00 น.

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          เรื่องน่ารู้เขายายเที่ยง โคราช เที่ยวสนุกชวนสัมผัสวิวธรรมชาติสวย ๆ

ที่เที่ยวนครราชสีมา อำเภอพิมาย

19. อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

          โบราณสถานสมัยขอมที่ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย บนพื้นที่ 115 ไร่ ลักษณะพิเศษคือสร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่างจากปราสาทหินอื่น ๆ ที่มักหันไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้นทางตัดมาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนั้นของขอม ซึ่งเข้ามาสู้เมืองพิมายทางทิศใต้ ในปี พ.ศ. 2479 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน และได้จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ดำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง 13 ปี ร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532 สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ได้แก่ พลับพลา, สะพานนาคราช, ซุ้มประตูและกำแพงแก้ว, ชาลาทางเดิน, ซุ้มประตูและระเบียงคด, ปราสาทประธาน, ปรางค์หินแดง, หอพราหมณ์, ปรางค์พรหมทัต และบรรณาลัย เป็นต้น

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : ถนนอนันทจินดา ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
          เว็บไซต์ : virtualhistoricalpark.finearts.go.th

ที่เที่ยวนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทด

20. วัดบ้านไร่


          วัดเก่าแก่ในตำบลกุดพิมาน ทั้งยังเป็นวัดสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พระเกจิชื่อดัง ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ๆ อยู่หลายอาคาร ได้แก่ พระอุโบสถ พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ หอแก้ว หอระฆัง อาคารประชาสัมพันธ์ ศูนย์โอทอป (OTOP) และที่โดดเด่นสวยงามอย่างมากคือ หอเทพวิทยาคม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (อาคารปริสุทธปัญญา) ซึ่งเป็นอุทยานธรรม 5 ชั้น กลางบึงน้ำขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นอาคารประติมากรรมช้าง โดดเด่นด้วยประติมากรรมนูนต่ำและเซรามิกโมเสกสีสันสวยงามมากกว่า 20 ล้านชิ้น ภายในวิหารถูกออกแบบให้เป็นมหาวิหารแห่งพระไตรปิฎก ที่รวบรวมพุทธประวัติ พระวินัย และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้อย่างครบถ้วน

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          ที่ตั้ง : ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

ที่เที่ยวนครราชสีมา อำเภอวังน้ำเขียว

21. วังน้ำเขียว

          อำเภอท่องเที่ยวยอดนิยมของโคราช เพราะในพื้นที่มีทั้งภูเขา ป่าไม้สมบูรณ์ บรรยากาศเงียบสงบ และสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ที่สำคัญยังมีอากาศบริสุทธิ์สดชื่น อีกทั้งยังมีที่พัก ร้านอาหาร และคาเฟ่หลากแบบหลายสไตล์ โดยกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อมาเยือนวังน้ำเขียว ไม่ว่าจะเป็น

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          - อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง (อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง 1) อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนทางหลวงชนบทหมายเลข 3052 ด้านหลังจะเป็นแนวของภูเขาสูงใหญ่ อากาศเย็นสบาย ช่วงเช้าจะมีสายหมอกบาง ๆ ลอยอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำอย่างสวยงาม

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า) แหล่งอนุรักษ์กระทิงฝูงสุดท้ายของเมืองไทย มีกิจกรรมส่องกระทิงในเขตเขาแผงม้า ซึ่งจะออกมาให้ได้ยลโฉมกันทุก ๆ เย็น

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          - สวนลุงไกร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีการปลูกผักและผลไม้ปลอดสารพิษ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เดินชมเที่ยวไร่ ช้อปผักและผลไม้สด ๆ ไร้สารพิษ ในราคาย่อมเยา

          - วังน้ำเขียวฟาร์ม ฟาร์มเห็ดที่เพาะเห็ดหลากหลายชนิด อีกทั้งยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เข้าเที่ยวชมโรงเพาะเห็ดอย่างใกล้ชิด

          - งานเบญจมาศบานในม่านหมอก งานดอกไม้ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ไฮไลต์ของงานนี้อยู่ที่ทุ่งดอกเบญจมาศหลากสีสัน นำมาจัดแสดงมากกว่า 30 สายพันธุ์

          ที่ตั้ง : อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

          20 ที่เที่ยววังน้ำเขียวห้ามพลาด ธรรมชาติสวยสมบูรณ์กับอากาศที่บริสุทธิ์
          16 ที่พักวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติชิล ๆ
         
22. อุทยานแห่งชาติทับลาน

          อุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลบุพราหมณ์ ในเขตอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 39 ของประเทศ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ 1,397,375 ไร่ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสาย มียอดเขาสูงสุดคือยอดเขาละมั่ง สูงที่ระดับ 992 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่นี่มี "ป่าลาน" เป็นป่าผลัดใบที่มีสภาพเป็นป่าโปร่ง มีต้นลานขึ้นอย่างหนาแน่น บนเขาละมั่งด้านตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทับลาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่

          - ผาเก็บตะวัน ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 11 (ไทยสามัคคี) ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินยอดนิยม ในช่วงเช้าสามารถมองเห็นทะเลหมอกสีขาวนวลลอยไปมาอยู่บนยอดเขา กิจกรรมห้ามพลาดคือการยิงลูกไม้หรือเมล็ดพันธุ์พืช เป็นอีกวิธีที่ช่วยปลูกป่าได้อย่างง่ายดาย

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          - หาดชมตะวัน ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 2 (ลำปลายมาศ) ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง ลักษณะเป็นแนวริมเขื่อนลำปลายมาศที่มีหาดทรายทอดยาว มีร้านค้า ร้านอาหาร พร้อมกับเรือหางยาวนำเที่ยวชมทัศนียภาพของเขื่อนลำปลายมาศ สามารถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติและต้นตะเคียนยักษ์ 14 คนโอบที่มีอายุเก่าแก่ และการศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่ยาวนานกับถ้ำคอมมิวนิสต์ที่เป็นที่ซ่อนตัวของคอมมิวนิสต์ในสมัยก่อน

          - น้ำตกห้วยใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว โดย อบต.ไทยสามัคคี ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน ทางเดินเข้าน้ำตกห้วยใหญ่เป็นทางลาดเล็กน้อย เข้าไปประมาณ 20 เมตร ก็จะพบธารน้ำตกขนาดเล็กไหลผ่านก้อนหินใหญ่ 2 ก้อน น้ำตกแห่งนี้มีขนาดใหญ่ สวยงามมาก สูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 30 เมตร ลักษณะของน้ำตกมีทั้งหมด 5 ชั้น เชื่อมต่อกับน้ำตกสวนห้อมของตำบลวังน้ำเขียว ซึ่งจะมีน้ำมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

          - เขื่อนลำมูลบน อยู่ในเขตอำเภอครบุรี เป็นเขื่อนดินสูง 30 เมตร และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำมูลที่เกิดจากผืนป่าทับลานบนสันเขื่อน มองเห็นทิวทัศน์สวยงามของอ่างเก็บน้ำ บริเวณท้ายเขื่อนได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียกว่า หาดจอมทอง เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน นั่งตากอากาศ ลงเล่นน้ำ ล่องแพ และขึ้นไปชมทิวทัศน์บนเขาจอมทอง

ที่เที่ยวนครราชสีมา

          - ลำแปรง อยู่ห่างจากอำเภอครบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสัตว์ป่านานาชนิด ดูนก สถานที่พัก ทางอุทยานมีพื้นที่กางเต็นท์และให้เช่า

          ที่ตั้ง : อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
          เว็บไซต์ : nps.dnp.go.th
          เฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติทับลาน - Thap Lan National Park

ที่เที่ยวนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย

23. จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

          แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้บริการปีละหนึ่งครั้ง (ช่วงเดือนธันวาคม) โดยแต่ละปีก็มีธีมในการจัดงานที่แตกต่างกันไป แต่ก็จะมีจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งทุ่งดอกคอสมอส ทุ่งทานตะวัน ทุ่งฟักทอง และทุ่งดอกไม้อื่น ๆ ที่ถือเป็นไฮไลต์ของงาน หรือหมู่บ้านอีสาน ที่จำลองวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้ชมกันด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวอีสาน การแสดงผ้าไหม การจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์จิม ทอมป์สัน และสินค้าจากฟาร์ม ร้านอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย

ที่เที่ยวนครราชสีมา
ภาพจาก Supermop / shutterstock.com

          ที่ตั้ง : ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : เปิดปีละครั้ง ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
          เฟซบุ๊ก : Jim Thompson Farm

ที่เที่ยวนครราชสีมา อำเภอครบุรี

24. สะพานไม้ 100 ปี

          แหล่งท่องเที่ยวมีชื่อแห่งอำเภอครบุรี เป็นสะพานไม้ที่มีอายุกว่า 100 ปี จุดเด่นของที่นี่เห็นจะเป็นบรรยากาศความชิล โดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินเล่นทอดน่อง มองวิวสองข้างทางที่เป็นทุ่งนาสีเขียวผืนกว้างสุดสายตา และยังเป็นจุดชมวิวสวย ๆ ทั้งยังเป็นจุดแลนด์มาร์กไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

          ที่ตั้ง : บ้านโคกกระชาย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น.

25. เขื่อนลำแชะ

          สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ด้วยเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางผืนฝ่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ จึงทำให้ธรรมชาติรอบเขื่อนอุดมสมบูรณ์ มองไปทางไหนก็เย็นตาเย็นใจ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทำเมื่อมาที่นี่เห็นจะเป็นการล่องแพ ซึ่งมีให้บริการหลากหลายเจ้าด้วยกัน ระหว่างทางมองวิวทิวทัศน์สวย ๆ ทั้งยังมีจุดให้ลงเล่นน้ำ ถ่ายรูป ดูผีเสื้อ และตกปลา เรียกว่าพักผ่อนสบาย ๆ เพลิน ๆ ได้ทั้งวัน

          ที่ตั้ง : ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
          เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

          เที่ยวอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา กิน เที่ยว นอน จัดมาให้ครบ
         
          เพราะความงดงามของทิวทัศน์ ความร่มรื่นของป่าไม้ อากาศที่แสนบริสุทธิ์ และผู้คนที่อัธยาศัยดี จึงทำให้โคราชยังคงเป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ชวนหลงใหล และรอให้นักเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตาของคุณเอง…

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : thai.tourismthailand.org, tat8.com, nps.dnp.go.th, khaoyainationalpark.com, i-san.tourismthailand.org, nakhonratchasima.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่ท่องเที่ยวนครราชสีมา ชวนปักหมุดที่เที่ยวน่าไปตลอดทั้งปี อัปเดตล่าสุด 25 สิงหาคม 2565 เวลา 00:09:12 700,952 อ่าน
TOP