x close

สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2567 หล่อเทียน ทำบุญ สร้างกุศลร่วมกัน

          สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2567 ชวนพุทธศาสนิกชนทำกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และร่วมทำบุญตักบาตรในวันเข้าพรรษา
          วันเข้าพรรษา 2567 ตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม นับเป็นอีกหนึ่งเทศกาลงานบุญสำคัญของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ซึ่งแต่ละภาค แต่ละจังหวัด ต่างร่วมใจกันจัด งานเข้าพรรษา 2567 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้าง ตามมาดูด้วยกันเลย

งานเข้าพรรษา 2567

วันเข้าพรรษา

ภาพจาก : prasom boonpong / shutterstock.com

ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          เชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ณ คลองลาดชะโด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น, เส้นทางสายน้ำแห่งชีวิต การยกยอ ท้องทุ่งนาที่เขียวขจี, ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม, ชม ช้อป แชะ อาหารพื้นบ้าน ณ ตลาดลาดชะโด

งานประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) 2567 จังหวัดสิงห์บุรี

          เชิญร่วมงานประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม ณ วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

          - พิธีตักบาตรยายดอกไม้ คำว่า “ยาย” (ยายดอกไม้) นั้น เป็นสำเนียงที่เพี้ยนมาจาก คำว่า “หย่าย” ภาษาลาว ซึ่งแปลว่า การแจกจ่าย หรือการให้ ดังนั้น คำว่า “ยายดอกไม้” จึงหมายถึง การให้ หรือการถวายดอกไม้แด่พระสงฆ์ เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้า

          - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
          - พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา 7 วัด 7 ต้น
          - พิธีเวียนเทียนพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้ง
          - กิจกรรมคั่วข้าวตอก ถั่ว งา เครื่องปรุงกระยาสารท ทำกระทง-ร้อยดอกไม้ของผู้สูงอายุ
          - ชมสาธิตการกวนข้าวกระยาสารทและขนมมงคล
          - ชมภูมิปัญญาการทำน้ำปลาแท้วิถีชาวบ้าน
          - ชมสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ลาบมะเขือ ขนมเบื้องญวน ยำญวน ข้าวเกรียบงา บัวลอยญวน และข้าวประดับดิน
          - ชมเครื่องมือประกอบอาชีพของชาวลาวเวียงจันทน์ในอดีต เช่น เครื่องมือทำทอง เครื่องมือปั้นหม้อ
          - ชมการแสดงรำวงเมืองสิงห์และเต้นบาสโลป
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท. สำนักงานลพบุรี : TAT Lopburi Office

งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา 2567 จังหวัดสระบุรี

          เชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน 2567 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม ณ วัดพระพุทธบาทราชวรวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
          ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
          วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 พิธีเปิดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ประจําปี 2567

          เวลา 16.00 น. ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน, ขบวนพยุหยาตราและขบวนเจ้าเมืองสระบุรี, ขบวนรถบุปผชาติ และขบวนวัฒนธรรม เคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอพระพุทธบาทเข้าสู่ถนนสายคู่

          เวลา 17.45 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ตักบาตรดอกเข้าพรรษา บริเวณวงเวียนธรรมจักร ทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และล้างเท้าพระบริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

          เวลา 19.00 น. การแสดงมหรสพ โดยเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
          วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

          เวลา 09.00 น. ตักบาตรดอกเข้าพรรษา (รอบเช้า)

          - พระสงฆ์นำดอกเข้าพรรษาขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท 

          - พระสงฆ์ลงจากมณฑป พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ

          เวลา 15.00น. ตักบาตรดอกเข้าพรรษา (รอบบ่าย)

          - พระสงฆ์นำดอกเข้าพรรษาขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท 

          - พระสงฆ์ลงจากมณฑป พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ 

          เวลา 19.00 น. การแสดงมหรสพ โดยเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

          วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567

          เวลา 09.00 น. ตักบาตรดอกเข้าพรรษา (รอบเช้า)

          - พระสงฆ์นำดอกเข้าพรรษาขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท

          - พระสงฆ์ลงจากมณฑป พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ 

          เวลา 15.00 น. ตักบาตรดอกเข้าพรรษา (รอบบ่าย)

          - พระสงฆ์นำดอกเข้าพรรษาขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท 

          - พระสงฆ์ลงจากมณฑป พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระ 

ตักบาตรดอกเข้าพรรษา 2567 จังหวัดสระบุรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ฯ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท หรือโทรศัพท์ 0-3626-7111

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 จังหวัดสุพรรณบุรี

         เชิญร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20-21 กรกฎาคม ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 

         โดยในวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.30 น. ชมแห่ขบวนรถเทียน จาก อุทยานมังกรสวรรค์ ผ่านเส้นทางคูเมือง สู่ลานวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และเวลา 17.30 น. ชมพิธีเปิดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ณ หน้าวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และร่วมเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2567 สุพรรณบุรี

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก แห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก แห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี

งานประเพณีแห่เทียนโคราช ประจำปี 2567 จังหวัดนครราชสีมา

         เชิญร่วมงานแห่เทียนพรรษาโคราช ประจำปี 2567 "แสงเทียนแห่งธรรม งามล้ำเมืองย่า 72 พรรษา มหาราชา" ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สวนสุรนารี สวนเมืองทอง และสวนอนุสรณ์สถาน

         พบกับกิจกรรมไฮไลต์ต่าง ๆ 

         - ชมการประกวดต้นเทียนพรรษา 3 ประเภท 

         - การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา การแสดงแสง สี เสียง 

         - การแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรม และมหรสพสมโภช 

         นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP อาหารดีมีชื่อของโคราช กิจกรรม Workshop สืบสานวัฒนธรรม ทำเทียนโคราช กิจกรรมสาธิตการแกะเทียนพรรษา การแสดงแสงสีเสียงและโขนพระราชทานเทียนพรรษา และการแสดงวงดนตรี กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2567 โคราช

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา

สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2567 โคราช

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา

สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2567 โคราช

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2567 จังหวัดอุบลราชธานี

          เชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2567 ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายหลักรอบทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

          กิจกรรมในปีนี้ จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 ได้แก่
          วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2567
          กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีคนทำเทียน ตามคุ้มวัดต่าง ๆ
          วันที่ 13-21 กรกฎาคม 2567
          งานแสงศิลป์แห่งศรัทธา เนรมิตเมืองอุบลราชธานีให้เต็มไปด้วยแสง สี ศิลป์ สุดวิจิตรตระการตา รวม 15 จุด ทั่วเมืองอุบลราชธานี
          วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2567

          การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP) ณ ลานวัฒนธรรมข้างศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

          ในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษา วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 กำหนดให้เป็นวันรวมต้นเทียนของชุมชนทั้ง 25 อำเภอ รวมกว่า 49 ต้น และมีจัดให้มีการแห่เทียนพรรษา 2 วัน 2 คืน ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567 ในภาคค่ำมีการแสดงแสง เสียง ทั้ง 2 คืน
แห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani Candle Festival

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ 2567 จังหวัดชัยภูมิ

          เชิญร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ 2567 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม ณ บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ จังหวัดชัยภูมิ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรับชมการแสดงแสง สี เสียง ชุด “ย้อนรอยอโรคยา ศาล ไขภูมิบ้าน ขานเมืองชัย”
แห่เทียนเข้าพรรษาชัยภูมิ 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองชัยภูมิ

แห่เทียนเข้าพรรษาชัยภูมิ 2567 กำหนดการ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองชัยภูมิ

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองชัยภูมิ หรือโทรศัพท์ 0-4481-1378

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาบนหลังช้างและตักบาตรบนหลังช้าง 2567 จังหวัดสุรินทร์

          เชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาบนหลังช้างและตักบาตรบนหลังช้าง 2567 วันที่ 19-20 กรกฎาคม บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
          ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
          วันที่ 19 กรกฎาคม 2567
          ชมขบวนแห่เทียนและขบวนแห่ช้าง ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
          วันที่ 20 กรกฎาคม 2567
          ร่วมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง งานบุญมหัศจรรย์แห่งเดียวในโลก บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป
แห่เทียนพรรษาบนหลังช้าง 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุรินทร์ - ศรีสะเกษ TAT Surin-Sisaket

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุรินทร์ - ศรีสะเกษ TAT Surin-Sisaket
          วันเข้าพรรษา 2567 ใครมีแพลนอยากชวนคนข้าง ๆ ไปทำบุญ ลองเช็กลิสต์สถานที่จัดงานเข้าพรรษากันดู สะดวกไปรับบุญที่ไหนก็ตามอัธยาศัยได้เลย ^ ^
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ วันเข้าพรรษา 2567 ไหว้พระ วันเข้าพรรษา อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่จัดงานเข้าพรรษา 2567 หล่อเทียน ทำบุญ สร้างกุศลร่วมกัน อัปเดตล่าสุด 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 11:04:26 13,942 อ่าน
TOP