x close

งานแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2567 ร่วมประเพณีเก่าแก่สร้างบุญเสริมมงคลในวันเข้าพรรษา

เที่ยวอุบลราชธานี กับงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2567 ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายหลักรอบทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันเข้าพรรษา 2567 ในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เหล่าพุทธศาสนิกชนจะจัดกิจกรรมงานบุญมากมาย โดยเฉพาะ ประเพณีถวายเทียนพรรษา ที่สืบทอดกันเรื่อยมา และที่โดดเด่นจนกลายเป็นงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ระดับจังหวัดและประเทศคือ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ที่มีการจัดกิจกรรมมากมายทั้งประกวดต้นเทียน การแสดงแสง สี เสียง ชมต้นเทียนพรรษา และขบวนแห่เทียนพรรษา สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 จะมีกำหนดการและรายละเอียดเป็นอย่างไร เรามีข้อมูลมาอัปเดตกัน ดังนี้ 

แห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี

ประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดมาอย่างยาวนาน จัดสืบทอดติดต่อกันมากว่า 118 ปี โดยทุกภาคส่วนของจังหวัดจะสนับสนุนให้มีการทำเทียนพรรษาตลอดทั้งเดือนก่อนจะถึงวันเข้าพรรษา โดยจะทำเทียนจากขี้ผึ้งขึ้นมา ซึ่งในสมัยโบราณนั้นจะนำเทียนเล่มเล็ก ๆ มามัดรวมกันให้เป็นเทียนเล่มใหญ่ และจัดขบวนนำไปถวายวัด เปรียบเทียบได้กับการแสดงถึงความสามัคคีในหมู่คณะนั่นเอง

ช่างแกะสลักกำลังแกะสลักเทียนพรรษา

ต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีการแกะสลักเทียน โดยนำขี้ผึ้งมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่ จากนั้นจึงแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามต่าง ๆ โดยเฉพาะลวดลายของอีสานดั้งเดิม และจัดให้มีการแห่ขบวนเทียนพรรษารอบเมือง ก่อนนำไปถวายพระที่วัด จนในช่วงหลังจึงเริ่มมีการจัดทำเทียนพรรษาขนาดใหญ่โต ประมาณ 10-15 เมตร และสูงประมาณ 6 เมตร ทำเป็นหุ่นและเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติที่มีความสวยงามอลังการ กลายเป็นเทียนพรรษาแบบที่ปรากฏในปัจจุบันนี้

ขบวนแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2560

ภาพจาก : STK_08 / Shutterstock.com

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2567 จัดวันไหน

สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่สืบไป โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2567 รวม 7 วัน ภายใต้ชื่องาน เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง บริเวณทุ่งศรีเมือง และถนนสายหลักรอบทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนการจัดขบวนแห่เทียนและการแสดงจากชุมชนที่ผ่านมา กำหนดจัดขึ้นเพียงวันเดียว ทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ไกลไม่สามารถชมขบวนแห่ได้ครบ ดังนั้น ในปีนี้จึงมีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาและขบวนการแสดงจากชุมชนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 2 วัน คือ วันที่ 20 และ 21 กรกฎาคม 2567 พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ภาคกลางคืน รวม 2 คืนด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็น Soft Power ของประเทศด้านเทศกาลและงานประเพณี (Festival) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ชมวิถีทำเทียน กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน อีกด้วย

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2567

วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2567

 • กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียนและการตกแต่งต้นเทียนพรรษา

 • การประดับตกแต่งคุ้มวัด / สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 

 • การประดับตกแต่งเมือง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

 • พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน และวันรวมเทียน บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

 • ประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2567

 • พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และปล่อยขบวนเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

 • พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 

 • การแสดงแสง สี เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษา ภาคกลางคืน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2567

 • พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา และปล่อยขบวนเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 

 • พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน

 • พิธีมอบรางวัลการประกวดต้นเทียน ประจำปี 2567  

 • การแสดงแสง สี เสียง ประกอบขบวนแห่เทียนพรรษา ภาคกลางคืน 

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2567

 • ชมต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ที่ได้รับรางวัล จัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างต่อเนื่อง 

กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani Candle Festival

ขบวนเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani Candle Festival

การแกะสลักเทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2567

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani Candle Festival

กิจกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2567

1. แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 

 • สถานที่ : บริเวณลานเทียน ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี 

 • ระยะเวลา : วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป 

2. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานีและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองอุบลราชธานี

 • สถานที่ : ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมืองและลานขวัญเมือง

 • ระยะเวลา : วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.09 น.

3. กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียนและการตกแต่งต้นเทียนพรรษา  ทำบุญเสริมดวง 12 ราศี  12 คุ้มวัด

 • สถานที่ : วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ, วัดพลแพน, วัดใต้ท่า, วัดแจ้ง, วัดมหาวนาราม, วัดทุ่งศรีเมือง, วัดศรีประดู่, วัดพระธาตุหนองบัว, วัดศรีแสงทอง, วัดบูรพา, วัดสุปัฏนาราม, วัดสารพัฒนึก นอกจากนี้ยังมีวัดในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ เปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม อาทิ วัดไชยมงคล, วัดสุทัศน์, วัดเลียบ, วัดปทุมมาลัย, วัดกลาง, วัดกุดคูณ, วัดผาสุการาม และวัดหายโศก เป็นต้น

 • ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.

4. กิจกรรม ชมทุ่งดอกเทียนหอมเรืองแสง หนึ่งเดียวในโลก

 • สถานที่ : สวนสัตว์อุบลราชธานี

 • ระยะเวลา : ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. 

5. การประกวดนางงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2567 (Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2024)

 • สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานี และโรงแรมสุนีย์แกรนด์

 • ระยะเวลา : วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2567

6. การจำหน่ายสินค้าเศรษฐกิจชุมชน (OTOP)

 • สถานที่ : ลานวัฒนธรรม ข้างศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

 • ระยะเวลา : วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2567

7. พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนราชทาน มายังมณฑลพิธี

 • สถานที่ : ศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

 • ระยะเวลา : วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น.

8. กิจกรรมการประกวดพานบายศรี

 • สถานที่ : บริเวณลานวัฒนธรรม ข้างศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

 • ระยะเวลา : วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

9. กิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม

 • สถานที่ : บริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี

 • ระยะเวลา : วันรวมเทียน 19 กรกฎาคม 2567 และประกาศผลวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

10. พิธีเปิดงาน และปล่อยขบวนเทียนพรรษา

นำโดยขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และขบวนเทียนพรรษาจากคุ้มวัด/อำเภอต่าง ๆ ขบวนเรือชักพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขบวนแห่ยักษ์คุ จังหวัดอำนาจเจริญ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบแสง เสียง เต็มอิ่ม 2 วัน 2 คืน 

 • สถานที่ : ปะรำพิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม 

 • ระยะเวลา : วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2567

11. จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ

 • สถานที่ : บริเวณรอบทุ่งศรีเมืองและศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

 • ระยะเวลา : วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2567

12. งานเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน

 • สถานที่ : พื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

 • ระยะเวลา : ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4534-4583-4 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นอีกด้วย

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และเที่ยวอุบลราชธานี อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี ปี 2567 ร่วมประเพณีเก่าแก่สร้างบุญเสริมมงคลในวันเข้าพรรษา อัปเดตล่าสุด 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 18:23:39 13,089 อ่าน
TOP