x close

สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 จากทั่วไทย ทำบุญ-เวียนเทียน เสริมมงคลให้ชีวิต

          แนะนำสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 วันสำคัญทางพุทธศาสนา พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน เพื่อความเป็นสิริมงคล
          วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเหล่าพุทธศาสนิกชนมักไปทำบุญ ตักบาตร ไหว้พระ และเวียนเทียนที่วัด โดยหลายพื้นที่ได้มีการจัดงานวันวิสาขบูชา 2566 ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้าง เรามีมาบอกกัน

วันวิสาขบูชา คือวันอะไร

          วันวิสาขบูชา เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญ เดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่ วันที่พระพุทธเจ้าประสูติ วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติสร้างภพอีกต่อไป) พุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชานี้ โดยกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชา ได้แก่ ทำบุญ-ใส่บาตร จัดสำรับคาว-หวานไปทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดในตอนค่ำ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นต้น
พุทธมณฑล

พุทธมณฑล จ.นครปฐม

สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา

งานวันวิสาขบูชา ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

          ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียดดังนี้

 • เวลา 07.00 น. รับบิณฑบาต ภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 100 รูป ณ บริเวณรอบพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
 • เวลา 09.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
 • เวลา 10.00 น. พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) และอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ ในวัดสระเกศฯ ณ ตำหนักสมเด็จฯ
 • เวลา 11.00 น. ภัตตาหารเพลพระภิกษุ สามเณร จำนวน 200 รูป
 • เวลา 15.00 น. ลงพระอุโบสถ ฟังพระปาฏิโมกข์
 • เวลา 18.30 น. คณะสงฆ์วัดสระเกศฯ ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถ
 • เวลา 19.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา
 • เวลา 20.00 น. พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

          ทั้งนี้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญออกโรงทานอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อถวายแก่พระภิกษุ สามเณร และบริการผู้ที่มาร่วมงาน ในวันที่ 3 มิถุนายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

งานวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2566 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สำนักงานพุทธมณฑล

          กำหนดการการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานด้านหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 3  มิถุนายน พ.ศ. 2566

 • เวลา 07.00 น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 160 รูป
 • เวลา 17.00 น. พิธีทอดผ้าป่าและพิธีเวียนเทียน
 • เวลา 18.00 น. การแสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายธรรม

     นอกจากนี้ภายในงานยังพบกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์, การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมา, การบรรยายธรรมและการปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก สำนักงานพุทธมณฑล

งานวันวิสาขบูชา ปี 2566 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

          ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน “วันวิสาขบูชา” ณ พระธาตุบังพวน และมหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. รายละเอียดดังนี้

 • เวลา 16.00-19.30 น. ณ พระธาตุบังพวน

          -  พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา โดย พระปัญญาวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

          -  พระสงฆ์เจริญพระปริตร และบทธัมมจักกัปปวัตนสูตร

          - ประกอบพิธีเวียนเทียน

 • เวลา 19.30-21.00 น. ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล

          - สักการะหลวงพ่อโต

          - สักการะพระนเรศวรมหาราช

          - สักการะพระเจ้าตากสินมหาราช

          - สักการะพระพุทธปาลิไลยกะ-ชินสีห์

          - สักการะพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พระธาตุประจำปีเกิด และพระเจดีย์อุปปาตะสันติ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก เมืองโบราณ สมุทรปราการ

วางผางประทีป 10,000 ดวง วัดท่าขนุน เนื่องในวันวิสาขบูชา

          ขอเชิญร่วมวางผางประทีป 10,000 ดวง ณ วัดท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งแปรอักษรครั้งละ 15,000-18,000 ดวง และกิจกรรมเวียนเทียน
สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566

ภาพจาก : m-culture.go.th

กิจกรรมเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทัย เนื่องในวันวิสาขบูชา

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนตะคัน เมืองโบราณสุโขทัย เนื่องในวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วัดช้างล้อม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (ด้านหลังโรงแรมเลเจนด้า) พบกับกิจกรรมมากมาย
สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุโขทัย : TAT Sukhothai Office

กำหนดการ

 • เวลา 16.00 น. เปิดบูธร้านค้า นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชม-ชิม-ช้อปของฝาก ของที่ระลึก และกิจกรรม DIY อาหารถิ่นเมืองสุโขทัย จากผู้ประกอบการกว่า 20 ร้านค้า นักท่องเที่ยวสามารถซื้อตะคันและสามารถเวียนเทียนได้เองตามอัธยาศัย
 • เวลา 19.00 น. กิจกรรมพิธีเวียนเทียนแบบทักษิณาวรรตรอบองค์เจดีย์ วัดช้างล้อ
 • เวลา 19.45 น. ชมมหรสพการแสดง

          *วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด พรหมพงศ์วงศ์อสุรา จากวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย

         *วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย อาทิ ละครนอกแบบหลวง เรื่องพระสมุท ตอนชมดาว จากนาฏยศิลปิน  

 • เวลา 21.00 น. ปิดงาน

กิจกรรมพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว

     1. สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนในจังหวัดสุโขทัย แสดงหลักฐานการเข้าพัก ตอบแบบสอบถาม *รับของที่ระลึกจาก ททท. พร้อมตะคันสำหรับเวียนเทียน ฟรี จำนวน 150 คน/วัน

    2. นักท่องเที่ยวที่ไม่พักค้างคืน ตอบแบบสอบถาม รับตะคันสำหรับเวียนเทียน ฟรี จำนวน 100 คน/วัน

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุโขทัย : TAT Sukhothai Office

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน "เวียนเทียนตะคัน เมืองโบราณสุโขทัย"

งานเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

          ขอเชิญร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 48 เนื่องในวันวิสาบูชา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2566 ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

          นอกจากนี้ยังได้ ชม ทิวทัศน์กว๊านพะเยา และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชิม จิบกาแฟแลกว๊านพะเยา อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยา และ ช้อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้า OTOP ตลาดลำใจเวียง ตลาดระเบียงสุข ตลาด SME

สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานเชียงราย

         เนื่องจากปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาลดลง การเวียนเทียนในครั้งนี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเวียนเทียนบนวัดติโลกอาราม จำนวน 3 รอบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5448-5781-2 และ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานเชียงราย

เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

          ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี กิจกรรมภายในงานจะเป็นการแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ตอบปัญหาธรรมะ การประกวดภาพวาดระบายสี พิธีทำวัตรเช้าและทำบุญตักบาตร ขบวนแห่โคมบัวบูชา และขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเวียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม 3 รอบ จากนั้นถวายผ้าห่มพระธาตุเชิงชุมแด่พระสงฆ์

กำหนดการ

 • เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 • เวลา 12.30 น. ขบวนแห่โคมบัวถวายเป็นพุทธบูชา เริ่มที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 • เวลา 17.30 น. ถวายผ้าป่าโคมบัวบูชา สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566

ภาพจาก : thailandfestival.org

เทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา จังหวัดนครพนม

          ขอเชิญร่วมงานเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา จังหวัดนครพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ 3 มิถุนายน 2566 โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้

 • ช่วงเช้า พิธีทำบุตร-ตักบาตรหน้าวัดพระธาตุพนมฯ
 • ช่วงเย็น พิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมฯ
สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566

ภาพจาก : tourismthailand.org

           และนี่คือสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 เพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาแนะนำกัน จริง ๆ ยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ เอาเป็นว่าหากมีโอกาสก็อย่าลืมเดินทางไปทำบุญ ไหว้พระ วันวิสาขบูชา กันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ วันวิสาขบูชา ไหว้พระ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 จากทั่วไทย ทำบุญ-เวียนเทียน เสริมมงคลให้ชีวิต อัปเดตล่าสุด 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09:42:05 45,677 อ่าน
TOP