x close

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรมลานสน ประจำปี 2566

          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดการท่องเที่ยวและพักแรมลานสน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป พร้อมแนะนำเรื่องน่ารู้ต่าง ๆ
         หนึ่งในจุดหมายปลายทางที่หลายคนอยากไปเยือนสักครั้ง น่าจะมีชื่อของ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เพื่อไปยังเส้นทางพิชิตลานสนภูสอยดาว ซึ่งจะต้องเดินเท้าเข้าป่าเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะผ่านลำธาร ป่าเขา และเดินขึ้นเขาสูงชันทั้งหมด 5 เนิน กว่าจะถึงที่หมาย แต่ถ้าใครอยากเห็นดอกหงอนนาคบานเต็มผืนป่า ก็ต้องไปเที่ยวหน้าฝนช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกปี
ภูสอยดาว

ภูสอยดาว

ภูสอยดาว 2566
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว
และพักแรมลานสน

ภูสอยดาว เปิดเดือนไหน

         เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - Phu soi dao National Park ประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณลานสนประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแนบท้ายประกาศ และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด คลิกดูรายละเอียด ที่นี่

ขั้นตอนการท่องเที่ยว ดังนี้

     1. นักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องทำการจองเข้าอุทยานผ่าน Application QueQ ล่วงหน้าสูงสุดได้ 60 วัน จำกัดจำนวน 300 คน/วัน (จองผ่าน QueQ 210 คน และ Walk in 90 คน)

ภูสอยดาว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - Phu soi dao National Park

     2. หลังจากที่จองเข้าอุทยานผ่าน QueQ เรียบร้อยแล้ว สามารถจองเต็นท์และอุปกรณ์เครื่องนอนได้ที่ https://nps.dnp.go.th

     3. ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกดูรายละเอียด ที่นี่ 

          *อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขอปรับเวลาลงทะเบียนเป็น 08.00-13.00 น. หากมาหลังจาก 13.00 น. จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนขึ้นลานสนทุกกรณี*

          **การรับบัตรคิว Walk in นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับบัตรคิวที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมด้วยตนเองทุกท่าน โดยสามารถรับได้ในเวลา 00.01-13.00 น. ของทุกวัน**

          ***สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองผ่าน QueQ รายชื่อที่จองมาจะต้องตรงกับผู้ที่จะเข้าพัก หากชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับผู้ที่จะเข้าพัก หรือใส่ข้อมูลไม่ครบ ทางอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง

ภูสอยดาว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - Phu soi dao National Park

           สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 09-5629-9528, 09-1024-7633 และที่ inbox เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - Phu soi dao National Park 

แสดงหลักฐานอะไรบ้าง ?

        เมื่อเดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

     1. หลักฐานบัตรคิวการจองเข้าอุทยานผ่าน QueQ สำหรับนักท่องเที่ยว Walk in ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

    2. หลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ (อย่างน้อย 2 เข็ม) หรือหากไม่ได้รับวัคซีน หรือฉีดไม่ครบตามเกณฑ์ จะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ว่าไม่พบเชื้อ (ตรวจมาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง)

    3. หลักฐานการจองที่พัก (บ้านพัก เต็นท์ และอุปกรณ์เครื่องนอน) ในกรณีที่จองผ่านเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ภูสอยดาว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว - Phu soi dao National Park

เรื่องน่ารู้
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตั้งอยู่ที่ไหน

         อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ภูสอยดาว

การเดินทางสู่ลานสนภูสอยดาว

          นักท่องเที่ยวจะต้องผ่านเนินวัดใจทั้ง 5 เนิน ซึ่งแต่ละเนินมีความทรหดและความยากง่ายแตกต่างกันไป ได้แก่

  • เนินส่งญาติ เป็นทางเดินขึ้นเขาที่มีความชันอยู่พอสมควร มีระยะทางประมาณ 650 เมตร
  • เนินปราบเซียน เป็นทางสูงชัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมานั่งพักบริเวณจุดพักสุดเนินปราบเซียน ด้วยเพราะระยะทางทั้งหมดของเนินปราบเซียนค่อนข้างไกล หรือกินระยะทางเกือบครึ่งของทางเดินทั้งหมด
  • เนินป่าก่อ เป็นเส้นทางที่ไม่ชันมาก มองไปรอบ ๆ จะเจอเข้ากับ "ต้นก่อ" อยู่เต็มบริเวณ
  • เนินเสือโคร่ง มีที่มาจาก "ต้นกำลังเสือโคร่ง" โดยเปลือกของลำต้นมีสรรพคุณใช้เป็นยาสมุนไพร
  • เนินมรณะ เป็นช่วงที่ชันที่สุดของเส้นทางภูสอยดาว ก่อนที่จะขึ้นไปถึงลานสน แต่ถ้าใครได้ลองขึ้นไปแล้ว และเห็นธรรมชาติด้านบน รับรองว่าจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง
ภูสอยดาว

ภูสอยดาว

         สำหรับ ลานสนสามใบภูสอยดาว มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบบนภูเขา สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 1,633 เมตร สภาพพื้นที่ของลานสนสามใบจะเป็นเนินสูงต่ำสลับกันไป ชั้นล่างเป็นทุ่งหญ้ากว้าง บนลานสนยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม และสิ่งที่พลาดไม่ได้คือการถ่ายรูปคู่กับป้าย "ผู้พิชิตลานสนภูสอยดาว" อันเป็นสักขีพยานถึงความมุมานะและความพยายามที่พาเรามาถึงจุดนี้ และไม่ควรพลาดการไปพิชิตยอดสูงสุดของภูสอยดาว ระดับความสูง 2,102 เมตร จากระดับน้ำทะเล (ต้องจองล่วงหน้า ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำทาง)
ภูสอยดาว

ภาพจาก : NatureGift / shutterstock.com

เตรียมตัวก่อนพิชิตลานสนภูสอยดาว

     - แนะนำว่าให้ออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายในระดับหนึ่ง เพื่อที่ว่าพอลงสนามจริงแล้วจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยจนเกินไป

     - มือใหม่หัดแบกไม่ต้องห่วง เพราะที่นี่มีลูกหาบให้บริการ แต่ถึงอย่างนั้นก็ควรเตรียมใจในกรณีที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากแล้วลูกหาบไม่เพียงพอ

     - มีห้องน้ำทั้งที่อุทยานและบนภูสอยดาว

     - เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งของกินและอุปกรณ์กางเต็นท์ เพราะบนภูสอยดาวไม่มีไฟฟ้า ร้านค้า และร้านอาหาร

     - น้ำดื่ม เป็นน้ำฝน ผ่านเครื่องกรอง สะอาด ปลอดภัย (ใครดื่มน้ำฝนไม่ได้ต้องเตรียมน้ำไปเองให้พอทั้ง 3 วัน) ส่วนน้ำใช้ เป็นน้ำในลำธาร สีอาจจะไม่ใสมากนัก แต่ก็สะอาด ปลอดภัย

     - ภูสอยดาว มีตัวคุ่นเยอะมาก นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะแพ้ได้ ดังนั้นเตรียมยาต่าง ๆ ไว้ให้พร้อม

ภูสอยดาว

ภูสอยดาว

          นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ เช่น น้ำตกภูสอยดาว เป็นน้ำตก 5 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี สวยงามมาก, น้ำตกสายทิพย์ เป็นน้ำตก 7 ชั้น ความสูงแต่ละชั้นประมาณ 5-10 เมตร, ทุ่งดอกไม้ในป่าสน ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายนของทุกปี จะมีดอกไม้ดินชูช่อแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มหนาแน่น และหลักเขตไทย-ลาว เป็นหลักเขตที่ปักแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว มีขึ้นหลังสงครามบ้านร่มเกล้า
ภูสอยดาว

ทุ่งดอกไม้

ภูสอยดาว

น้ำตกสายทิพย์

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ที่เที่ยวอุตรดิตถ์ ที่เที่ยวพิษณุโลก อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เปิดให้ท่องเที่ยวและพักแรมลานสน ประจำปี 2566 อัปเดตล่าสุด 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:26:45 9,981 อ่าน
TOP