x close

12 ชุมชนท่องเที่ยว ทำกิจกรรมสนุก ๆ สัมผัสวิถีชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ

          ออกไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน กับ ชุมชนท่องเที่ยว ทั่วไทย ไปลองใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ทำกิจกรรมสนุก ๆ ให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้ากัน
           ชุมชนท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวสไตล์ Local อีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมและมาแรงสุด ๆ ในขณะนี้ เพราะนอกจากจะได้ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย มีเอกลักษณ์ ยังได้สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนรับที่แสนอบอุ่น รวมถึงลองใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวย ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รอบตัว อีกทั้งพื้นที่ตั้งของชุมชนแต่ละแห่งส่วนใหญ่ยังมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ เมื่อได้มาเที่ยวเหมือนได้รับการชาร์จพลังไปในตัว ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนสามารถช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชาวบ้านอีกด้วย วันนี้เราจะชวนคุณไปท่องเที่ยวแนวใหม่ ออกเดินทางไปยังชุมชนต่าง ๆ ทำกิจกรรมสนุก ๆ ใกล้ชิดธรรมชาติ ให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน ลองใช้ชีวิตให้ช้าลงดูสักวัน

ชุมชนท่องเที่ยว
ภาคเหนือ

1. ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่

         ออนใต้ ตำบลหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองแห่งอารยธรรมเก่าแก่ที่มีตำนานมากมาย และเป็นชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตพื้นบ้าน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษได้อย่างสมบูรณ์ ชาวบ้านมีความผูกพันภายในชุมชน มีความโอบอ้อมอารีมีน้ำใจ จากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และความอ่อนหวานของผู้คน ภายใต้อ้อมกอดแห่งขุนเขาที่งดงาม แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่ชัดเจน จนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วว่า “ออนใต้ บ้านจุ้ม เมืองเย็น” (บ้านที่อุดมสมบูรณ์ เมืองที่สงบร่มเย็น) ทำให้เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปเยี่ยมเยือน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ชุมชนออนใต้ เชียงใหม่
 • สัมผัสวิถีชีวิต หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา ในสวนหลังบ้าน ชมธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าชุมชน 

 • หิ้วตะกร้าเก็บผักในสวน หรือปั่นจักรยานหาวัตถุดิบในพื้นที่ ร้านค้าในชุมชน แปลงเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่มาทำอาหาร 

 • กินอาหารออร์แกนิก เมนูอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ ในคอนเซ็ปต์ จากแปลงปลูกสู่จานข้าว เช่น ข้าวโฮะออนใต้ และเมี่ยงเชียงดาปลาจี่ เป็นต้น 

 • เรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 

 • กิจกรรมปั้นเซรามิกเพนต์ลายปลาลงบนเครื่องปั้นถ้วย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ชุมชน 

 • เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พันนาภูเลา ร้อยเรื่องเล่าเมืองเก่าออนใต้ 

 • กิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ พัฒนาเส้นทางจักรยาน

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2. บ้านห้วยน้ำกืน จังหวัดเชียงราย

           หมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ มีพื้นที่ครอบคลุมผืนป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง มีคุณภาพอากาศแสนสดชื่น ได้พลังความเป็นมิตรของผู้คนมาช่วยให้อิ่มเอมใจ ได้สัมผัสกับวิถีชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่ทรงเสน่ห์ มีบ้านพักโฮมสเตย์ให้บริการนักท่องเที่ยวประมาณ 8-12 หลัง พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงเกษตร และวัฒนธรรม สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่อาศัยอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว

กิจกรรมที่บ้านห้วยน้ำกืน เชียงราย
 • อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านรสเด็ด 

 • ตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรพระ 

 • เดินเที่ยวป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ 

 • ดูวิธีการหมักใบชา หรือเหมี้ยง และการมัดเหมี้ยงเตรียมส่งไปขายตามที่ต่าง ๆ 

 • เลือกมุมจิบ ชา กาแฟ ชมวิว ในหลาย ๆ มุมของหมู่บ้านได้อย่างเพลิดเพลิน

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว

3. ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จังหวัดลำปาง

          หมู่บ้านเล็ก ๆ อายุกว่า 200 ปี ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา มีน้ำตกและลำธารไหลผ่าน ตั้งอยู่ในตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บ้านป่าเหมี้ยงเป็นอีกหนึ่งชุมชนน่าเที่ยวมาก ๆ โดยชาวบ้านที่นี่จะเก็บใบชาป่า หรือเหมี้ยง มาแปรรูปเป็นอาหารและของใช้ สำหรับกิจกรรมที่ต้องห้ามพลาดเมื่อมาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้คือการเก็บใบเหมี้ยง และถ้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี ก็จะได้ชมความสวยงามของดอกเสี้ยวบริเวณลานดอกเสี้ยว ที่บานสะพรั่งจนมีเทศกาลดอกเสี้ยวบานด้วย
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

กิจกรรมที่ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง ลำปาง
 • ชมการตัดและแปรรูปใบเหมี้ยง

 • ชิมกาแฟอาราบิก้าจากหมู่บ้าน 

 • ชิมชาอัสสัมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ 

 • ชมและเรียนรู้การทำหมอนใบชา 

 • เที่ยวชมน้ำตกสองปาน 

 • เดินชิลรอบหมู่บ้าน 

 • ไหว้พระสักการะวัดประจำหมู่บ้าน

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

ชุมชนท่องเที่ยว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ชุมชนสุขสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

          เดิมชื่อว่า บ้านห้วยขมิ้น เพราะตั้งอยู่ติดกับลำห้วยขมิ้น ชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพหลายอย่าง เช่น ทำไร่มัน ทำไร่ข้าวโพด ปลูกแตงกวา ทำไร่พริก ทำผักปลอดสารพิษ ทำเห็ดหอม ปลูกดอกเบญจมาศ ทำสวนผลไม้ ทำบ้านพักโฮมสเตย์ และจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวเลือกชมตามสะดวก
กิจกรรมที่ชุมชนสุขสมบูรณ์
 • การเก็บผักสด ๆ กรอบ ๆ จากแปลงนำมาทำเป็นสลัดโรล กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บ 

 • ทำแหนมเห็ด 

 • กินอาหารกลางวันเป็นเมนูพื้นบ้านที่จัดใส่ถาดเป็นชุด ๆ ทั้งน้ำพริกปลาป่น ต้มจืดหน่อไม้ ไข่เจียว และขนมจีนน้ำยา 

 • ถ้าไปเที่ยวในช่วงที่เป็นหน้าผลไม้ ก็สามารถไปเที่ยวสวนผลไม้ เก็บผลไม้สด ๆ จากต้นมากินได้เลย 

 • การปั้นกระสุนปลูกป่า 

 • การยิงหนังสติ๊กปลูกป่า 

 • การวาดภาพจากสีธรรมชาติ 

 • กราบไหว้ขอพร ศาลพ่อปู่เมืองราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์ ซึ่งสามารถขอพรได้ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการค้าการลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5. ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย

         บ้านเดื่อ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำที่เงียบสงบและมีวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทั้งการประมง การเกษตร ปลูกพืชผักแบบขั้นบันไดตามริมฝั่งแม่น้ำโขง จนได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว จัดทำโฮมสเตย์เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในบ้านพักแต่ละหลังด้วย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย

กิจกรรมที่ชุมชนบ้านเดื่อ หนองคาย
 • สาธิตการทอผ้า 

 • สาธิตการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 • การปลูกผักปลอดสาร 

 • สาธิตการเลี้ยงปลา 

 • กราบไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ทั้ง พระไชยเชษฐา วัดพังโคน วังปู่นาคา ย่านาคี วังไคร้ และวังหลวงพ่อใหญ่ทันใจ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย

6. บ้านยวน นครจันทึก จังหวัดนครราชสีมา

         ตั้งอยู่ในตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนเก่าแก่ของคนไทยเชื้อสายไท-ยวน ที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เช่น บ้านยวน ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น มีบันไดขึ้นทางเดียว ด้านหน้าจะเป็นระเบียง ด้านในจะมีห้องโถงรับแขก มีห้องพระ และห้องนอน อีกทั้งยังมีการรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จากคนเก่าแก่อายุตั้งแต่ 70-90 ปี มาใส่ไว้ในตู้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ รวมถึงวัฒนธรรมการทอผ้าสวมใส่เองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กิจกรรมที่บ้านยวน นครจันทึก
 • แต่งกายแบบไท-ยวน เดินชมชุมชน และถ่ายรูปสวย ๆ 

 • การทำกระทงเทียนลอย 

 • ชมวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิม 

 • ศึกษาการปักลายผ้าพื้นบ้าน 

 • การประดิษฐ์พานบายศรี 

 • ชมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำระหัดวิดน้ำโบราณ 

 • อิ่มอร่อยไปกับอาหารพื้นบ้านรสเลิศ

ชุมชนท่องเที่ยว
ภาคกลาง

7. ชุมชนบางกอบัว จังหวัดสมุทรปราการ

          ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ ก็มีชุมชนท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและเงียบสงบ ที่คนเมืองสามารถทิ้งความวุ่นวายแล้วให้ลมหายใจสีเขียวของธรรมชาติช่วยคลายความตึงเครียด กับชุมชนบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนที่ในอดีตเป็นที่ราบลุ่ม มีกอบัวขึ้นอยู่ตามหนองน้ำลำประโดงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งบริเวณริมคลองบ้านแพที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น จึงได้รับการปรับปรุงมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติริมสองฝั่งคลองในปัจจุบันนั่นเอง
กิจกรรมที่ชุมชนบางกอบัว สมุทรปราการ
 • สัมผัสวิถีชุมชนบางกอบัว ผ่านสายน้ำคลองแพ 

 • พายคายักชมความสวยงามของอุโมงค์ต้นจาก 

 • เรียนรู้การทำลูกประคบสมุนไพรสด 

 • บริการนวดท่ามกลางธรรมชาติและอาหารว่างพื้นบ้าน 

 • ปั่นจักรยานสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ 

 • แวะกราบสักการะหลวงปู่เหมือน 

 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านคลองบน 

 • เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านของสะสมโบราณ 

 • ชิมอาหารจานเด็ดจากกรุบมะพร้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นที่หากินยาก 

 • ทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 

 • สปาเท้าน้ำสมุนไพร เพื่อความผ่อนคลาย

8. ชุมชนคลองตาจ่า จังหวัดสมุทรสงคราม

          ชวนเที่ยวชุมชนเล็ก ๆ ที่อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวในบ้านคลองตาจ่า จังหวัดสมุทรสงคราม ไปเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่หยิบจับเอาความอลังการของต้นมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมที่ชุมชนคลองตาจ่า สมุทรสงคราม
 • ล่องเรือชมธรรมชาติ ระบบนิเวศสวนมะพร้าว 

 • ลิ้มรสน้ำมะพร้าวสด และมะพร้าวกะทิ 

 • เที่ยวชมบรรยากาศวิถีชุมชน รับฟังความเป็นมาของชุมชน 3 ศาสนา คือ พุทธ เต๋า และคริสต์ ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว 

 • ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกระเป๋าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 100% จากใบมะม่วงและใบลิ้นจี่ 

 • ทํานํ้ามันมะพร้าวสกัดเย็น/ลิปบาล์ม และนํ้าขจัดกลิ่น EM 

 • เวิร์กช็อปทําขนมกล้วย ซึ่งเป็นขนมท้องถิ่น 

 • ชมความสวยงามของอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 

 • กราบนมัสการหลวงพ่อโต ที่วัดเจริญสุขาราม ชมปลาหลากหลายพันธุ์ ณ วังมัจฉา

9. ชุมชนแสนตอ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

          ชุมชนแสนตอ เป็นชุมชนประมงที่ตั้งอยู่ในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขตเดียวในกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่ติดทะเล เรียกว่าเป็นทะเลกรุงเทพฯ เลยก็ว่าได้ เป็นชุมชนที่ซ่อนตัวอยู่เงียบ ๆ ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองกรุง ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวทะเลในมิติใหม่ ทะเลที่ไม่มีหาดทรายให้เดิน ไม่มีชายหาดให้นอนอาบแดดเล่น ไม่มีวอลเลย์บอลชายหาด ไม่มีอะไรหลาย ๆ อย่างเหมือนทะเลทั่วไป แต่หากได้มาสัมผัสจะพบว่าทะเลที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราว รอยยิ้ม และความสุข โดยที่ชุมชนแสนตอแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับแม่น้ำลำคลอง ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม บ้านเรือนตั้งกระจัดกระจายตามริมฝั่งคลอง และใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง การประกอบอาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่นั้นจะประกอบอาชีพประมง เลี้ยงหอย เลี้ยงปู และแบ่งพื้นที่บางส่วนในชุมชนมาทำเป็นโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนั่นเอง
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor

กิจกรรมที่ชุมชนแสนตอ
 • งมหอยแครง 

 • พายเรือคายัก 

 • ส่องนก เล่นน้ำคลองหน้าบ้าน

 • กิจกรรมปลูกต้นโกงกาง (ในช่วงน้ำลด) 

 • เลือกซื้อของฝาก อาหารสด ๆ จากทะเล

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor

ชุมชนท่องเที่ยว
ภาคใต้

10. บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

          เกาะกลาง เป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำกระบี่ ห้อมล้อมด้วยป่าชายเลนและปากแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นับพันไร่ เหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งที่มีแต่ธรรมชาติ ความอบอุ่น และเป็นมิตรจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยบนเกาะนี้กว่า 5,000 คน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิม ไฮไลต์ของการมาเที่ยวที่นี่คือการได้เรียนรู้วิถีชุมชนชาวประมง ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ นอนโฮมสเตย์ในชุมชน และเก็บความอบอุ่นประทับใจจากชาวบ้านกลับไปให้เต็มกระเป๋า
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage

กิจกรรมที่บ้านเกาะกลาง
 • ปั่นจักรยานเที่ยว ขี่มอเตอร์ไซค์ หรือใช้บริการรถสามล้อพ่วงข้างเที่ยวชมบรรยากาศและวิถีชีวิตชาวบ้านรอบเกาะ 

 • การหาหอยมาทำอาหาร 

 • ทำผ้าปาเต๊ะ 

 • ทำเรือหัวโทงจำลอง 

 • ส่องนกนานาชนิด

 • การทำขนม ชิมอาหารเมนูท้องถิ่น

 • การระบายสีโปสการ์ดโดยใช้สีจากธรรมชาติ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage

11. ชุมชนชาวม่วงกลวง จังหวัดระนอง

         ศูนย์กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนตำบลม่วงกลวง ชุมชนชาวมุสลิม ตั้งอยู่อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแหลมสน เป็นจุดลงเรือท่องเที่ยวทางทะเลที่สามารถไปยังเกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น และอ่าวเขาควาย นอกจากนี้ยังมีคลองลัดโนด ซึ่งเป็นลำคลองที่ลัดเลาะไปตามผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชาวบ้าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง เกษตรกรรม และค้าขาย เป็นหลัก รวมถึงสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าชายเลน
ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

กิจกรรมที่ชุมชนชาวม่วงกลวง
 • ล่องเรือพรีส ยานพาหนะประจำชุมชน และล่องแพเปียกไปตามลำน้ำของคลองลัดโนด

 • กิจกรรมปลูกป่า ปลูกจิตสำนึก

 • ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน 

 • ชมการเลี้ยงปูนิ่ม หอย ปลาทะเลต่าง ๆ 

 • เวิร์กช็อปทำอาหารสไตล์ชุมชนด้วยการทอดใบโกงกาง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด

12. ชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต

        หลายคนไปเที่ยวภูเก็ตก็มักจะนึกถึงทะเลสวย ๆ หรือย่านเมืองเก่าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ไข่มุกแห่งอันดามันไม่ได้มีดีแค่นั้น เพราะยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ชวนให้ไปเที่ยวไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวภูเก็ตอย่างแท้จริง กับชุมชนบ้านบางโรง ตั้งอยู่ที่ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ชุมชนที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองที่มีชื่อว่าเมืองถลางบางโรงมา 200 กว่าปี และในปัจจุบันก็เป็นชุมชนที่ยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ชาวบ้านยังทำสวนยางกรีดยาง ออกเรือทำประมง ในชีวิตประจำวัน มีการเลี้ยงแพะ ทำสวนผสม มีวิถีชีวิตของชาวบ้านแบบเดิม ๆ ให้ได้เห็นให้ได้มาสัมผัสกัน

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT

กิจกรรมที่ชุมชนบ้านบางโรง
 • กิจกรรมศึกษาชมประวัติศาสตร์ของชุมชน

 • เรียนรู้ป่าชายเลนกับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลนอย่างโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ และต้นแสม

 • ดูการเลี้ยงปลาในกระชัง

 • พายเรือแคนูศึกษาระบบนิเวศคลองบางโรง

 • ชมสวนผลไม้นานาชนิด

 • เที่ยวชมฟาร์มแพะ

 • เก็บมะพร้าวกะทิ

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT

          ในประเทศไทยมีหมู่บ้านและชุมชนเก่าแก่ที่ดำรงชีวิตกันแบบเรียบง่าย ยึดถือตามวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมานาน โดยแต่ละชุมชนก็มีเสน่ห์แตกต่างกันออกไป นอกจากวิถีชีวิตที่น่าสนใจแล้ว เรื่องของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และภูมิประเทศของแต่ละชุมชน ยิ่งน่าสนใจไม่แพ้กัน ถ้าใครมีเวลา อยากไปหาที่เที่ยวแบบใหม่ เที่ยวแบบใส่ใจธรรมชาติ ได้มีกิจกรรมสนุก ๆ ทำ ลองแวะไปเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวที่เรานำมาฝากกันได้นะ
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ที่เที่ยวชุมชน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชุมชนออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่, เฟซบุ๊ก สูงวัยลุยไปทั่ว, เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติขุนแจ - Khun Chae National Park, เฟซบุ๊ก ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง นครลำปาง, เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง, เฟซบุ๊ก สุขสมบูรณ์ วังน้ำเขียว, เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านเดื่อจังหวัดหนองคาย, เฟซบุ๊ก ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน บ้านยวน นครจันทึก, เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวบางกอบัว คุ้งบางกะเจ้า, เฟซบุ๊ก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านคลองตาจ่า, เฟซบุ๊ก ชุมชน แสนตอ - Santor, เฟซบุ๊ก คิดถึง คอทเทจ - kidthung cottage, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, เฟซบุ๊ก ระนองล่องแพเปียกคลองลัดโนด, เฟซบุ๊ก ท่องเที่ยวชุมชนบางโรง Bangrong CBT
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
12 ชุมชนท่องเที่ยว ทำกิจกรรมสนุก ๆ สัมผัสวิถีชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:02:38 24,732 อ่าน
TOP