x close

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 จัดยิ่งใหญ่สมประเพณีเก่าแก่

           ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช งานบุญวันมาฆบูชาอันเก่าแก่ ณ พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
           วันมาฆบูชา 2566 นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม เหล่าพุทธศาสนิกชนหลายคนเตรียมตัวที่จะไปร่วมทำบุญ ซึ่งถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปี เช่นเดียวกับประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มากด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเราจะมาอัปเดตรายละเอียด รวมถึงทำความรู้จักงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุให้มากขึ้นกัน

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
นครศรีธรรมราช ปี 2566

วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

งาน “มาฆะ มานะ มานครฯ” ประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ

            ข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung ประกาศเกี่ยวกับการจัดงาน “มาฆะ มานะ มานครฯ” มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีมหาศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราช จัดขึ้นในช่วงวันที่ 2-6 มีนาคม 2566

กิจกรรมในงาน “มาฆะ มานะ มานครฯ”

           ทั้งนี้ เหล่าพุทธศาสนิกชนจะได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “มาฆะ มานะ มานครฯ” ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

 • พิธีสวดด้าน
 • สวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา
 • กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
 • มหกรรมเครื่องถมนครฯ “ชมหลาด ถมนครฯ”
 • พิธีกวนข้าวยาคู
 • เสวนา : “ตำนานเรื่องเล่าผ้าพระบฏ”
 • ผู้ว่าฯ ชวนทอล์ค “มาฆะ มานะ มานครฯ”
 • โขน เรื่องรามเกียรติ์ “พรหมพงศ์ วงศ์อสุรา”
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

 • พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

 • เสวนา : “เครื่องถมเมืองนครฯ”
 • พิธีทำบุญตักบาตร
 • ริ้วขบวนผ้าพระบฏพระราชทาน
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ นครศรีธรรมราช

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung

 • ศิลปวัฒนธรรม “โนราบูชาพระธาตุ” เป็นพุทธบูชา
 • พิธีถวายผ้าพระบฏ
 • พิธีเวียนเทียนมาฆบูชา

ประวัติความเป็นมาของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

          สำหรับความเป็นมาของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ย้อนกลับไปในพุทธศตวรรษที่ 18 ขณะพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ ประกอบพิธีสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ทรงระฆัง ชาวอินทปัตย์ได้นำผ้าผืนยาวซึ่งเรียกว่า “ผ้าพระบฏ” ถวายพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จึงทรงรับผ้าพระบฏประกอบพิธีห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ต่อมาชาวนครศรีธรรมราชได้จัดบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบฏเป็นประจำ จนกลายเป็นประเพณีสำคัญเรียกว่า “ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ” สืบมาจนถึงปัจจุบัน

          โดยงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นการจัดงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า 800 ปี

วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

ภาพจาก : isarescheewin / Shutterstock.com

ความสำคัญของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

            ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการนำขึ้นห่มโอบล้อมรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และสืบสานงานประเพณีอันเก่าแก่ ตลอดจนส่งเสริมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุกับความเชื่อ

           ด้วยความเชื่อของพุทธศาสนิกชนในอินเดียและลังกามีความเชื่อว่า การทำบุญและการกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริงจะต้องปฏิบัติต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า และใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าให้มากที่สุด ความเชื่อนี้จึงได้ส่งต่อมายังชาวพุทธในประเทศไทย โดยเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วก็ยังมีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าอยู่ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์ และพระพุทธรูป เป็นต้น

           การกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านี้เท่ากับเป็นการกราบไหว้บูชาต่อพระพักตร์พระพุทธองค์เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อกันว่า การนำผ้าไปบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ด้วยการโอบรอบองค์ ถือเป็นการบูชาที่สนิทแนบกับพระพุทธองค์ ทั้งยังได้บุญกุศลแรงกล้าอีกด้วย

รู้จักวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

           วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ เป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและสัญลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช ภายในพระบรมธาตุเจดีย์นี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ หรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า) ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำ ซึ่งเป็นที่เคารพและสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

วิธีไหว้พระธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

           สำหรับธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ โดยพุทธศาสนิกชนจะนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ร่วมมือร่วมใจกันบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา นำเงินที่ได้ไปซื้อผ้ามาเย็บหรือผูกต่อกันเป็นแถวยาว แล้วพากันแห่ผ้าดังกล่าวไปห่มหรือพันโอบรอบฐานพระบรมธาตุเจดีย์ อันเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวแทนของพระพุทธเจ้า ซึ่งผ้าที่ใช้ห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์เรียกว่า “ผ้าพระบฏ” (หรือ พระบต) และเชื่อกันว่าหากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุจะขอพรได้เป็นจริงดังหวัง
วัดพระธาตุนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

ภาพจาก : Mercedess / Shutterstock.com

           งานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งงานบุญสำคัญในวันมาฆบูชา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีเก่าแก่และหนึ่งเดียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ^ ^
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ งานมาฆบูชา ไหว้พระ ที่เที่ยววัด ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2566 จัดยิ่งใหญ่สมประเพณีเก่าแก่ อัปเดตล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:06:29 10,062 อ่าน
TOP