x close

สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2563 ร่วมสร้างอานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเองและครอบครัว

          สถานที่จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 2563 ให้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้มาร่วมทำบุญ ไหว้พระ และเวียนเทียน สร้างอานิสงส์ดี ๆ ร่วมกัน
          วันมาฆบูชา 2563 ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นโอกาสดีที่เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้ทำบุญ สร้างกุศล และเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต บ้างก็เลือกวัดใกล้บ้าน บ้างก็เดินสายออกต่างจังหวัด วันนี้เราเลยขอเอาใจสายบุญ แนะนำสถานที่จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา 2563 มาฝาก ไว้เดินทางไปรับบุญช่วงต้นปีนี้กัน
 

1. มาฆปุรณมีบูชา สวนโมกข์กรุงเทพ

          เชิญร่วมงานมาฆปุรณมีบูชา ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ

กิจกรรมมีหลายช่วง สามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามอัธยาศัย

          - ช่วงเช้า ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน ถวายเพล

          - ช่วงบ่าย ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ฟังเสวนาพิเศษ และศิลป์ศีลภาวนา

          - ช่วงค่ำ สวดมนต์ทำวัตร และบทพิเศษ ฟังธรรม เวียนเทียน

          - ข้ามคืน ปฏิบัติบูชา ข้ามคืนกับกิจกรรม เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค
 

          สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bia.or.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086 311 0900, 094 063 8386, 082 997 3784, 083 790 7141 (ฝ่ายงานกิจกรรม)
 

2. ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนคร ประจำปี 2563

          เชิญร่วมงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนคร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย อำเภอปากพนัง และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
 

          โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว สาธิตการเขียนผ้าพระบฏ ประกวดการเขียนผ้าพระบฏ และนิทรรศการผ้าพระบฏ 4 ภาค ตลาดพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง การกวนข้าวยาคู การถวายผ้าพระบฏพระราชทาน ผ้าพระบฏหน่วยงาน สถานศึกษา การสวดมนต์ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา พิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เป็นต้น
 

          ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สืบทอดมาช้านานหนึ่งเดียวของประเทศไทย และปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ 800 ปี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
 

วันมาฆบูชา

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung หรือโทรศัพท์ 075 346 515
 

3. ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก

          เชิญร่วมงาน ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

          ร่วมสืบสานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกสืบทอดเป็นพุทธบูชาในห้วงวันมาฆบูชา ด้วยแรงศรัทธา ผสานความประณีตของปราชญ์ในชุมชน และชมขบวนแห่มาลัยข้าวตอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก  โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้
 

          - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 วันโฮม

          - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 วันแห่
 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 243 770, 045 250 714 และเทศบาลตำบลฟ้าหยาด โทรศัพท์ 045 799 103
 

4. เทศกาลแสงเทียนแเห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย

          เชิญร่วมงานเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี
 

          ร่วมทำบุญสร้างกุศลปิดทองไหว้พระพุทธบาทเบื้องขวา บูชาพระพุทธฉาย ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และช้อปสินค้าพื้นเมืองสระบุรีในตลาดวัฒนธรรม มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากทั้งในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมขบวนแห่ผ้าแดงบูชานำขึ้นไปห่มรอบมณฑปรอยพระพุทธบาทเบื้องขวาที่ประดิษฐานบนยอดเขาอีกด้วย ซึ่งเป็นประเพณีที่วัดและชาวบ้านร่วมกันจัดมาเป็นประจำทุกปี
 

5. มาฆปูรมีศรีปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี

          เชิญร่วมงานมาฆปูรมีศรีปราจีน วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 

เริ่มวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ #โบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้

          - กิจกรรมบวชเนกขัมมะ วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-16.00 น.

          - กิจกรรมนำเที่ยวเมืองโบราณศรีมโหสถ (รอยพระพุทธบาทคู่-ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ-สระแก้ว สระมรกต และนมัสการหลวงพ่อทวารวดี วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 6 เที่ยว/วัน ได้แก่ เวลา 10.00 น., 11.00 น., 12.00 น., 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น. และ 16.00 น.

          - การสาธยายพระไตรปิฎก วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์  เวลา 09.00-20.00 น.

          - ชมนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา นิทรรศการการประกวดเรียงความ การประกวดภาพวาด การประกวดสวดมนต์ทำนองหมู่สรภัญญะ วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-20.00 น.

          - สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญพระประจำวันเกิด ถวายสังฆทาน วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์

          - กิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชนพื้นบ้าน/สินค้า OTOP วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์

          - กิจกรรมตลาดวิถีถิ่นวิถีไทย ย้อนวันวาน ย่านตลาดเก่า วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00-20.00 น.

          - กิจกรรมเวียนเทียนและแสดงพระธรรมเทศนาโอวาทปาติโมกข์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00-19.00 น.

          - กิจกรรมเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชน วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ ณ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรีตามเส้นทางและวัน ดังนี้
 

- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ณ วัดโพธิ์ศรี ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี

กิจกรรม : ทำวัตรเย็น และฟังโอวาทธรรม โดยพระพิศาลศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 

- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ณ วัดโพธิ์ศรี

กิจกรรม : ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ประชาชนใส่บาตรเช้า
 

- วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ วัดหลวงบดินทร์เดชา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี

กิจกรรม : ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ประชาชนใส่บาตรเช้า แล้วไปยังที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี กิจกรรม : ประชาชนถวายภัตตาหารเพล  และที่วัดหนองคล้า ต.ลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี กิจกรรม : ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรม โดยพระเถราจารย์อำเภอกบินทร์บุรี
 

- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ณ วัดหนองคล้า ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี

กิจกรรม : ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ประชาชนใส่บาตรเช้า แล้วต่อไปยังวัดสุทธิธรรม ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมโหสถ กิจกรรม : ประชาชนถวายภัตตาหารเพล และวัดศรีโพธิมาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ กิจกรรม : ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรม โดยพระเถราจารย์อำเภอศรีมหาโพธิ
 

- วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ณ วัดศรีโพธิมาลัย ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ

กิจกรรม : ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ประชาชนใส่บาตรเช้า แล้วต่อไปยังวัดนพคุณทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ กิจกรรม : ประชาชนถวายภัตตาหารเพล และป่าช้าวัดเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ กิจกรรม : ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรม โดยพระเถราจารย์อำเภอศรีมหาโพธิ
 

- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ณ ป่าช้าเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ

กิจกรรม : ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ประชาชนใส่บาตรเช้า แล้วไปยังวัดโคกปีบ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมหาโพธิ  กิจกรรม : ประชาชนถวายภัตตาหารเพล และสิ้นสุดที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ โบราณสถานสระมรกต
 

6. พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ

          เชิญร่วมงานเทศกาลวันมาฆบูชา 2563 ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ
 

          รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ทำความดี ละเว้นความชั่ว ถวายเป็นพุทธบูชา ที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้นในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี้

          - การปฐมนิเทศการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ โดยพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย แบ่งออกเป็น การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน 400 รูป การปฏิบัติธรรมของฆราวาส จำนวน 200 คน

          - พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยสมเด็จพระสังฆราช พร้อมพระเถรานุเถระ พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารโพธิญาณมหาวิชชาลัย

          - โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning Day

          - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 400 รูป ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล

          - พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

          - การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และการสนทนาธรรม ณ วัดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การปฏิบัติธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญตักบาตร การประกอบพิธีเวียนเทียน
 

วันมาฆบูชา

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.onab.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 441 7966
 

7. มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง

          เชิญร่วมงานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ระว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ นี้ ณ โบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 

          สำหรับงาน “มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง” นี้ ชาวอำเภอกมลาไสย และอีก 17 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะได้นำธุงมาถวายแด่องค์พระธาตุยาคู รวมทั้งสิ้น 2,000 ต้น จนเรียกว่าเป็นทะเลธุง ปีนี้จะมีการจัดวางให้เป็นแนวของเลข 10 (อักษรไทย) ซึ่งหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการย้อนยุควิถีอีสาน เฮือนโบราณเมืองฟ้าแดดสงยาง และตลาดโบราณ
 

          รวมถึงมีกิจกรรมจุดมาฆะประทีปจำนวนหมื่นดวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ, กิจกรรมวิ่ง พระธาตุยาคูมินิมาราธอน เส้นทางวิ่งผ่านริ้วทะเลธุงในบรรยากาศยามเช้า, การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับพรีเมียม และพิธีทำบุญตักบาตร ท่ามกลางบรรยากาศโบราณสถานและทะเลธุงที่งดงาม
 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานขอนแก่น โทรศัพท์ 043 227 714, 043 227 715 หรือเฟซบุ๊ก TAT Khonkaen
 

8. งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2563

          เชิญร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
 

          พระธาตุพนม เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระอุรังคธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธาตุพนม ถือกันว่าเป็นพระธาตุประจำตัวของผู้เกิดในปีนักษัตร  ปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ซึ่งงานนมัสการพระธาตุพนม เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งโบราณกาลจนกระทั่งปัจจุบัน อีกทั้งยังให้นักท่องเที่ยวได้ชมความยิ่งใหญ่และสง่างามขององค์พระธาตุพนม และเตรียมพร้อมรองรับสู่การขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก โดยมีพิธีแห่พระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขงในเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม (วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) เวลาประมาณ 07.30-10.09 น. พร้อมขบวนแห่เครื่องสักการะ 
 

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานนครพนม หรือโทรศัพท์ 004 251 3490-1
 

          วันมาฆบูชา 2563 นี้ใครยังไม่มีแผนทำบุญว่าจะไปที่ไหนดี ก็ลองดูสถานที่จัดกิจกรรมเหล่านี้ดูนะคะ จะได้จูงมือเกี่ยวแขนต่อกุศลผลบุญยาว ๆ ไปจนถึงปลายปี ^ ^
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เว็บไซต์ https://www.bia.or.th, เฟซบุ๊ก TAT : Nakhon Si Thammarat + Phatthalung, เฟซบุ๊ก Tat UbonRatchathani ททท.สำนักงานอุบลราชธานี, เฟซบุ๊ก วัดพระพุทธฉาย สระบุรี เพจ, เฟซบุ๊ก ททท. สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว), เว็บไซต์ www.onab.go.th, เฟซบุ๊ก ข่าวสารท่องเที่ยว ททท., เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานนครพนม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประวัติและความสำคัญเกี่ยวกับวันมาฆบูชา 


 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2563 ร่วมสร้างอานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเองและครอบครัว อัปเดตล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:34:33 36,555 อ่าน
TOP