x close

รวมเทศกาลวันออกพรรษา 2565 ทั่วไทย หลากกิจกรรม ไหว้พระ ทำบุญ

งานวันออกพรรษา 2565 อีกหนึ่งเทศกาลงานบุญใหญ่ ที่รอให้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมทำบุญสร้างกุศลพร้อมกัน

วันออกพรรษา 2565 ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่มีการจัดงานเทศกาลวันออกพรรษาทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เดินทางมาร่วมทำบุญ สร้างกุศลร่วมกัน ว่าแล้วเราก็ได้รวบรวมงานเทศกาลวันออกพรรษา 2565 จากทั่วไทย เผื่อว่าใครใกล้ที่ไหน จะได้สะดวกไปไหว้พระทำบุญที่นั่นกันได้เลย

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน

เชิญร่วมงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2565  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยเป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา

กิจกรรมงานประเพณีสลากย้อมประกอบด้วย

 • วันที่ 4 กันยายน 2565 การประกวดตันสลากย้อม
   
 • วันที่ 8 กันยายน 2565 วันดาสลากย้อมบนถนนอินทยงยศ
   
 • วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. ชมขบวนแห่สลากย้อมจากถนนอินทยงยศสู่วัดพระธาตุหริภุญชัย นอกจากนี้ยังมีการ “ประกวดต้นสลากย้อม สูงไม่ต่ำกว่า 12 เมตร และไม่เกิน 15 เมตร” เป็นการประกวดการสร้างสลากย้อมที่มีคติความเชื่อในเรื่องศาสนาและความงดงามของการสร้างสลากย้อมที่เน้นความสวยงาม ประณีต บรรจงการใช้วัสดุท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบ
   
 • วันที่ 10 กันยายน 2565 พิธีถวายเส้นสลากแด่ภิกษุสามาเณรที่มาร่วมงาน และพิธีถวายต้นสลากย้อม
ออกพรรษา 2565

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานลำปาง หรือโทรศัพท์ 0 5422 2214

ประเพณีออกหว่า ประจำปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชิญร่วมงานประเพณีออกหว่า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม ณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. ทำบุญตักบาตร ตามถนนสายต่างๆ พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 200 รูป  

2. ชมนิทรรศการประเพณีออกหว่า ณ ลานวัฒนธรรม วัดอุทธยารมณ์ (วัดจองสูง)

3. กิจกรรมถนนคนเดิน และนิทรรศการหน่วยงานต่าง ๆ ณ บริเวณรอบเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

4. กิจกรรม ณ ลานวัฒนธรรม วัดอุทธยารมณ์ วัดศรีบุญเรือง อาทิ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองแม่สะเรียง,กาดหมั้ว ครัวฮอม

5. การแสดงทางวัฒนธรรมของโรงเรียนต่าง ๆ

6. ขบวนเทียนเหง (เทียนพันเล่ม) เริ่มขบวน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

7. การประกวดธิดาออกหว่า ณ เวทีกลางหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง

8. กาดหมั้วครัวฮอม

ออกพรรษา 2565

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวท.แม่สะเรียง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก TAT Maehongson หรือโทรศัพท์ 05 361 2982

งานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2565 จังหวัดหนองคาย

เชิญร่วมงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-18 ตุลาคม ณ เทศบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ชมการประกวดธิดาบั้งไพญานาคโลก(หญิง)
   
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ชมการประกวดเทพบุตรบั้งไฟพญานาคโลก(ชาย)
   
 • วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ชมการประกวดเทพีบั้งไฟพญานาคโลก(สาวประเภท2)
   
 • วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เที่ยวชมอาหารลานดนตรีและกิจกรรมย่อยมากมาย
   
 • วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เที่ยวชมอาการลานดนตรีและกิจกรรมย่อยมากมาย 
   
 • วันที่ 16 ตุลาคม 2565 ชมเชียร์แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯประเภทไม่เกิน 30 ฝีพาย กลางคืนเที่ยวชมอาหารลานดนตรีและกิจกรรมย่อย
   
 • วันที่ 17 ตุลาคม 2565 พบกับนักร้องขวัญใจ มนต์แคน แก่นคูน 
   
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ชมเชียร์การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประเภทไม่เกิน 55 ฝีพาย กลางคืนพบกับนักร้องยอดฮิต ลำไย ไหทองคำ  
ออกพรรษา 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย หรือโทรศัพท์ 0 4242 1326

งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 จังหวัดนครพนม

เชิญร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-11 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม 2565 มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

 •  ก่อนเริ่มงาน วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 07.09 น.
   
  • พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในงานประเพณีไหลเรือไฟ ณ ศาลหลักเมือง ถนนอภิบาลบัญชา อำเภอเมืองนครพนม
 • วันที่ 1 ตุลาคม 2565 
   
  • เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ณ เวทีกลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
    

  • การออกร้านกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเดิม)
    

  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า / การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น / การแสดงฟ้อนรำ / การแสดงฟ้อนภูไท / การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง / การประกวด To be number one ldol / To be number one dancercise / การแสดงเสริมอื่นๆ ณ เวทีกลาง บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
    

  • การแสดง วงโปงลาง / การแสดงศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ ณ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม ลานพนมนาคา
    

  • การจัดและประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟทั้ง 12 อำเภอ
    

  • การไหลเรือไฟโชว์ (2 ลำ) และลอยกระทงสาย ตลอด 11 คืน
    

  • กิจกรรมเรือไฟโบราณ ตกแต่งตามจารีตประเพณี (ความยาวไม่น้อยกว่า 8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร) แสดงโชว์เรือไฟโบราณ ตามปีนักษัตร วันที่ 1-7, 9 ตุลาคม 2565 จำนวน 13 ลำ ณ ลานพนมนาคา
    

  • พิธีไหลเรือไฟโบราณ วันที่ 8 ตุลาคม 2565 จำนวน 12 ลำ (คงไว้ 1 ลำ) และวันที่ 10 ตุลาคม 2565 จำนวน 13 ลำ เริ่มเวลา 18.30 น. ณ ลานพนมนาคา
    

  • การเดินแบบผ้าไทย การแสดงสินค้าอาหารชุมชน การจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าชุมชนต่าง ๆ และคาราวานสินค้า
    

  • การแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หมอลำ ศิลปินนักร้อง และมหรสพตามประเพณี
    

  • การแข่งขันพายเรือยาว เทศกาลออกพรรษา วันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 บริเวณหน้าวัดพระอินทร์แปลง
    

  • การจัดพาข้าวแลง 250 โต๊ะ

 • วันที่ 10 ตุลาคม 2565
   
  • เวลา 08.09 น. พิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม
    
  • เวลา 14.00 น. พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์และขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ณ บริเวณแยกวัดอรัญญิกาวาส ถึงบริเวณหน้าศาลหลักเมือง ต่อด้วย พิธีการทางศาสนาก่อนไหลเรือไฟ ณ บริเวณศาลหลักเมือง
    
  • เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงาน "มหกรรมไหลเรือไฟนครพนม" ประจำปี 2565 ณ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณลานพนมนาคา (ข้างลานพญาศรีสัตตนาคราช)
    
  • ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป การประกวดไหลเรือไฟแข่งขัน ทั้ง 12 อำเภอ ประกวดเรือไฟประเภทสวยงามและเรือไฟประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระยะทางการไหลเรือไฟในปีนี้ประมาณ 5 กิโลเมตร เริ่มจากบริเวณหน้าโบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง ไปสิ้นสุดที่บริเวณหน้าลานหมู่บ้านชนเผ่า ถนนสวรรค์ชายโขง ท้ายเมืองนครพนม
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2565 

  • เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ บริเวณลานสามมิติ (ข้างลานพญาศรีสัตตนาคราช)

ออกพรรษา 2565

ภาพจาก Suptar / Shutterstock.com

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2565 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เชิญร่วมงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7-15 ตุลาคม 2565 บริเวณริมแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กำหนดจัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา เป็นเวลารวม 9 วัน 9 คืน โดยกว่าหนึ่งเดือนก่อนถึงวันออกพรรษา วัดและชาวบ้านในชุมชนต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะช่วยกันจัดเตรียมตกแต่งเรือพนมพระทางบกและเรือพนมพระทางน้ำ นำมาประดับตกแต่งลวดลายอย่างประณีตงดงามตามจินตนาการบวกกับความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นรูปสัตว์ในวรรณคดี รวมแล้วกว่า 100 ลำ และพร้อมที่จะร่วมขบวนแห่สมโภชในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 

นอกจากนี้ยังมีการประดับประดาตกแต่งพุ่มผ้าป่าซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย เรียกว่าพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน ขึ้นทั่วทุกมุมเมืองในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษา อาคารบ้านเรือน โดยการจัดจำลองฉากเป็นภาพพุทธประวัติ หรือพุทธชาดก ประดับประดาตกแต่งด้วยวัสดุต่าง ๆ ประกอบแสง สี เสียงและที่ขาดไม่ได้คือต้องมีต้นไม้สำหรับแขวนเครื่องอัฏฐะบริขาร (พุ่มผ้าป่า) เพื่อให้พระสงฆ์มาชักพุ่มช่วงเช้าแรม 1 ค่ำ สำหรับปีนี้จะมีการแข่งเรือยาว ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 

ออกพรรษา 2565

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี 

ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 จังหวัดสงขลา

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว  ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เชิงบันไดเขาตังกวน และหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในงานจัดให้มีพิธีสมโภชและแห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วยนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พิธีสมโภชเรือพระ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
 

 • วันที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. พิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา
   
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. พิธีแห่ผ้าและเปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ขบวนเริ่มจากบริเวณหน้าสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร. 6 สงขลา)
   
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน เวลา 08.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2565 การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์
   
 • วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. พิธีมอบรางวัลการประกวดเรือพระและขบวนแห่เรือพระ ณ เวทีสระบัว แหลมสมิหลา

ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ ประจำปี 2565

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ ประจำปี 2565 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ วัดเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจัดขึ้นในวันออกพรรษาของทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญในการบูชาพระสงฆ์ โดยนำน้ำสะอาดใส่เครื่องหอม น้ำปรุง ลอยดอกไม้รดลงบนเท้าของพระสงฆ์และถวายดอกไม้แด่พระสงฆ์ ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายรามัญว่าการทำบุญแด่พระสงฆ์ในวันออกพรรษาจะได้บุญมาก

และนี่เป็นเพียงสถานที่จัดงานวันออกพรรษาเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่เราหยิบมาแนะนำกัน จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายจังหวัดที่จัดงาน เอาเป็นว่าเพื่อน ๆ ลองลิสต์ดูสักที่แล้วไปทำบุญวันออกพรรษา 2565 กันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
รวมเทศกาลวันออกพรรษา 2565 ทั่วไทย หลากกิจกรรม ไหว้พระ ทำบุญ อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2565 เวลา 13:27:13 18,400 อ่าน
TOP