x close

แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ประจำปี 2565 งานใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง งดงามตระการตา

          เชิญร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 วันที่ 2-10 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
          สิ้นสุดการรอคอย กับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ถือเป็นประเพณีงานบุญสำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร โดยในปี 2565 มาในชื่องาน “เฮ็ดบุญปราสาทเผิ้ง งามซึ้งเมือง 3 ธรรม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2565 ณ สนามมิ่งเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายในงานจะพบกับขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแสดงพื้นบ้าน การแต่งกายพื้นเมือง การรำมวย หรือกระทั่งการฟ้อนภูไท และการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก มหัศจรรย์สกลนคร

ที่มาของงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง

         งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนั้น ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดสกลนคร จะจัดขึ้นในช่วงเดือน 11 หรือช่วงออกพรรษา โดยเป็นความเชื่อของชาวอีสาน ถือว่าการทำบุญด้วยการถวายต้นผึ้งเป็นบุญกุศลสูงส่ง ดังนั้นในวันออกพรรษาของทุกปี ชาวคุ้มวัดต่าง ๆ จึงนำขี้ผึ้งไปถวายวัดเพื่อให้พระสงฆ์นำไปทำเทียนน้ำมนต์และเทียนเพื่อจุดให้แสงสว่างตอนกลางคืน ในช่วงแรกเริ่มก็ทำโครงต้นผึ้งง่าย ๆ ด้วยการตัดต้นกล้วยมาประดิษฐ์เป็นหอทรงตะลุ่มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน แล้วนำขี้ผึ้งมาทำเป็นดอกผึ้งเสียบรอบ ๆ หอที่ทำขึ้น แล้วแห่ไปถวายวัด ต่อมามีช่างที่มีความรู้และความคิดริเริ่มทำปราสาทผึ้งจริง ๆ โดยทำเป็นรูปปราสาทเรือนยอด เลียนแบบปราสาทราชวัง ใช้ไม้ทำเป็นโครงปราสาท แล้วหล่อเทียนเป็นรูปลายไทยติดรอบ ๆ โครงไม้ จนเกิดเป็นการแข่งขันของชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านจะมาประชันฝีมือแกะสลักต้นผึ้งให้สวยงามวิจิตรตระการตาที่สุด

แกะสลักต้นผึ้ง

แห่ปราสาทผึ้ง

ภาพจาก : Warinezz / Shutterstock.com

ภาพปี พ.ศ. 2558

ขั้นตอนของการแห่ปราสาทผึ้ง
           การแห่ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนคร จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 11 จะเป็นการนำปราสาทผึ้งไปชุมนุมกัน เพื่อฉลองคบงันเป็นเวลา 1 วัน 1 คืน จนกระทั่งขึ้นรุ่งเช้า เข้าวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 จึงเป็นวันแห่ปราสาทผึ้ง เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยจะมีขบวนแห่อย่างสวยงาม ประกอบด้วยการแสดงพื้นบ้านต่าง ๆ ของสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ เช่น การแต่งกาย 6 เผ่า การรำมวยโบราณ การฟ้อนภูไท (ผู้ไท) การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงถึงวิถีชีวิตของคนสกลนคร ซึ่งเป็นประเพณีที่มีความสนุกสนาน แต่แฝงไปด้วยความเชื่อในพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ และถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดสกลนครด้วย
แห่ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนคร

ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนคร

ภาพจาก : Nuamfolio / Shutterstock.com

ภาพปี พ.ศ. 2558

กำหนดการจัดงานแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร 2565

วันที่ 2-10 ตุลาคม 2565

 • ชมลานวัฒนธรรม “เฮ็ดบุญปราสาทผึ้ง งามซึ้งเมือง 3 ธรรม” และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไปจนถึงร้านค้าจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

 • 09.00-16.00 น. กิจกรรมประกวดภาพวาดสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 

 • 16.30 น. พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 • 18.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ และแข่งขันเรือยาว ณ เวทีกลางสนามมิ่งเมืองสกลนคร 

 • 19.00 น. การแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งโบราณ นิทรรศการงานศิลปะและสาธิตการวาดภาพ นิทรรศการชุมชนคุณธรรม นิทรรศการปราสาทผึ้ง กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวัดพระธาตุเชิงชุม กิจกรรมติดดอกผึ้ง เทศกาลอาหารปลอดภัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และร้านค้าจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

 • 09.00-16.00 น. กิจกรรมประกวดภาพวาดสืบสานงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ

 • 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวชิงแชมป์ลุ่มน้ำหนองหาร ณ สนามแข่งเรือหนองหารสกลนคร 

 • 18.00 น. การแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งโบราณ นิทรรศการงานศิลปะและสาธิตการวาดภาพ นิทรรศการชุมชนคุณธรรม นิทรรศการปราสาทผึ้ง กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวัดพระธาตุเชิงชุม กิจกรรมติดดอกผึ้ง เทศกาลอาหารปลอดภัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และร้านค้าจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

วันที่ 8 ตุลาคม 2565

 • 09.00-16.00 น. กิจกรรมประกวดพานบายศรี

 • 18.00 น. การแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์ และปราสาทผึ้งโบราณ นิทรรศการงานศิลปะและสาธิตการวาดภาพ นิทรรศการชุมชนคุณธรรม นิทรรศการปราสาทผึ้ง กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวัดพระธาตุเชิงชุม กิจกรรมติดดอกผึ้ง เทศกาลอาหารปลอดภัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และร้านค้าจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

วันที่ 9 ตุลาคม 2565

 • 15.00 น. การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 • 17.00 น. ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 • 17.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ ประกอบแสง สี เสียง เคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร มีพิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ และการแสดงโชว์ปราสาทผึ้ง 

 • 18.00 น. นิทรรศการงานศิลปะและสาธิตการวาดภาพ นิทรรศการชุมชนคุณธรรม นิทรรศการปราสาทผึ้ง กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวัดพระธาตุเชิงชุม กิจกรรมติดดอกผึ้ง เทศกาลอาหารปลอดภัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม และร้านค้าจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

 • 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร และการแสดงโชว์ปราสาทผึ้ง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
แห่ปราสาทผึ้ง

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก มหัศจรรย์สกลนคร

           สำหรับงานแห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2565 ทางจังหวัดสกลนครได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย เช่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม และอำเภอทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร 

           สอบถามรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ 0-4272-8165 หรือ เฟซบุ๊ก การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
แห่ปราสาทผึ้ง สกลนคร ประจำปี 2565 งานใหญ่ 1 ปี มี 1 ครั้ง งดงามตระการตา อัปเดตล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:15:44 13,216 อ่าน
TOP