x close

วัดธรรมิกราช ไหว้เศียรพระใหญ่ ขอพรพระนอนเรื่องสุขภาพ พร้อมเสริมเมตตามหานิยม

           วัดธรรมิกราช วัดหลวงที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นวัดที่มีประวัติและโบราณสถานที่น่าสนใจ เช่น เศียรพระธรรมิกราช พระนอนองค์ใหญ่ และเจดีย์ทรงกลมที่มีปูนปั้นรูปสิงห์ล้อม

          วัดธรรมิกราช วัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ในตัวเกาะเมืองอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณทางด้านทิศตะวันออก และไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี ที่แห่งนี้มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ เพราะจะเสด็จฯ มาฟังธรรมกันเป็นประจำในวันพระ นอกเหนือจากความน่าสนใจในแง่ประวัติศาสตร์แล้ว ยังประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ทั้งพระนอนองค์ใหญ่ เศียรพระธรรมิกราช และ หลวงพ่อขาว เป็นที่ศรัทธาของมหาชน เชื่อว่าจะคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย ช่วยเรื่องคดีความต่าง ๆ คนที่กำลังหาสถานที่ไหว้พระอยุธยา ขอพรให้ชีวิตดียิ่งขึ้น แต่ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหน เรานำเรื่องราวน่ารู้ทั้งประวัติศาสตร์และเกร็ดท่องเที่ยวเล็ก ๆ น้อย ๆ ของวัดธรรมิกราชมาบอกกัน

ไหว้พระอยุธยา ณ วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช อยุธยา

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

วัดธรรมิกราช ตั้งอยู่ที่ไหน

           วัดธรรมิกราช (อ่านว่า ทำ-มิ-กะ-ราด) ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณด้านทิศตะวันออก เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่

ประวัติวัดธรรมิกราช

          วัดธรรมิกราช ตั้งอยู่เกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือ ติดกับพระราชวังโบราณทางด้านทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าคงจะสร้างในสมัยเดียวกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยตามตำนานเล่าว่า เดิมชื่อ “วัดมุขราช” สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสายน้ำผึ้ง ผู้ครองเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร ซึ่งเป็นอาณาจักรยุคก่อนกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นพระเจ้าสายน้ำผึ้งทรงสร้างวัดพนัญเชิง พระเจ้าธรรมิกราช ผู้เป็นพระราชโอรสจึงทรงสร้างวัดธรรมิกราชขึ้นบริเวณเมืองสังขบุรี ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่าวัดนี้เคยได้รับการบูรณะมาแล้วครั้งหนึ่งในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงสร้างวิหารทรงธรรมขนาด 9 ห้อง เพื่อสดับพระธรรมเทศนาในวันพระ ใช้ชื่อว่า วิหารทรงธรรม

          วัดธรรมิกราชปรากฎชื่อในสมัยอยุธยาครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ (พ.ศ. 2091-2111) โดยพระองค์ทรงให้จำลองพระศรีศิลป์ซึ่งก่อการกบฎไว้ ณ วัดธรรมิกราช จากนั้นได้ปรากฎชื่อวัดธรรมิกราชอีกครั้งในคราวที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เสด็จสวรรคต (พ.ศ. 2301) เจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งดำรงพระยศเป็นกรมพระราชวังบวรฯ ในขณะนั้น ได้ทรงนิมนต์ "พระธรรมโคดม" พระเถระผู้ใหญ่จากพระอารามหลวงแห่งนี้ไปเทศนาโปรดเจ้าสามกรมให้สมัครสมานสามัคคีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

วัดธรรมิกราช อยุธยา

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

          ในสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) วัดธรรมิกราชได้รับความเสียหายและถูกทิ้งร้างไว้ ต่อมามีการบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

เศียรพระธรรมิกราช วัดธรรมิกราช

          เศียรพระธรรมิกราช หรือพระพุทธรูปหล่อสำริดศิลปะอู่ทอง ที่หลงเหลือเพียงเศียรพระขนาดใหญ่ จึงสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปเต็มองค์คงมีจะใหญ่มโหฬาร เพราะเพียงพระเศียรยังใหญ่โตถึงเพียงนี้ พระพักตร์เหลี่ยมแลดูถมึงทึง ชาวบ้านจึงเรียกกันอย่างสามัญว่า “หลวงพ่อแก่” ในอดีตประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารหลวง ปัจจุบันได้รับการอัญเชิญไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเจ้าสามพระยา ทางวัดได้ทำเศียรจำลองขึ้นและประดิษฐานไว้ใกล้ ๆ กับพระวิหารให้ได้เยี่ยมชม เชื่อกันว่าคนที่มีเรื่องคดีความให้ไปสักการะจะช่วยให้จบลงด้วยดี

เศียรพระธรรมิกราช วัดธรรมิกราช

          ทั้งนี้ วิหารหลวงหรือวิหารทรงธรรม โบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐสีแดงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมุขยืนออกมาที่ทางด้านหน้าและด้านหลังของอาคาร ด้านในมีพระประธานประดิษฐานอยู่

คาถาบูชาพระธรรมิกราช

          ตั้งนะโม 3 จบ
          สัจจังเว อะมะตา วาจา เอสะ ธัมโม
          สะนันตะโน ธัมมิกะราชา โพธิสัตโต ชัยยะ ชัยยะ
          แล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา

พระนอน วัดธรรมิกราช

          พระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ มีชื่อว่า “พระพุทธรรมิกราชมหาลาภอุดม” ตามประวัติกล่าวว่า สร้างโดยพระมเหสีในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เนื่องจากทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากพระราชธิดาทรงหายจากอาการประชวร จะสร้างวิหารพระพุทธไสยาสน์ถวาย องค์พระพุทธไสยาสน์ก่ออิฐถือปูน มีความยาวประมาณ 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจก กลางฝ่าพระบาททำตามคติมหาปุริสลักษณะ โดยทำเป็นรูปจักรปูนปั้นนูนออกมาจากฝ่าพระบาทตามความงามของคติช่าง นอกเหนือจากชมความงามขององค์พระนอนแล้ว ยังนิยมนำน้ำพระพุทธมนต์ในพระวิหารนี้กลับไปบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องจากเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก นำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งยังช่วยให้พ้นเคราะห์และโชคดี

พระนอน วัดธรรมิกราช

ภาพจาก Suriya Desatit / shutterstock.com

 • คาถาบูชาพระพุทธไสยาสน์

  ตั้งนะโม 3 จบ
  ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฎิฐะมะธิ
  คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา
  ยักขะโจราทิ สัมภะวาคะณะนานะ จะมุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

หลวงพ่อขาว วัดธรรมิกราช

          หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีขาว ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
หลวงพ่อขาว วัดธรรมิกราช

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

สิงห์ปูนปั้น วัดธรรมิกราช

          พระเจดีย์สิงห์ล้อม เป็นเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานประทักษิณ รอบฐานประดับด้วยประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นเป็นงานศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมร พระเจดีย์นี้แตกต่างจากวัดอื่น ๆ ที่มักเป็นรูปปูนปั้นช้างล้อม หรือหากจะมีรูปปั้นสิงห์ก็เพียงแต่ล้อมไว้ 4 มุม 4 ทิศ แต่ที่นี่มีสิงห์ล้อมถึง 52 ตัว

สิงห์ปูนปั้น วัดธรรมิกราช

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          บริเวณด้านหน้าของพระวิหาร จะมีลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพระอิริยาบถประกาศอิสรภาพ รอบ ๆ มีรูปปั้นไก่ที่มีผู้นำมาสักการะมากมาย
 
 • คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ตั้งนะโม 3 จบ
  อิติจิตตัง เอหิ เทวะตาหิ
  จะมหาเตโช นะระปูชิโต
  โสระโส ปัจจะยา ทิปปะติ
  นะเรโส จะ มหาราชา
  เมตตา จะ กะโรยังมหาลาภัง
  จะ ทาโสถี ภะวันตุเม
  ตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดธรรมิกราช ขอพรเรื่องอะไร

          หากได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดธรรมิกราช ถือว่าจะได้เมตตามหานิยม สุขภาพแข็งแรงเพราะพระพุทธไสยาสน์นี้สร้างขึ้นด้วยอานิสงส์แห่งแรงอธิษฐาน

การเดินทางไปวัดธรรมิกราช

          วัดธรรมิกราช ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวง บนถนนอู่ทอง ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สามารถใช้เส้นทางได้สองเส้นทาง คือถนนนเรศวรเข้าทางหลังวัด และถนนอู่ทองเข้าทางหน้าวัด
 • ที่ตั้ง : ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.
 • Google Map วัดธรรมิกราช : https://goo.gl/maps/Qk3huEL26d5QruVd6
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก : ayutthaya.mots.go.th, thai.tourismthailand.org, finearts.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดธรรมิกราช ไหว้เศียรพระใหญ่ ขอพรพระนอนเรื่องสุขภาพ พร้อมเสริมเมตตามหานิยม อัปเดตล่าสุด 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 18:17:51 41,407 อ่าน
TOP