x close

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ไหว้ขอพรเรื่องงาน เสริมเมตตามหานิยม

           วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เที่ยวอยุธยาชวนไปไหว้พระอยุธยา ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ขอพรเรื่องงาน เสริมเมตตามหานิยม พร้อมห่มผ้าพระพุทธชนะมารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ

          วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก นอกเกาะเมือง ตรงข้ามกับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย และไม่ไกลจากวัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดของพระมหากษัตริย์ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธกษัตราธิราช ปางมารวิชัย หนึ่งในสถานที่ไหว้พระอยุธยาที่ผู้คนมักไปขอพรเรื่องเมตตามหานิยม ตลอดจนเสริมบารมีในหน้าที่การงาน รวมถึงห่มผ้าพระพุทธชนะมารเสริมมงคล ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการบูชาอีกมาก เอาเป็นว่าก่อนไปไหว้พระ มาดูเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวัดแห่งนี้กันก่อน

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ไหน

          วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (นอกเกาะเมือง) ตรงข้ามกับเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2541 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 115 ตอนที่ 37ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2541

ประวัติวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

          เดิมชื่อ วัดกษัตรา หรือ วัดกษัตราราม หมายความว่าเป็นวัดของพระมหากษัตริย์หรือวัดของพระเจ้าแผ่นดิน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้าง สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาทรงสร้าง โดยมีปรากฏในแผ่นดินสมเด็จพระสุริยามรินทร์ ว่า แรม 14 ค่ำ เดือน 5 พม่าเอาปืนใหญ่มาตั้งที่วัดราชพฤกษ์และวัดกษัตราวาส ยิงเข้ามาในพระนคร ถูกบ้านเรือนราษฎรล้มตายจำนวนมาก วัดนี้คงถูกทำลายเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาจึงถูกทิ้งร้างเรื่อยมา ครั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ (ทองอิน) กรมพระราชบวรสถานภิมุข (กรมพระราชวังหลัง) ได้บูรณะวัดกษัตรา และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดกษัตราธิราช

          ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ต้นราชสกุลอิศรางกูร ได้ปฏิสังขรณ์พระอาราม ในปี พ.ศ. 2349 ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา เป็นพระอารามหลวงลำดับที่ 9 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกวัดกษัตราธิราชเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ภาพจาก adul24 / shutterstock.com

สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

  • พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธกษัตราธิราช” ขนาดองค์พระสูง 2.99 เมตร ฐานกว้าง 2.09 เมตร ตั้งอยู่บนฐานชุกชี ในลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ใบหน้าลักษณะรูปสี่เหลี่ยม ต่อมามีการลงรักปิดทองประดับอย่างงดงาม อีกทั้งบริเวณเพดานยังเขียนลายทองเป็นลายราชวัตร ดอกกลมและพุ่มข้าวบิณฑ์ สลับกันเป็นระยะบนพื้นสีแดง เพดานสลับไม้ลงรักปิดทองส่วนพื้นปูด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่รัชกาลที่ 5 พระราชทานแด่พระครูวินยานุวัติคุณ (ทรง ธัมมสิริโชติ) อดีตเจ้าอาวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
  • พระพุทธชนะมาร ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าพระพุทธกษัตราธิราช นิยมไปห่มผ้าขอพรให้ได้รับความสุข เสริมสิริมงคล ค้าขายรุ่งเรือง ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง
พระพุทธชนะมาร วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ภาพจาก MooNam StockPhoto / shutterstock.com

  • พระพุทธรูปยืนปางถวายเนตร และปางประทานพร ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารทิศเหนือ ในซุ้มเรือนแก้ว เบื้องหน้ามีรอยพระพุทธบาทจำลองลงรักปิดทองให้ได้สักการบูชาด้วย
พระพุทธรูปยืนปางถวายเนตร และปางประทานพร

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

  • พระปรางค์ทรงฝักข้าวโพด ขนาดความสูง 22 เมตร 60 เซนติเมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นประธานหลักของวัด ตรงเรือนธาตุมีจระนำซุ้มทิศทั้ง 4 ด้าน ภายในจระนำมีรูปจำลองเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองประดับเป็นภาพนูนสูง ลายอุณาโลมประดับอยู่ในส่วนหน้าบันเหนือซุ้ม ทั้งลักษณะของพระปรางค์ และรูปเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง รวมทั้งอุณาโลมเป็นลักษณะศิลปะอยุธยา
พระปรางค์ทรงฝักข้าวโพด

ภาพจาก Sunisa Kanphian / shutterstock.com

  • วิหารทิศใต้มีรูปหล่อหลวงปู่เทียม สิริปัญโญ หรือพระวิสุทธาจารเถร พระเกจิอาจารย์ดังแห่งกรุงเก่า เป็นอดีตเจ้าอาวาสที่มีชื่อเสียงด้านตะกรุดอยู่ยงคงกระพันและเมตตา และรูปหล่อสมเด็จพระพนรัตน์ พระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเล่ากันว่าหลวงปู่เทียมได้พบรูปหล่อองค์นี้
หลวงปู่เทียม สิริปัญโญ

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ขอพรเรื่องอะไร

          คนที่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่เลื่องลือในเรื่องเมตตามหานิยมและความคงกระพันชาตรี ตลอดจนเสริมบารมีในหน้าที่การงาน

การเดินทางไปวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

          จากทางหลวงหมายเลข 3263 (สายอยุธยา-สาลี) พบสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3413 ไปไม่ไกลก็จะพบวัดกษัตราธิราชวรวิหารตั้งอยู่ซ้ายมือ
การเดินทางไปวัดกษัตราธิราชวรวิหาร

ภาพจาก Sunisa Kanphian / shutterstock.com

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ไหว้พระอยุธยา เที่ยวอยุธยา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ไหว้ขอพรเรื่องงาน เสริมเมตตามหานิยม อัปเดตล่าสุด 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:01:57 24,831 อ่าน
TOP