x close

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ชมวิวป่าสนและทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย

           อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ชมวิวทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย ล่าหมอกกอดขุนเขา ตระการตาพรรณไม้นานาชนิด
           จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เมืองแห่งขุนเขาและสายหมอก ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายรอให้ไปสัมผัส ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม หนึ่งในนั้นก็คือ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือที่รู้จักกันในนามของทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลก เต็มไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และสวยงาม เหมาะกับไปท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว เอาเป็นว่าใครอยากเที่ยวธรรมชาติ…ตามไปดูกันได้เลย
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ที่ไหน
            อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ อำเภอเขาค้อ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอวังทอง อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 789,000 ไร่ หรือ 1,262.40 ตารางกิโลเมตร ได้รับการก่อตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพจาก Kattiya.L / Shutterstock.com

ภูมิประเทศอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
           ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ พร้อมกับเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ เทือกเขาบริเวณนี้เป็นภูเขาหินทราย มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร จากระดับน้ำทะเล มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาแค สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,028 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น ห้วยเข็กใหญ่ ห้วยเข็กน้อย ลำน้ำทุ่ม คลองชมภู คลองน้ำปอย คลองวังทอง และห้วยกอก เป็นต้น

          ขณะที่พืชพรรณและสัตว์ป่าในอุทยานจะเป็นป่าไม้ผลัดใบและป่าผลัดใบ ส่วนสัตว์ป่าที่พบจะแตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ได้แก่ ช้างป่า กระทิง ลิงกัง กวางป่า หมูป่า กระต่ายป่า กระรอกหลากสี ค้างคาวขอบหูขาวกลาง นกนางแอ่นบ้าน นกปรอดเหลืองหัวจุก และเต่าหับ เป็นต้น
สภาพภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

          ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่
 

 • ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน อากาศจะร้อนพอประมาณถึงร้อนจัด มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 29 องศาเซลเซียส
   
 • ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ฝนจะตกปานกลางถึงหนัก มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วง 1,300-1,700 มิลลิเมตรต่อปี โดยมีปริมาณมากที่สุดในเดือนกันยายน
   
 • ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม อากาศจะหนาวจัด

  สภาพอากาศโดยทั่วไป มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเหมาะแก่การไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีอากาศหนาวเย็นมาก
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ฝั่งพื้นที่เพชรบูรณ์

 • ศาลาดุสิตา

           จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกในยามเช้า อยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นจุดที่สามารถมองเห็นแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาตกกระทบกับผืนป่าสีเขียวขจี ซึ่งเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาด

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

 • ทุ่งแสลงหลวง

           ทุ่งหญ้าที่ถูกขนานนามว่า “ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย” อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ หนองแม่นา ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา และทุ่งหญ้าสลับกับป่าสนสองใบ มองเห็นเป็นพื้นที่โล่งกว้างใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ตามเส้นทางจะตัดผ่านป่าเบญจพรรณ มีสัตว์ป่าออกมาหากินตามข้างทาง และอุดมไปด้วยพรรณไม้ดอกมากมาย ไฮไลต์ของที่นี่คือ ดอกกระเจียวขาว พร้อมแทงช่อออกดอกสวยงาม บานสะพรั่งเต็มทุ่งในช่วงฤดูฝน

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพจาก AnupongTermin / Shutterstock.com

 • แก่งวังน้ำเย็น

           แก่งหินขนาดใหญ่ ยาวหลายร้อยเมตร ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ หนองแม่นา ประมาณ 7 กิโลเมตร ระหว่างเส้นทางเดินสภาพป่าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไป จากทุ่งหญ้าสู่ป่าเต็งรัง สลับด้วยป่าสนและป่าเบญจพรรณ แก่งวังน้ำเย็นประกอบด้วยแก่งหินขนาดใหญ่หลายแก่ง ในแต่ละแก่งเป็นวังน้ำลึกขนาดใหญ่ อีกทั้งในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ยังเป็นสถานที่ค้นพบแมงกะพรุนน้ำจืด และมีผีเสื้อให้ชม เช่น ผีเสื้อถุงทองป่าสูง ผีเสื้อหนอนคืบสไบแดง เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณป่าริมลำธารยังมีโอกาสพบนกหลากหลายชนิด เช่น นกหัวขวานใหญ่สีเทา นกโกโรโกโส และอีกมากมาย

ฝั่งพื้นที่พิษณุโลก

 • น้ำตกแก่งโสภา

           น้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 70 เมตร เกิดจากลำห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาใหญ่ลดหลั่นกันประมาณ 3 ชั้น และไหลผ่านไปตามแก่งหินต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกแก่งชั้นไดยาน ชื่อเดิมของน้ำตกแห่งนี้ ซึ่งมาจากลักษณะของสายน้ำที่ไหลผ่านผาหินคล้ายกับบันได 3 ขั้น ทั้งยังเต็มไปด้วยป่าดิบชื้น มีพรรณไม้นานาชนิด บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

 • ทุ่งนางพญา

            ทุ่งนางพญา หรือทุ่งพญาเมืองเลน อยู่ทางทิศใต้ของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ หนองแม่นา ประมาณ 14 กิโลเมตร เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา ล้อมรอบด้วยป่าสนสองใบ สลับกับป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง มีเนื้อที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ตามกิ่งสนจะพบกล้วยไม้ป่าที่หาชมได้ยาก เช่น เอื้องชะนี และเอื้องคำปากไก่ ซึ่งจะออกดอกสวยงามในช่วงฤดูร้อน ทั้งนี้ บริเวณป่าสนยังมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์พักแรม ในช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีสายหมอกปกคลุมไปทั่วพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงาม จึงเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ปั่นจักรยานเสือภูเขาท่ามกลางป่าสน

 • ทุ่งโนนสน

           ทุ่งหญ้าแบบสะวันนาสลับกับป่าสนเขาที่สวยงาม ตั้งอยู่ใจกลางอุทยาน บนยอดเขาโคกสน มีลักษณะคล้ายทุ่งแสลงหลวง และทุ่งนางพญา ในช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีดอกไม้หลายชนิดผลัดใบ เช่น ดอกดุสิตา สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน เอื้องม้าวิ่ง ยี่โถปีนัง หม้อข้าวหม้อแกงลิง นับเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม ทั้งนี้ทุ่งโนนสนอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ หนองแม่นา ประมาณ 31 กิโลเมตร เหมาะแก่การท่องเที่ยวเดินป่า และกางเต็นท์พักแรม รวมไปถึงยังเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมปั่นจักรยานเสือภูเขาด้วยเช่นกัน

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

 • สะพานสลิง

           สะพานข้ามลำน้ำเข็ก อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณสองข้างทางตัดผ่านป่าตลอดเส้นทาง มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ลัดเลาะลำน้ำเข็กที่ทอดยาว บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน นอกจากนี้บริเวณด้านล่างยังมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

 • ถ้ำเดือน-ดาว

           ถ้ำที่มีความสวยงาม ลักษณะของถ้ำเป็นลำธารน้ำลอดไหลผ่านโขดหิน ระหว่างทางจะพบกับหินงอกหินย้อย เคลือบด้วยแร่ซิลิกา ซึ่งเวลากระทบกับแสงไฟ จะส่องประกายระยิบระยับราวกับแสงเดือนแสงดาวในยามค่ำคืน จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำแห่งนี้ ทั้งนี้สามารถเที่ยวชมได้ลึกประมาณ 1.4 กิโลเมตร ช่วงที่เหมาะแก่การเที่ยวชม คือ ในช่วงฤดูแล้ง

ที่พักในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
            ทางอุทยานมีที่พักให้เลือกหลากหลายแบบไว้บริการนักท่องเที่ยว ทั้งแบบบ้านพัก ซึ่งมีขนาดใหญ่และหลายโซน เหมาะกับไปเป็นกลุ่ม แบบเต็นท์ และมีพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ หากสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยาน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือ ติดต่อเช่าเต็นท์ของอุทยานได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง - Thung Salaeng Luang National Park โทรศัพท์ 088-756-4940
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ตั้งแคมป์พักแรม ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

          อีกทั้งที่อุทยานยังมีที่พักแบบเต็นท์กระโจมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มีลักษณะเป็นเต็นท์กระโจมสีขาวครีม ตั้งอยู่บริเวณลานกางเต็นท์ A ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีทั้งหมด 3 หลัง เอาใจสายแคมปิ้งทั้งหลาย สามารถชมวิวทิวทัศน์ของผืนป่าได้สุดลูกหูลูกตา ใกล้ชิดธรรมชาติแบบสุด ๆ หากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลและจองที่พักได้ที่ หน่วยพิทักษ์ สล.8 (หนองแม่นา) โทรศัพท์ 096-190-9808 หรือ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง - Thung Salaeng Luang National Park

          นอกจากนี้ที่อุทยานยังมีร้านอาหาร และร้านสวัสดิการต่าง ๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว ไม่ต้องเตรียมอาหารไปเอง สามารถสั่งอาหารตามสั่งทานได้ปกติ ทั้งยังมีพื้นที่กว้างขวาง ไม่แออัด แถมร้านอาหารอยู่ฝั่งเดียวกับห้องน้ำอีกด้วย

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

แคมปิ้งกลางป่าท่ามกลางธรรมชาติ

ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

           ในการเข้าชมอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้

 • ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท / เด็ก คนละ 10 บาท / ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี 

 • รถยนต์ คันละ 30 บาท / มอเตอร์ไซค์ คันละ 20 บาท / จักรยาน ฟรี

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

           สำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ สามารถเดินมาทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เส้นทาง ดังนี้

 • เริ่มต้นจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 ไปทางอำเภอหล่มสัก ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ถึงบ้านนางั่ว เลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 2258 ขึ้นเขาค้อ ผ่านสี่แยกบ้านสะเดาะพง ผ่านพระตำหนักเขาค้อ ตรงไปจนถึงบ้านทานตะวัน เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยาน สล.8 (หนองแม่นา)
 • เริ่มต้นจากจังหวัดพิษณุโลก ใช้ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ 100 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่เขาค้อ ผ่านหน้าอำเภอเขาค้อ ถึงสี่แยกบ้านสะเดาะพง เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2258 ผ่านพระตำหนักเขาค้อ ตรงไปบ้านทานตะวัน เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงหน่วยพิทักษ์อุทยาน สล.8 (หนองแม่นา)

           หรือเดินทางโดยรถประจำทาง สามารถนั่งรถประจำทางมาลงที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วต่อรถสองแถวรับจ้างมายังหน่วยพิทักษ์อุทยาน สล.8 (หนองแม่นา)

ช่องทางการติดต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

           อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่มีความสวยงามและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าสนและทุ่งหญ้าสะวันนา มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ สะพรั่งด้วยดอกไม้พรรณไม้งาม ฟินกับอากาศสบาย ๆ เหมาะกับนักท่องเที่ยวเดินป่า กางเต็นท์พักแรม ที่ชอบใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ชมวิวป่าสนและทุ่งหญ้าสะวันนาเมืองไทย อัปเดตล่าสุด 17 สิงหาคม 2565 เวลา 17:28:56 47,147 อ่าน
TOP