x close

สถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไปขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกัน

            แนะนำสถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ทั้งจากในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไปสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
           วันนี้เราจะพาไปกราบไหว้พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ หรือที่เรียกกันว่าเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ผู้เงี่ยหูฟังเสียงของสรรพสัตว์ หนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนศรัทธาและเคารพนับถือ เพื่อเสริมพลัง เสริมสิริมงคลให้กับการงาน การเงิน การเรียน ความรัก และชีวิต ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างนั้น…ตามไปดูกัน

1. ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า กรุงเทพฯ

           ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราช เลยวงเวียนโอเดียนมาเล็กน้อย ภายในมูลนิธิมีศาลรูปเคารพ “เจ้าแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน อันเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป องค์ทำด้วยไม้จันทน์แกะสลัก ศิลปะแบบราชวงศ์ถัง และได้อัญเชิญมาจากประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 2501 มาประดิษฐานที่บริเวณมูลนิธิเทียนฟ้า ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาทำการสักการบูชา ประชาชนนิยมมาขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับญาติของผู้ป่วย ที่มักจะมาขออธิษฐานต่อพระแม่กวนอิม ให้หายจากอาการป่วยไข้นั่นเอง
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Kittipong Chararoj / shutterstock.com

2. เจ้าแม่กวนอิมปางอุ้มบุตร วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ

            วัดจีนสำคัญย่านเยาวราช ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 ภายในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นอกจากผู้คนจะนิยมไปสะเดาะเคราะห์สำหรับผู้ที่เกิดปีชงกันแล้ว ยังไปสักการะ “กวนอิมผู่สัก” หรือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร คู่รักมักไปไหว้เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและขอพรในเรื่องลูกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดมังกรกมลาวาส 龍蓮寺

3. ศาลเจ้าเกียนอันเกง ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพฯ

            ศาลเจ้าแม่กวนอิมอันเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งย่านธนบุรี นิยมไปขอพรเรื่องสุขภาพและการงาน สร้างขึ้นโดยชาวจีนที่ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในคราวที่ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี แต่เดิมเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า 2 ศาล ประดิษฐานเจ้าพ่อโจวซือกงและเจ้าพ่อกวนอู ต่อมาศาลเจ้าเดิมทรุดโทรมลง จนในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวจีนฮกเกี้ยนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตระกูลตันติเวชกุล และตระกูลสิมะเสถียร ได้รื้อศาลเจ้าเดิมลงและสร้างศาลเจ้าขึ้นมาใหม่ เป็นศาลเจ้าเดียว คือตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบัน พร้อมกับอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมาประดิษฐานเป็นองค์ประธาน และเรียกขานนามว่า เกียนอันเกง
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

4. ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 กรุงเทพฯ

            ชวนไปไหว้พระแม่กวนอิมพันเนตรพันกร ปิดด้วยทองคำแท้ ณ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 มีความสูง 8.30 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมจากประเทศจีน ประดิษฐานอยู่ภายในพระมหาเจดีย์ ความสูง 21 ชั้น นอกจากนี้รอบ ๆ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ได้สักการะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

5. พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม สาขารามอินทรา กรุงเทพฯ

            ณ ซอยรามอินทรา 71 ซอยคู้บอน 27 (ซอยสยามธรณี) แยก 27 เป็นสถานที่ประดิษฐานพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สร้างจากหินแกรนิต หน้าตักกว้าง 18 เมตร ความสูง 21 เมตร น้ำหนักรวม 3,500 ตัน ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในวิหารเสด็จพ่อพระศิวะ นอกจากนี้เทวสถานยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้ไปกราบสักการะบูชาและกราบขอพร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Thada Techanukroh / shutterstock.com

6. เจ้าแม่กวนอิม วัดโฝวกวงซัน กรุงเทพฯ

           สถานที่ประดิษฐานพระสิริมงคลอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือพระแม่กวนอิมม ปางประทานพร สีทององค์ใหญ่ ตั้งอยู่ภายในวัดโฝวกวงซัน หรือสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ถนนคู้บอน เขตคลองสามวา เป็นวัดวัดพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นวัดสาขาที่มาจากวัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง เกาะไต้หวัน สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันผสมผสานจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้แพร่หลาย นอกจากนี้ด้านในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อพระพุทธเจ้า 3 องค์เป็นพระประธาน และด้านนอกมีอาคารและสิ่งสำคัญ เช่น พระวิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี หอพระไตรปิฎก และห้องเรียนพระพุทธศาสนา เป็นต้น
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก SuperMoo Varavut / shutterstock.com

7. วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม มีนบุรี กรุงเทพฯ

           วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ตั้งอยู่ภายในมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ถนนสุวินทวงศ์ ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร องค์สีทองอร่าม ตั้งอยู่บนดอกบัวเหนือหลังมังกร ภายในงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ผู้คนมักไปขอพรให้ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง โชคดีมีสุข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มีนบุรี

8. พระกวนอิมพันมือพันตา วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

            วัดที่หลายคนเรียกว่า วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน-ทิเบต สร้างคล้ายกับพระราชวังต้องห้าม (พระราชวังปักกิ่ง) ของราชวงศ์หมิง นอกจากจะไปแก้ปีชง หรือไหว้เทพเจ้าที่สำคัญต่าง ๆ แล้ว ไม่ควรพลาดไปสักการะ “พระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ปางพันมือพันตา” ที่ทำมาจากไม้หอม ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์อันงดงามและศักดิ์สิทธิ์
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Bubbers BB / shutterstock.com

9. ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี

            วัดที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ริมฝั่งห่างจากอำเภอศรีราชาไม่ไกล โดยมีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างเกาะกับชายฝั่ง บริเวณลานติดกับทะเลจะประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ ความสูง 4 เมตร อยู่ภายในเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม มักขอพรเรื่องสุขภาพและขอบุตร และตรงทางขึ้นวัดเกาะลอยศรีมหาราชาจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทอง อายุเก่าแก่ มักไปขอพรเรื่องความรักหรือขอบุตร ซึ่งทั้ง 2 แห่งจะมีผู้มีจิตศรัทธาแวะเวียนไปกราบนมัสการไม่ขาดสาย

10. ศาลเจ้าแม่กวนอิม เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

            บนเกาะสีชัง นอกจากผู้คนจะเดินทางไปสักการะบูชาองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เกาะสีชังกันแล้ว ยังนิยมไปกราบขอพร “ศาลเจ้าแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาด้วย โดยจะตั้งอยู่บริเวณเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ แต่ศาลเจ้าแม่กวนอิมจะแยกขึ้นไปทางขวามือ
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

11. เจ้าแม่กวนอิม เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี

           สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสามมุข ระหว่างอ่างศิลาและหาดบางแสน ภายในนอกจากจะประดิษฐาน “เจ้าแม่สามมุข” อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมี “เจ้าแม่กวนอิม” สีทององค์ใหญ่ให้ได้กราบไหว้ขอพรในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย

12. เจ้าแม่กวนอิมพันมือ อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

           สถานที่กราบสักการะองค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ปางพันเนตรพันกร ประทับนั่งสมาธิบนฐานดอกบัว หล่อด้วยโลหะทองเหลือง ปิดทองทั้งองค์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร ความสูง 4.5 เมตร เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จและสมปรารถนาในเรื่องต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Nong4 / shutterstock.com

13. พระแม่กวนอิม วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม

           วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน ที่นี่เป็นสถานที่ประดิษฐาน “พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข” องค์สีทองในอิริยาบถนอน ความยาว 21 เมตร ประดิษฐานอยู่บนถ้ำมหาวิหารพระโพธิสัตว์บำเพ็ญ ผู้คนนิยมไปสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (พระยูไลไภษัชย์)
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

14. เจ้าแม่กวนอิม วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จังหวัดกาญจนบุรี

            วัดนิกายจีนมหายาน ตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี สถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร หรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ 4 ทิศ แกะสลักจากไม้องค์ใหญ่ ความสูง 12 เมตร รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมจีนและงานไม้แกะสลักงดงามมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ 慈悲山菩提禪寺
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Jesse33 / shutterstock.com

15. วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

            สถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ ความสูง 18 เมตร แกะสลักด้วยหินหยกขาวจากประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ไหว้ขอพรอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม-จ.กาญจนบุรี
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

16. เจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี

           วัดชื่อดังของจังหวัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี เป็นสถานที่ตั้งของวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม และพระพุทธรูปขนาดใหญ่บนภูเขา โดยวิหารของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมนั้น ตั้งอยู่บนเขาแร้ง แบ่งออกเป็น 2 วิหาร วิหารใหญ่มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในท่ายืน 2 องค์ ส่วนวิหารเล็กเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในท่ายืนขนาดใหญ่ สูงราว ๆ 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน โดยในทุกวันจะมีคนเดินทางมาไหว้ขอพรไม่ขาดสาย

17. เจ้าแม่กวนอิม วัดราชคีรีหิรัญยาราม จังหวัดพิษณุโลก

          วัดราชคีรีหิรัญยาราม (เขาสมอแคลง) ตั้งอยู่ที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง ที่นี่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างมาจากหินหยกขาวชิ้นเดียว มีขนาดสูง 3 เมตร หนัก 3 ตัน แกะสลักจากหินทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างโดยรัฐบาลจีน โดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองหางโจว ให้ได้ไปกราบไหว้ขอพรในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย ทั้งรอยพระพุทธบาทจำลอ, รอยพระบาทตะแคงอยู่กับหน้าผา, พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ และศาลเจ้าเห้งเจีย เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดราชคีรีหิรัญยาราม-พระแม่กวนอิมหยกขาว

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Rut_Luecha / shutterstock.com

18 เจ้าแม่กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

            วัดที่มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่สวยงามโดดเด่น ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ในบ้านห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ไฮไลต์คือองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ความสูง 69 เมตร สีขาวสวยสะดุดตา และพบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมที่มีศิลปะแบบจีนผสมล้านนนา มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก ๆ ตาม 12 ราศี  ด้านในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทน์หอมองค์ใหญ่ พระพุทธรูป และพระอรหันต์ต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย - Wat Huay Pla Kang
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

19. พระโพธิสัตว์กวนอิม ศาลเจ้าซำปอกง (หลวงพ่อโต) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          สถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ ความสูง 19 เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านนาเหนือ หมู่บ้านพัฒนา อำเภอทุ่งสง ภายในมูลนิธิซำปอกง (หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นประติมากรรมปูนปั้นปางปาฏิหาริย์ทรงแผ่เมตตา รายล้อมด้วยสระน้ำและน้ำพุ เหนือแท่นบูชา 3 ชั้น ตามความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายาน ด้วยพระบุญญาบารมีแห่งองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้สักการบูชาพระองค์จะได้รับพรอันประเสริฐจากการแผ่พระเมตตาของพระองค์ จะมีความสุขความเจริญ เพิ่มพูนด้วยลาภ ยศ และทรัพย์

20. เจ้าแม่กวนอิม วัดแหลมสุวรรณาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           บนเกาะสมุย ณ วัดแหลมสุวรรณาราม หรือที่เรียกกันว่าวัดปลายแหลม จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ความสูง 20 เมตร ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ซึ่งแต่ละแขนจะแสดงถึงแต่ละด้านของศาสนาพุทธให้ได้กราบขอพรกันด้วย
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

           และนี่เป็นสถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาฝากกัน จริง ๆ ยังมีอีกหลายแห่ง เอาเป็นว่าหากมีโอกาสอย่าลืมไปกราบสักการะขอพรกันนะ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไปขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกัน อัปเดตล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 11:37:19 54,239 อ่าน
TOP