x close

สถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไปขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกัน

            แนะนำสถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ทั้งจากในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ไปสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
           วันนี้เราจะพาไปกราบไหว้พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ หรือที่เรียกกันว่าเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ผู้เงี่ยหูฟังเสียงของสรรพสัตว์ หนึ่งในเทพศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนศรัทธาและเคารพนับถือ เพื่อเสริมพลัง เสริมสิริมงคลให้กับการงาน การเงิน การเรียน ความรัก และชีวิต ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างนั้น…ตามไปดูกัน

เจ้าแม่กวนอิม คือหนึ่งในพระโพธิสัตว์ หรือเทพเจ้าที่คนไทยและคนไทยเชื้อสายจีนนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งคำว่า กวนอิม หมายถึง “การสังเกตเสียงของโลก” ในศาสนาพุทธของจีน และคำว่า กวนอิม ยังมีความหมายเหมือนกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความกรุณา และความรัก พระองค์ยังเป็นหนึ่งในเทพ 78 องค์ของไพ่เทวะมันตรา พยากรณ์ ซึ่งเป็นไพ่พยากรณ์ 78 ใบ ที่ทำนายในเรื่องความรัก การเงิน การงาน สุขภาพ และเพื่อหาคำตอบให้กับแนวทางชีวิตในอนาคต ทั้งยังช่วยคลี่คลายปัญหาและความคับข้องใจหมองใจที่เกิดขึ้นกับเราอีกด้วย

1. ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า กรุงเทพฯ

           ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราช เลยวงเวียนโอเดียนมาเล็กน้อย ภายในมูลนิธิมีศาลรูปเคารพ “เจ้าแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน อันเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป องค์ทำด้วยไม้จันทน์แกะสลัก ศิลปะแบบราชวงศ์ถัง และได้อัญเชิญมาจากประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 2501 มาประดิษฐานที่บริเวณมูลนิธิเทียนฟ้า ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาทำการสักการบูชา ประชาชนนิยมมาขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับญาติของผู้ป่วย ที่มักจะมาขออธิษฐานต่อพระแม่กวนอิม ให้หายจากอาการป่วยไข้นั่นเอง
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Kittipong Chararoj / shutterstock.com

2. เจ้าแม่กวนอิมปางอุ้มบุตร วัดมังกรกมลาวาส กรุงเทพฯ

            วัดจีนสำคัญย่านเยาวราช ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 ภายในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นอกจากผู้คนจะนิยมไปสะเดาะเคราะห์สำหรับผู้ที่เกิดปีชงกันแล้ว ยังไปสักการะ “กวนอิมผู่สัก” หรือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานบุตร คู่รักมักไปไหว้เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและขอพรในเรื่องลูกด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดมังกรกมลาวาส 龍蓮寺

3. ศาลเจ้าเกียนอันเกง ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพฯ

            ศาลเจ้าแม่กวนอิมอันเก่าแก่ของชุมชนกุฎีจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งย่านธนบุรี นิยมไปขอพรเรื่องสุขภาพและการงาน สร้างขึ้นโดยชาวจีนที่ตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในคราวที่ทรงตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี แต่เดิมเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า 2 ศาล ประดิษฐานเจ้าพ่อโจวซือกงและเจ้าพ่อกวนอู ต่อมาศาลเจ้าเดิมทรุดโทรมลง จนในสมัยรัชกาลที่ 3 ชาวจีนฮกเกี้ยนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตระกูลตันติเวชกุล และตระกูลสิมะเสถียร ได้รื้อศาลเจ้าเดิมลงและสร้างศาลเจ้าขึ้นมาใหม่ เป็นศาลเจ้าเดียว คือตัวอาคารที่เห็นในปัจจุบัน พร้อมกับอัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมาประดิษฐานเป็นองค์ประธาน และเรียกขานนามว่า เกียนอันเกง
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

4. ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 กรุงเทพฯ

            ชวนไปไหว้พระแม่กวนอิมพันเนตรพันกร ปิดด้วยทองคำแท้ ณ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 มีความสูง 8.30 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทน์หอมจากประเทศจีน ประดิษฐานอยู่ภายในพระมหาเจดีย์ ความสูง 21 ชั้น นอกจากนี้รอบ ๆ ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ได้สักการะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

5. พระมหาโพธิสัตว์กวนอิม สาขารามอินทรา กรุงเทพฯ

            ณ ซอยรามอินทรา 71 ซอยคู้บอน 27 (ซอยสยามธรณี) แยก 27 เป็นสถานที่ประดิษฐานพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ที่สร้างจากหินแกรนิต หน้าตักกว้าง 18 เมตร ความสูง 21 เมตร น้ำหนักรวม 3,500 ตัน ตั้งโดดเด่นอยู่ภายในวิหารเสด็จพ่อพระศิวะ นอกจากนี้เทวสถานยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้ไปกราบสักการะบูชาและกราบขอพร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Thada Techanukroh / shutterstock.com

6. เจ้าแม่กวนอิม วัดโฝวกวงซัน กรุงเทพฯ

           สถานที่ประดิษฐานพระสิริมงคลอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือพระแม่กวนอิมม ปางประทานพร สีทององค์ใหญ่ ตั้งอยู่ภายในวัดโฝวกวงซัน หรือสถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ถนนคู้บอน เขตคลองสามวา เป็นวัดวัดพุทธศาสนานิกายมหายาน และเป็นวัดสาขาที่มาจากวัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง เกาะไต้หวัน สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบไต้หวันผสมผสานจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาให้แพร่หลาย นอกจากนี้ด้านในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อพระพุทธเจ้า 3 องค์เป็นพระประธาน และด้านนอกมีอาคารและสิ่งสำคัญ เช่น พระวิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี หอพระไตรปิฎก และห้องเรียนพระพุทธศาสนา เป็นต้น
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก SuperMoo Varavut / shutterstock.com

7. วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม มีนบุรี กรุงเทพฯ

           วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ตั้งอยู่ภายในมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร ถนนสุวินทวงศ์ ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร องค์สีทองอร่าม ตั้งอยู่บนดอกบัวเหนือหลังมังกร ภายในงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ผู้คนมักไปขอพรให้ช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง โชคดีมีสุข ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มีนบุรี

8. พระกวนอิมพันมือพันตา วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี

            วัดที่หลายคนเรียกว่า วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน-ทิเบต สร้างคล้ายกับพระราชวังต้องห้าม (พระราชวังปักกิ่ง) ของราชวงศ์หมิง นอกจากจะไปแก้ปีชง หรือไหว้เทพเจ้าที่สำคัญต่าง ๆ แล้ว ไม่ควรพลาดไปสักการะ “พระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ปางพันมือพันตา” ที่ทำมาจากไม้หอม ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์อันงดงามและศักดิ์สิทธิ์
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Bubbers BB / shutterstock.com

9. ศาลเจ้าแม่กวนอิม วัดเกาะลอยศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี

            วัดที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็ก ๆ ริมฝั่งห่างจากอำเภอศรีราชาไม่ไกล โดยมีสะพานคอนกรีตเชื่อมระหว่างเกาะกับชายฝั่ง บริเวณลานติดกับทะเลจะประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ ความสูง 4 เมตร อยู่ภายในเก๋งจีนทรงแปดเหลี่ยม มักขอพรเรื่องสุขภาพและขอบุตร และตรงทางขึ้นวัดเกาะลอยศรีมหาราชาจะมีศาลเจ้าแม่กวนอิมองค์สีทอง อายุเก่าแก่ มักไปขอพรเรื่องความรักหรือขอบุตร ซึ่งทั้ง 2 แห่งจะมีผู้มีจิตศรัทธาแวะเวียนไปกราบนมัสการไม่ขาดสาย

10. ศาลเจ้าแม่กวนอิม เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

            บนเกาะสีชัง นอกจากผู้คนจะเดินทางไปสักการะบูชาองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เกาะสีชังกันแล้ว ยังนิยมไปกราบขอพร “ศาลเจ้าแม่กวนอิม” พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาด้วย โดยจะตั้งอยู่บริเวณเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ แต่ศาลเจ้าแม่กวนอิมจะแยกขึ้นไปทางขวามือ
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

11. เจ้าแม่กวนอิม เขาสามมุข จังหวัดชลบุรี

           สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสามมุข ระหว่างอ่างศิลาและหาดบางแสน ภายในนอกจากจะประดิษฐาน “เจ้าแม่สามมุข” อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมี “เจ้าแม่กวนอิม” สีทององค์ใหญ่ให้ได้กราบไหว้ขอพรในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย

12. เจ้าแม่กวนอิมพันมือ อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

           สถานที่กราบสักการะองค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ปางพันเนตรพันกร ประทับนั่งสมาธิบนฐานดอกบัว หล่อด้วยโลหะทองเหลือง ปิดทองทั้งองค์ มีขนาดหน้าตักกว้าง 3 เมตร ความสูง 4.5 เมตร เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จและสมปรารถนาในเรื่องต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Nong4 / shutterstock.com

13. พระแม่กวนอิม วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม

           วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน ที่นี่เป็นสถานที่ประดิษฐาน “พระแม่กวนอิมปางเสวยสุข” องค์สีทองในอิริยาบถนอน ความยาว 21 เมตร ประดิษฐานอยู่บนถ้ำมหาวิหารพระโพธิสัตว์บำเพ็ญ ผู้คนนิยมไปสักการะขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (พระยูไลไภษัชย์)
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

14. เจ้าแม่กวนอิม วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จังหวัดกาญจนบุรี

            วัดนิกายจีนมหายาน ตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี สถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมพันกร หรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ 4 ทิศ แกะสลักจากไม้องค์ใหญ่ ความสูง 12 เมตร รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมจีนและงานไม้แกะสลักงดงามมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ 慈悲山菩提禪寺
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Jesse33 / shutterstock.com

15. วิหารพระโพธิสัตว์กวนอิม มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม จังหวัดกาญจนบุรี

            สถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมขนาดใหญ่ ความสูง 18 เมตร แกะสลักด้วยหินหยกขาวจากประเทศจีน ตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ไหว้ขอพรอีกมากมาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม-จ.กาญจนบุรี
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Maymei Maythinee

16. เจ้าแม่กวนอิม วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี

           วัดชื่อดังของจังหวัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี เป็นสถานที่ตั้งของวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิม และพระพุทธรูปขนาดใหญ่บนภูเขา โดยวิหารของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนอิมนั้น ตั้งอยู่บนเขาแร้ง แบ่งออกเป็น 2 วิหาร วิหารใหญ่มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในท่ายืน 2 องค์ ส่วนวิหารเล็กเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมในท่ายืนขนาดใหญ่ สูงราว ๆ 16 เมตร หน้าตักกว้าง 9 เมตร เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน โดยในทุกวันจะมีคนเดินทางมาไหว้ขอพรไม่ขาดสาย

17. เจ้าแม่กวนอิม วัดราชคีรีหิรัญยาราม จังหวัดพิษณุโลก

          วัดราชคีรีหิรัญยาราม (เขาสมอแคลง) ตั้งอยู่ที่ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง ที่นี่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างมาจากหินหยกขาวชิ้นเดียว มีขนาดสูง 3 เมตร หนัก 3 ตัน แกะสลักจากหินทะเลสาบหยกขาวจากเมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปางพิเศษที่ได้รับอนุมัติให้สร้างโดยรัฐบาลจีน โดยใช้ต้นแบบจากวัดเจ้าแม่กวนอิม เมืองหางโจว ให้ได้ไปกราบไหว้ขอพรในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย ทั้งรอยพระพุทธบาทจำลอ, รอยพระบาทตะแคงอยู่กับหน้าผา, พระมหาธาตุเจดีย์ศรีบวรชินรัตน์ และศาลเจ้าเห้งเจีย เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดราชคีรีหิรัญยาราม-พระแม่กวนอิมหยกขาว

ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ภาพจาก Rut_Luecha / shutterstock.com

18 เจ้าแม่กวนอิม วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

            วัดที่มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมที่สวยงามโดดเด่น ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ย ๆ ในบ้านห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ไฮไลต์คือองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ความสูง 69 เมตร สีขาวสวยสะดุดตา และพบโชคธรรมเจดีย์ เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมที่มีศิลปะแบบจีนผสมล้านนนา มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็ก ๆ ตาม 12 ราศี  ด้านในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทน์หอมองค์ใหญ่ พระพุทธรูป และพระอรหันต์ต่าง ๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย - Wat Huay Pla Kang
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

19. พระโพธิสัตว์กวนอิม ศาลเจ้าซำปอกง (หลวงพ่อโต) จังหวัดนครศรีธรรมราช

          สถานที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่ ความสูง 19 เมตร ตั้งอยู่ที่บ้านนาเหนือ หมู่บ้านพัฒนา อำเภอทุ่งสง ภายในมูลนิธิซำปอกง (หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ เป็นประติมากรรมปูนปั้นปางปาฏิหาริย์ทรงแผ่เมตตา รายล้อมด้วยสระน้ำและน้ำพุ เหนือแท่นบูชา 3 ชั้น ตามความเชื่อในพุทธศาสนานิกายมหายาน ด้วยพระบุญญาบารมีแห่งองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ได้สักการบูชาพระองค์จะได้รับพรอันประเสริฐจากการแผ่พระเมตตาของพระองค์ จะมีความสุขความเจริญ เพิ่มพูนด้วยลาภ ยศ และทรัพย์

20. เจ้าแม่กวนอิม วัดแหลมสุวรรณาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           บนเกาะสมุย ณ วัดแหลมสุวรรณาราม หรือที่เรียกกันว่าวัดปลายแหลม จะเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ความสูง 20 เมตร ตั้งอยู่กลางสระน้ำ ซึ่งแต่ละแขนจะแสดงถึงแต่ละด้านของศาสนาพุทธให้ได้กราบขอพรกันด้วย
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม

           และนี่เป็นสถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิมเพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาฝากกัน จริง ๆ ยังมีอีกหลายแห่ง เอาเป็นว่าหากมีโอกาสอย่าลืมไปกราบสักการะขอพรกันนะ
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สถานที่ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ไปขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตกัน อัปเดตล่าสุด 2 เมษายน 2567 เวลา 16:54:46 109,502 อ่าน
TOP