x close

ไหว้พระเยาวราช เยือนศาลเจ้าและวัดจีนรับมงคลสู่ชีวิต

          ศาลเจ้าและวัดจีนเยาวราช สักการะองค์เทพศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อกันว่า หากใครได้มากราบไหว้ จะสมหวังดังใจทุกประการ

          ถนนเยาวราช อีกหนึ่งถนนย่านสำคัญที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตที่หลากหลายของผู้คน ร้านค้า ร้านอาหารทั้งของคาวของหวานแล้วนั้น ที่นี่ยังมีวัดจีนและศาลเจ้าจีนอีกหลายแห่ง ที่เป็นที่เคารพนับถือทั้งของคนไทยและคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์แล้ว สถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอกยังมีเอกลักษณ์โดดเด่น ใครที่แวะผ่านไปเที่ยวเยาวราช ลองตระเวนไหว้ศาลเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตก็น่าจะดีไม่น้อย ไม่รอช้า…ตระเวนรับสิริมงคลด้วยกันเลยดีกว่า

1. วัดมังกรกมลาวาส หรือวัดเล่งเน่ยยี่

ศาลเจ้า เยาวราช

          วัดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยาวราช ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ระหว่างซอยเจริญกรุง 19 และ 21 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2414 โดยพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร (สกเห็ง) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาลิทธิมหายาน ต่อมารัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดมังกรกมลาวาส โดดเด่นด้วยพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบวัดจีน หลังคามุงกระเบื้องลอนประดับลายปูนปั้นรูปสัตว์และเครือเถา มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปสีทองแบบจีน ส่วนวิหารด้านหน้าพระอุโบสถประดิษฐานรูปท้าวจตุโลกบาล ด้านหลังมีวิหาร 3 หลัง คือ วิหารอวโลกิเตศวร วิหารปฐมบูรพาจารย์ และวิหารสังฆปริณายก

ศาลเจ้า เยาวราช
ภาพจาก Vuthiwat A / Shutterstock.com

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

          ● ข้อแนะนำ : ผู้ที่เดินทางไปที่วัดส่วนใหญ่ มักมีความเชื่อและเลื่อมใสศรัทธาในหมู่เทพ ที่จะคอยทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและอำนวยผลในด้านต่าง ๆ เช่น รักษาโรค อำนวยผลด้านการค้า และอำนวยผลสำเร็จด้านคู่ครอง เป็นต้น รวมถึงการไหว้สะเดาะเคราะห์แก้ปีชง โดยทางวัดได้จัดที่สำหรับจุดธูป เทียน ถวายดอกไม้ และอื่น ๆ ไว้เรียบร้อย จากนั้นเมื่อไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยให้เดินเข้ามาข้างใน ซึ่งจะมีเทพเจ้าหลายองค์ให้กราบไหว้เช่นกัน (เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.)

          หมายเหตุ : เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 19 ระบาดระลอกใหม่ทางวัดปรับเวลาเปิด-ปิดเป็น ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น.


2. ศาลเจ้าไต้ฮงกง

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

          ตรงบริเวณถนนพลับพลาไชย ตรงข้ามกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2452-2461 ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากจีนของหลวงปู่ไต้ฮงมหาเถระ ซึ่งเป็นทั้งพระนักพัฒนา พระนักปฏิบัติ พระนักสังคมสงเคราะห์ จริยวัตรอันงดงามของท่านในสมัยนั้นล้วนเป็นแบบอย่าง เป็นรากเหง้าของงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในปัจจุบัน ด้านในเป็นห้องบริจาคเงิน สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่องานกุศลต่าง ๆ เช่น บริจาคโลงศพเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้อนาถา ค่ายา-ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

          ● ข้อแนะนำ : ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาศาลเจ้าไต้ฮงกง มีทุกเพศทุกวัยเข้ามากราบไหว้ไม่ขาดสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันพระจีน และช่วงเทศกาลต่าง ๆ บ้างมาทำบุญ บ้างมาบริจาคของให้มูลนิธิ ทางด้านหน้าช่องบริจาค จะมีช่องวางกระดาษสีแดง หรือ "ฮู้" ยันต์ขององค์หลวงปู่ที่เล่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ เป็นทั้งยันต์ปกปักรักษาบ้านช่อง สามารถป้องกันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง (เปิดทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น.)

3. ศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

          ปัจจุบันศาลเจ้าเล่งบ๊วยเอี๊ยะ เดิมเป็นศาลแต้จิ๋วเก่าแก่ ซึ่งผู้ประกอบกิจการการค้าในแถบนี้ให้ความเคารพนับถือ เป็นที่พึ่งกราบไหว้บูชา เพื่อความก้าวหน้าในกิจการของตนเอง เป็นอาคารหลังเดียวขนาดย่อม สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน จากประตูใหญ่เข้าไปมีอาคารซึ่งสร้างเป็นทรงภูเขาตามประเพณีนิยมของชาวจีน มีหลังคาใหญ่ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสี  มีมังกรปูนปั้น 2 ตัว หันหน้าเข้าหากันประดับอยู่ด้านบน และมีเสาที่พันรอบตัวด้วยมังกรปูนปั้นตัวยาว ภายในมีแท่นบูชารูปเล่งบ๊วยเอี๊ยะ และภรรยาเป็นแท่นประธาน

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

          ● ข้อแนะนำ : ไฮไลต์การไหว้ศาลนี้อยู่ที่ผ้าแดงเรียกว่า ฮู้ หรือ คุยกี โดยเขียนชื่อตนเองแล้วนำไปผูกขอพรไว้กับขาโต๊ะที่วางกระถางธูป เชื่อว่าเป็นโต๊ะมังกรที่สามารถสื่อสารไปถึงเทพเจ้าได้ ส่วนใหญ่จะขอพรให้เทพเจ้าช่วยเปิดทางให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง (เปิดทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.)


4. ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง


ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

          ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 200 ปี มีลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมสกุลช่างจีนแต้จิ๋วแบบซี่เตี้ยมกิม (สี่ตำแหน่งทอง) แต่ศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากงในปัจจุบันเป็นศาลสร้างใหม่ จากบันทึกเรื่องราวการบูรณะศาลเจ้าระบุว่า ศาลแห่งนี้เป็นศาลที่ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยซึ่งมีความศรัทธาอย่างแรงกล้า สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยเทพประธานของศาลนี้ คือ "เทพปูนเถ้ากง" ซึ่งมีความเชื่อกันว่าแต่ละท้องที่มีเทพประจำ ชาวแต้จิ๋วเรียกโดยทั่วไปว่า "ตี่เถ่าเล่าเอี๊ย" และไม่ว่าชาวจีนจะอพยพไปอยู่ที่ใดก็ยังยึดมั่นความเชื่อนี้อยู่เสมอ จึงได้แกะสลักรูปเคารพของเทพตี่เถ่าเล่าเอี๊ยขึ้นมาเพื่อเคารพบูชา ภายหลังเรียกกันว่า "ปูนเถ้ากง"

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

          ● ข้อแนะนำ : คนที่เข้ามาไหว้ส่วนใหญ่ มักขอในเรื่องทั่ว ๆ ไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจง ส่วนมากจะขอพรให้เทพช่วยคุ้มครอง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กิจการงานค้าเจริญรุ่งเรือง ซึ่งกิจกรรมโดยหลักก็คือการไหว้พระ ทำบุญ เสี่ยงเซียมซี (เปิดทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.)

5. ศาลเจ้ากวนอู

ศาลเจ้า เยาวราช

ศาลเจ้า เยาวราช

          ตั้งอยู่ภายในตลาดเก่าสำเพ็ง-เยาวราช ทางด้านฝั่งถนนเยาวราช เป็นศาลเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนย่านอิสรานุภาพ ย่านเยาวราช มาอย่างยาวนาน ภายในมีระฆังทองเหลืองใบใหญ่ตั้งอยู่ด้านขวาของห้องโถง (ภายในศาลไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป) ภายในประดิษฐาน "เทพเจ้ากวนอู" เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ในรูปปั้นชายชุดนักรบจีนโบราณ ใบหน้าดุ น่าเกรงขาม ไว้ผมและหนาวเครายาว ผู้คนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาศาลเจ้ากวนอู มักจะขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ด้วยเพราะเชื่อว่าจะได้เป็นเจ้าคนนายคน เป็นใหญ่เป็นโต และมีลูกน้องบริวารที่ดี

ศาลเจ้า เยาวราช

          ● ข้อแนะนำ : ภายในศาลเจ้านอกจากเจ้าเทพเจ้ากวนอูจะเป็นที่นับถือแล้ว ที่นี่ยังมี "เทพเจ้าม้า" ที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กัน โดยคนส่วนใหญ่นิยมนำพวกผักหญ้ามาไหว้ พร้อมกับเขย่าติ้ว และมักนิยมมาขอพรในสิ่งที่ตนปรารถนา หรือไม่ก็ขอให้คนใต้บังคับบัญชาอยู่ในโอวาทและว่านอนสอนง่าย (เปิดทุกวัน เวลา 07.00-17.00 น.)

6. ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า

ศาลเจ้า เยาวราช

          ตั้งอยู่แถวบริเวณถนนเยาวราช เดินเลยวงเวียนโอเดียนมาเล็กน้อย ภายในมูลนิธิแห่งนี้มีศาลรูปเคารพ "เจ้าแม่กวนอิม" พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน อันเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป องค์ทำด้วยไม้จันทน์แกะสลัก ศิลปะแบบราชวงศ์ถัง และได้อัญเชิญมาจากประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. 2501 มาประดิษฐานที่บริเวณมูลนิธิเทียนฟ้า ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาทำการสักการบูชา

          ● ข้อแนะนำ : ประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า มักนิยมมาขอพรให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับญาติของผู้ป่วย ที่มักจะมาขออธิษฐานต่อพระแม่กวนอิม ให้หายจากอาการป่วยไข้นั่นเอง (เปิดตลอด 24 ชั่วโมง)

          ทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงวัดจีนและศาลเจ้าย่านเยาวราชที่คนทั่วไปมักเดินทางไปสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมดวง ให้ชีวิตทั้งของตัวเองและครอบครัวได้พบเจอแต่สิ่งดี ๆ แต่สุดท้ายแล้วความเชื่อและความศรัทธาใด ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการเชื่อและศรัทธาในตัวเองให้มาก ๆ นะ ^ ^


หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
chinatownyaowarach.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระเยาวราช เยือนศาลเจ้าและวัดจีนรับมงคลสู่ชีวิต อัปเดตล่าสุด 6 มกราคม 2564 เวลา 10:28:16 45,396 อ่าน
TOP