x close

ไหว้พระ 9 วัด จันทบุรี ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล

          ไหว้พระจันทบุรี ชวนไปไหว้พระขอพรวัดต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเสริมดวงให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

          จันทบุรี จังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องที่เที่ยว ที่กิน และที่พัก จึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางเมื่ออยากพักผ่อนชิล ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ขับรถไม่ไกลมากนัก แต่วันนี้เราขอหยิบเอาอีกหนึ่งกิจกรรมในการไปเที่ยวจันทบุรีที่ไม่ควรพลาด นั่นคือการไหว้พระ ทำบุญ ตามวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการไปไหว้ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรืองานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังมีวัดวาอารามอื่น ๆ ให้ได้ไปสักการะอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น...

1. วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

          วัดเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2320 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2325 และโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ในปี พ.ศ. 2539 ภายในวัดแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธไสยาสน์ปูนปั้นปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 32.49 เมตร ยาว 54.19 เมตร ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 อีกทั้งยังมีพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยหลังรัชกาลที่ 3 กำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีช่องทางเข้า ฉนวนด้านหลังมีเสารองรับ 5 ต้น ไม่มีบัวหัวเสา ฐานอาคารเป็นเส้นตรง มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดเล็กอยู่ภายในกำแพงแก้ว ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

          ที่อยู่ : 17 หมู่ 6 ถนนพิศาลธีรคุณ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)

วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

2. วัดทองทั่ว

          วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดเพนียด จากหลักฐานที่พบทั้งใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ซึ่งมีลักษณะของใบเสมาตามสมัยนิยมในอยุธยา มีรูปเทวดาถือดอกบัว 2 ดอก แยกออกซ้ายขวา และพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์องค์หนึ่งภายในวัด เป็นลักษณะของพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย บริเวณใกล้วัดยังมีหลักฐานกำแพงเมืองปรากฏอยู่ ตัวพระอุโบสถยังคงโครงสร้างศิลปะเดิมของอยุธยาอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพ็ชญ์” หรือ “หลวงพ่อทอง” พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่กับพระอุโบสถ โดยกรมการศาสนาได้ออกหนังสือรับรองสภาพวัดทองทั่วว่า ได้ตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2318 เพื่อรับรองว่าเป็นวัดสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121

          ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วัดทองทั่ว

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

วัดทองทั่ว

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

3. วัดโยธานิมิต

          สถานที่ประดิษฐาน “พระมงคลเทพนิมิต” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 4 เมตร หล่อด้วยดินศิลาแลงผสมงบน้ำอ้อย เป็นที่เคารพนับถือของเมืองจันท์และพื้นที่ใกล้เคียง มีความเชื่อว่าท่านมีเมตตามหานิยม และแคล้วคลาด วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกา มีความสูง 10 วา ตั้งอยู่บนฐานสูง หรือศาลเจ้าพ่อรุ่งเรืองที่มีอายุนับ 100 ปี เป็นต้น

          ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วัดโยธานิมิต

ภาพจาก pratan ounpitipong / shutterstock.com

4. วัดพลับ

          วัดสำคัญอีกที่หนึ่งในเมืองจันทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเคยเป็นสถานที่ที่กองทัพพระเจ้าตากสินมหาราช ใช้พักไพร่พลและประกอบพิธีทางศาสนาก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันท์ ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจ เช่น พระอุโบสถที่ถูกใช้เป็นสถานที่ปลุกเสกมุรธาภิเษก หรือน้ำพระพุทธมนต์สำหรับรดพระเศียร ในพระราชพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี, เจดีย์ทรงปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2441, หอไตรโบราณกลางน้ำ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเล่าขานว่าพระเจ้าตากใช้น้ำจากบ่อนี้มาทำพิธี, เจดีย์กลางน้ำทรงระฆัง รูปแบบรัตนโกสินทร์ วิหารไม้หลังคาทรงจัตุรมุขอายุนับร้อยปี ภายในประดิษฐานพระประธานปางบำเพ็ญทุกรกิริยา และสำซ่าง เป็นที่เผาศพแบบโบราณ มีลักษณะเป็นหลังคาลดชั้น 5 ชั้น ยอดแหลมมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่า เป็นต้น

          ที่อยู่ : 154 หมู่ 1 ถนนสายท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วัดพลับ

วัดพลับ

5. วัดโบสถ์เมือง

          วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2395 ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยสังเกตจากใบเสมาหินทรายขาว พระอุโบสถ และเจดีย์ทรงลังกา นอกจากนี้ยังมีการค้นพบทับหลังอันเป็นศิลปะบาปวนตอนปลาย พ.ศ. 1510-1630 รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้ว และภายในวัดยังมีสิ่งต่าง ๆ น่าชมมากมาย เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ เจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ มีเจดีย์เล็กล้อมรอบสี่มุม หน้าอุโบสถมีทับหลังศิลปะบาปวน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้านหลังของวัดมีบันไดที่สามารถเดินลงไปถึงย่านท่าหลวง ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบูรที่มีอายุราว 300 ปี เป็นถนนริมน้ำในอดีตเคยเป็นย่านการค้าดั้งเดิม มีร้านค้าเก่าแก่ บ้านเรือนเก่าที่ยังมีความงดงาม

          ที่อยู่ : ริมถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วัดโบสถ์เมือง

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

6. วัดตะปอนใหญ่ และวัดตะปอนน้อย

          2 วัดสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สำหรับ “วัดตะปอนใหญ่” และ “วัดตะปอนน้อย” เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนานมากกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยา ในส่วนของวัดตะปอนใหญ่แต่เดิมชื่อวัดโพธิธาราม ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวัดตะปอนใหญ่ เพราะตั้งอยู่ติดริมคลองตะปอนใหญ่ ภายในวัดมีพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน มีพระประธานที่สำคัญ คือ “พระพุทธเมตตา” (หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน

วัดตะปอนใหญ่ และวัดตะปอนน้อย

วัดตะปอนใหญ่ และวัดตะปอนน้อย

          ส่วนวัดตะปอนน้อย หรือวัดอินทราราม มีพระอุโบสถเก่าแก่อายุมากกว่า 400 ปี มีลักษณะเป็นอุโบสถแบบก่ออิฐถือปูน สร้างแบบกรรมวิธีโบราณ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบจีนและไทย ทั้งหลังคาและตัวอาคารยังคงรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง   ด้านในก็มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หากพิจารณาดี ๆ จะเห็นว่าลายเส้นของภาพวาดมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม เล่าทั้งเรื่องราวรามเกียรติ์และวิถีชีวิตในสมัยนั้น ซึ่งมีฉากเกี่ยวกับการติดต่อค้าขายกับต่างชาติด้วย ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง

วัดตะปอนใหญ่ และวัดตะปอนน้อย

ไหว้พระจันทบุรี

          ที่อยู่ : ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี

7. วัดเขาสุกิม

          วัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้นมัสการ และมีบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าวัดใกล้ ๆ กับบริเวณทางขึ้นรถรางไฟฟ้า ด้านบนมีสถานที่ทำบุญหลายจุด และอาคารสี่ชั้นชื่อ ตึก 60 ปีเฉลิมพระเกียรติ ภายในจัดแสดงศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบราณล้ำค่าต่าง ๆ มากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชม

          ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดเขาสุกิม,จันทบุรี

วัดเขาสุกิม

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

8. วัดปากน้ำแขมหนู

          วัดสวยที่เป็นแลนด์มาร์กของจันทบุรี ตั้งอยู่ในชุมชนประมงริมทะเล โดดเด่นด้วย “โบสถ์สีน้ำเงิน” เป็นโบสถ์เซรามิก 2 ชั้น พื้นสีขาวตัดลวดลายด้วยสีน้ำเงินวิจิตรงดงามมาก ภายในประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ พระพ6ทธชินราช และหลวงพ่อโสธรให้ได้สักการบูชา อีกทั้งยังมีประตูโบสถ์ไม้ 4 บาน แกะสลักภาพนูนต่ำเกี่ยวกับพุทธประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกบานประตูและหน้าต่างมีการลงลายมุขภาพเทพทวารบาล ส่วนพื้นผนังด้านในพระอุโบสถ มีการประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดกและพระมหาชนก ด้านหน้าโบสถ์เป็นบันไดพญานาค 5 เศียร ทอดลำตัวยาวไปจนสุดทาง

          ที่อยู่ : ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดปากน้ำแขมหนู

วัดปากน้ำแขมหนู

9. วัดมังกรบุปผาราม

          วัดจีนสวย ๆ ที่มีชื่อว่า “วัดเล่งฮั่วยี่” เป็นวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ฝ่ายจีนนิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ถือเป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่กรุงเทพฯ โดยวัดแห่งนี้คือตำแหน่งหางมังกร มีความโดดเด่นที่สำคัญคือสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีนอันทรงคุณค่า ด้านหน้าวัดเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ในขณะที่ด้านในวัดมีอุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธาน 3 พระองค์ นอกจากนี้ก็ยังมีศาลาพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก เป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างงดงาม นับเป็นวัดจีนขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี เป็นที่เคารพศรัทธาของนักแสวงบุญ พุทธศาสนิกชน ชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีผู้คนนิยมแวะมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพร ขอตรวจหวยให้เกิดโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา และแก้ปีชง

          ที่อยู่ : ติดถนนสุขุมวิท (เส้นทางสายจันทบุรี-ขลุง) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดมังกรบุปผาราม 龍華禪寺

วัดมังกรบุปผาราม

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

          และนี่เป็นสถานที่ไหว้พระ 9 วัด จันทบุรี ที่เราหยิบมาแนะนำกัน จังหวัดนี้ยังมีวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ได้ไปกราบไหว้ขอพร เอาเป็นว่าสะดวกที่ไหนก็อย่าพลาดไปสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
thai.tourismthailand.org, thailandtourismdirectory.go.th, m-culture.go.th, eculture.rbru.ac.th, เฟซบุ๊ก วัดมังกรบุปผาราม 龍華禪寺, thailandtourismdirectory.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระ 9 วัด จันทบุรี ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล อัปเดตล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:49:16 95,014 อ่าน
TOP