x close

ไหว้พระ 9 วัด จันทบุรี ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล

          ไหว้พระจันทบุรี ชวนไปไหว้พระขอพรวัดต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเสริมดวงให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

          จันทบุรี จังหวัดที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องที่เที่ยว ที่กิน และที่พัก จึงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางเมื่ออยากพักผ่อนชิล ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ขับรถไม่ไกลมากนัก แต่วันนี้เราขอหยิบเอาอีกหนึ่งกิจกรรมในการไปเที่ยวจันทบุรีที่ไม่ควรพลาด นั่นคือการไหว้พระ ทำบุญ ตามวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการไปไหว้ศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรืองานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแล้ว ยังมีวัดวาอารามอื่น ๆ ให้ได้ไปสักการะอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น...

1. วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง)

          วัดเก่าแก่ของเมืองจันทบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2320 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2325 และโปรดเกล้าฯ ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ในปี พ.ศ. 2539 ภายในวัดแห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธไสยาสน์ปูนปั้นปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง 32.49 เมตร ยาว 54.19 เมตร ศิลปะรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 อีกทั้งยังมีพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยหลังรัชกาลที่ 3 กำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน แต่ละด้านมีช่องทางเข้า ฉนวนด้านหลังมีเสารองรับ 5 ต้น ไม่มีบัวหัวเสา ฐานอาคารเป็นเส้นตรง มีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดเล็กอยู่ภายในกำแพงแก้ว ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

          ที่อยู่ : 17 หมู่ 6 ถนนพิศาลธีรคุณ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง)

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

2. วัดทองทั่ว

          วัดเก่าแก่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดเพนียด จากหลักฐานที่พบทั้งใบเสมาคู่รอบพระอุโบสถทั้ง 8 ทิศ ซึ่งมีลักษณะของใบเสมาตามสมัยนิยมในอยุธยา มีรูปเทวดาถือดอกบัว 2 ดอก แยกออกซ้ายขวา และพระพุทธรูปหล่อทองสัมฤทธิ์องค์หนึ่งภายในวัด เป็นลักษณะของพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลาย บริเวณใกล้วัดยังมีหลักฐานกำแพงเมืองปรากฏอยู่ ตัวพระอุโบสถยังคงโครงสร้างศิลปะเดิมของอยุธยาอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพ็ชญ์” หรือ “หลวงพ่อทอง” พระพุทธรูปโบราณศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่คู่กับพระอุโบสถ โดยกรมการศาสนาได้ออกหนังสือรับรองสภาพวัดทองทั่วว่า ได้ตั้งวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. 2318 เพื่อรับรองว่าเป็นวัดสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121

          ที่อยู่ : หมู่ที่ 4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

3. วัดโยธานิมิต

          สถานที่ประดิษฐาน “พระมงคลเทพนิมิต” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” พระพุทธรูปเก่าแก่ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 4 เมตร หล่อด้วยดินศิลาแลงผสมงบน้ำอ้อย เป็นที่เคารพนับถือของเมืองจันท์และพื้นที่ใกล้เคียง มีความเชื่อว่าท่านมีเมตตามหานิยม และแคล้วคลาด วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2377 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น เจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกา มีความสูง 10 วา ตั้งอยู่บนฐานสูง หรือศาลเจ้าพ่อรุ่งเรืองที่มีอายุนับ 100 ปี เป็นต้น

          ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ภาพจาก pratan ounpitipong / shutterstock.com

ภาพจาก pratan ounpitipong / shutterstock.com

4. วัดพลับ

          วัดสำคัญอีกที่หนึ่งในเมืองจันทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2300 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเคยเป็นสถานที่ที่กองทัพพระเจ้าตากสินมหาราช ใช้พักไพร่พลและประกอบพิธีทางศาสนาก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันท์ ภายในวัดมีสิ่งน่าสนใจ เช่น พระอุโบสถที่ถูกใช้เป็นสถานที่ปลุกเสกมุรธาภิเษก หรือน้ำพระพุทธมนต์สำหรับรดพระเศียร ในพระราชพิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี, เจดีย์ทรงปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2441, หอไตรโบราณกลางน้ำ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเล่าขานว่าพระเจ้าตากใช้น้ำจากบ่อนี้มาทำพิธี, เจดีย์กลางน้ำทรงระฆัง รูปแบบรัตนโกสินทร์ วิหารไม้หลังคาทรงจัตุรมุขอายุนับร้อยปี ภายในประดิษฐานพระประธานปางบำเพ็ญทุกรกิริยา และสำซ่าง เป็นที่เผาศพแบบโบราณ มีลักษณะเป็นหลังคาลดชั้น 5 ชั้น ยอดแหลมมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดเต่า เป็นต้น

          ที่อยู่ : 154 หมู่ 1 ถนนสายท่าแฉลบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

5. วัดโบสถ์เมือง

          วัดเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2395 ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยสังเกตจากใบเสมาหินทรายขาว พระอุโบสถ และเจดีย์ทรงลังกา นอกจากนี้ยังมีการค้นพบทับหลังอันเป็นศิลปะบาปวนตอนปลาย พ.ศ. 1510-1630 รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณในซุ้มเรือนแก้ว และภายในวัดยังมีสิ่งต่าง ๆ น่าชมมากมาย เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ เจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรมธาตุ มีเจดีย์เล็กล้อมรอบสี่มุม หน้าอุโบสถมีทับหลังศิลปะบาปวน โรงเรียนพระปริยัติธรรม ด้านหลังของวัดมีบันไดที่สามารถเดินลงไปถึงย่านท่าหลวง ชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบูรที่มีอายุราว 300 ปี เป็นถนนริมน้ำในอดีตเคยเป็นย่านการค้าดั้งเดิม มีร้านค้าเก่าแก่ บ้านเรือนเก่าที่ยังมีความงดงาม

          ที่อยู่ : ริมถนนเบญจมราชูทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

ภาพจาก amnat30 / shutterstock.com

6. วัดตะปอนใหญ่ และวัดตะปอนน้อย

          2 วัดสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สำหรับ “วัดตะปอนใหญ่” และ “วัดตะปอนน้อย” เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนมายาวนานมากกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในช่วงสมัยอยุธยา ในส่วนของวัดตะปอนใหญ่แต่เดิมชื่อวัดโพธิธาราม ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นวัดตะปอนใหญ่ เพราะตั้งอยู่ติดริมคลองตะปอนใหญ่ ภายในวัดมีพระอุโบสถก่ออิฐถือปูน มีพระประธานที่สำคัญ คือ “พระพุทธเมตตา” (หลวงพ่อสัมฤทธิ์ผล) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน

          ส่วนวัดตะปอนน้อย หรือวัดอินทราราม มีพระอุโบสถเก่าแก่อายุมากกว่า 400 ปี มีลักษณะเป็นอุโบสถแบบก่ออิฐถือปูน สร้างแบบกรรมวิธีโบราณ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างแบบจีนและไทย ทั้งหลังคาและตัวอาคารยังคงรูปแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง   ด้านในก็มีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หากพิจารณาดี ๆ จะเห็นว่าลายเส้นของภาพวาดมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม เล่าทั้งเรื่องราวรามเกียรติ์และวิถีชีวิตในสมัยนั้น ซึ่งมีฉากเกี่ยวกับการติดต่อค้าขายกับต่างชาติด้วย ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างยิ่ง

          ที่อยู่ : ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี

7. วัดเขาสุกิม

          วัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้นมัสการ และมีบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าวัดใกล้ ๆ กับบริเวณทางขึ้นรถรางไฟฟ้า ด้านบนมีสถานที่ทำบุญหลายจุด และอาคารสี่ชั้นชื่อ ตึก 60 ปีเฉลิมพระเกียรติ ภายในจัดแสดงศาสนสมบัติ ศาสนวัตถุ และวัตถุโบราณล้ำค่าต่าง ๆ มากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชม

          ที่อยู่ : หมู่ที่ 12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดเขาสุกิม,จันทบุรี

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

8. วัดปากน้ำแขมหนู

          วัดสวยที่เป็นแลนด์มาร์กของจันทบุรี ตั้งอยู่ในชุมชนประมงริมทะเล โดดเด่นด้วย “โบสถ์สีน้ำเงิน” เป็นโบสถ์เซรามิก 2 ชั้น พื้นสีขาวตัดลวดลายด้วยสีน้ำเงินวิจิตรงดงามมาก ภายในประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำ พระพ6ทธชินราช และหลวงพ่อโสธรให้ได้สักการบูชา อีกทั้งยังมีประตูโบสถ์ไม้ 4 บาน แกะสลักภาพนูนต่ำเกี่ยวกับพุทธประวัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกบานประตูและหน้าต่างมีการลงลายมุขภาพเทพทวารบาล ส่วนพื้นผนังด้านในพระอุโบสถ มีการประดับภาพลงสีในพื้นเซรามิกเกี่ยวกับวรรณคดีชาดกและพระมหาชนก ด้านหน้าโบสถ์เป็นบันไดพญานาค 5 เศียร ทอดลำตัวยาวไปจนสุดทาง

          ที่อยู่ : ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดปากน้ำแขมหนู

9. วัดมังกรบุปผาราม

          วัดจีนสวย ๆ ที่มีชื่อว่า “วัดเล่งฮั่วยี่” เป็นวัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ฝ่ายจีนนิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 ถือเป็นสาขาของวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ที่กรุงเทพฯ โดยวัดแห่งนี้คือตำแหน่งหางมังกร มีความโดดเด่นที่สำคัญคือสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทย-จีนอันทรงคุณค่า ด้านหน้าวัดเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์และท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ในขณะที่ด้านในวัดมีอุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาประธาน 3 พระองค์ นอกจากนี้ก็ยังมีศาลาพระอุโบสถที่ตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสก เป็นลวดลายต่าง ๆ อย่างงดงาม นับเป็นวัดจีนขนาดใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี เป็นที่เคารพศรัทธาของนักแสวงบุญ พุทธศาสนิกชน ชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีผู้คนนิยมแวะมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอพร ขอตรวจหวยให้เกิดโชคลาภ สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา และแก้ปีชง

          ที่อยู่ : ติดถนนสุขุมวิท (เส้นทางสายจันทบุรี-ขลุง) ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดมังกรบุปผาราม 龍華禪寺

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

ภาพจาก kwanchai / shutterstock.com

          และนี่เป็นสถานที่ไหว้พระ 9 วัด จันทบุรี ที่เราหยิบมาแนะนำกัน จังหวัดนี้ยังมีวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้ได้ไปกราบไหว้ขอพร เอาเป็นว่าสะดวกที่ไหนก็อย่าพลาดไปสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
thai.tourismthailand.org, thailandtourismdirectory.go.th, m-culture.go.th, eculture.rbru.ac.th, เฟซบุ๊ก วัดมังกรบุปผาราม 龍華禪寺, thailandtourismdirectory.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระ 9 วัด จันทบุรี ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล อัปเดตล่าสุด 5 มกราคม 2566 เวลา 09:47:10 56,920 อ่าน
TOP