x close

25 วัดเชียงใหม่ ชวนเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระทำบุญ เสริมดวง

          ไปเที่ยวเชียงใหม่ ชวนตระเวนไหว้พระรอบเชียงใหม่ กับวัดเก่าแก่และวัดสวยที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ทำบุญขอพรเสริมดวงก็ได้ ไปเที่ยวชมถ่ายรูปอัปขึ้นโซเชียลก็ดี
          เชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวไทยที่ไปเที่ยวเมื่อไรก็ไม่เคยเบื่อ เพราะมีเสน่ห์ทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีที่เที่ยวเชียงใหม่ ให้ได้ไปท่องเที่ยวหลากหลายแบบ เราเคยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวไปมากมาย ทั้งร้านอาหารเชียงใหม่ ร้านกาแฟเชียงใหม่ ก็นำเสนอไปบ้างแล้ว วันนี้ขอเอาใจสายบุญกันบ้าง พาไปชี้เป้าวัดต่าง ๆ ในเชียงใหม่ จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ไปดูกันเลย

1. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

          วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มายาวนานมากกว่า 600 ปี ตั้งโดดเด่นอยู่บนดอยสุเทพ มีฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1927 สมัยพญากือนา เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในช่วงแรกมีเพียงพระเจดีย์สูงราว ๆ 5 วา แต่ต่อมาในสมัยพระเมืองเกษเกล้า ได้โปรดเกล้าฯ ให้เสริมพระเจดีย์เป็นกว้าง 6 วา สูง 11 ศอก พร้อมนำทองคำรูปดอกบัวทองใส่บนยอดเจดีย์ และเจ้าท้าวทรายคำก็ได้ตีทองคำติดที่พระบรมธาตุ ทำให้มีสีเหลืองทองเป็นประกายเปล่งปลั่ง มีสถาปัตยกรรมแบบศิลปะล้านนา เจดีย์ทรงเชียงแสน งดงามล้ำค่า ปัจจุบันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูนที่ด้านหน้าวัดด้วย

วัด เชียงใหม่

2. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

          พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ภายในคูเมืองเก่าเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมามากกว่า 600 ปี โดยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์มังราย เพื่อเป็นที่ตั้งของสถูปเก็บอัฐิของพระราชบิดา ในสมัยพญาแสนเมือง ราว ๆ พ.ศ. 1943 เจ้ามหาพรหม กษัตริย์เมืองเชียงราย ได้นำพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์จากเมืองแพร่ มาถวายให้แก่กษัตริย์เชียงใหม่ และพระองค์ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาไว้ที่วัดแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดพระสิงห์ นับแต่นั้นมา

          นอกจากพระพุทธสิหิงค์แล้ว ก็ยังมีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุที่สำคัญอื่น ๆ เช่น พระเจ้าทองทิพย์, พระศรีสรรเพชญ (หลวงพ่อโต), พระเจ้าทันใจ, พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน), พระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุหลวง), กู่มณฑปปราสาท, กู่อัฐิของพญาคำฟู, พระวิหารลายคำ และอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

3. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

          วัดโบราณของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าสร้างในช่วง พ.ศ. 1928-1945 ในสมัยของพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย มีสิ่งที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุเจดีย์หลวง, เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง, พระอัฏฐารส, บันไดนาคเลื้อย และพระวิหารหลวงทรงล้านนา เป็นต้น

          สำหรับพระธาตุเจดีย์หลวง เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ เมื่อเกิดแผ่นดินไหว ทำให้ยอดเจดีย์หักโค่นลง ปัจจุบันจึงสูง 40.8 เมตร ฐานกว้างด้านละ 60 เมตร มีช้างรอบพระธาตุเจดีย์หลวง ยังคงสถาปัตยกรรมแบบเดิมทุกประการ ส่วนเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ประดิษฐานอยู่ในวิหารจตุรมุขทรงไทย ฝังอยู่ใต้ดิน โดยช่วงวันแรม 12 ค่ำ เดือน 8 (เหนือ) จะมีการจัดงานเพื่อฉลองหลักเมืองทุกปี

วัด เชียงใหม่

4. วัดพันเตา

          วัดเล็ก ๆ ในเขตคูเมืองเก่าเชียงใหม่ อยู่ไม่ไกลจากวัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีพระวิหารงดงามมาก มีสถาปัตยกรรมตามศิลปะแบบเชียงแสน ซึ่งแต่เดิมคือ “หอคำ” หรือคุ้มหลวง ที่ประทับของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 5 ปัจจุบันภายในพระวิหารมีธรรมาสน์ยกพื้นสูงอายุกว่าร้อยปี และพระเจ้าปันเตา พระประธานศิลปะล้านนา ส่วนด้านหลังของพระวิหาร เป็นที่ตั้งของเจดีย์องค์ประธาน ทรงระฆัง ตั้งบนฐานแปดเหลี่ยม รายล้อมด้วยเหล่าเจดีย์รายสวยงาม ในช่วงวันสำคัญทางศาสนาจะมีการจุดผางประทีปส่องสว่างทั่วทั้งวัด

วัด เชียงใหม่

ภาพจาก Chirawan Thaiprasansap / Shutterstock.com

 • ที่ตั้ง : 127/7 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดพันเตา Wat Pan Tao

5. วัดโลกโมฬี

          วัดโบราณที่มีสิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่ง ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือนอกคูเมืองเก่า สันนิษฐานว่ามีอายุมากกว่า 500 ปี โดยมีสิ่งสำคัญที่หลงเหลืออยู่ เช่น พระวิหารหลวงวัดโลกโมฬี เป็นวิหารไม้สักศิลปะแบบล้านนา สวยงามตามแบบดั้งเดิม, เจดีย์วัดโลกโมฬี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2071 เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ยังคงเห็นเนื้ออิฐโบราณอย่างชัดเจน ซุ้มประตูทางเข้าตามแบบล้านนา และหอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี ภายในประดิษฐานพระรูปของพระนางจิรประภามหาเทวี เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

ภาพจาก Lucy.Brown / Shutterstock.com

6. วัดศรีสุพรรณ

          ตั้งอยู่นอกคูเมืองทางทิศใต้ ใกล้กับถนนวัวลาย สันนิษฐานว่าสร้างในช่วงสมัยพระเจ้าติลกปนัดดาธิราช หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย มีอายุมากกว่า 500 ปีแล้ว ซึ่งโดยรอบของวัดเป็นหมู่บ้านช่างตีเงิน ปัจจุบันจึงมีการสร้างพระอุโบสถเงินหลังขนาดกะทัดรัด โดยใช้อะลูมิเนียม เงินผสม และเงินบริสุทธิ์ มาสลักลวดลายอย่างประณีตบรรจง ประดับตกแต่งทั่วทั้งพระอุโบสถ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าเจ็ดตื้อ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย ด้านในพระอุโบสถอนุญาตให้เข้าไปได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น

วัด เชียงใหม่

ภาพจาก Chuchawan / Shutterstock.com

 • ที่ตั้ง : ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

7. วัดพันอ้น

          ตั้งอยู่ในเขตคูเมืองเก่าทางด้านตะวันออก ใกล้กับประตูท่าแพ เป็นวัดเล็ก ๆ ไม่ใหญ่มากนัก สร้างมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช (พญาแก้ว หรือพระเมืองแก้ว) กษัตริย์ล้านนา องค์ที่ 13 ของล้านนา โดยมีสิ่งที่สำคัญ เช่น พระเจดีย์สีเหลืองทองอร่าม, พระอุโบสถศิลปะล้านนาผสมศิลปะแบบภาคกลาง และพระพุทธชินราชจำลอง เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

ภาพจาก KobchaiMa / Shutterstock.com

 • ที่ตั้ง : 75 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

8. วัดเชียงมั่น

          วัดเก่าแก่ที่สุดของเชียงใหม่ ซึ่งได้ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 1839 ปัจจุบันมีสิ่งที่สำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว วิหารใหญ่กับภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนสีทองบนพื้นแดง, วิหารเล็ก หรือวิหารจตุรมุข, เจดีย์ช้างล้อม ศิลปะล้านนา ประดับด้วยช้างปูนปั้น จำนวน 16 เชือก และหอไตรกลางน้ำสำหรับเก็บรักษาพระไตรปิฎก และคัมภีร์ต่าง ๆ เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : 171 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น.

9. วัดเชียงยืน

           วัดสำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ ตั้งอยู่นอกเขตคูเมืองเก่าทางด้านทิศเหนือ ทางประวัติศาสตร์การสร้างเมืองตามชัยภูมิและความเชื่อทางโหราศาสตร์ วัดแห่งนี้ถือว่าเป็น “เดชเมือง” เป็นที่ประดิษฐานพระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์และเจ้าขุนมูลนายจะต้องสักการบูชาก่อนเข้า-ออกเมือง เพื่อให้เกิดสิริมงคล สิ่งสำคัญอีกอย่างของวัดเชียงยืน ก็คือ พระบรมธาตุเชียงยืน เป็นพระธาตุเจดีย์รูปทรงแปดเหลี่ยม ด้านในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้ก็ยังมีพระอุโบสถทรงแปดเหลี่ยม สถาปัตยกรรมแบบพม่าที่สวยงาม และหลวงพ่อทันใจ ให้ได้ชมและกราบไหว้ขอพรด้วย

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : 160 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

10. วัดเกตการาม

          ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับย่านนี้มายาวนานเกือบ 600 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 1971 ในสมัยพญาสามฝั่งแกน เดิมมีชื่อว่าวัดสระเกษ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดเกตการาม มีสิ่งที่สำคัญ เช่น พระเจดีย์เกตุแก้วจุฬามณี พระธาตุประจำปีเกิดปีจอ, พระอุโบสถ, พระวิหาร, อาคารศาลาบาตร, โรงเรียนนักธรรม สำนักเรียนวัดสระเกษ และพิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของวัดเกตการามยังเป็นชุมชนชาวไทย-จีนเก่าแก่ มีร้านค้า ร้านอาหารชิค ๆ มากมาย

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : 96 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

11. วัดเจ็ดลิน

          วัดสวยน่าเที่ยวอีกแห่งภายในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ สันนิษฐานว่ามีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี เพิ่งได้รับการบูรณะฟื้นฟูใหม่ มีการค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ เช่น เจดีย์สี่เหลี่ยมผสมทรงกลมอิทธิพลสุโขทัย, เศียรปูนปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ และหนองน้ำขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานโต่วะ สะพานไม้ไผ่ทอดข้ามหนองน้ำที่มีดอกบัวสวยงาม เป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

วัด เชียงใหม่

ภาพจาก kwanchai / Shutterstock.com

 • ที่ตั้ง : ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดเจ็ดลิน เชียงใหม่

12. วัดอินทขีลสะดือเมือง

          ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เคยเป็นที่ประดิษฐานของเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง จึงได้ชื่อว่า วัดอินทขีลสะดือเมือง ปัจจุบันมีพระวิหารไม้ศิลปะแบบล้านนาสวยสง่าโดดเด่น ด้านในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อขาว หรือพระอุ่นเมือง พระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม พระพักตร์อิ่มเอิบ ชาวบ้านจึงให้ความเคารพศรัทธา ผู้ที่ได้กราบไหว้ก็จะสุขกาย สบายใจ และยังมีองค์พระเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมเก่าแก่ ตามพงศาวดารกล่าวว่าบริเวณนี้เป็นจุดที่พญามังรายต้องอัสนีบาตสวรรคต พระราชโอรสจึงสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ รวมถึงเจดีย์ทรงระฆังหลังพระวิหาร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 สวยล้ำค่าให้ได้เที่ยวชมด้วย
วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

13. วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง (วัดเจ็ดยอด)

          พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 8-12 และได้รับการบูรณะเพิ่มเติมในสมัยของพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย ในปี พ.ศ. 1998 มีสิ่งที่สำคัญ ก็คือ พระสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ มียอดทั้งหมดเจ็ดยอด ศิลปะแบบเจดีย์พุทธคยา ด้วยฝีมือช่างชาวอินเดีย สร้างด้วยศิลาแลง ประดับด้วยลวดลายปูนปั้นสวยงาม

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : ถนนเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

14. วัดสวนดอก (วัดบุปผาราม)

          สร้างโดยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย แต่เดิมบริเวณวัดเป็นสวนต้นพะยอม พอเปลี่ยนพื้นที่ให้กลายเป็นวัด จึงมีชื่อว่า วัดสวนดอก โดยปัจจุบันภายในวัดมีสิ่งที่สำคัญมากมาย เช่น พระบรมธาตุเจดีย์ สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ, พระเจ้าค่าคิง พระประธานในพระวิหารหลวง, พระเจ้าเก้าตื้อ พระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสำริด ศิลปะแบบเชียงแสน ฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย, พระวิหารหลวง วิหารโถงไม่มีฝาผนัง ระเบียงโดยรอบหน้าบันทั้งสองด้านมีลายปูนปั้นแบบเครือเถาศิลปะล้านนา, กู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย สถานที่บรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย และกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ สถานที่บรรจุอัฐิ ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์ถึงพระองค์สุดท้าย พร้อมด้วยพระประยูรญาติในตระกูล ณ เชียงใหม่ และผู้สืบเชื้อสายสกุลเจ้าเจ็ดตน เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : 139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดสวนดอก พระอารามหลวง

15. วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม

          วัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพญามังราย ราวปี พ.ศ. 1839 จากนั้นก็ได้รับการบูรณะจากพระเจ้ากือนาธรรมิกราช พระองค์ได้ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้น เพื่อถวายให้พระมหาเถรจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกได้อาศัย กลายเป็นวัดอุโมงค์ที่ปรากฏอย่างในปัจจุบัน ภายในวัดมีสิ่งสำคัญมากมาย เช่น อุโมงค์เก่าแก่, พระเจดีย์ใหญ่แบบลังกาวงศ์อายุมากกว่า 700 ปี, หอสมุดธรรมโฆษณ์, โรงภาพปริศนาธรรม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หลักศิลาจารึก และเสาหินอโศกจำลอง เป็นต้น นอกจากนี้วัดอุโมงค์ยังมีสวนพุทธธรรม ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ บรรยากาศเงียบสงบ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.
 • เว็บไซต์ : watumong.org

16. วัดหมื่นเงินกอง

          วัดสวยในเขตคูเมืองเก่าเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์มังราย โดยอยู่ในย่านสามล้านอันเป็นย่านที่อยู่อาศัยของเหล่าขุนนางในสมัยก่อน ภายในวัดสวยงามไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ทั้งพระวิหารไม้แกะสลัก, พระอุโบสถ และพระเจดีย์ทรงปราสาทสีเหลืองทองอร่าม และยังมีพระพุทธไสยาสน์, พระสีวลี และวิหารครูบาเจ้าศรีวิชัย ให้ได้กราบไหว้ขอพรกันด้วย

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : 30 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.

17. วัดชัยมงคล

          วัดมอญโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช ภายในวัดโดดเด่นด้วยเจดีย์ชัยมงคล มีลักษณะเป็นเจดีย์ตามศิลปะเมียนมา-มอญ รวมถึงพระอุโบสถและพระวิหารที่มีสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่วิจิตรงามตา ภายในพระวิหารมีพระพุทธชัยมงคล พระพุทธรูปปางมารวิชัย ให้ไหว้ขอพร เสริมความสิริมงคลด้วย

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

18. วัดผาลาด (สกทาคามี)

          วัดโบราณบนเชิงดอยสุเทพ รายล้อมไปด้วยป่าเขาเขียวขจี ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิด มีน้ำตกไหลผ่านบริเวณวัด และยังมีสิ่งที่น่าสนใจหลายสิ่ง เช่น วิหารพระบรมธาตุพุทธบาทศรีวิชัยโภคา, พระพุทธเมตตาผาลาด, นรสิงห์ทรงพม่า, ลานปฏิบัติธรรม, วิหารพระเจ้ากือนา, เจดีย์ทรงพม่า, บันไดนาค และหอพระไล่กา เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

ภาพจาก kwanchai / Shutterstock.com

 • ที่ตั้ง : ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดผาลาด - สกทาคามี

19. วัดลอยเคราะห์

          ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ วัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพญากือนา ภายในวัดงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัยล้านนา ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศุภโชคศรีลอยเคราะห์มิ่งมงคล ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา และยังมีพระเจ้าทันใจให้ได้ขอพรเสริมดวงด้วย

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
 • เฟซบุ๊ก : วัดลอยเคราะห์

20. วัดดวงดี

          วัดเล็ก ๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพญามังราย โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักที่สวยงาม ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรแล้ว อาคารและโบราณสถานที่มีชื่อเสียง เช่น พระวิหารแบบล้านนา, พระอุโบสถ, พระเจดีย์ประธาน และหอไตร เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

ภาพจาก toiletroom / Shutterstock.com

21. วัดพระธาตุดอยคำ

          วัดศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนภูเขา สูงจากที่ราบเมืองเชียงใหม่ราว ๆ 140 เมตร ตามประวัติบอกไว้ว่าสร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย ผู้สร้างก็คือ พระโอรสทั้งสองของพระองค์ ปัจจุบันมีชื่อเสียงด้วยเป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทันใจ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนไปขอพรแล้วได้ตามหวัง นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ, พระพุทธรูปหลวงพ่อพูดได้, พระธาตุดอยคำ, พระพุทธไสยาสน์ และพระวิหาร เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

วัด เชียงใหม่

22. วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)

          วัดโบราณที่ทั้งงดงามและมีประวัติยาวนาน ตั้งอยู่ที่บ้านต้นเกว๋น อำเภอหางดง บริเวณวัดไม่ใหญ่มากนัก โดยสิ่งที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือ ศาลาจตุรมุข เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดของภาคเหนือ ส่วนหลังคาสร้างด้วยไม้ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 2399-2412 ซึ่งศาลาแห่งนี้ได้กลายเป็นต้นแบบให้กับการสร้างสิ่งต่าง ๆ ตามแบบล้านนามากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ หอคำหลวง แห่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : บ้านต้นเกว๋น ซอย 3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

23. วัดป่าดาราภิรมย์

           พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ วัดสำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ เป็นวัดที่เริ่มก่อตั้งโดยพระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต หรือหลวงปู่มั่น ซึ่งสถานที่ตั้งของวัดนั้นอยู่ใกล้กับพระตำหนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 ชื่อของวัดจึงถูกตั้งขึ้นตามพระนามของพระองค์ ภายในวัดร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย และยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามล้ำค่า ไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถ, พระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอย, มณฑปพระเจ้าทันใจ, หอกิตติคุณ, พระวิหารหลวง, หอพระแก้ว และหอพระกรรมฐาน เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

24. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

           พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดสำคัญของอำเภอจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณวัดตั้งอยู่บนเนินสูงราว ๆ 10 เมตร ตามหลักฐานต่าง ๆ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 20 ภายในวัดมีสิ่งสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระธาตุศรีจอมทอง, พระทักขิณโมลีธาตุ, หลวงพ่อเพชร, พระวิหารหลวง, พระอุโบสถ, หอพระไตรปิฎก และพระเจดีย์บริวาร เป็นต้น ประเพณีที่สำคัญของที่นี่ ก็คือ ประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์ และพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ

วัด เชียงใหม่

 • ที่ตั้ง : ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.
 • เว็บไซต์ : watchomtong.com

25. วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น)

          วัดสวยของเชียงใหม่ที่ไม่ควรพลาด ซึ่งมีสถาปัตยกรรมผสมผสานที่งดงามวิจิตรตระการตา โดยนำศิลปะแบบล้านนาประยุกต์กับศิลปะต่าง ๆ จนงดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในวัดมีสิ่งที่สำคัญมากมาย เช่น พระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี, พระอุโบสถ, หอไตร, หอกลอง, วิหารเสาอินทขิล, กุฏิไม้สักทองทรงล้านนา, พระวิหาร, พระสถูปเจดีย์ และพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ เป็นต้น

วัด เชียงใหม่

          เห็นวัดทั้งหมดของเชียงใหม่แล้ว คงต้องจัดทริปเฉพาะกิจเพื่อตระเวนทำบุญให้ครบกันเสียแล้ว เอาให้อิ่มบุญกันไปเลยสักทริป ใครวางแผนจะไปเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้ว ก็ลองเอาวัดเหล่านี้ไปใส่ในลิสต์ตามความเหมาะสมกันได้นะ ถือว่าไปเที่ยวพักผ่อนด้วย แล้วก็ไปเติมบุญด้วย :)

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
25 วัดเชียงใหม่ ชวนเที่ยวเชียงใหม่ ไหว้พระทำบุญ เสริมดวง อัปเดตล่าสุด 1 เมษายน 2567 เวลา 14:18:26 75,602 อ่าน
TOP