x close

รวมวัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย ไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลในช่วงกินเจ

          ชวนไหว้พระเสริมดวงและความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ กับวัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย พร้อมเที่ยวชมสถาปัตยกรรมและการตกแต่งที่สวยงาม

          นอกจากการงดกินเนื้อสัตว์และกินตามหลักแบบเจแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ก็คือการไปไหว้พระและเทพเจ้าเพื่อเสริมดวงและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว ในวันนี้เราก็เลยได้รวบรวมวัดและศาลเจ้าสไตล์จีนที่น่าสนใจทั่วไทยมาฝากกัน โดยขอเริ่มด้วย

1. วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ

          วัดเก่าแก่ในย่านเยาวราช และเป็นวัดที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพศรัทธามาก สถาปัตยกรรมภายในวัดจะเป็นแบบจีนแต้จิ๋ว มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า ใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุสำคัญในการสร้าง ภายในอุโบสถจะเป็นที่ประดิษฐานของพระศากยมุนีพุทธเจ้า, พระอมิตาภพุทธเจ้า และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า หรือเรียกว่า ซำป้อฮุกโจ้ว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าที่สำคัญ เช่น ไท้ส่วยเอี้ย, ฮั่วท้อเซียนซือ, ไฉ่ซิงเอี้ย และไต้เสี่ยฮุกโจ้ว เป็นต้น

          ที่ตั้ง : ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 
          เฟซบุ๊ก : วัดมังกรกมลาวาส 龍蓮寺

วัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย
ภาพจาก SutidaS / Shutterstock.com


2. ศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพฯ

          ศาลเจ้าจีนเก่าแก่ สร้างมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนแต้จิ๋ว องค์เทพประธานประจำศาล คือ เหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่ ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยปกป้องอภิบาลและปราบปรามศัตรู ทำให้แผ่นดินมั่นคงและมั่งคั่ง ใครมาไหว้ขอพรก็จะโชคดี ในทุก ๆ เทศกาลสำคัญศาลเจ้าพ่อเสือจึงเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากมาย ที่นี่เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-17.00 น.

          ที่ตั้ง : เลขที่ 468 ถนนตะนาว เขตพระนคร กรุงเทพฯ
          เฟซบุ๊ก : ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้า - official

วัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย
ภาพจาก PongMoji / Shutterstock.com

3. วัดจีจินเกาะ กรุงเทพฯ

          วัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 โดยสมาคมเผยแผ่คุณธรรม "เต็กก่า" จีจินเกาะ เป็นอีกหนึ่งวัดจีนที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ทั้งวิหารและอุโบสถก็ล้วนแต่ออกแบบและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง มีทั้งหมด 3 อาคาร ได้แก่ อาคารตงอยู่ตึ๊ง เทววิหาร และพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิม ซึ่งสูงสง่า มีทั้งหมด 8 ชั้น สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของที่นี่ ก็คือ พระพุทธศากยมหามุนีวิสุทธิคุณ ซึ่งเป็นพระประธานประจำเทววิหาร สามารถเที่ยวชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

          ที่ตั้ง : ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 17 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
          เฟซบุ๊ก : Cheechinkhor

วัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย
ภาพจาก walterericsy / Shutterstock.com

4. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี

          วัดแห่งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 มีเนื้อที่รวมกว่า 12 ไร่ ภายในบริเวณวัดมีวิหารสวยงามอลังการ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบจีนทิเบต ประกอบไปด้วยวิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์, วิหารหมื่นพุทธเจ้า, วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พำนักสงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น.

          ที่ตั้ง : ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์

วัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย

5. วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วัดจีนเก่าแก่ของจังหวัด และยังเป็น 1 ใน 3 วัดที่ชื่อกันว่าเมื่อรวมกันจะเป็นตัวมังกร โดยส่วนหัวนั้น คือ วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ, หางมังกร คือ วัดเล่งฮัวยี่ จันทบุรี และท้องมังกร ก็คือ วัดเล่งฮกยี่ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เช่น ท้าวจตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์, พระประธาน 3 องค์ และองค์ 18 อรหันต์, รูปหล่อไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, ระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน, วิหารบูรพาจารย์, วิหารเจ้าแม่กวนอิม, วิหารตี่จั่งอ๊วง และสระนทีสวรรค์และพญามังกร เป็นต้น นอกจากนี้แต่ละอาคารก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งแบบจีน ใส่ใจทุกรายละเอียด น่ามาเที่ยวชม วัดจีนประชาสโมสรเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

          ที่ตั้ง : ถนนศุภกิจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
          เฟซบุ๊ก : วัดจีนประชาสโมสร เล่งฮกยี่(ลูก ศิษย์ เป็นผู้จัดทำเพื่อเผยแผ่ ) 


6. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) จังหวัดชลบุรี

          ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญมากที่สุดของชลบุรี มีเนื้อทั้งหมดราว ๆ 13 ไร่ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมของวิหารแบบจีนสูง 4 ชั้น ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง และหอฟ้าดิน 1 หลัง โดยมีองค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อเป็นเทพเจ้าประจำศาล รอบ ๆ วัดประดับประดาไปด้วยของตกแต่งตามสไตล์จีนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นมังกรมากกว่า 2,840 ตัว, กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ และเสาฟ้าดิน เป็นต้น ทั้งนี้ ยังมีองค์ไท้ส่วยเอี้ย 60 องค์อยู่ด้วย

          ที่ตั้ง : ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
          เฟซบุ๊ก : ศาลเจ้าหน่าจาไท้จื้อ อ่างศิลา ชลบุรี

วัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย
ภาพจาก Evdoha_spb / Shutterstock.com

7. วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี

          วัดพุทธฝ่ายมหายาน ก่อตั้งมายาวนานมากกว่า 60 ปี โดยมีสิ่งที่น่าสนใจ ก็คือ พระอุโบสถ ซึ่งสร้างตามแบบศิลปะทิเบต ทั้งการออกแบบและตกแต่งนั้นงดงามตามวัดจีนทุกประการ โดยมีพระศากยมุนีพุทธเจ้าเป็นพระประธาน พร้อมทั้งยังมีพระไวโรจนพุทธเจ้า พระเวทโพธิสัตว์ และพระสังฆารามปาลโพธิสัตว์ประดิษฐานอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีเบญจวัชรเจดีย์ หรือเจดีย์ทิเบต 5 องค์ ตั้งอยู่ด้านหลังของวัด ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ไหว้ขอพรกัน

          ที่ตั้ง : เลขที่ 33 ตลาดลูกแก ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
          เฟซบุ๊ก : วัดโพธิ์เย็น (普仁寺)


8. วัดมังกรบุปผาราม (เล่งฮัวยี่) จังหวัดจันทบุรี

          วัดในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานฝ่ายจีนนิกาย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นวัดสาขาของวัดเล่งเน่ยยี่ เยาวราช มีความเชื่อว่าที่นี่คือส่วนหางของตัวมังกร ส่วนหัวนั้นคือ วัดเล่งเน่ยยี่ และส่วนท้อง คือ วัดเล่งฮกยี่ สิ่งที่ห้ามพลาดของวัดนี้ก็คือ สถาปัตยกรรมของอาคารต่าง ๆ ซึ่งผสมผสานระหว่างพุทธศิลป์ไทยและจีนออกมาได้อย่างลงตัว และสวยงามสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิหารท้าวจตุโลกบาล, อุโบสถทรงจีนหลังคาซ้อน 3 ชั้น และศาลาพระอุโบสถ ที่นี่เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.

          ที่ตั้ง : ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย
ภาพจาก Bubbers BB / Shutterstock.com

9. ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม จังหวัดนครสวรรค์

          ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย-จีน ในเมืองปากน้ำโพและเมืองใกล้เคียง มีอายุมากกว่า 130 ปี ในส่วนของศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์จะมีปึงเถ่ากง เป็นประธาน มีเทพเจ้ากวนอูอยู่ด้านขวา และเจ้าแม่ทับทิมอยู่ด้านซ้าย นอกจากนี้ก็ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตา มีลักษณะเป็นอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ ยกพื้นสูง ไม่เหมือนกับศาลเจ้าทั่วไป เปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

          ที่ตั้ง : ตรงข้ามตลาดปากน้ำโพ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
          เฟซบุ๊ก : ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม

วัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย

10. ศาลเจ้าปุงเถ่ากง จังหวัดเชียงใหม่

          ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ มีอายุมากกว่า 130 ปี อาคารต่าง ๆ มีสถาปัตยกรรมแบบจีน โดยมีองค์ปุงเถ่ากง-ม่า (เจ้าปู่ เจ้าย่า) เป็นเทพสำคัญของศาล นอกจากนี้ยังมีเทพอื่น ๆ ที่น่ามาไหว้ขอพร เช่น ทีตี่แป่บ้อ, เจ้าแม่กวนอิม, ไฉ่ซิงเอี้ย, ฮั่วท้อเซียนซือ และเฮี้ยงเทียนเซียงตี่ เป็นต้น ที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงวันหยุด และเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถหลีกเลี่ยงความแออัดได้ด้วยการมาเที่ยววันธรรมดา เพราะที่นี่เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

          ที่ตั้ง : ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
          เฟซบุ๊ก : ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่


11. วัดฉื่อฉาง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

          วัดในพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยนายเก็งตั๊ง แซ่เล้า ปัจจุบันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือสถาปัตยกรรมของอุโบสถ ซึ่งสร้างขึ้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ออกแบบภายนอกและภายในให้มีรูปแบบศิลปะไทย ผสมผสานกับศิลปะแบบจีนและทิเบต โดยมีเทพหลื่อโจ้วเซียนซือเป็นเทพประธาน นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปและเทพอื่น ๆ ให้ได้มาไหว้ขอพรกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ, องค์เทพกวนอู และเจ้าแม่กวนอิม เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

          ที่ตั้ง : ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
          เฟซบุ๊ก : วัดฉื่อฉาง


12. ศาลเจ้าหล่ายถู่ต่าวโบ๊เก๊ง จังหวัดภูเก็ต

          ศาลเจ้าเก่าแก่อีกแห่งของจังหวัดภูเก็ต สวยงามไปด้วยอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ภายในวิหารหลักเป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้าจีน หรือกิมซิ้น และมีเจ้าแม่กวนอิมให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาไหว้ขอพรกันด้วย ทั้งนี้ ศาลเจ้าไล่ทู้เต้าโบ้เก้งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของภูเก็ตที่ริเริ่มประเพณีถือจีนกินเจ เมื่อถึงเทศกาลกินเจที่นี่จึงมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ผู้คนจากทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อชมขบวนแห่ที่สนุกสนานและตื่นเต้น 

          ที่ตั้ง : เลขที่ 37/1 หมู่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
          เฟซบุ๊ก : ศาลเจ้ากะทู้


13. ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย จังหวัดภูเก็ต

          ศาลเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งที่คนภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือมาก เป็นวัดที่มีเฮี้ยวโห้ย (ดวงไฟศักดิ์สิทธิ์) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในการทำพิธีถือศีลกินเจ สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างของที่นี่ ก็คือ สถาปัตยกรรมของอาคาร ซึ่งสร้างอย่างสวยงามอลังการตามแบบศิลปะจีน มีเทพที่สำคัญมากมาย ช่วงที่น่าท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลถือศีลกินเจ ซึ่งบรรยากาศจะคึกคัก มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนาน

          ที่ตั้ง : ซอยภูธร ถนนระนอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
          เว็บไซต์ : juitui.com


14. ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ จังหวัดพังงา
 
          ศาลเจ้าที่ชาวไทย-จีนฮกเกี้ยน และชาวแต้จิ๋วทางภาคใต้ให้ความเคารพนับถือ มีเทพที่สำคัญ คือ ม่าจ้อโป๋ เทพแห่งท้องทะเลและการเดินเรือ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพที่คอยปกป้อง และมอบความสงบสุข ความสามัคคี พร้อมทั้งความสำเร็จให้กับผู้ที่เคารพนับถือ นอกจากนี้ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ ยังมีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่สวยงาม มีการตกแต่งประดับประดาไปด้วยของตกแต่งแบบจีน ที่นี่จะคึกคักเป็นพิเศษในช่วงถือศีลกินเจ เพราะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่

          ที่ตั้ง : ถนนบริรักษ์บำรุง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
          เฟซบุ๊ก : ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ จังหวัดพังงา


15. ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย จังหวัดตรัง

          ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัด มีเทพที่สำคัญ คือ ท่ามกงเยี้ย ซึ่งเป็นเทพที่ชาวจีนท่านหนึ่งนั้นได้อัญเชิญมาจากวัดเก้ามังกร เมืองฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน แรกเริ่มนั้นมีชาวบ้านไม่กี่คนมากราบไหว้ แต่ปัจจุบันได้เป็นศาลเจ้าสำคัญประจำจังหวัดตรัง ในทุกเทศกาลสำคัญจะมีการจัดงานอย่างคึกคัก สนุกสนาน เหมาะแก่การมาเที่ยวชม

          ที่ตั้ง : ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

          แต่ละสถานที่ก็มีความสวยงาม พร้อมทั้งพระพุทธรูปและเทพศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันออกไป ใครสนใจไปทำบุญ ไหว้ขอพรช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้ ก็จะได้เห็นบรรยากาศอันคึกคักดีทีเดียว ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นกันนะ :) 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
, chinatownyaowarach.com, เฟซบุ๊ก วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์, เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าหน่าจาไท้จื้อ อ่างศิลา ชลบุรี, cheechinkhor.com, ptkcm.or.th, เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่, เฟซบุ๊ก วัดจีนประชาสโมสร เล่งฮกยี่, info.dla.go.th, เฟซบุ๊ก วัดฉื่อฉาง, เฟซบุ๊ก ศาลเจ้ากะทู้, juitui.com, เฟซบุ๊ก อ๊ามจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ภูเก็ต, เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม, เฟซบุ๊ก ศาลเจ้าแม่ม่าจ้อโป๋ จังหวัดพังงา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมวัดและศาลเจ้าจีนทั่วไทย ไหว้ขอพรเสริมสิริมงคลในช่วงกินเจ อัปเดตล่าสุด 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:05:30 33,821 อ่าน
TOP